Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi 1024 737 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159


Tanı

Bir sağlık öyküsü ve fizik muayene şüphelenmesine neden olabilir. Endometriozis testinin ilk adımı olarak bir ultrason tanı prosedüründen (TVUS) geçmenin açık bir faydası vardır.

Birçok hasta için tanıda önemli gecikmeler vardır. Araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortalama 11.7 yıllık bir gecikme olduğunu gösteriyor.

Endometriozisin en yaygın bölgeleri yumurtalıklar olup, bunu Douglas kesesi, geniş bağların arka yaprakları ve sakrouterin bağları takip eder.

Derin infiltre endometriozise gelince, TVUS, TRUS ve MRG, invaziv olmayan tanı için yüksek duyarlılık ve özgüllük ile tercih edilen tekniklerdir.

Laparoskopi

Karın boşluğunun içine bakmak için bir kameranın kullanıldığı cerrahi bir prosedür olan laparoskopi, pelvik/abdominal endometriozisin yaygınlığını ve ciddiyetini doğru bir şekilde teşhis etmenin tek yoludur. Laparoskopi göbek, fıtık keseleri, karın duvarı, akciğer veya böbrekler gibi ekstrapelvik bölgeler için geçerli bir test değildir.

Laparoskopi, lezyon dışarıdan görünür olmadıkça (örneğin vajinada endometriotik bir nodül) veya ekstra-abdominal olmadıkça lezyonun görüntülenmesine izin verir. Büyümeler (lezyonlar) görünmüyorsa tanıyı belirlemek için biyopsi alınmalıdır. Teşhis için cerrahi aynı zamanda endometriozisin cerrahi tedavisine de izin verir.

Laparoskopik prosedür sırasında lezyonlar koyu mavi, toz yanığı siyah, kırmızı, beyaz, sarı, kahverengi veya pigmentsiz görünebilir. Lezyonların boyutu değişir. İnfertil kadınların normal görünen peritonu, vakaların %6-13’ünde biyopside endometriozis ortaya çıkardığından, pelvis duvarlarının bir kısmı görünmeyebilir. Erken endometriozis tipik olarak pelvik ve karın içi bölgelerdeki organların yüzeylerinde oluşur. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, endometriozis alanlarını implantlar, lezyonlar veya nodüller gibi farklı isimlerle adlandırabilir. Yumurtalıklarda daha büyük lezyonlar endometriomalar veya çoğunlukla eski kan olmak üzere koyu kahverengimsi bir sıvı içerdikleri için ‘çikolata kistleri’, ‘çikolata’ olarak görülebilir.

Sıklıkla tanısal laparoskopi sırasında, adenomyozis, pelvik adezyonlar, pelvik inflamatuar hastalık, üreme sisteminin konjenital anomalileri ve yumurtalık veya tubal kitleler dahil olmak üzere diğer bozukluklarda ortak bir semptom olan kronik pelvik ağrılı bireylerde hiçbir lezyon bulunmaz.

Ultrason

Vajinal ultrason, endometrioma tanısında ve derin endometriozis için ameliyat öncesi klinik bir değere sahiptir. Bu, klinik endometriozis şüphesi olan bireylerde hastalığın yayılmasının tanımlanması için geçerlidir. Vajinal ultrason ucuzdur, kolayca erişilebilir, kontrendikasyonu yoktur ve hazırlık gerektirmez. Ultrason muayenesi yapan sağlık profesyonellerinin deneyimli olması gerekir. Ultrason değerlendirmesini posterior ve anterior pelvik kompartmanlara genişleterek, sonografi uzmanı yapısal mobiliteyi değerlendirebilir ve eğer uygunsa, boyutu, konumu ve anüse olan mesafesini not ederek derin infiltre endometriotik nodülleri arayabilir. Derin infiltre endometriozisin sonografik olarak saptanmasındaki bir gelişme, yalnızca tanısal laparoskopilerin sayısını azaltmakla kalmayacak, tedaviyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracaktır.

Endometriozis nodülleri sonografik olarak katı, hipoekoik, düzensiz kitleler olarak görünme eğilimindedir. Ekojenik odaklar veya küçük kistik boşluklar içerebilirler ve genellikle renkli Doppler’de çok az kan akışı gösterirler veya hiç göstermezler.

