WhatsApp Search

***” Asla ”*** İyileşemeyecek – Tedavisiz Kadın Hastalıkları

Hepsi Çıkar Çatışması: Cimri, Ölümcül Cimri, Bedavacı, Ölümcül Bedavacı, Sağlık Turizmi, Kavga , İyileşememek,.... Cömert Olamamak Hasta Ediyor.

***” Asla ”*** İyileşemeyecek – Tedavisiz Kadın Hastalıkları

***” Asla ”*** İyileşemeyecek – Tedavisiz Kadın Hastalıkları 150 150 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

1-) Şu kavramları bilmek çok önemlidir.

kaliteli hizmet sınıflaması
kaliteli hizmet sınıflaması

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz veya düşük maliyetli olarak sunulduğu birçok ülke, vatandaşlarının sağlığına ve eğitimine erişimi kolaylaştırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla bu uygulamayı benimsemektedir. Bu yaklaşımın temelinde çeşitli tehlikelerden korunma ve avantajlar bulunmaktadır:

 1. Toplumsal Eşitlik: Ücretsiz STANDART sağlık ve STANDART eğitim, toplumun her kesimine, zengin veya fakir, ayrım yapmaksızın erişim sağlar.
  • Bu, toplumsal eşitlik ilkesini destekler ve her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi için fırsat eşitliği yaratır.
 2. İnsan Hakları: Ücretsiz veya düşük maliyetli sağlık ve eğitim hizmetlerinin sunulması, herkesin sağlık hizmetlerine ve eğitim imkanlarına erişimini güvence altına alır.
 3. Toplumsal Refah: STANDART Sağlıklı ve eğitimli bir nüfus, toplumsal refahın temel unsurlarıdır. Ücretsiz STANDART sağlık hizmetleri, hastalıkların erken teşhis ve tedavisini sağlayarak toplum sağlığını korur.
 4. Önleyici Sağlık Bakımı: Ücretsiz STANDART sağlık hizmetleri hastalıkların yayılmasını engeller ve sağlıklı bir toplum oluşturur.
 5. Sosyal ve Ekonomik Kalkınma: STANDART Sağlık ve eğitim, toplumun sosyal ve ekonomik kalkınmasının temel taşlarıdır; çalışma verimliliğini artırır ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.

2-) Ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinin sunulmasının bazı potansiyel tehlikeleri:

 • Mali Sürdürülebilirlik: Ücretsiz STANDART sağlık ve STANDART eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği, mali kaynakların yeterli olmasıyla ilgilidir.
 • Kaynak Yetersizliği: Kaynak yetersizliği durumunda, talebi karşılamak zorlaşabilir ve hizmet kalitesi düşebilir.
 • Uzun Bekleme Süreleri: . Bu durum, hastaların tedaviye erişimini geciktirebilir ve sağlık sorunlarının ilerlemesine neden olabilir.
 • Nitelikli Personel Sıkıntısı: Ücretsiz STANDART sağlık ve eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması, nitelikli ve yeterli sayıda personelin varlığını gerektirir.
 • Hizmet Standartlarının Düşmesi: Ücretsiz STANDART sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte, hizmet standartlarının düşmesi riski ortaya çıkabilir.
 • Sınırlı Çeşitlilik ve Seçenekler: Ücretsiz STANDART sağlık ve STANDART eğitim hizmetlerinin sunulduğu sistemlerde, bazen sınırlı çeşitlilik ve seçeneklerle karşılaşılabilir.
Herkese eşit sağlık
Böyle Bir Durumda Sana Eşit Davranılmasına Razı Olman, İyileşemeyecek Olman Demektir.
 • Kaynakların Hatalı Kullanımı: Ücretsiz STANDART sağlık ve STANDART eğitim hizmetlerinde, kaynakların hatalı veya gereksiz kullanımı riski bulunur.
 • Sonuç olarak, STANDART sağlık ve STANDART eğitim hizmetlerinin ücretsiz veya düşük maliyetli olarak sunulması, toplumların refahını artırır ve sosyal adaleti sağlar. Ancak, bu tür bir sistemde mali sürdürülebilirlik, kaynak yönetimi, personel yeterliliği, hizmet kalitesi ve kaynakların etkin kullanımı gibi konular üzerinde dikkatle çalışılmalıdır. Çeşitli tehlikelerden korunmak ve avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak için, sürekli gözden geçirme, planlama ve yönetim süreçlerinin uygulanması önemlidir.

İşte bunlardan dolayı STANDART sağlık ve eğitim hizmeti zenginleşememiş toplumlara verilmek zorundadır.

STANDART sunulan sağlık hizmeti ile İYİ-LE-ŞE-ME-YEN’kişiler , sıhhat bulabilmek için STANDART ÜSTÜ (nitelikli) sağlık hizmeti almak ister ve ücretsiz / düşük maliyetli sistemden öğrendiği davranışları ”ödememe” öğrenilmiş davranışını STANDART ÜSTÜ (nitelikli) hizmet noktalarında talep eder.

İşte burada sürtüşme başlamaktadır. Nitelikli sağlık hizmetini;

 • Pahalı görmek
 • Cimrilik
 • Bedavacılık sergilemek
 • Hekimlik icrasında tedaviyi (maddi yetersizlik, şiddet, yalan, nefret,…) beyan ederek sekteye uğratmak önemli sık karşılaşılan argümanlardır.

Zenginleşememiş ve STANDART sağlık – eğitim hizmetini ücretsiz veya düşük maliyetle alan toplumun, bireylerinde cimrilik, bedavacılık sık görülen davranış problemleridir. Bunları açıklamak bilmek önemlidir.

Cimrilik ömrü kısaltır
Cömertlik ömrü uzattığı gibi mutlu olmayı kolaylaştırmaktadır.

A-) Cimrilik

Cimri” kelimesinin etimolojik kökeni Farsca’dır. Cimri ( جمرى )  “soysuz, sefil, dilenci” sözcüğünden gelir. Bu kökten türetilen “cimri” kelimesi, “cimrilik” yapan, parayı sıkı sıkıya tutan veya küçük miktarları önemseyen veya “cömert olmayan” anlamlarına gelir. Çeşitli eş anlamları da vardır. Bunlar; bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir.

 • Cimrilik“, bir kişinin aşırı derecede tutumlu ve harcamalarını minimumda tutan bir şekilde davranmasıdır.
 • Cimri olan kişiler, genellikle gerekli harcamalardan kaçınırlar ve parayı biriktirmeyi tercih ederler.
 • Cimrilik, bazen olumlu bir şekilde “tasarruflu” olarak nitelendirilebilirken, bazen de olumsuz bir şekilde “eli sıkı” veya “cömert olmayan” olarak algılanabilir.
 • Cimrilik, kişinin para konusunda tutumlu olmasını sağlayan bir özelliktir ancak aşırıya kaçıldığında sosyal hayatta problemlere neden olabilir. Çünkü insanlar genellikle, cimri olan kişilerin kendileriyle paylaşımcı olmadıklarını düşünürler ve bu durum ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

Tıbbi olarak “cimrilik hastalığı” adıyla bilinen bir tanı veya hastalık bulunmamaktadır. Cimrilik, bencilce veya aşırı derecede tutumlu davranışlar sergileme eğilimi olarak kabul edilen bir kişilik özelliğidir.

Eşini karısını tedavi ettirmeyip mal mülk almak çok yayğın bir davranış bozukluğudur
Gerçek olaydan esinlenilmiştir, hayali değildir.

Bu, bir kişinin para, zaman, enerji veya kaynakları paylaşma konusunda isteksiz veya cömert olmama durumunu ifade eder. Cimrilik, genellikle maddi kaynakların hızla tükenmesinden korkma, güvensizlik, kontrol isteği veya kişisel güç arayışı gibi psikolojik veya sosyal faktörlerden kaynaklanabilir.

Ancak, cimrilik davranışı kronik hale gelirse ve kişinin normal sosyal, ekonomik veya ilişkisel işlevselliğini etkilemeye başlarsa, bu durum Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu veya Narsistik Kişilik Bozukluğu gibi kişilik bozukluklarıyla ilişkilendirilebilir.

