WhatsApp Search

Bebeğin Suyunun Anneyi Zehirlemesi

Amniyotik sıvı embolisi doğum, doğumdan sonra görülen yaşamı tehdit eden (öldüren) gebelik komplikasyondur. Teşhis edilmesi zordur. Muğla kadın doğum doktor


Amniotik Sıvı Embolisi

Anafilaktoid gebelik sendromu olarak da bilinen amniyotik sıvı embolisi (AFE), kalp yetmezliği gibi hayatı tehdit eden durumlara neden olan ciddi mortalite (ölüm riski) içeren gebelik komplikasyonudur.

Genellikle akşam – gece nöbetlerinde Jinekologların başına bu vakalar gelmektedirler. Kabus seviyesinde çok kötü anlar içerebilecek, her şeyin her müdahalenin aynı anda, çok yoğun şekilde karar alınarak yapıldığı ciddi gebelik komplikasyonudur. Annenin hasar almadan çıkabilmesi çok zordur ( özellikle beyin hasarı ).

Sizi, bebeğinizi veya her ikinizi de etkileyebilir.

Amniyotik sıvı (doğmamış çocuğunuzu çevreleyen sıvı) veya fetal hücreler, saçlar veya diğer kalıntılar kanınıza girdiğinde – karıştığında olur. rahim duvarında mikro yırtıklar veya büyük yırtıklardan amniotik sıvının emilmesi olabilmektedir.

Kadın sık aralıklar ile (2 yıldan kısa) doğumlar yapıyorsa, enfeksiyonlu rahime gebe kalmış, bu enfeksiyon subakut devam ediyorsa, çoğul gebelik varsa, rahim ağzında hasar veya yırtık varsa, mekonyumlu bebek doğumu veya zor doğum varsa yada hızlı doğum gerçekleşmiş ise uterusta yırtılmalara bağlı amniotik sıvı embolisi görülebilir.

AFE nadirdir. Tahminler farklılık gösterse de, AFE Derneği , durumun Kuzey Amerika’da her 40.000 doğumdan sadece 1’inde meydana geldiğini bildiriyor. Bununla birlikte, doğum sırasında veya doğumdan kısa süre sonra önde gelen ölüm nedenidir.

Amniotik Sıvı Embolisi nedeni nedir?

AFE, hem vajinal hem de sezaryen doğumlarda doğum sırasında veya doğumdan kısa süre sonra ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda, kürtaj sırasında veya muayene için küçük amniyotik sıvı örneği alınırken bile (amniyosentezde) olabilir.

AFE, amniyotik sıvı dolaşım sisteminize girdiğinde meydana gelen negatif reaksiyondur. Önlenemez bu reaksiyonun oluşma nedeni bilinmemektedir. Tahmin edilen ensık nedenler ;

 • Kadın sık aralıklar ile (2 yıldan kısa) doğumlar yapıyorsa,
 • Enfeksiyonlu rahime gebe kalmış, bu enfeksiyon subakut devam ediyorsa,
 • Çoğul gebelik varsa,
 • Rahim ağzında hasar veya yırtık varsa,
 • Mekonyumlu bebek doğumu veya zor doğum varsa yada hızlı doğum gerçekleşmiş ise
 • Takipsiz gebelik durumu varsa
 • Karın travması
 • Forceps, vakum uygulamalarında
 • Doğum yapıyor olmak ( vajinal – sezeryan)
 • Polihidramnios
 • Plasenta previa
 • İleri anne yaşı
 • Yetersiz beslenme, anemi veya düşük antioksidan kapasite varsa
 • Kollajen doku hastalığına bağlı uterusta defektler varsa
 • Korioamnionit varsa , … uterusta yırtılmalara bağlı amniotik sıvı embolisi görülebilir.

