WhatsApp Search
Mesut Bayraktar - Muğla Kadın Doğum beyaz logo
Nsep sorununu kimerizm çok komplike hale getirmektedir
Kimerizm oranı ve miktarı bilinmemektedir.
Evliyken başka bir erkekten hamile kalan kadınlar için durum oldukça karmaşıktır. Gizli kürtaj yerine açık iletişim ve uzman görüşüne başvurmak her zaman en doğru yaklaşımdır. Türkiye'deki yasalar ve hukuksal süreçler de kadının yanındadır ve doğru şekilde yönlendirilmelidir. Unutmayalım ki, her durumda sağlık ve iyi niyet en önemli faktörlerdir.

Evliyken başka erkekten hamile kalmak Sorunsalı

Bir kadının evliyken başka bir erkekten hamile kalması ve bunu yasal eşinden saklamaya çalışmasıyla ilgili karmaşık senaryoyu tartışırken, birçok faktör devreye giriyor. Böyle bir durumda ortaya çıkabilecek olası çözümlerden biri gizli kürtaj seçeneğidir. Bununla birlikte, yasal kocanın bilgisi veya rızası olmadan kürtaj yaptırmanın hem etik hem de yasal açıdan kendine has zorlukları da beraberinde getirdiğini kabul etmek çok önemlidir. Ek olarak, kişinin farklı kökenlerden hücrelere sahip olduğu kimerizm kavramı ve bunu takip eden hamilelik ürününün soyunun belirlenmesi meselesi, işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Üstelik süperfekundasyonun varlığı, farklı babalara sahip birden fazla embriyonun gebe kalması, zaten karmaşık olan bu duruma başka bir katman daha ekliyor. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, bir kadının evliyken başka bir erkekten hamile kaldığı bir durumu ele almanın, potansiyel hukuki ve etik ikilemler ağında gezinmeyi ve ayrıca çocuğun gerçek biyolojik babasını belirlemeyle ilgili karmaşıklıkları içerdiği açıkça ortaya çıkıyor.
Evliyken başka erkekten hamile kalmak

Evliyken başka erkekten hamile kalmak Sorunsalı

Evliyken başka erkekten hamile kalmak Sorunsalı 331 331 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Evliyken başka erkekten hamile kalmak, kadın için zorlu süreçtir ve ne yapmalı? Kürtaj olmak için eşinden imza gerekliliği var mı? Bu durumun yasal boyutu nedir? Ve en önemlisi, gebelik ürününün nesep sorunu nasıl çözülür? Sizlere bu makalede, bu önemli konulara açıklık getireceğim. Evli bir kadının başka bir erkekle hamile kalması gibi zorlu bir durumda yapılması gerekenler nelerdir? İlgili kanunlar ve yasal prosedürler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Gizli kürtaj, bir kadının hamilelik sürecini göze alarak, eşinden veya başka birinden habersiz olarak kürtaj yaptırması anlamına gelir. Bu durum, kadınların çeşitli nedenlerle doğum yapmaya hazır olmadıklarında sıklıkla tercih ettiği bir seçenektir. Gizli kürtaj yasalarımıza aykırıdır ve ciddi sonuçları olabilir.

Kimerizm, bir kişinin vücudunda farklı genetik materyale sahip hücrelerin bulunması durumudur. Bu durum, bir kadının hamile kaldığı başka bir erkekten alınan DNA ile çocuk sahibi olmasını açıklamaktadır. Kimerizm, nadir görülen bir durum olmakla birlikte, annenin genetik materyali ve fetüsün genetik materyali arasındaki farklılık nedeniyle başka bir erkekten hamile kalma durumları ortaya çıkabilir. Kimerizm genelde kolay olan kan incelemesi ile yapılır. Diyelim siz 2 erkekle yakın tarihlerde ilişkiye girdiniz ve kimden hamile kaldığınızı bilmiyorsunuz, işte sorun burada başlıyor, kimerizm olayı inanılmaz derecede karmaşık hale getiriyor. Bebeğin kanı, teni, boyu yüz görünüşü eşinize ait olan genlerden olabilirken, bebeğin asla bilinemeyecek ve test edilemeyecek üreme hücreleri, beyin dokusu hücreleri diğer erkek partnerinize ait olabilir.

Superfekundasyon


Superfekundasyon , aynı döngüdeki iki veya daha fazla ovumun ayrı cinsel ilişki eylemlerindeki sperm ile döllenmesiyle oluşan ikizleri tanımlayan terimdir.