2016 yılında, Uluslararası Derin Endometriozis Analizi (IDEA) grubu , ultrasonla derin infiltre endometriozisin özelliklerini açık ve sistematik bir şekilde ana hatlarıyla belirten fikir birliği görüşü yayınlandı:

 • uterus:
  • antevert-retrofleks uterus sıklıkla şiddetli arka kompartman derin infiltre endometriozis ile görülür
 • yumurtalık endometriomaları
  • tek tip düşük seviyeli ekolar içeren tipik olarak uniloküler kistik lezyonlar (buzlu cam görünümü)
  • renkli Doppler’de kan akışı yok (renk puanı 1)
  • belki tek veya çoklu
  • birden fazla yerleşim ve papiller projeksiyon içeren atipik bir görünüme sahip olabilir
  • endometriomalar gebelikte desidualizasyona uğrayabilir, bu durumda yumurtalık malignitesi ile karıştırılabilirler.
  • Öpüşen yumurtalık işareti, uterusun arkasında birbirine yapışık olan yumurtalıkları tanımlar ve sıklıkla bilateral endometriomalarda görülür.
 • fallop tüpleri: hidrosalpinks endometriozise bağlı olabilir
 • idrar torbası
  • Mesane derin infiltre endometriozis, ekstraabdominal mesaneye göre mesane tabanında ve mesane kubbesinde daha sık görülür.
  • Nodüllerin görünümü, mesanenin muskularis (en yaygın) veya (alt)mukozasını içeren düzenli konturları olan veya olmayan hipoekoik lineer veya sferik lezyonlar dahil olmak üzere değişebilir
 • üreterler:
  • derin infiltre endometriozis ile genişlemiş görünebilir.
  • Endometriozis nedeniyle üreterin genişlemesine striktür neden olur (dışsal kompresyon veya intrinsik infiltrasyondan)
 • üreterovezikal bölge
  • Yapışıklıklar nedeniyle yok edilebilir.
  • Kayan işaretle değerlendirilmelidir (Douglas’ın kesesi gibi)
  • Daha önce sezaryen olan kadınların 1/3’ünde bu bölgede yapışıklıklar olacaktır.
 • rektovajinal septum
  • ​​serviksin arka dudağının alt sınırı boyunca geçen çizginin altındaki rektovajinal boşlukta transvajinal ultrasonda derin infiltre endometriozis nodülü
  • rektovajinal septumda derin infiltre endometriozis çok nadirdir
 • posterior vajinal duvar/ posterior vajinal forniks
  • vajina duvarının kalınlaşması
  • Vajinal duvarda homojen veya homojen olmayan, büyük kistik alanlar olsun veya olmasın ve nodülü çevreleyen kistik alanlar olabilir veya olmayabilir, ayrı bir hipoekoik nodül
 • uterosakral bağlar
  • uterosakral ligamenti çevreleyen peritoneal yağ içinde düzenli veya düzensiz kenarları olan hipoekoik nodül görülür. Lezyon izole olabilir veya vajinaya veya diğer çevre yapılara uzanan daha büyük bir nodülün parçası olabilir.
  • uterosakral bağların beyaz çizgisinin kalınlaşmasının (>5,8 mm) uterosakral bağların üzerinde veya yakınında endometriozis ile güçlü bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir.
 • rektosigmoid kolon
  • nodüller tek veya çok odaklı olabilir.
  • Vakaların %54,6’sında ikinci veya sonraki bir rektal lezyonun meydana geldiği gösterilmiştir
  • bağırsak nodülleri hipoekoiktir ve bazı durumlarda bir uçta bir ‘kuyruklu yıldıza’ benzeyen daha ince bir bölüm veya bir ‘kuyruk’ not edilir
  • ‘Hint başlığı’ veya ‘geyik boynuzu’ işaretiyle sonuçlanan geri çekilme ve yapışma mümkündür
  • lezyonların boyutu birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişebilir.
 • Douglas kesesi
  • Kayan işaret negatifse (yani rektum ve uterus birbirinden kaymıyorsa) Douglas kesesi oblitere olarak kabul edilir.
  • obliterasyon kısmi veya tam olabilir

Manyetik rezonans görüntüleme

MRG kullanımı, lezyonları invaziv olmayan bir şekilde saptamak için başka bir yöntemdir. MRG, maliyeti ve sınırlı mevcudiyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılmaz, ancak en yaygın endometriozis formunu (endometrioma) yeterli doğrulukla tespit etme yeteneğine sahiptir. Hastanın spazm önleyici bir ilaç (örneğin hiyosin butilbromür), büyük bir bardak su (mesane boş ise) alması, sırtüstü pozisyonda MRI taraması yapması ve karın bölgesinden daha iyi görüntü kalitesi için karın bandı uygulaması önerilir.