Amniotik Sıvı Embolisi patofizyoloji

 • Uzun süredir kullanılan amniyotik sıvı ’embolizmi’, tromboembolizm veya hava embolizminde olduğu gibi, öncelikle mekanik, obstrüktif bozukluğu ifade eder. Ancak amniyotik sıvı kanda tamamen çözünür olduğu için tıkanıklığa neden olmaz. Ayrıca, anne dolaşımına giren amniyotik sıvıya eşlik edebilecek küçük miktarlardaki fetal hücreler, doku artıkları, bu sendromda meydana gelen belirgin hemodinamik değişikliklere neden olmak için pulmoner vasküler ağacı mekanik olarak tıkamak için çok küçüktür ( mekonyumlu amniotic sıvı embolisi kariç).
 • Bunun yerine, doğum sırasında fetal antijenlere maruz kalmanın, sepsis, septik şokta meydana gelen sistemik inflamatuar yanıt sendromuna (SIRS) benzer şekilde aşırı derecede inflamatuar kaskadı, vazoaktif maddelerin (örn., norepinefrin) salınımını tetikleyen proinflamatuar mediatörleri aktive ettiği düşünülmektedir. .
 • Enflamatuar yanıt, özellikle akciğerlerde, kalpte organ hasarına neden olur. Pıhtılaşma kaskadını tetikleyerek yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) ile sonuçlanır. Ortaya çıkan maternal hipoksi, hipotansiyon, fetüs üzerinde derin olumsuz etkilere sahiptir.
 • Annenin fetal antijenlere maruz kalması doğum eylemi, doğum sırasında oldukça yaygın olduğundan, neden sadece birkaç kadında amniyotik sıvı embolisi geliştiği açık değildir. Farklı miktarlardaki farklı fetal antijenlerin, muhtemelen bilinmeyen maternal duyarlılık faktörleri ile etkileşime girdiği düşünülmektedir.

Amniotik Sıvı Embolisi Semptomları neler?

 • AFE’nin ilk aşaması genellikle kalp durmasına, hızlı solunum yetmezliğine neden olur. Kalbiniz çalışmayı durdurduğunda, bilincinizi kaybedip nefes almayı bıraktığınızda kalp durması meydana gelir.
 • Hızlı solunum yetmezliği (ARDS), akciğerleriniz kanınıza yeterli oksijen sağlayamadığında veya kandan yeterli karbondioksiti çıkaramadığında meydana gelir. Bu, nefes almayı çok zorlaştırır.

Amniotik Sıvı Embolisi Diğer olası semptomlar şunları içerir:

 • Fetal distres (fetal kalp atış hızındaki değişiklikler veya rahimde hareket azalması dahil olmak üzere bebeğin iyi olmadığına dair işaretler)
 • kusma
 • mide bulantısı
 • nöbetler
 • şiddetli anksiyete, ajitasyon
 • cilt rengi değişikliği
 • Bu olaylardan kurtulan kadınlar, hemorajik faz olarak adlandırılan ikinci aşamaya girebilirler. Bu, plasentanın bağlı olduğu yerde veya sezaryen doğum durumunda sezaryen insizyonunda aşırı kanama olduğunda ortaya çıkar.

Amniotik Sıvı Embolisi Klinik değerlendirme

Diğer nedenlerin dışlanması

Amniyotik sıvı embolisi teşhisi, klasik triad doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra geliştiğinde şüphelenilir:

 • Ani hipoksi
 • Hipotansiyon
 • Koagülopati

Amniyotik sıvı embolisinin teşhisi kliniktir; aşağıdaki nedenler dışlayarak:

 • Genç kadınlarda ani kalp durması (örn. koroner arter diseksiyonu, doğuştan kalp hastalığı)
 • Akut solunum yetmezliği (pulmoner emboli, pnömoni)
 • Koagülopati (örneğin sepsis, doğum sonu kanama, uterus atonisi)
 • Otopsi, pulmoner dolaşımdaki fetal skuamöz hücreleri, kılları tespit edebilir, ancak bu bulgu tanıyı doğrulamaz.
 • Amniyotik sıvı embolisi olmayan hastalarda bazen fetal hücreler tespit edilir.

Amniotik Sıvı Embolisi Ne kadar ciddi?

AFE, özellikle ilk aşamada ölümcül olabilir.

