Baba Oğluna Bağ vermiş; Oğlan 1 Salkım Üzüm Vermemişin Temeli

Bırakmak (Miras Etmek) Zorunda Olduklarınızı Vermek Marifet – Kıymetli Olan Değildir. Fetusun Beyin Ahlak Alanı, Rahim İçinde Yani Gebeliklerde Tasarrufa Bağlı Hasarlanırsa, Üzümü Vermez ! Malını – Mülkünü – Paranı Fetusa Yatır !, Bağa Değil !