Evreleme

Cerrahi olarak, endometriozis 1997’den itibaren Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’nin revize edilmiş sınıflandırmasına göre I-IV arasında evrelendirilebilir. İşlem, pelvik organlardaki lezyonları ve yapışıklıkları değerlendiren karmaşık bir nokta sistemidir, ancak evrelemenin ağrı veya kısırlık düzeyini değil, yalnızca fiziksel hastalığı değerlendirdiğini belirtmek önemlidir.

Evre I endometriozisi olan bir kişi biraz hastalık ve şiddetli ağrıya sahip olabilirken

Evre IV endometriozisi olan bir kişi şiddetli hastalığa sahip olabilir ve ağrısı olmayabilir veya bunun tersi de olabilir.

Prensipte çeşitli aşamalar şu bulguları gösterir:

Aşama I (Minimum)

 • Bulgular sadece yüzeysel lezyonlarla ve muhtemelen birkaç filmimsi yapışıklıkla sınırlıdır.

Aşama II (Hafif)

 • Doulasta bazı derin lezyonlar mevcuttur.

Aşama III (Orta)

 • Yukarıdaki gibi, ayrıca yumurtalık üzerinde endometriomaların varlığı ve daha fazla yapışıklık.

Evre IV (Şiddetli)

 • Yukarıdaki gibi, büyük endometriomalar, geniş yapışıklıklar.
 • İmplantlar ve yapışıklıklar uterusun ötesinde bulunabilir.
 • Büyük yumurtalık kistleri yaygındır.

Belirteçler – İşaretçiler

Son 20 yıldır kullanımda olan tek biyobelirteç CA-125’tir.

Histopatoloji

Histopatolojik tanı için aşağıdaki üç kriterden en az ikisinin bulunması gerekir:

 • Endometriyal tip stroma
 • Bezleri olan endometriyal epitel
 • Kronik kanama kanıtı, özellikle hemosiderin birikintileri

Ağrı ölçümü

Endometriozis ile ilişkili ağrıyı ölçmek için en yaygın ağrı skalası görsel analog skaladır (VAS). ölçeği kullanılmaktadır.

Önleme

Sınırlı kanıt, kombine oral kontraseptif kullanımının, düzenli egzersiz ve alkol ve kafeinden kaçınma gibi endometriozis riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Yönetim

Endometriozisin tedavisi olmamakla birlikte iki tür müdahale vardır; ağrı tedavisi ve endometriozis ile ilişkili kısırlık tedavisi.

Çoğu durumda, menopoz (doğal veya cerrahi) süreci azaltacaktır. Üreme yıllarında endometriozis sadece yönetilir: amaç ağrının giderilmesini sağlamak, sürecin ilerlemesini kısıtlamak ve gerektiğinde doğurganlığı eski haline getirmek veya korumaktır. Daha genç bireylerde, bazı cerrahi tedaviler endometriotik dokuyu çıkarmaya ve normal dokuya zarar vermeden yumurtalıkları korumaya çalışır.

Ağrı tedavisi için farmakoterapi, semptomların varlığına ve diğer olası nedenleri ekarte eden muayene ve ultrason bulgularına göre başlatılabilir.

Genel olarak, endometriozis tanısı ameliyat sırasında doğrulanır ve bu sırada ablatif adımlar atılabilir. Diğer adımlar koşullara bağlıdır: Kısırlığı olmayan biri semptomları ağrı kesici ilaçlar ve doğal döngüyü baskılayan hormonal ilaçlarla yönetebilirken kısır bir birey ameliyattan sonra, doğurganlık ilaçları veya IVF ile beklentiyle tedavi edilebilir.