Amniotik Sıvı Embolisi ölümlerinin çoğu aşağıdakilerden kaynaklanır:

 • Ani kalp durması
 • Aşırı kan kaybı
 • Akut solunum sıkıntısı
 • Çoklu organ yetmezliği
 • AFE Vakfı’na göre, vakaların kabaca yüzde 50’sinde kadınlar semptomlar başladıktan 1 saat sonra ölüyor.
riskli hastalıklar muğla kadın doğum doktor
Gebelik sırasında ortaya çıkan plasental infark, amniotik sıvı embolisi gibi komplikasyonlar, anne - fetüs sağlığını etkileyebilir. Gebelik sürecinde düzenli kontroller, sağlık uzmanlarının önerilerine uymak önemlidir. Anne fetüsün sağlığının korunması en büyük önem taşır.
Doğurmak önemli değildir. Sağlıklı kalabilmek önemlidir.


Doğurmak önemli değildir.

Sağlıklı kalabilmek önemlidir.


Amniotik Sıvı Embolisi
( Bebeğin Suyunun Anne Kanına Karışması )

Çok ciddi gebelik hastalığıdır.

Anne & Bebek hayatını
tehdit eder.

Mininal hasarla kurtulmak
çok nadirdir.

Gebelikte Vajinal Akıntıyla Gezmek Bu Hastalığa Sizi
Açık Hedef Yapar.

Amniyotik sıvı, anne rahmindeki bebeği çevreleyen, onu koruyan özel sıvıdır. Sağlıklı gebelikte, amniyotik sıvı genellikle açıklıkla, berraklıkla kokusuzdur. Aynı zamanda mikropsuzdur, yani enfeksiyon olmamalıdır.

Amniyotik sıvı, bebeğin gelişimi için önemli rol oynar. Bebeğin hareket etmesini, rahat bir ortamda büyümesini, plasentadan gelen besin ve oksijeni almasını sağlar. Ayrıca, bebeği olası darbelere karşı koruyarak fiziksel etkilere karşı tampon görevi görür.

Eğer amniyotik sıvının rengi değişirse (örneğin yeşil, kahverengi veya pembemsi) veya miktarında belirgin azalma veya artış olursa, hemen jinekoloji uzmanına başvurmak önemlidir. Bu tür değişiklikler, bebeğin sağlığını, doğum sürecini etkileyebilecek bazı olası komplikasyonların habercisi olabilir.
Amniotik sıvı tertemiz, pırıl pırıl, kokusuz ve mikropsuz olmalıdır.

Mikropsuz – Temiz Olmak Zorunda !

Anne Karnında , Bebek Suyunu ( işedigi İdrarını, Bizim idrar Gibi Değil ) Yutarak; Barsaklarının – Akcigerlerinin Gelişmesini, Yapışıp Kapanmamasını, Sürekli Açık Kalmasını Sağlar.

Anne Adayı ( Sen Diye Anla ) Sürekli Vajinal Akıntıyla, Günlük Ped Koyup Gezersen ( ki öyle! ) , O Suyun Temiz Olması İmkansız.

Bebek Kirli Suyu ( Mikroplu Suyu Yutarak )İç Organlarına Bulaştırır. Bebekte & Bebeğin Erişken Hayatında, Her , Yeni Yeni , Çıkan, Bulunan Hastalığın Kökeninde Bu İhmali , Hiç Kimse, Hiç Ama Hiç Düşünmez.

Gebe olduğun an değil,

gebeliği düşündüğün an,

eski hayatına

aynen devam edemezsin.

Plasenta previa, rahimin verimsiz, heyelanlı ayerine fabrika kurulmasıdır.
Plasenta previa, rahimin verimsiz, heyelanlı ayerine fabrika kurulmasıdır.

Plasenta Previa

Şansızlık – Bahsızlık Değil !

4×4 Aile ( Anne – Baba ) ihmali (!) ile Oluşur.

** Kansızlık Varken Gebe Kaldıysan
** Enfeksiyonluyken Gebe Kaldıysan
** Doğum Hasarı Varken Gebe Kaldıysan
** Fosur Fosur Sigara İçerken Gebe Kaldıysan
** … Varken Gebe Kaldıysan !

Yazık Ettin Bebeğine , Kendine !

Plasenta Previa, Rahimin Verimsiz,
Heyelanlı Yerine Fabrika Kurulmasıdır.

Doğum’ dan → Doğuma Doktora Gitmek

Kendini;

** Hastalıksız,
** Normal,
** Hasarsız,
** Sağlıklı

Kabul Etmek Ülkemizdeki En Yayğın Genital
İnkar ( Jinekolojik Narsisizm) Durumudur.