Homo-paternal Superfekundasyon , aynı erkeğe ait spermlerce, iki ayrı ovumun döllenmesi sonucu ortaya çıkan ikizleri ifade eder. Bu durum, aynı ovulasyon döngüsünde kadının birden fazla kez hamile kalması veya kadının hamile kalması için gereken zaman aralığının uzun olması durumunda meydana gelebilir. Homopaternal superfekundasyon sonucu ortaya çıkan ikizler, genetik olarak birbirlerine benzerdirler ve aynı anne ve babaya sahiptirler.

 • İkizler yarım kardeş olurlar ve aynı anne, farklı babalara sahiptirler. Heteropaternal superfekundasyon nadir bir durumdur ve genellikle bir kadının ardışık cinsel ilişkileri sonucu ortaya çıkar.
 • Bu durumlarda kimerizm durumları da olabilir. Fetuslar da 2 babanın genetik setleri de olabilir. İhtimal sıfır değildir. Özellikle tek plasenta paylaşımı durumunda kimerizm riski daha yüksektir.

Süperfetasyon

Kadın hamile iken ve bu devam eder iken tekrar hamile kalmasıdır. Genellikle bu ikinci gebelik 2 -3 hafta sonra oluşmaktadır (aynı döngüdeyken).

Çeşitli matematiksel modellere göre ovulasyondan 6 gün öncesine kadar fertilizasyon oluşabilmektedir İşte bundan dolayı kürtaj öncesi ve kürtaj sonrası cinsel ilişkiye girilmesi durumunda, vakum kürtaja bağlı hızlı iyileşen rahimin yeniden gebeliğe motive olmasını sağlamaktadır. Sperm kadın bedeninde depolanabilen , dış ortama göre yaşam süresi artan hücredir.
Çeşitli matematiksel modellere göre ovulasyondan 6 gün öncesine kadar fertilizasyon (döllenme) oluşabilmektedir1 İşte bundan dolayı kürtaj öncesi ve kürtaj sonrası cinsel ilişkiye girilmesi durumunda, vakum kürtaja bağlı hızlı iyileşen rahimin yeniden gebeliğe motive olmasını sağlamaktadır. Sperm kadın bedeninde depolanabilen , dış ortama göre yaşam süresi artan hücredir.
Evliyken başka erkekten hamile kalmak

Gebelik ürününün nesep sorunu, bir kadının evli olduğu halde başka bir erkekten hamile kalması sonucunda ortaya çıkan hukuksal sorundur. Türkiye’de evlilik içerisinde doğan çocuğun nesep ilişkisinin kocayla belgelenmesi gerekmektedir ve bu durum doğum anında imza gerekliliğini de beraberinde getirir. Ancak, gebelik ürününün nesep sorunu, doğum sonrasında gündeme gelir ve bir dizi hukuki süreci gerektirir. Aksi ispat edilene kadar bebek resmi eşin bebeğidir ama yukarıda açıkladığım kimerizm nedeniyle her iki arkek partner bebeğin biyolojik babası olabilir ve bu durum ulaşılması, yapılması imkansıza yakın genetik incelemeler ile tespit edilebilir.  Kan, saç örneği, tırnak DNA ları %100 e yakın sizi gösterirken, bebeğin üreme hücreleri, beyin hücrelerinin bir kısmi veya tamamı diğer partnere ait olabilir.

Bu durumda olan bir kadının öncelikle yapması gereken, durumu kocasına açıklamaktır. Açık iletişim kurmak, karşı tarafın bilgi sahibi olması ve durumu anlaması açısından önemlidir. Ardından, çiftin birlikte bir karar vermesi ve bir uzman jinekoloğa danışması tavsiye edilir. Kürtaj, tıbbi bir prosedür olduğu için uzman görüşü ve müdahalesi gerekmektedir.

Türkiye’de kürtaj yalnızca belli koşullar altında, 10. gebelik haftasına kadar yasal olarak gerçekleştirilebilir. Bu koşullardan biri, kadının kürtaj olma isteği rızasıdır. Evlilik içerisinde başka bir erkekten hamile kalan kadınların durumu da bu koşul çerçevesinde değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, evli bir kadın kürtaj olmak istediğinde, resmi eşinden imza almak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirebilir.