Bir 2020 Cochrane sistematik incelemesi, tüm endometriozis türleri için ‘laparoskopik cerrahinin tanısal laparoskopiye kıyasla genel ağrıyı iyileştirip iyileştirmediğinin belirsiz olduğunu’ buldu.

Ameliyat

Ameliyat yapılırsa, genellikle açık yerine laparoskopik olarak (anahtar deliği ameliyatı ile) yapılmalıdır. Tedavi, endometriozisin ablasyonu veya eksizyonu, elektrokoagülasyon, yapışıklıkların parçalanması, endometriomaların rezeksiyonu ve mümkün olduğu kadar normal pelvik anatominin restorasyonundan oluşur. Laparoskopik cerrahi kullanıldığında, endometriozis dokusunu ve yapışıklıkları gidermek için kesilerden küçük aletler sokulur. Kesiler çok küçük olduğu için, işlemden sonra ciltte sadece küçük yara izleri olacaktır ve çoğu kişi ameliyattan çabucak iyileşir ve yapışıklık riski azalır. Birçok endometriozis uzmanı, eksizyonun endometriozisi tedavi etmek için ideal cerrahi yöntem olduğuna inanmaktadır.

Derin endometriozise gelince, nodüllerin segmental rezeksiyonu veya traş edilmesi etkilidir ancak yaklaşık %4,6’sı majör olan önemli bir komplikasyon oranı ile ilişkilidir.

Tarihsel olarak, bir histerektominin (rahmin alınması) gebe kalmak istemeyen bireylerde endometriozis için bir tedavi olduğu düşünülmüştür. Uterusun kendisi adenomyozdan etkilenirse, tedavinin bir parçası olarak uterusun alınması faydalı olabilir. Ancak bu sadece endometriozisin eksizyonla çıkarılması ile birlikte yapılmalıdır. Histerektomi sırasında endometriozis de çıkarılmazsa ağrı devam edebilir.

Rahim sinirlerinin kesildiği yerde presakral nörektomi yapılabilir. Bununla birlikte, bu teknik, presakral hematom ve idrara çıkma ve kabızlık gibi geri dönüşü olmayan problemler gibi ilişkili komplikasyonların yüksek insidansı nedeniyle genellikle kullanılmaz.

Yineleme

Endometriozise neden olan altta yatan süreç, cerrahi veya tıbbi bir müdahaleden sonra durmayabilir.

Bir çalışma, laparoskopik cerrahiyi takiben bir yıl içinde dismenorenin yüzde 30 oranında tekrarladığını göstermiştir.

Ameliyat sırasında lezyonlar tamamen çıkarılmamışsa, lezyonların yeniden canlanması aynı yerde ortaya çıkma eğilimindedir. Lazer ablasyonun endometrioma kistektomi ile karşılaştırıldığında daha yüksek ve daha erken nüks oranları ile sonuçlandığı gösterilmiştir; ve tekrarlayan laparoskopiden sonra nüks ilk ameliyattan sonrakine benzerdi. Endometriozis histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi sonrası geri gelebilir, %10 tekrarlama oranı vardır.

Konservatif cerrahi sonrası endometriozis nüksü 2 yılda %21,5 ve 5 yılda %40-50 olarak tahmin edilmektedir.

Ameliyat sonrası DİE nüks oranı %1’den azdır.

Pelvik cerrahinin riskleri ve güvenliği

Ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riski, ameliyat edilen lezyonun tipine bağlıdır. Bireylerin %55 ila %100’ünde pelvik cerrahiyi takiben infertilite, kronik karın ve pelvik ağrı ve zor ameliyat sonrası cerrahi ile sonuçlanabilen yapışıklıklar gelişir.

Ameliyattan sonra yumurtalıkların bir hafta süreyle askıya alındığı bir teknik olan Trehan’ın geçici yumurtalık süspansiyonu, endometriozis ameliyatı sonrası adezyon insidansını azaltmak için kullanılabilir. Yumurtalık alınmadan yumurtalık üzerindeki kistlerin alınması güvenli bir işlemdir.

Hormonal ilaçlar

Hormonal doğum kontrol tedavisi: Doğum kontrol hapları, endometriozis için konservatif cerrahi sonrası endometrioma için adet ağrısını ve nüks oranını azaltır.

