DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

Op. Dr . Mesut BAYRAKTAR Özel Muayenehanesi DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME vE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ “11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi” ve uyarınca: Tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde hastalardan alınması gereken onam belgesidir Sayın hastam , lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz. Tıbbi durumunuz, … DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ okumayı sürdür