Amniotik Sıvı Embolisi Nasıl tedavi edilir?

Anne

 • Tedavi, semptomları yönetmeyi, AFE’nin komaya veya ölüme yol açmasını önlemeyi içerir.
 • Oksijen tedavisi veya ventilatör nefes almanıza yardımcı olabilir. Yeterli oksijen aldığınızdan emin olmak, bebeğinizin de yeterli oksijene sahip olması için çok önemlidir.
 • Doktorlar, kalbinizi izleyebilmek için pulmoner arter kateteri takılmasını isteyebilir.
 • Kan basıncınızı yönetmek için ilaçlar da kullanılabilir.
 • Çoğu durumda, hemorajik faz sırasında kaybedilen kanın yerine konması için birkaç – veya litrelerce kan, trombosit – plazma transfüzyonu gerekebilir.

Bebek

Doktorlar bebeğinizi izleyecek, sıkıntı belirtilerini izleyecektir. Bebeğiniz büyük olasılıkla durumunuz stabilize olur olmaz doğurtulacaktır. Bu onların hayatta kalma şanslarını arttırır. Çoğu durumda, bebekler yakın gözlem için yoğun bakım ünitesine transfer edilir. Anne – bebeğin aynı anda kaybedilme olasılığı da vardır.

Amniotik Sıvı Embolisi Önlenebilir mi?

AFE önlenemez , skadın doğum uzmanlarının bunun olup olmayacağını ve ne zaman olacağını tahmin etmesi zordur.

AFE geçirdiyseniz, başka bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, önce yüksek riskli gebelik olduğunuzu bilmeniz, kabül etmeniz gerekir. Hatta gebeliği düşünmemeniz faydanızadır.

Amniotik Sıvı Embolisi Görünüm nedir?

Anne

AFE Vakfı’na göre, AFE’li kadınlar için tahmini ölüm oranları değişkendir. Daha eski raporlar, kadınların yüzde 80’inin hayatta kalmadığını tahmin ediyor, ancak daha yeni veriler bu sayının yaklaşık yüzde 40 – 50 olduğunu tahmin ediyor.

AFE’den kurtulan kadınların genellikle aşağıdakileri İçerebilecek uzun vadeli komplikasyonları olabilir:

 • Hafıza kaybı
 • Organ yetmezliği
 • Kısa süreli veya kalıcı olabilen kalp hasarı
 • Sinir sistemi sorunları
 • Kısmi veya tam histerektomi
 • Hipofiz bezine zarar, endokrin bezlerde hasarlanma
 • Özellikle bebek hayatta kalamıyorsa, zihinsel duygusal zorluklar da ortaya çıkabilir.
 • Sağlık koşulları doğum sonrası depresyonu, travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) içerebilir.
Bebek

AFE Vakfı’na göre, AFE’li bebekler için tahmini ölüm oranları da çeşitlidir.

AFE’li bebeklerin yaklaşık yüzde 30’u hayatta kalamıyor.

AFE Vakfı, hala anne karnında olan bebekler için ölüm oranının yüzde 65 civarında olduğunu bildiriyor.

Hayatta kalan bazı bebekler, AFE’den aşağıdakileri İçerebilecek uzun süreli veya ömür boyu süren komplikasyonlara sahip olabilir:

 • Hafif veya şiddetli olabilen sinir sistemi bozukluğu
 • Beyine yeterli oksijen gitmemesi
 • Beyin – sinir sistemini etkileyen bozukluk olan serebral palsi

ÖZET

 • Amniyotik sıvı embolisi tipik olarak doğum sırasında ortaya çıkar. Hipoksi, hipotansiyon, koagülopati üçlüsüne neden olur.
 • Bozukluk mekanik embolik fenomen değildir, ancak muhtemelen fetal antijenlere maruz kalmanın annede yoğun inflamatuar yanıtı tetiklediği biyokimyasal yanıttır.
 • Mortalite ( gebelikte ölüm riski) yüksektir. Hastalar acil agresif solunum, hemodinamik desteğe, pıhtılaşma faktörlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyar.
 • Uygun gebelik yaşı olan fetüsün hayatta kalması için hemen doğum gereklidir; Bu aynı zamanda maternal sonucu iyileştirebilir.