Cimriler sizin emeğinizi her zaman değersiz görür. İstediğini elde edemeyince sizi ve işinizi intikam almak amacıyla karalarlar, hakkınızda kara propaganda yaparlar.

Cimriler sizin emeğinizi her zaman değersiz görür. İstediğini elde edemeyince sizi ve işinizi intikam almak amacıyla karalarlar, hakkınızda kara propaganda yaparlar.

Cimrilik açgözlülük, kadir kıymet bilememezlik sarmalındaki birisinin ruhu çürüktür
Cimrilik açgözlülük, kadir kıymet bilememezlik sarmalındaki birisinin ruhu çürüktür
Cimri bir insanın gözünde sizin, emeğinizin, işinizin değeri yoktur.
Cimri bir insanın gözünde sizin, emeğinizin, işinizin değeri yoktur.

Cimrilik eğilimi, cinsiyetle ilişkilendirilmemektedir fakat meslek hayatımda erkeklerin de cimrilik gösterebildiğini ama kadınların bu konuda uzmanlaşabileceğini tekrar tekrar tecrübe ettim.

 • Cimri olmak veya olmamak cinsiyetten daha çok, kişinin bireysel özellikleri, deneyimleri ve eğitimiyle ilişkilidir.
 • Herhangi bir cinsiyet, yaş, kültür veya sosyal sınıf, cimri veya cömert olabilir.
 • Bazı kültürlerde (zengin ve gelişmiş toplumlarda), cimri olmak olumsuz bir şekilde karşılanabilirken, bazı kültürlerde cimrilik olumlu bir özellik olarak görülebilir. Önemli olan, para ve mal varlığı yönetiminde dengeli bir yaklaşım benimsemek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak, fakat bunu yaparken de insani ilişkileri ve sosyal hayatı olumsuz etkilememek ve paylaşımcı olmaktır.

Hastalığına , düşmüş öz bakımına rağmen; kendi sağlığından tasarruf yaparak (kendi canından artırarak) mal – mülk yapmak ülkemizde çok yaygın bir durumdur.

Kendi sağlığını feda ederek bir sonraki nesle sermaye aktarmak ülkemizde kültürel cimriliktir.

Kendinize zülüm yapmayın; cömert olun
Kendinize zülüm yapmayın; cömert olun
Emin olun bizde daha kötüleri var


Cimrilik eğilimi, bazı risk faktörleriyle İlişkilendirilebilir.

 1. Paranın değerine aşırı önem verme: Cimri olan kişiler genellikle paraya aşırı değer verir ve onu güç, güvenlik veya mutluluğun anahtarı olarak görürler. Bu inanç, cimri olmanın temel bir risk faktörü olabilir.
 2. Kaynakların kısıtlı olması: Cimrilik, kişinin maddi kaynaklarının kısıtlı olduğu durumlarda daha yaygın olabilir. Geçmişte yaşanan maddi sıkıntılar veya güvensizlik, cimrilik eğilimini artırabilir.
 3. Kontrol güdüsü: Cimri olan kişiler genellikle maddi kaynakları kontrol etmek ve güvende hissetmek isteyebilirler. Kontrol güdüsü, cimrilik eğilimini destekleyebilir.
 4. Düşük risk alma eğilimi: Cimri insanlar genellikle maddi konularda düşük risk alma eğilimindedirler. Bu da onları harcamaları azaltmaya ve tasarruf etmeye yönlendirebilir.
 5. Geçmiş deneyimler: Cimrilik, kişinin geçmiş deneyimleriyle de ilişkili olabilir. Örneğin, maddi sıkıntılarla büyüme veya maddi kaynakların sürekli bir tehdit olarak algılanması, cimrilik eğilimini artırabilir.
 6. Çevresel etkiler: Kişinin çevresi, cimrilik eğilimini etkileyebilir. Örneğin, yetiştiği ailede cimrilik yaygınsa veya çevresindeki insanlar sürekli olarak tasarruf ve cimri davranışları övüyorsa, bireyde cimrilik eğilimi artabilir.
 7. Kişilik özellikleri: Bazı kişilik özellikleri, cimrilik eğilimini artırabilir. Örneğin, obsesif-kompulsif kişilik özellikleri veya mükemmeliyetçilik, kişinin aşırı tutumlu ve cimri davranmasına yol açabilir.
 8. Korku ve güvensizlik: Cimrilik, korku ve güvensizlik duygularıyla ilişkilendirilebilir. Kişi, gelecekteki belirsizliklere karşı kaynaklarını korumak amacıyla cimri davranabilir. Örneğin, emeklilik dönemine yönelik endişeler veya finansal güvencesizlik, cimrilik eğilimini artırabilir.
 9. Kişisel deneyimler: Bireyin geçmiş deneyimleri, cimrilik eğilimini etkileyebilir. Örneğin, maddi bir kayıp yaşamış olmak veya maddi istikrarın yaşamında olumsuz sonuçlara yol açtığını gözlemlemek, cimrilik eğilimini artırabilir.
 10. Kültürel etkiler: Kültür ve toplum normları, cimrilik eğilimini etkileyebilir. Bazı toplumlarda, cimrilik olumlu bir özellik olarak kabul edilirken, diğer toplumlarda cömertlik daha ön planda olabilir. Kişinin içinde bulunduğu kültürün cimrilik algısı, kişinin davranışlarını etkileyebilir.

Cimrilik eğilimi karmaşık bir konudur ve birden çok faktörden etkilenebilir. Ancak bu faktörler, cimrilik risk faktörlerini anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu faktörler, bazı hasta kadınların cimri olma eğilimini artırabilir, ancak her bireyin deneyimleri ve tepkileri farklıdır. Her hasta kadın cimri değildir ve bu konuda genelleme yapmak mümkün değildir.

İstifçilik bir spektrumdur. Hafif & ciddi formların tamamı sağlıklarından (canlarından) artırarak mal - mülk yaparlar.
İstifçilik bir spektrumdur. Hafif & ciddi formların tamamı sağlıklarından (canlarından) artırarak mal – mülk yaparlar.
Hayat çok kısa, zaman çok değerli, cömert olun, mutlu olun, sağlıklı kalın.

Kadınlar hasta olduklarında ve/veya gebe kaldıklarında ”müthiş” derecede cimrilik sergileyebilmektedirler.

Hasta kadınların cimri olması konusunda genel bir genelleme yapmak doğru olmaz ama bu durum ülkemizin ”ayan beyan ortada olan” bir gerçeğidir. Ancak bazı durumlarda hasta olan kişilerin cimri olma eğiliminde artış gözlenebilir ve bunun bazı olası nedenleri şunlar olabilir:

 1. Ekonomik belirsizlik: Hasta olan kişilerin sağlık giderleri ve tedavileri için yüksek maliyetlerle karşılaşması mümkündür. Bu durum, kişinin maddi kaynakları konusunda endişelerini artırabilir ve cimri davranmasına yol açabilir. Ülkemizde ekonomi sürekli belirsiz ve sürekli enflasyon, krizler ile ezilen bir toplum yapımız mevcut.
 2. Tedavi sürecinin getirdiği zorluklar: Tedavi süreci, hastalar için zorlayıcı ve stresli olabilir. Uzun süreli tedaviler, hekim ücretleri, ilaç masrafları ve tıbbi gereksinimlerin artması, kişinin harcamalarını sınırlamasına neden olabilir.
 3. Kontrol arayışı: Hasta olan bir kişi, sağlık durumundaki belirsizliklerle mücadele ederken, kontrolü elinde tutmak isteyebilir. Bu durum, maddi kaynakları kontrol etmek ve cimri davranmak gibi davranışlara yol açabilir.
 4. İçe kapanma ve endişe: Hasta olan bir kişi, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken içe kapanma ve endişe yaşayabilir. Bu durum, sosyal harcamalardan kaçınma ve daha tutumlu bir yaklaşım benimseme eğilimini artırabilir.
 5. İstikrar ve güven arayışı: Hasta olan bir kişi, sağlık sorunlarıyla uğraşırken istikrar ve güven arayışında olabilir. Bu durum, maddi kaynakları koruma ve tasarruf etme eğilimini destekleyebilir.
 6. İstifleme dürtüsü: Kadınlarda erkeklere göre daha fazla istifleme, mal – mülk biriktirme güdüsü vardır. Elindeki maddiyat az olan çanak , çömlek, … biriktirirken; elindeki imkan fazla olan giysiler, evler, arabalar, … biriktirmeye – istif etmeye başlamaktadır. Tamamı sağlığına, özelliklede jinekolojik sağlığa harcama yapmaktan kaçınmaktadır.