Progestojenler: Progesteron östrojene karşı koyar ve endometriumun büyümesini engeller.

Danazol ve gestrinon , bazı androjenik aktiviteye sahip baskılayıcı steroidlerdir. Her iki ajan da endometriozis büyümesini engeller, ancak kısmen aşırı saç büyümesi ve ses değişiklikleri gibi virilize edici yan etkiler nedeniyle kullanımları azalmıştır.

Dienogest ve noretisteron asetatın (NETA) DIE hastalarına ağrı açısından yardımcı olabileceğine dair kohort çalışmalarına dayalı geçici kanıtlar vardır. Vajinal danazolün DIE’den etkilenenlerde ağrıyı azalttığına dair ileriye dönük bir çalışmaya dayanan geçici kanıtlar vardır.


Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) modülatörleri: Bu ilaçlar arasında leuprorelin gibi GnRH agonistleri ve elagolix gibi GnRH antagonistleri bulunur ve östrojen seviyelerini düşürerek çalıştıkları düşünülmektedir. Bir 2010 Cochrane incelemesi, GnRH modülatörlerinin endometrioziste ağrının giderilmesinde hiçbir tedavi veya plaseboya göre daha etkili olduğunu, ancak danazol veya intrauterin progestojenden daha etkili olmadığını ve danazolden daha fazla yan etkiye sahip olduğunu buldu. 2018’de yapılan bir İsveç sistematik incelemesi, GnRH modülatörlerinin gestagene benzer ağrı giderici etkilere sahip olduğunu, ancak aynı zamanda kemik yoğunluğunu da azalttığını buldu.


Aromataz inhibitörleri, östrojen oluşumunu bloke eden ilaçlardır ve endometriozis tedavisi gören araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Aromataz inhibitörlerinin örnekleri arasında anastrozol ve letrozol bulunur. Aromataz inhibitörlerine ilişkin kanıtlar, gestagenler veya oral kontraseptiflerle kombinasyon halinde kullanıldığında ağrı kontrolü ve yaşam kalitesi açısından fayda gösteren ve noretisteron asetat gibi oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında daha az yan etki gösteren çok sayıda kontrollü çalışma ile doğrulanmıştır. Çoklu faydalara rağmen, yan etkiler olarak fonksiyonel kistleri indüklemeleri yaygın olduğundan, endometriozis için AI’ları kullanmadan önce dikkate alınması gereken birçok şey vardır. Ayrıca dozajlar, tedavi süresi, uygun ilave tedaviler ve uygulama şekli halen araştırılmaktadır.Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur

Çerez Politikası

Son güncellenme: 05/11/2022

Biz, Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

 1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

 1. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

 1. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

 1. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?</b >

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?</b >

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle mesut-bayraktar@hotmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://muglakadindogum.net web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

https://muglakadindogum.net web sitesi Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE’ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE’yi kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, SİTE’de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

SİTE’de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır) Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

Kullanıcıların tamamı, SİTE’yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
SİTE’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
SİTE’de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
SİTE’yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
SİTE’de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE’ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE’nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; Muğla Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere mesut-bayraktar@hotmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle mesut-bayraktar@hotmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitede bulunan metin ve/veya görsel içerikler reklam amacı gütmemekte olup, ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu görsel ve/veya metin içerikler hiç bir tıbbi ya da evde uygulamaya dayanak oluşturmaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler yasal uyarı metninde yer alan hususları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Site içeriğinin tanı ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye, kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılır. Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir.

Gizlilik tercihleri sayfası

Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır. Her Ne Amaçla Olursa Olsun, Mesut Bayraktar’ın Yazılı İzni Olmadan, Kişisel & Mesleki Fotograflarının; Kopyalanması, Ekran Görüntüsünün Alınması, Download Edilmesi, Fotografının Çekilmesi ,Saklanması, Yayınlanmasına, İyi – Faydalı, Kötü & Art Niyetli Amaçlar için Kullanılmasına İzin Vermiyorum. İzinsiz Tüm Kullanım, Paylaşım, Kopyalanma, Saklama Ve Benzeri Durumda Suç Duyurusunda Bulunulacak ve de ‘ Telif Hakkı ‘ Talep Edilecektir.