Muğla Kadın Doğum Doktoru Mesut Bayraktar Jinekolog 331x273

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır Zero Finito vajinal akıntı sıhhattir


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.

Dinamik Tablo
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Kadın Sağlığının, Sonraki Nesillerin ( Fetus, Bebek, Çocuk, Torun) Mutlu Huzurlu Sağlıklı Devam Edebilmesinin Yegane yolu, Dişi Üreme Organlarının;
* Uterus - Rahim
* Yumurtalık - Overler
* Tuba Uterina - Tüpler
* Rahim Ağzı - Serviks Uteri
* Vajina - Hazne
* Vulva - Perine gibi organların Topyekün Sağlık İçerisinde;Genetik Mirasın Nesilden ➞ Nesile Sağlıklı Aktarılmasından Geçmektedir. İşte bu geçiş bozulduğunda; nesilden nesile hastalıklar başlamaktadır. (Devamı İçin Ayrıntılara↓ Tıklayınız)
İhmal Edilen, Çözülmeyen En Basit Kadın Hastalığı, Zaman İçerisinde Birikim Yaparak Çeşitli Hastalıkların;
* Romatolojik
* Nörolojik
* Psikiyatrik
* Onkolojik
* Hatta Odontojenik... Hastalıkların Gelişiminde Tetik Çeken Etken (Tetiklenmiş Hastalık) Olabilir. Aniden Birdenbire Ortaya Çıkan Hastalıklara Sebep - Müsebbip Olanın; İhmal Ederek Alıştığın, Zamanla da Unuttuğun (Hastalıklara Geliştirilen Adaptasyon; İlk Stres Anında Kırılır)) Feminin Şikayetler Ana Sebebiyle Olduğu, Gizliden Gizliye Hastalığın İşlemesini Yani Kök Hastalık'ın Feminin Hastalık Olduğu Aklınıza Gelmeyebilir. Tahlillere %100 İnanmak Size Ciddi Vakit, Para, Yaşam Süresi Kaybettirebilir. Basit Yöntem + Kolaya Kaçmak Olan Sayfalar Dolusu Tetkik Sonuçlarına Sakın Aldanmayın, Tetkikler Normal Çıktı; Sağlıklıyım Diye Boş Tetkiklere Körü Körüne Bel Bağlamayın. Hekim Dışında Hiçbir Şeye %100 Güvenmeyin. Özellikle Nisaiye Hastalıkları; Kan - İdrar Tetkikleri Başarılı Oranda Tespit Edememektedir. Kronikleşmiş İlgi siz Gibi Gözüken Hastalık Hastalık Kök Sebeplerinin Kadınsal Maraz Olması Size, Çevrenize Alakasız,- Saçma Bile Gelebilir. Hatta Sıklıkla Ciddi Hastalığınızla Bağlantı Açısından Genital Bölgeyle Ne Alakası Var Şeklinde Sizi Hataya, Durumu Algılamada Körlük - Konduramamaya Düşürebilir; Dikkat Ediniz! Nisaiye Hastalığı Bekleterek; Kendi Kendine, Zaman Tanımakla, Vakit Geçirmekle İyileşmesi Mümkün Değildir.