B-) Ölümcül Cimrilik


“Ölümcül cimrilik” ifadesi, genellikle mecazi bir şekilde kullanılan bir tabirdir ve aşırı derecede cimri veya bencil davranışları ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin sadece kendine odaklanması, başkalarıyla paylaşmayı reddetmesi ve maddi kaynaklarını aşırı derecede biriktirmesi anlamında kullanılır.

 • Ölümcül cimrilik, insan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Aşırı derecede cimri davranan bir kişi, sevdiklerinden uzaklaşabilir, sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir ve mutsuz bir hayat sürme eğilimi gösterebilir. Ayrıca, maddi birikimi için kendi sağlığını dahil her şeyi riske atmaya ve başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmeye meyilli olabilir.
 • Ölümcül cimrilik, kişinin ruh sağlığına da zarar verebilir. Sürekli endişe ve kaygı içinde yaşamak, başkalarıyla cömertçe paylaşmama alışkanlığı ve sürekli biriktirme dürtüsü, kişinin iç huzurunu bozabilir. Aynı zamanda, başkalarıyla empati kurma yeteneğini kaybedebilir, yardımlaşma ve dayanışma duygusundan uzaklaşabilir.
 • Bu tür cimrilik davranışının sağlık açısından da riskleri olabilir. Örneğin, aşırı derecede tasarruflu davranmak ve temel ihtiyaçlardan kaçınmak, yetersiz beslenme, kötü yaşam koşulları veya ağrılar, acılar içinde olmasına rağmen sağlık hizmetlerinden kaçınma (tedavi masrafına katlanamamak) gibi sonuçlara yol açabilir. Kişi, sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanmadığından, ciddi sağlık sorunlarına veya ilerleyen hastalıklara geç müdahalelere neden olabilir.
Jinekolojik cimrilik
Sakın bu kişi benzerlerinin bizim ülkemizde olmadığını düşünmeyiniz

Ölümcül cimrilik, kişinin kendini ve çevresini olumsuz etkileyen bir davranış şekli olabilir. Bu durumu deneyimleyen bir kişi için önemli olan, farkındalık geliştirmek, düşüncelerini ve davranışlarını gözden geçirmek, başkalarıyla empati kurmayı öğrenmek ve yaşamı daha dengeli bir şekilde dengelemektir. Profesyonel yardım almak, bu davranış şeklini değiştirmek için destek sağlayabilirler, diyeceğim ama buda para gerektireceğinden bunu da vermek istemezler malasef bu şekilde hakka varana kadar yürürler…

Hekimin Akıl - Emek Terini Hiç Bilmek & Sömürmek Çok Yaygındır.
Bedavacı birisi doymak bilmeyen, utanmaz, fırsatçı, ahlaki değeri olmayan bir çakaldır
Bedavacı birisi doymak bilmeyen, utanmaz, fırsatçı, ahlaki değeri olmayan bir çakaldır
Hekimin Akıl - Emek Terini Hiç Bilmek & Sömürmek Çok Yaygındır.
Hekimin Akıl – Emek Terini Hiç Bilmek & Sömürmek Çok Yaygındır.

C-) Freeloader Yani Bedavacılık – İnsan Kullanmak

Freeloader” terimini “bedavacı” şeklinde ifade etmek doğru olabilir. Her iki terim de, bir kişinin başkalarının kaynaklarını veya yardımlarını istismar eden ve kendi sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

 • Hem “freeloader” hem de “bedavacı” terimleri, kişinin başkalarının emeklerinden veya kaynaklarından yararlanmaya çalışan, ancak karşılığında yeterli bir katkıda bulunmayan bir kişiyi ifade eder.
 • Bu terimler, kişinin bencil, saygısız veya bağımlı bir şekilde davrandığını ve başkalarının cömertliğinden veya kaynaklarından faydalanmaya çalıştığını ima eder.
  • Freeloader, başkalarının çabalarından faydalanmayı tercih eden ve kendi sorumluluklarını yerine getirmek yerine sürekli olarak başkalarının yardımına bel bağlayan bir kişiyi de ifade eder.
  • Freeloader’lar genellikle maddi veya duygusal destek ararlar ve başkalarının zamanını, enerjisini, parasını veya kaynaklarını isteyerek kendi çıkarlarına hizmet etmesini sağlarlar. Bu tür bir davranış, diğer insanlar üzerinde yük oluşturabilir ve ilişkilerde dengesizliklere ve gerilimlere neden olabilir.
 • Freeloader terimi, olumsuz bir çağrışıma sahip olup, kişinin bencil, saygısız veya bağımlı bir şekilde hareket ettiğini ifade eder.
 • Genellikle, kişinin kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ve sürekli olarak başkalarının yardımına bel bağlaması gibi davranışları içerir.
Hasta olmuş kadının veya ailenin nitelikli (standart üstü hizmet veren) jinekologun akıl ve emek terini freeloader ( bedavacılık, insan kullanmak ) duruma getirme girişimi, çeşitli zararları beraberinde getirebilir. İşte bu durumun kadına - topluma potansiyel zararları çok büyüktür.

Sağlık sistemine freeloader ( bedavacılık, İnsan kullanmanın ) zararları

Hasta olmuş kadının veya ailenin nitelikli (standart üstü hizmet veren) jinekologun akıl ve emek terini freeloader ( bedavacılık, insan kullanmak ) duruma getirme girişimi, çeşitli zararları beraberinde getirebilir. İşte bu durumun kadına – topluma potansiyel zararları çok büyüktür.