Muğla Ayrıntılı Ultrason

Gebelik Takiplerinin & Doğum Öncesi Teşhis İşlemlerinin Önemli Basamağıdır. Minimum 60 dakika Sürmektedir. Kaliteli Gebelik Asla Ucuz, Standart Yaklaşımlarla İdame Ettirilemeyecek, Riske Atılamayacak, Stres Karşısında Frajil Olabilecek Kritik Dönemdir. Mesut Bayraktar Şehrin İçerisinde En Önde Gelen, Vajina Serviks Rahim  Sağlığına Yönelik En İyi Jinekolog Doğum Uzman Doktorlar Arasında Olmasının Yanı Sıra, Özel Muayenehanesinde 18 - 24 Hafta Arası Muğla Ayrıntılı Ultrason Verirken Bütünsel yaklaşımla Geçmeyen Mantar Hastalığı Servikal Smear Polip Ameliyatı Video Kolposkopi HPV Gebelikte Spiral Çıkarma Tıbbi Muğla Kürtaj işlemi Riskli Hamilelik Takipleri Transvajinal Ultrason Rahim İltihabı Tedavisi İdrar Kaçırma Tedavisi Şeffaf Beyaz Kahverengi Sarı Yeşil Kötü Renkte Olabilen Kokulu Kokusuz Vajina Akıntı Yanma Kaşıntı Batma Kanama Tedavilerinin Planını Yapmaktadır. Gereğinde Rahim Alınma Ameliyatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Hatunların Huzur İçerisinde Sağlıklı Mutlu Yaşam Sürmeleri Gerekliliğine İnanmaktayım. Tabip Mesut Bayraktar; Female Üreme Sağlığını Güçlendirme Konusunda Tutkulu Hekimdir. Çünkü Feminin Genital Organların Zindelik İçerisinde Başarıya Ulaşması Küresel Refaha; İnsanlık Barışına Hizmet Ederek, Dünyayı Yaşanılacak Daha Güzel Yer Yapacak Ehemmiyettedir.

Mesut Bayraktar, Hekiminin Muayenehanesi Coğrafik Konumu İtibarıyla Bölgenin Ortasında Kalmaktadır.
 1. Ortaca Kadın Doğum Doktoru

 2. Köyceğiz Kadın Doğum Doktoru

 3. Dalaman Kadın Doğum Doktoru

Yönelik Hekim Aktif Biçimde Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Yörelerine Çalışmaktadır.

Kadınlarda Hastalıkların Kronikleşmesi

; Hastalıklara Adaptasyon & Woman Psikolojisiyle Birleşince Şikayetleri Normalleştirmek Kaçınılmaz Olmaktadır. Baş Edilmesi Zor Genital Hastalık İnkar Psikolojisine Giren Hanımefendiler; Yumurtalık Rahim Serviks Vajina Vulva Perine Hastalıklarının → Sebep Olduğu Hastalıkları (Buna

Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık

Diyorum) Taşıyabildiği Ömüre Kadar Kendine + Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalıklara Bulunmaz Nimettir). Sizi, Ailenizi, Gelecek Nesilleri Patolojik Birliktelik Kıskaçlanmasından; Hastalıklara Hamal Olmak Durumundan Koruyacak Tek Güç
Muğla Tecrübeli Jinekolog Doktor
la Yaşam Boyu Sürecek İş Birliği (Hekim Hasta Bağı) Yapmaktır.

Hayat Boyunca Sabit Değişmez Doktor Jinekolog Yani Muğla Jinekolog Hekim Uzman Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Dişilikle İlgili Sağlık Bilgileriniz, Tek Elde + Tek Beyinde Toplanacağından Size Erken Tanı, Etkin Tedaviler Halinde Geri Dönecektir. Muğla Sabit Jinekolog Doktoru Edinmek Başta Woman Sağlığını İyileştirecek; Topyekün Hayat Kalitesini Yaşam Sürenizi (Ömrünüzü) Yükseltecektir.

Kadın Hastanede Hangi Jinekolog Doktor Varsa; Rastgele Randevu Alma Hatasından Vakit Kaybetmeden Derhal Uzaklaşmalıdır. Kıymeti Ölçülemez Değerde Olan Rahim Vajina Sağlığına Sunulan; Ucuzcu Yaklaşımlar, Basit Öneriler, Hurafe Teşvikler Canınızı Sıkan Hastalıklar Fırtınası, Düşkünlük, ... Nedeni Bilinmez Sağlık Sorunları Başa Bela Olmadan Değişmeniz Gereklidir. Hastanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme Öğretilmiş Dürtüsünden Aciliyetle Sıyrılmak Zaruridir. Kendinize Her Daim Ulaşabileceğiniz, Konuşabileceğiniz
Muğla Kadın Doğum Uzman Doktor
Bulmanız - Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca Sabit jinekolog Doktor; Günün Önemli Anında Arayabileceğiniz, Korku Olmadan Soru Sorabileceğiniz, Utanma Yaşamadan Tartışma - Fikir Alış Verişi Yapabileceğiniz Muğla Jinekolog Hekim Mesut Bayraktar Her Daim Bir Telefon Kadar Uzakta Olacaktır. Dişi Genital Problemlerinize Deva Bulamıyorsanız, Esas Sebep; Aksi İspat Edilene Kadar "Jinekolojik Hastalık" Olabileceğini Hiç Ama Hiç Unutmayınız.