 1. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Düşmesi: Jinekologun, hasta olan kadına hekimlik sanatını sunarken adil bir karşılık alamaması veya akıl – emek terinin istismar edilmesi, jinekologun motivasyonunu düşürebilir. Bu durum, jinekologun işine olan bağlılığını azaltabilir ve nitelikli sağlık hizmetlerinde kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilir.
 2. Profesyonel Motivasyonun Azalması: Jinekologun, hastası tarafından sürekli olarak akıl ve emek terini takdir edilmemesi (cömertsizliğe maruz kalması), onun motivasyonunu etkileyebilir. Bu durum, jinekologun kendi mesleki gelişimine ve araştırmalarına zaman ve enerji harcamak yerine, hasta ilişkilerinde daha pasif bir rol oynamasına neden olabilir.
 3. Mesleki Tatminsizlik: Jinekologlar, hastalarına sağlık hizmeti sunmaktan ve onlara yardımcı olmaktan büyük bir tatmin duyarlar. Ancak, freeloader durumunda olan hasta, jinekologun akıl terini – emeğini adil şekilde değerlendirmeyerek onun mesleki tatminini olumsuz etkileyebilir. Jinekolog, kendini kullanılıyor veya değersiz hissedebilir, motive olmaktan uzaklaşabilir ve hatta mesleğinden zevk almayı kaybedebilir. Bu, jinekologun sağlık hizmetlerindeki performansını etkileyebilir ve kalite dramatik düşer.
 4. Güven İlişkisinde Zedelenme: Jinekologun hasta tarafından freeloader olarak kullanılmaya amaçlanılması, güven ilişkisinde ciddi bir zedelenmeye yol açabilir. İyi bir hasta-doktor ilişkisi, karşılıklı güvene dayanır ve hasta ile doktor arasında açık bir iletişim ve işbirliği, cömertlik, kadirşınastlık gerektirir. Freeloader yani bedavacılık durumu, bu güveni sarsarak, hasta ve jinekolog arasında sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ortamını engelleyebilir.
 5. Sağlık Sorunlarının Gözden Kaçması: Jinekolog, hastalarının sağlığını değerlendirirken tecrübe, bilgi ve uzmanlığından faydalanarak doğru teşhis ve tedavi planları oluşturur. Freeloader durumunda olan hasta, jinekologun emeğini cömertlik sunmadan kullanmak isteyerek, önemli sağlık sorunlarını gizleyebilir veya yanlış bilgi vererek (masrafım yok benim algısını vermek için) yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Bu durum, hastanın sağlık sorunlarının doğru bir şekilde tespit edilmesini engelleyerek tedavi gecikmelerine veya yanlış tedaviye yol açabilir.
 6. Zaman Kaybı: Jinekolog, her hastayla ayrıntılı bir şekilde ilgilenmeli, geçmiş tıbbi bilgileri incelemeli ve hastanın sorunlarını anlamak için gereken zamanı harcamalıdır. Freeloader durumunda olan hasta, jinekologun zamanını boşa harcayarak diğer hastaların muayene ve tedavi için beklemesine neden olabilir. Bu durum, Hekimlik sanatının verimliliğini düşürebilir ve hastaların zamanında hizmet almasını engelleyebilir.
 7. İletişim Sorunları: Jinekolog ve hasta arasındaki güvene dayalı bir iletişim sağlık hizmetlerinin temelidir. Freeloader durumunda olan hasta, jinekologun emeğini istismar ettiğinde bu güven ilişkisi zarar görebilir. Hasta, jinekologun akıl ve emek terini değerlendirmemekle birlikte iletişimde samimiyetsizlik, yalan veya manipülasyon gibi davranışlar sergileyebilir. Bu durum, hasta-jinekolog arasında açık ve etkili bir iletişim kurmayı zorlaştırabilir ve hasta memnuniyetini olumsuz etkileyebilir.
 8. Tıbbi Hataların Artması: Freeloader durumu, jinekologun hasta tarafından yeterince takdir edilmediği ve karşılığında adil bir cömert katkı sağlanmadığı hissini yaratırken, jinekologun dikkati ve özeni, isteği azalabilir. Bu durumda, tıbbi hataların riski artabilir ve hasta güvenliği tehlikeye girebilir.
 9. Diğer Hastaların Etkilenmesi: Bir hasta, jinekologun akıl ve emek terini değersizleştirerek freeloader durumuna getirirse, bu durum diğer hastaları da etkileyebilir, insanlar birbirlerini kopyalayarak (düşünce salgını), freeloader durumu tavizsiz talep etmeye başlayabilirler. . Jinekologun zamanı, enerjisi ve kaynakları bu tür bir hasta / hastalar tarafından aşırı talep edildiğinde, diğer hastaların randevu alması, uygun tedavi ve hizmet alma süreçleri menfi etkilenebilir.
 10. Hekim-İyi Hastane İlişkisi: Freeloader durumunda olan bir hasta, jinekologun emeğini değerlendirmek ve onu kullanmak amacıyla farklı hastaneleri gezebilir. Bu, jinekologun belirli bir hastane ile olan işbirliğini etkileyebilir ve hasta bakımının devamlılığını zorlaştırabilir. Jinekolog, hasta takibini sürdüremeyebilir veya hastanın geçmiş tıbbi kayıtlarını tam olarak erişilebilir kılamayabilir. Bu, hasta bakımının koordinasyonunu zorlaştırabilir ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir.
 11. Sağlık Hizmeti Sürdürülebilirliği: Freeloader durumunda olan bir hasta, jinekologun emeğini değerlendirmek amacıyla sürekli olarak randevu talep edebilir veya gereksiz muayene veya tetkik isteyebilir. Bu, sağlık sistemindeki kaynakların kötü kullanımına ve israfına yol açabilir. Sınırlı kaynaklara sahip bir sağlık sistemi içinde, bu durum diğer hastaların erişimini ve hizmet almasını , jinekolog hekimin maddi imkanlarını olumsuz etkileyebilir.
 12. Etik Sorunlar: Freeloader durumunda olan bir hasta, jinekologun emeğini değerlendirerek etik sorunlar yaratabilir. Hasta, jinekologa karşı adaletsiz bir talepte bulunabilir, ücretsiz hizmetler veya ayrıcalıklı muamele bekleyebilir veya jinekologun etik ilkelere uymasını zorlayabilir. Bu durum, jinekologun mesleki etik değerlerine meydan okuyabilir ve etik çatışmalara neden olabilir.
 13. Hasta-Jinekolog İlişkisi: Freeloader durumunda olan bir hasta, jinekologa karşı güvensizlik ve düşmanlık geliştirebilir. Hasta, jinekologun emeğini değerlendirmek ve ondan faydalanmak amacıyla manipülatif davranışlar sergileyebilir. Bu, hasta-jinekolog ilişkisinde gerilim ve çatışmalara yol açabilir. Aynı zamanda, jinekologun hasta bakımında objektif ve tarafsız olmasını zorlaştırabilir.
 14. Meslek İmajının Zarar Görmesi: Jinekologun, bir hasta tarafından freeloader durumuna getirilmesi, genel olarak tıp mesleğinin itibarını etkileyebilir. Hasta-doktor ilişkisindeki bu tür olumsuz deneyimler kaliteyi ve hekim hasta bağını geri dönülmez şekilde ortadan kaldırır.

Sonuç olarak, freeloader durumunda olan bir hasta, jinekologun akıl ve emek terini değerlendirmek amacıyla manipülatif davranışlar sergiler. Bu durum hem hastanın sağlığını olumsuz etkileyebilir hem de jinekologun mesleki tatminini ve hasta bakımının kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, hastaların sağlık hizmetlerinden adil ve etik kurallar çerçevesinde yararlanması önemlidir.

D -) Ölümcül bedavacılık ( Mortal Free-loader )

Ölümcül bedavacılık, bir kişinin sürekli olarak başkalarının kaynaklarını ve yardımlarını istismar ederek, kendi sorumluluklarını, adil şekilde cömertliğini yerine getirmeme ve karşılığında hakkaniyetli bir katkı sağlamama, cömert olmaktan özenli bir davranış ile imtina etme eğilimini ifade eder. Bu tür bir bedavacılık, ilişkilerde dengesizliklere, çatışmalara ve uzun vadede zararlara yol açabilir.

 • Ölümcül bedavacıların temel özelliği, sürekli olarak başkalarının emeklerinden, zamanından, enerjisinden veya kaynaklarından yararlanma arzusudur.
 • Freeloader’lar insanların cömertliğini, yardımseverliğini ve fedakarlığını istismar ederek kendi çıkarlarına odaklanırlar. Kendi sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınırlar ve sürekli olarak başkalarından beklerler.
 • Bu tür bir davranışın altında birkaç olası neden yatabilir. Bir kişi, düşük özgüvene veya kendi yeteneklerine olan güvensizliğe sahip olabilir ve bu nedenle başkalarının kaynaklarını kullanmayı tercih edebilir. Ayrıca, kişinin bencil (egoist, narsist) bir yapıya sahip olması, başkalarının çabalarını önemsememesi ve sadece kendi çıkarlarına odaklanması da ölümcül bedavacılığın temelinde yer alabilir.

Ölümcül bedavacılar, genellikle manipülatif ve duygusal şantajcıdır. Başkalarını suçlamak, suistimal etmek ve hatta tehdit etmek , nefret kusmak gibi yöntemleri kullanarak, istediklerini elde etmek için başvurabilirler. Kendi çıkarları için başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını umursamadan hareket ederler.

Ölümcül bedavacıların temel özelliği, sürekli olarak başkalarının emeklerinden, zamanından, enerjisinden veya kaynaklarından yararlanma arzusudur.
Tedavi hunisi

Ölümcül bedavacılığın ilişkilere ve topluma zararları vardır. Diğer insanları sürekli olarak kullanmak ve istismar etmek, güveni zedeler ve sağlıklı ilişkilerin oluşmasını engeller. Bedavacı davranışlar, diğer insanları tükenmişlik, yıpranma ve duygusal boşalma yaşatabilir. Aynı zamanda bedavacılar, kendi sorumluluklarını yerine getirmediği için uzun vadede kendi gelişimlerini de engellerler.

Bu tür bir davranışla başa çıkmak önemlidir. İlk olarak, bedavacılığı tanımak ve bu tür davranışları sergileyen kişileri tespit etmek önemlidir. Sınırlarınızı belirlemek ve başkalarının sizden sürekli olarak istismar etmesine izin vermemek de önemlidir. Empati ve anlayışla yaklaşmak sorunları her zaman çözmez. Tepki koymak ve kabul etmemek gereklidir.

4-) Zengin ülkelerden; fakir ülkelere tedavi olmak İçin gelen İnsanlar Nedir?

Bu sağlık turizmi falan değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu durum;

 • Cimrilik
 • Ölümcül cimrilik
 • Freeloader (bedavacı – İnsan kullanan)
 • Mortal Freeloader kişilerdir.
Doktorları Para Babası, Doymayan İnsan Olarak Görmenin Temelinde Mortal Cimrilik , Mortal Freeloader'lık Vardır.
Doktorları Para Babası, Doymayan İnsan Olarak Görmenin Temelinde Mortal Cimrilik , Mortal Freeloader’lık Vardır.

Minimum %80 şeklinde (uçak biletleri ve konaklama , yeme içme dahil) daha az, öldüm ücrete ödeme yaptıkları için gelmektedirler. Bu durum belli bir süre sonra fakir ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetlerini çok daha pahalı yapacağından, yerel halk için ulaşılması daha imkansız olacaktır.

Meslek hayatımda çok sayıda kadın ve onların eşlerini ( kocalarını ) tanıdım, artık kimin nasıl davranacağını ön görebiliyorum. Zaten Hekimlik mesleği öngörü mesleğidir.
Şu davranışları, eylemleri sergileyenler asla iyileşemiyor ve beter olmayı – sürüne sürüne bir yaşamayı tercih etmektedirler.
Çok uzatmadan, bu kadar detaylı kavramsal bilgi verdikten sonra başlayayım.

5 -) ”Hiç İyi doktor yok!” Zırvacıları

 • Genellikle bunu hasta kadının kocası söyler; kendisine, evine 30 – 40 yıl emek – ömür vermiş karısının sağlığına para harcamamak için; onu kandırmak için kullanır.
  • Bu kadınlar böyle hasta yaşarlar.
  • Hiç sesleri de çıkmaz. Hasta yaşamak karakterleri olur.
 • Bu cümleyi bazı kadınlarda söyler, ama sayı olarak daha azdır. Ömründe hiç doktora gitmemiştir ve bu lafı söyler, bu beyanı siz duyduğunuzda ve bu kişinin kötü halini görünce ”gerçekten iyi doktor kalmadığını düşünürsünüz, sinirlenirsiniz”, bir insanın kendine bunu yapabileceğini asla düşünmezsiniz.
 • Yada iyi bir doktora gitmiştir ve Doktor yaşamak için, faturalarını ödemek için, okuduğu kitapların yenilerini almak, bozulan bilgisayarını yenilemek amaçlı,… akıl – emek teri, neşter kullanma melaike bedelini istemiştir,
  • İşte! bunu vermemek için, ”hiç iyi doktor yok” denilir (çünkü ben cimrilik yaptım , ben parayı çok seviyorum ve bedeli – zararı ne olursa olsun paradan – mal – mülkten ayrılamam demekten daha kolayı hiç iyi doktor yok demektir) , hem sizi gören duyan başkaları da sizi bu mantık durumunda böylece haklı görürler.
 • Erkek: Cimri +/- freeloader veya mortal freeloader
  Kadın: Cimri – ölümcül cimri arasındadır.
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir
Maalesef hasta olmuş insanlar daha çok yalan söyler.
istifcilik temelde cimriliktir

6 -) Profesöre gittim her şey Normal dediciler !

 • Yalan söylüyor, ezici çoğunluğun hiç biri profesöre gitmiyor, beyhude hava atma çabası !
  • İnsanlar yalan söyler.
  • Maalesef hasta olmuş insanlar daha çok yalan söyler.
  • Madem profesöre gittin ve her şey normal dedi,; doktor doktor niye geziyorsun !
 • Yada profesöre gitti ve profesör ona etkili tedavi önerdi, fakat para harcamak işine gelmediği için ve bana bir ilaç yaz, ben gideyim şeklinde beyanda bulunmaktadırlar.
  • Profesörde mecburen bir reçete yazıyor; bu palyatif (saman alevi iyileşme sağlayacak) reçete ile %100 iyileşmeyi umut ediyor ve profesörün söylediklerinin tamamını unutmayı hiç yaşanmamış farz etmeyi seçmektedir, çünkü unutunca sağlığı için masraf harcaması yapmayacaktır.
  • Genellikle cimri +/- Freeloader
 • Aman dikkat basit bir kural vardır.
  • Hasta kim ise, iyileşme masrafı ona aittir. Hanım (eş, kadın) kimin soy kütüğüne kayıtlı ise onun tedavi masrafını o yüklenir.
  • Doktorlar sıfır maliyet ile çalışırsa siz iyileşemezsiniz.
  • Maddi gelir elde edemeyen doktor advance ve/veya advance plus Hekimlik hizmeti sunamaz.
  • Sağlığından tasarruf yaparak, sergilenen mal mülk istifçiliği ultra süper mega yaygındır. Bunu sosyal yaşamda legalize etmek içinde her türlü gerçeğe aykırı beyan rahatlıkla kurulabilmektedir.

7 -) ”Sağlık çok önemli , Biz sağlığımız İçin Yaşıyoruz” Takiyyecileri

 • Bu cümleyi genellikle erkek yani koca kullanıyor.
 • Erkek eş asla karısını tedavi ettirmemektedir.
  • Sürekli borcu, kredisi, ödemesi vardır.
  • İşte seni bu doktorada getirdim, bak iyileşemiyorsun demek için eşini yeni gelen doktorlara götürür ve minimum 3- 5 yıl kadını susturur.
  • Böyle bir döngü devam eder.
  • Oda susar.
  • Milim milim, gün gün hastalıklar artar. Yaşlanır.
  • Sonra yaşlılık hastalığı denilmeye başlanır.
 • Şu cümleyi kurup, eşini tedavi ettiren 1 (bir) kişi daha olmadı.
 • Erkek: Cimri +/- freeloader veya mortal freeloader
  Kadın: Cimri – ölümcül cimri arasındadır.
Ölümcül bedavacıların temel özelliği, sürekli olarak başkalarının emeklerinden, zamanından, enerjisinden veya kaynaklarından yararlanma arzusudur.
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

8 -) ”Ben rahimi aldırdım , artık oradan asla hasta olamam” Kurnazları

 • Çeşitli sebepler ile ameliyat olmuş , rahimi alınmış kadınlar artık kendilerinin jinekolojik bölgeden hasta olmayacağına iman ediyorlar.
 • Kadın doğumla sonsuza kadar ilişkilerinin kalmadığını düşünüyorlar.
 • Kalan vajina dokusunun ve pelvik yapıların asla hasta olmayacağına ve tüm bedenlerini ilgilendirecek hastalıklar üretmeyeceğine müthiş bir saplantı ile iman ediyorlar.
 • Bu kişilerin el bilekleri ağrır ama sebep asla jinekolojik olamaz
 • Bu kişilerin dizleri ağrır ama sebep asla jinekolojik olamaz
 • Bu kişilerin tüm eklemleri ağrır ama sebep asla jinekolojik olamaz
 • Bu kişilerin belleri ortadan ikiye ayrılacak – kopacak gibi ağrır ama sebep asla jinekolojik olamaz
 • En ucube hastalıklara yakalanırlar ama kök sebep asla jinekolojik hastalık olamaz.
 • Hatta ”kadın doğumla ne alakası var” diyerek size birde fırça atarlar.
 • Cimri +/- freeloader veya mortal freeloader
Cimrilik ve bedavacılık hurafelerden beslenir
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

9 -) ”Mamografi, kemik taraması, kan – İdrar tahlili normal çıktı” Kolaya Kaçıcıları

 • Asla iyileşemezler, en ucuz yaklaşım olan bu tahliller normal çıkmış ise hasta değildirler.
 • Sürünürler, yakınırlar, dert anlatırlar hemen;
 • Benim kadın doğumla işim kalmadı derler
 • Tüm tahlillerim normal çıktı derler.
 • Orayla ilgili şikayetim yok derler.
 • Sürekli genital sistemi ölüme kadar inkar ederler.
 • Cimri +/- freeloader veya mortal freeloader

10-) Vajinayı; sıfır masraflı (masrafsız) organ ve hastalanmaz bilicilerGenital İnkarcılar

Bunların beyninde vajina aşağılık , önemsiz, göz ardı edilebilir bir organdır.