Kadınlarda Jinekolojik Sağlık; Genel Sağlıktan Daha Değerlidir

. Üreme Organlarının Sağlığı; Sırasıyla Anneyi , Fetusu***, Ailesini, Toplumu, Fetus***'dan Olacak Gelecek Nesilleri Yani Küresel Refaha Etkisi Uzanan Kıymettedir. Hanımların, Kızların Sağlığını Önemsemeyip, Rahim Over Vajina Sorunlarınızı Göz Ardı Etmek Büyük Hatadır. Masrafsız Görünen Basitleştirme - Öteleme Tuzaklanmasına Kapılmayınız. Doğru Teşhis Gerçek Tedavi Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktoru

Jinekologlar Arasında Olan Doğum Uzmanı Dr. Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesinde Kadirşinas Hastalarını Bekler; Doğum Hastalıkları Kliniği İçerisinde Ultrason Kolposkopi İncelemesi Sıvı Bazlı Servikal Smear Yapılmaktadır. Muayene Randevusu Almak İyi Başlangıçtır. Bugün Tedavi - İyileşmek İstiyorsanız Şimdi Adım Atın. Ömür Boyu Devam Edecek Hekim Hasta Bağını Geliştirmek Amacıyla Mesut Bayraktar WhatsApp Online Anında Randevu: 05467740159 Vasıtasıyla İletişime Geçip Jinekoloji Bilim Dalına Kendini Adamış Meslek Ustası Ob&Gyn Operatör Dr Bayraktar'a Muayene Vasıtasıyla Tanışabilirsiniz.

Özel Muayenehane Otele

En Yakın Kadın Doğum Doktoru

Konumundadır. Klinisyen Hekim Burada Çok Sayıda Hastalığın Teşhisini Klinik Yetiletiyle Koyabilmektedir. Başlıklandırmak Gerekir İse; Doktorun Tedavi Yetenekleri;
 • Amniotik Sıvı Embolisi Tanımı Nedir?

 • Muğla Detaylı Ultrason
 • Muğla Miyom Ameliyatı
 • Muğla Polipektomi
 • Muğla Yumurtalık Kisti Tedavisi
 • Rahim Ağzı'nda Enfeksiyon Tedavileri
 • Tekrar Eden Mantar Tedavisi
 • Salfingo - Ooforit Tedavisi
Muğla Kolposkopi İncelemesi Muğla Servikal Smear Serviks Mikroskopisi Yapıyorum. Çünkü Dişi Bireyler, Üreme Sisteminin Hastalıklarının; Semptomlarına Hızlı Adaptasyon Evrimi Sergilediğinden; Bunda
* Toplumsal Kanıt Kuramı Temelli Jinekolojik Ponzi Kitleleri +/-
* Östrojen Sarhoşluğu +/-
* Yüksek Cinsel Market Değeri +/-
* Gencim Güzelim Kusursuz Süperim Genital İnkar Durumu +/-
* Partnerde Cinsel Feromonal Baskınlığı Kaybetmemek Adına Feminine Hastalıkları İnkar Etmek Etkin Olup Dişilere Özgü Hastalıkları Hızlı İvmeyle Kronik Yapabilmektedir. Kolposkopi, Smear, HPV İncelemeleri Hekime Burada Kompleks Olmuş Durumlarda Yardımcıdır. Kolposkopi (Kolposkopi Rahim Ağzının Adeta Röntgenidir) HPV Rahim Aldırma Ameliyatı Dirençli Geçmeyen Mantar Hastalığı Infertilite Rahim İltihabı Tedavisi Gebelik Takibi Yasal Süresinde Tıbbi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme Miyom Aldırma Ameliyatı Polipektomi Genital Kaşıntı Akıntı Batma Yanma Kanama Ötesine Kadar; Bayanın Yaşamı Boyunca Sağlıklarını Yönlendirmelerine Yardımcıyım. Hanımefendilerin Yanlarında Çalışan Güçlü Sağlık Savunucularına İhtiyacı Var. Mesut Bayraktar Kendisini İdrar Kaçırma Tedavisi Terapötik Muğla Kürtaj İşlemi Muğla Ayrıntılı Ultrason İncelemesi Servikal Smear Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Doğum Kontrol Danışmanlığı Çocuk İstemi Gebelik Takibi Cerrahi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme 2. Düzey Ultrason Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Değerlendirmesi Ameliyatı Polipektomi Polip Aldırma Ameliyatı Rahim Sarkması Tedavisi Tanısal Muğla Kürtaj İşlemi Yanında Vajina Sıkılaştırma Rahim Aldırma Ameliyatı Geçmeyen Mantar Hastalığı Rahim İltihabı Tedavisi Vulvar Akıntı Yanma Batma Kaşıntı Kanama Konularında Hastalarımın Yanında Adeta Ortak - Yaver; İhtiyaçların Karşılanmasına, Sorunların Çözülmesinde Profesyonel Yardımcı Konumda Kendimi Görmekteyim.