 • Vajinaya 1 kuruş para harcamaktan nefret ederler.
 • Vajina masrafsız bir organdır. Sürekli kazandırır.
 • Asla hastalanmaz, asla hastalık yapmayan bir uzuvdur.
 • Vajinayı iyileştirmek için harcama yapmak bunlar için ayıp & akılsızca bir eylemdir.
 • Vajina için para harcamak; çöpe atılmış paradır.
 • Vajina cinsel ilişkide kullanılır, başka bir işe yaramaz, vajina bunlara göre asla hastalık yapmaz.
 • Vajinal akıntıyla 5 -10 – 20 – 40 yıl çok rahat acılar içinde yaşayabilirler.
 • Hastalık olan, vajinal akıntının normal ve sağlıklı olduğunu ömürleri boyunca yayarlar, hastalıktan hastalığa sürünürler ama genital sistemleri sürekli 10 numara beş yıldız ve kusursuzdur.

Ölümcül cimri +/- Mortal free-loader

11-) Kadın hastalığını duyunca ”vınnnnn turizm” şeklinde kaçanlar !

 • Hastalık duymaktan nefret ederler, katlanamazlar.
 • Jinekolojik bölgeden hasta olmaktan 1000 kat daha fazla nefret ederler.
 • Öleceklerini bilseler bile kadın hastalığını son çizginin 10000 metre ilerisine taşıyarak, bekleterek kötüleştirirler.
 • Hem iyileşmemek hem de para harcamamak için kaçtıkça kaçarlar.
 • Peki bunlar advance ve advance plus hizmetine neden geliyorlar.
 • Free-loader veya Mortal free-loader !
beni özel doktora götür artk
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir
Roket kadın
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir.
Parsimoni ilkesi, occam'ın usturası

12-) Tedaviden sıkılanlar

 • Bunlar 10 – 20 – 30 – 40 yıl hastalıklı bir genital sistemle yaşarken, sanki müthiş ve çok başarılı bir iş yapmış gibi, çok beter halde olmalarına rağmen, hiç bir şeyleri yokmuş gibi gezerler.
 • Bir olay olur ve canlarına tak eden şikayetlere dayanamazlar ve jinekolog doktora gelmek zorunda – mecbur kalırlar.
 • Zorunda olmasa, mecbur kalmasa ölene kadar jinekologa gelmez !
 • Tedavi başlanır.
 • Minicik iyileşmeyi görünce tüm tedavileri ansızın ve birden terk ederler.
 • Ben iyileştim, çok iyiyim demeye başlarlar.
 • Temeldeki sebep ”vajina için – rahim için” para harcamak istemezler, buna katlanamazlar, dayanamazlar.
 • Cimri +/- Freeloader karışımıdır.
tedaviden sıkılanlar
östrojen düzeyleri
kadın doğumla ne alakası var; İkna edilemez, hayatta iyileştirilemez
İkna edilemez, hayatta iyileştirilemez

13-) Ben menopoza girdim ve kadın doğumla İşim bitti Borazancıları

 • Sürüm sürüm sürünürler
 • 1000 beter , sersefil halde yaşarlar
  • Baston – walker kullanır.
  • Zengini 3 teker motorsiklet kullanır, pazar alışverişlerinde çok görülür
 • Her yerleri ağrır, bellerini doğrultamazlar,
 • Fakat;
  • Menopoza girdikleri için kadın doğumla işleri kalmamıştır.
  • Menopoza girdikleri için artık çocuk doğuramazlar ve kadın doğumla asla işleri yoktur.
 • Free-loader veya mortal Free-loader ! +/- cimri
östrojen düzeyleri
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

14-) ”Diğer hastalıklar kalsın, gebelik var mı” deyiciler

 • Vajinal akıntı, fare ölüsü şeklinde vajinal koku, beyine şimşek şeklinde inen adet sancıları, devasa miyomlar, kistler,… asla bir sorun değildir.
 • Gebelik şüphesi varsa doktora gelirler.
 • Tedavi olmak için asla para harcamazlar.
 • Tedavi olmak, maddiyat ayırmak saçma ve gereksizdir, hastalıkların kendi kendine düzeleceğine galiba inanıyorlar.
 • Cimri +/- ölümcül cimri belki freeloader
aşkım doktora gideceğim , soru sormak paralıymış
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

15 -) Her şey normal çıktı , tüm tahliller normal çıktı Söyleyicileri arayıp bulanlar

 • İnsan sayısı arttığı gibi doktor sayısı da arttı.
  • Bazı hekimler hastaların duymayı sevdiği
   • Her şey normal çıktı
   • Tüm tahliller normal çıktı,
   • Çok şükür sonuçlarınız temiz çıktı şeklinde söylemde bulunmaya önem vermekte ve bu söylemleri duymak için için de hasta popülasyonları oluşmuş durumdadır.
 • Değişik bir ”al gülüm ver gülüm” olayı vardır. Bu hekimleri ve bu hastaları , mentalitelerini idrak edemiyorum.
  • Muhtemelen hekim minik maliyetli tahlil yaptırma tırtıkçısı, hastada büyük maliyetten kaçabildiği kadar kaçan mal – mülk istifçisi.
  • Körler sağırlar birbirini ağırlar olayı.
sorular soracam doktora
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

16 -) Sahte doktor bulucular

 • Sahte doktora resmen servet aktarırlar, ağzınız açık kalır.
 • Gerçek doktora, gerçek iyileştirene ultra mega süper cimrilik yaparlar, zırnık kuruş vermemek için 1000 beter olmayı seçerler.
  • Paracı doktor derler.
  • Doktor paramızı aldı derler
  • Doktor bizden para istedi derler, sahte doktora çuval ile servet yığarlar, dolandırıldıklarını anlayınca televizyona çıkıp, serzenişte bulunurlar.
sahte doktor bulucular

17 -) Google, kadınlar kulübü yorum Uygulayıcıları

 • Sokakta tipini görse ( tabiri caiz olsun sümüğünü silmeyeceği), yüzüne bakmayacağı kişilerin tüm yorum ve beyanlarını 1000 beter olsa bile harfiyen uygularlar.
 • Google bakarak soğan suyu / maydonoz suyu içerler, 1000 beter olduğu halde, iyi geldi derler.
 • Sarmısak doğal antibiyotik diyenler, … bitkisini kaynatıp içenler, vajinaya sürenler, vajinaya yogurt çalanlar, vajinayı sirkeyle yıkayanlar, … aynı şekilde 1000 beter olup, kuyruğu dik tutmak amacıyla, iyi geldi derler.
 • Sağlık siteminin bedava olan tüm imkanlarını iyileşemeseler bile, kanser olana kadar kullanmaya devam ederler. Acil doktorunu, aile hekimini dünyanın en iyi jinekologu addetmeye bayılırlar.
sahte, boş yorumlara inananlar