Muğla Genital Mezoterapi ... Gibi Yaşlanma, Doğumlar , Menopozla İlişkili Hastalıklarla İlgilenmeyim, Tedavilerini de Vermekteyim.

Dahası Vulvar Bölgeyle İlişkili Bening Ailesel Pemfigus Hastalıklarının Teşhis & Tedavilerini Planlamaktayım. Bu Planlamalarla Beraber Jinekolog Uzm.Dr. Mesut Bayraktar; Doktorluk Sanat & Zanaatının Bütüncül Olması Gerektiğinin Farkında olup; Bu Farkındalıkla Hastalarımın Fiziksel Zihinsel Duygusal Sağlıklarını Ele Almaktadır. Tecrübeli Doğum Doktoru Klinisyenliğin Sağladığı Profesyonellikle Hastanın Endişelerini Dinlerim. Eğip Bükmeden Yaymadan Sadece Gerçekleri Konuşurum. Amacım, Her Hastayla, Jinekolojik Sağlıklarıyla İlgili Bakım - İyileşme - Rehabilitasyon Hedeflerini Seçmelerine Önceliklendirmelerine İzin Verecek Şekilde Detaylı Çalışmaktır. İyileşmek İsteyen Bireyle Hayatta Oldukları Yerde Buluşmak Gayesiyle Elimden Geleni Yapıyorum. Elbette Benim Çabamdan Daha Önemlisi Bireyin İyileşmeyi İstemesi + Doğru Tabiple Temas Etmesidir.

Muğla Kürtaj Yukarılarda Sıraladıklarım Dışında 9 Hafta Gebelik Muğla Bebek Aldırma İşlemi ( İstenmeyen Hamilelik); Başta Gelmek Üzere Tüm Genital Sistem Hastalık Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda Tedaviye Giden Yolu 1 (Bir) Mayene Başlatır. Kadın sağlığını koruma, hastalıkları iyileştirme misyonuna Sahibim ; Rahatlık güvenlik önceliğimdir. Hastayla bireysel ilgilenmek, hastaya uygun tedavi planları sunarım. Muğla 'da bulunan modern özel muayenehanem konforlu ortam sunar.

Muğla Kadın Doğum Doktorları


Muğla Kadın Doğum Doktoru Özel Muayenehane


Muğla Kadın Doğum Doktoru Jinekolog Mesut Bayraktar

 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson'da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa'sı Virchow'unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.

Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]

Amniotik sıvı embolisi gebeliğin önemini anlamamış her kadını öldürebilir.
Tarih buna uterin atoni kanaması demekte; ölüm sebebinin amniotik sıvı embolisi olduğuna yemin edebilirim ama ispat edemem.

Bebeğin Toplanması
Rahimin Aşağı Düşmesi


Malasef

Takipsiz Gebeliksiniz
Yüksek Riskli Gebeliksiniz


İnsanlar hastalık;

** duymak,
** bilmek,
**öğrenmek istemiyor.

Bana uğramasın kime ne olursa olsun modundalar ama hastalık uğruyor !

<meta name="keywords" content="Marmaris Devlet Hastanesi pıd Erken tanı hayat kurtarır Mesut Bayraktar Amniotik Sıvı Embolisi">