18 -) Kusursuzca ”Mükemmel Hatalı” Olup ”Doktor Hatası” Deyiciler

 • Ömür hayatında hiç jinekologa gitmez, gebelik oluşunca da gelmez, yada en ucuz sağlık sistemini mükemmel kabul ederek tercih eder; gebelikle ilgili bir sıkıntı (kanama, sancı, kusma, …) oluşunca acil servisleri veya jinekoloji kliniklerine ”baskın” yaparlar. Oraları terörize ederler. Yumurta kapıya dayanınca; zayiat – hastalık – sakatlık – ölüm garanti olunca doktora gelir;
  • Erken doğurur, doktor hatası olduğunu, kendisini hatasız, özenli, dikkatli sunar.
  • Düşük yapar, sorumlu olarak , doktor hatası olduğunu; kendisini hatasız, özenli, dikkatli gösterir.
  • Acil ameliyata alınır, rahimi alınmak zorunda kalınır ama , doktor hatası olduğunu, kendisini hatasız, özenli, dikkatli sunar, hastaneye sağlam geldim, eksik çıktım der.
  • Ölü doğum yapar, hastanede son ses bağırtı yapar, duvarları tırmalar, yıkar – döker, saldırır, , doktor hatası olduğunu, kendisini hatasız, özenli, dikkatli sunar, savcılığa – mahkemeye koşar.
  • Karısı ölür, ki yıllarca tedavi ettirmediği, ilgilenmediği – önemsemediği karısı birden mefta olur , doktor hatası olduğunu, kendisinin hatasız, özenli, dikkatli mükemmel koca olduğunu , paranın hiç önemli olmadığını, taş – beton çelik gibi karısının sağlam hastaneye girip, ölü çıktığını söyler.
   • Ben yandım başkası yanmasın!,
   • Cumhurbaşkanım, başbakanım duysun bizi diye feryat eder.
   • Karısı ağır ihmali nedeni ile ölürken bile inkara devam eder. Nefret kusmakla suçu başkalarına yıkar !
kadın doğumla ne alakası var
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir

19 -) Köle Arayıcılar – Zorba Hükmediciler

Herkes hasta olur, birden güçten – elden ayaktan düşebilir.

Bir an önce ve eskisi gibi iyileşmek ister. Bunda hiç bit sıkıntı yoktur, gayet normal isteklerdir.

Fakat bazı karakter yapısına sahip kişiler ”Doktor Köle , Köle Doktor” ilişkisi şeklinde zorbalık aramaktadırlar. Sıklıkla şu söylemler ile hekime taciz – mobbing silsilesi uygulamaya başlıyorlar.

 • Sen doktorsun beni iyileştirmek zorundasın !
  • Doğru olan 1: Hiç bir şeye ”zorunda – zorunluluk içinde” değiliz.
  • Doğru olan 2: İyileşmen için yardım etme tercihini seçebiliriz. Ahlaklı olman bunu sağlar.
  • Doğru olan 3: Yardımımızın etki etmesi , seni iyileştirmesi bizi sevindirir.
  • Doğru olan 4: Yardımımız işe yaramadıysa, bizi düşman görme şeklinde bir eğilimin olursa da bu senin ahlaksızlığındır.
  • Doğru olan 5: Hekim akıl – emek teri sergilediğinde iyileşme olsun veya olmasın; karşılığı eksiksiz verilmelidir. Bedavacılık, mortal bedavacılık, cimrilik ve ölümcül cimrilik sergileyenler bu şekilde davranmaktadırlar,, zaten temel saldırının amacı budur.
ikiyüzlü erkekler
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir
ben kadın doktor istiyorum zırvacıları
Gerçek Olaydan Uyarlanmıştır. Kurgu Değildir
 • Sen doktorsun bana bakmak zorundasın !, hatta videolarda bazıları bağırarak ”eşşşek gibi bana bakacaksın” şeklinde davranış sergileyenler mevcuttur.
  • Doğru olan 1: Hiç bir şeye ”zorunda – zorunluluk içinde” değiliz.
  • Doğru olan 2: İyileşmen için yardım etme tercihini seçebiliriz. Ahlaklı olman bunu sağlar.
  • Doğru olan 3: Hekim hasta bağı çok hassastır ve geri dönülmez şekilde koparmayınız.
  • Doğru olan 4: Doktor doktor, hastane hastane gezip para saçmaktansa; doktora saygı, sevgi, nezazet gösterin.
  • Doğru olan 5: Hekim akıl – emek teri sergilediğinde iyileşme olsun veya olmasın; karşılığı eksiksiz verilmelidir. Bedavacılık, mortal bedavacılık, cimrilik ve ölümcül cimrilik sergileyenler bu şekilde davranmaktadır, zaten temel saldırının amacı budur.
 • Seni paramla malımla mülkümle döverimciler
  • Zenginin batışı bir gecede olur, malınıza mülkünüze sonsuz güvenmeyin
  • Ne demiş atalar güvenme malına 1 kibrit yeter, güvenme güzelliğine 1 sivilce yeter.
  • Bilim Adamı olan Hekime cömert olurken saygılı olunuz. Hekimin size vereceği 1 tedavi , 1 yaklaşım nedeniyle doktor doktor, hastane hastane gezerek malınızı mülkünüzü eritmek zorunda kalmazsınız.

Siz bu tavırları sergilediğinizde elbet bazı hekimler size bir takım öneriler verir ama asla iyileşemezsiniz. Hep yarım kalır.

20-) Ev / Araba Kredisi çektik, Çocuk Okutuyoruz‘cular

21-) Hocam bizim durumumuz Yok‘cular

22-) Hocam herkes bende para var biliyor‘cular

hanımı özel doktora götürecem sahtekarları
Şu Cehennem Zebanisi Gibi Bende Şaşırmaya, Devam Etmekteyim.

23-) Sağlıkta pazarlık olmaz, gereken neyse yaptırırım‘cılar

Sıkıldım…Bunlar bitmez !

Bu listeyi eminim ki artıracaklar…

Siz Yapmayın !

Hayatınızı ıskalamayın !

Cömert olun, kadirşınast olun;

 • Cömert kişinin ömrü uzar
 • Hızlı iyileşir
 • Beyni mutludur

24-) İşte cömertlikle İlişkilendirilen bazı faydalar:

 1. Kişisel Memnuniyet: Başkalarına yardım etmek, paylaşmak ve cömert davranmak, bireyin kişisel memnuniyetini artırır. Cömertlik, insanlara kendilerini daha iyi hissettirir, iç huzuru ve mutluluğu artırır.
 2. Sosyal Bağları Güçlendirme: Cömertlik, insanlar arasında güçlü sosyal bağların oluşmasını sağlar. Başkalarına yardım etmek ve paylaşmak, dayanışma ve karşılıklı destek duygusunu güçlendirir. Bu da daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur.
 3. Toplumsal Refahı Artırma: Cömertlik, toplumun genel refahını artırır. Yardımsever ve cömert bir toplum, daha adil bir sosyal yapıya ve daha iyi yaşam koşullarına yönelik çabaları teşvik eder. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek ve kaynakları paylaşmak, toplumun genel refahını artırır.
 4. Empati ve Anlayışı Geliştirme: Cömertlik, empati ve anlayış yeteneklerini geliştirir. Başkalarının ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamak, insanların daha empatik olmasını sağlar. Bu da daha sağlıklı insan ilişkileri ve daha iyi iletişim becerileri geliştirmeye yardımcı olur.
 5. Özsaygı ve Saygınlık Kazandırma: Cömert davranışlar, bir bireyin kendisine olan saygısını ve başkalarının gözünde saygınlığını artırır. Cömertlik, insanların etrafındaki insanlar tarafından takdir edilmesini ve sevilen biri olarak algılanmasını sağlar.
 6. Pozitif Etki Yaratma: Cömertlik, diğer insanlara olumlu bir etki yapma potansiyeline sahiptir. Yardımlaşma ve cömert davranışlar, insanları motive edebilir, umut ve ilham verebilir. Başkalarının hayatlarında pozitif değişiklikler yapmak, toplumda dönüşüm ve iyilik hareketlerine öncülük etmeyi sağlar.
 7. Kendini Geliştirme: Cömertlik, bir bireyin kendini geliştirmesine yardımcı olur. Başkalarına yardım etmek ve kaynakları paylaşmak, kişinin empati, hoşgörü, sabır ve paylaşma becerilerini geliştirmesini sağlar. Bu da kişisel büyümeyi teşvik eder.
 8. Duygusal Tatmin: Başkalarına yardım etmek ve cömert davranmak, kişinin duygusal tatminini artırır. Yardıma muhtaç olan birine destek olmak, içsel bir mutluluk ve huzur hissi sağlar. Bu, insanın ruhsal sağlığını ve genel yaşam doyumunu olumlu yönde etkiler.
 9. İyilik Zinciri: Cömert davranışlar, başkalarında da cömertlik ve yardımlaşma duygusunu tetikler. Bir kişi başkalarına cömert davrandığında, bu başkalarını da aynı şekilde davranmaya teşvik eder. Bu şekilde başlayan bir iyilik zinciri, toplumun genelinde olumlu etkiler yaratır.
 10. Sosyal Sorumluluk Bilinci: Cömertlik, kişiler arasında sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Başkalarının ihtiyaçlarını gözetmek ve yardım etmek, insanları toplumdaki sorunlara duyarlı hale getirir ve sorumluluk almaya teşvik eder. Bu şekilde, cömert bireyler toplumsal değişim ve dönüşümün bir parçası olurlar.
 11. İyi İtibar ve İmaj: Cömert davranışlar, kişinin toplumda iyi bir itibar ve imaj kazanmasına yardımcı olur. Cömertlik, bir kişinin etrafındaki insanlar tarafından sevilen, saygı duyulan ve güvenilen biri olarak algılanmasını sağlar. Bu, kişisel ve profesyonel ilişkilerde avantajlar sağlar.
 12. Ruhsal Gelişim: Cömertlik, kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Başkalarına yardım etmek ve paylaşmak, kişinin özgecilik, merhamet ve hoşgörü gibi değerlerini güçlendirir. Bu, bireyin içsel büyüme ve olgunlaşma sürecine destek olur.
 13. ………………………. ( uğursuz olduğundan boş bırakıldı )
 14. Sağlık & Uzun Ömür, Hızlı İyileşmek
Muğla kadın doğum Doktor Mesut Bayraktar Muğla içerisinde en önde gelen, vajina serviks rahim  sağlığına yönelik en iyi jinekolog doğum uzmanı tedavisi veren doktorlar arasında olmasının yanı sıra, Muğla özel muayenehanesinde ayrıntılı ultrason servikal smear Kolposkopi spiral takma çıkarma, kısırlık infertilite Probe Boom terapötik tıbbi medikal Muğla Kürtaj hamilelik, menopoz, ultrason, Kolposkopi, rahim alınması Histerektomi miyom çıkarılması Miyom Miyomektomi Polip Polipektomi Kist Kistektomi idrar kaçırma vajina akıntı yanma batma kaşıntı kanama tedavilerinin planını yapmaktayım. Kadınların sağlıklı mutlu yaşam sürmeleri gerekliliğine inanmaktayım.  üreme sağlığını güçlendirme konusunda tutkulu Hekimim. Çünkü Female genital sağlığının başarıya ulaşması küresel refaha hizmet ederek, dünyayı daha güzel yapacak önemde güçtedir. Bununla beraber Hekimlik sanat & zanaatının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Bu farkındalık ile hastalarımın  fiziksel zihinsel duygusal sağlıklarını ele alıyorum. Muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar olarak hastanın endişelerini dinlerim. Eğip bükmeden yaymadan sadece gerçekleri konuşurum.  Amacım, her hastayla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini seçmelerine önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek isteyen bireyle hayatta oldukları yerde buluşmak gayesiyle elimden geleni yapıyorum. Hastanın Dr. Mesut Bayraktar’la olan etkileşiminde ilk kez ”dinlendiklerini hissettiklerini” açıklamaları mesleki başarıdır.  Bununla beraber Muğla kadın sağlığı & jinekolojik bakımı çok yönlüdür; bayanın yaşamı boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Muğla’da hanımefendilerin yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Mesut Bayraktar kendisini ortak – yaver; ihtiyaçların karşılanmasına profesyonel yardımcı  konumda görmektedir . Bireyin ve ailesinin işine yarayan kadın sağlık & jinekolojik bakım planı geliştirmek kadirşinas her hastamda hedefimdir. Mesut Bayraktar Hekimlik sanat & zanaatına uyum sağlayabilen esnek olabilenlere (kanıta dayalı & bireye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) jinekolojik sağlık bakım sunabileceğimi hissediyorum. Yaklaşımım iyileşmek isteyen hanımefendilerin ihtiyaçlarında işe yarıyor. Jinekoloji yani kadınsal şikayetler konusunda Muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olup; 05467740159 numarasından WhatsApp ile online randevu alabilirsiniz. Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur. Tedaviye Giden Yol 1 (Bir) Muayene İle Başlar Mesut Bayraktar Kadın Sağlığı & Hastalıkları Uzmanı

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır Zero Finito vajinal akıntı sıhhattir
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Dinamik Tablo
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson'da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa'sı Virchow'unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.

Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]


DOKTORMuğla kadın doğum Doktor Mesut Bayraktar Muğla içerisinde en önde gelen, vajina serviks rahim  sağlığına yönelik en iyi jinekolog doğum uzmanı tedavisi veren doktorlar arasında olmasının yanı sıra, Muğla özel muayenehanesinde ayrıntılı ultrason servikal smear Kolposkopi spiral takma çıkarma, kısırlık infertilite Probe Boom terapötik tıbbi medikal Muğla Kürtaj hamilelik, menopoz, ultrason, Kolposkopi, rahim alınması Histerektomi miyom çıkarılması Miyom Miyomektomi Polip Polipektomi Kist Kistektomi idrar kaçırma vajina akıntı yanma batma kaşıntı kanama tedavilerinin planını yapmaktayım. Kadınların sağlıklı mutlu yaşam sürmeleri gerekliliğine inanmaktayım.  üreme sağlığını güçlendirme konusunda tutkulu Hekimim. Çünkü Female genital sağlığının başarıya ulaşması küresel refaha hizmet ederek, dünyayı daha güzel yapacak önemde güçtedir. Bununla beraber Hekimlik sanat & zanaatının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Bu farkındalık ile hastalarımın  fiziksel zihinsel duygusal sağlıklarını ele alıyorum. Muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar olarak hastanın endişelerini dinlerim. Eğip bükmeden yaymadan sadece gerçekleri konuşurum.  Amacım, her hastayla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini seçmelerine önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek isteyen bireyle hayatta oldukları yerde buluşmak gayesiyle elimden geleni yapıyorum. Hastanın Dr. Mesut Bayraktar’la olan etkileşiminde ilk kez ”dinlendiklerini hissettiklerini” açıklamaları mesleki başarıdır.  Bununla beraber Muğla kadın sağlığı & jinekolojik bakımı çok yönlüdür; bayanın yaşamı boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Muğla’da hanımefendilerin yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Mesut Bayraktar kendisini ortak – yaver; ihtiyaçların karşılanmasına profesyonel yardımcı  konumda görmektedir . Bireyin ve ailesinin işine yarayan kadın sağlık & jinekolojik bakım planı geliştirmek kadirşinas her hastamda hedefimdir. Mesut Bayraktar Hekimlik sanat & zanaatına uyum sağlayabilen esnek olabilenlere (kanıta dayalı & bireye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) jinekolojik sağlık bakım sunabileceğimi hissediyorum. Yaklaşımım iyileşmek isteyen hanımefendilerin ihtiyaçlarında işe yarıyor. Jinekoloji yani kadınsal şikayetler konusunda Muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olup; 05467740159 numarasından WhatsApp ile online randevu alabilirsiniz. Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur. Tedaviye Giden Yol 1 (Bir) Muayene İle Başlar Mesut Bayraktar Kadın Sağlığı & Hastalıkları Uzmanı

Mesut Bayraktar; Doğru Doktor, Sağlam İşlemci Gibidir.Yüksek riskli jinekoloji'de;

jinekolojik hastalık başka hastalığın sebebi olmaktadır

Kadın bedeninde

anti-oksidan kapasite yani mukavemet durumunuz aşıldığında (temizleme kapasiteniz geçildiğinde)

her hastalık çıkabilir.

Standart
Sağlık Hizmeti

=

Lütuf Edildiği Kadar
Sağlık Hizmeti Almak
Demektir.