Gebelik ürününün nesep sorunu, doğum sonrasında gündeme gelir ve hukuksal süreci gerektirir. Bu durumda çift, bir uzman jinekoloğa ve genetik uzmanına başvurmalı ve DNA testi, doku biyopsileri yaptırmalıdır. DNA testi sonucu doğrulanan durumda, doğumla birlikte çocuğun nesep ilişkisi resmi olarak belgelenir ve evlilik içerisinde doğan çocuk olarak kaydedilir. Fakat çift biyolojik baba olma ihtimali asla sıfırlanamaz.

Sonuç olarak, evliyken başka bir erkekten hamile kalan kadınlar için durum oldukça karmaşıktır. Gizli kürtaj yerine açık iletişim ve uzman görüşüne başvurmak her zaman en doğru yaklaşımdır. Türkiye’deki yasalar ve hukuksal süreçler de kadının yanındadır ve doğru şekilde yönlendirilmelidir. Unutmayalım ki, her durumda sağlık ve iyi niyet en önemli faktörlerdir.

Muğla Kürtaj Fiyatları

;
Kadın Sağlığının, Sonraki Nesillerin ( Fetus, Bebek, Çocuk, Torun) Mutlu Huzurlu Sağlıklı Devam Edebilmesinin Yegane yolu, Dişi Üreme Organlarının;
* Uterus – Rahim
* Yumurtalık – Overler
* Tuba Uterina – Tüpler
* Rahim Ağzı – Serviks Uteri>
* Vajina – Hazne
* Vulva – Perine gibi organların Topyekün Sağlık İçerisinde; Genetik Mirasın Nesilden ➞ Nesile Sağlıklı Şekilde Aktarılmasından Geçmektedir. İşte bu geçiş bozulduğunda; nesilden nesile hastalıklar başlamaktadır. (Devamı İçin Ayrıntılara↓ Tıklayınız)
İhmal Edilen, Çözülmeyen En Basit Kadın Hastalığı, Zaman İçerisinde Birikim Yaparak Çeşit Çeşit Hastalıkların;
* Romatolojik
* Nörolojik
* Psikiyatrik
* Onkolojik
* Hatta Odontojenik… Hastalıkların Gelişiminde Tetik Çeken Etken ( Tetiklenmiş Hastalık) Olabilir. Aniden Birdenbire Ortaya Çıkan Hastalıklara Sebep – Müsebbip Olanın; İhmal Ederek Alıştığın, Zamanla da Unuttuğun (Hastalıklara Geliştirilen Adaptasyon; İlk Stres Anında Kırılır)) Feminin Şikayetler Ana Sebebiyle Olduğu, Gizliden Gizliye Hastalığın İşlemesini Yani Kök Hastalık’ın Feminin Hastalık Olduğu Aklınıza Bile Gelmeyebilir. Tahlillere %100 İnanmak Size Ciddi Vakit, Para, Yaşam Süresi Kaybettirebilir. Basit Yöntem + Kolaya Kaçmak Olan Sayfalar Dolusu Tetkik Sonuçlarına Sakın Aldanmayın, Tetkikler Normal Çıktı; Sağlıklıyım Diye Boş Tetkiklere Körü Körüne Bel Bağlamayın. Hekim Dışında Hiçbir Şeye %100 Güvenmeyin. Özellikle Nisaiye Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri Başarılı Oranda Tespit Edememektedir. Kronikleşmiş İlgisiz Gibi Gözüken Hastalık Hastalık Kök Sebeplerinin Kadınsal Maraz Olması Size, Çevrenize Alakasız,- Saçma Bile Gelebilir. Hatta Sıklıkla Ciddi Hastalığınızla Bağlantı Açısından Genital Bölgeyle Ne Alakası Var Şeklinde Sizi Hataya, Durumu Algılamada Körlük – Konduramamaya Düşürebilir; Dikkat Ediniz! Nisaiye Hastalığı Bekleterek; Kendi Kendine, Zaman Tanımakla, Vakit Geçirmekle İyileşmesi Mümkün Değildir. Muğla Ayrıntılı Ultrason Gebelik Takiplerinin & Doğum Öncesi Teşhis İşlemlerinin Önemli Basamağıdır. Minimum 60 dakika Sürmektedir. Kaliteli Gebelik Asla Ucuz, Standart Yaklaşımlarla İdame Ettirilemeyecek, Riske Atılamayacak, Stres Karşısında Frajil Olabilecek Kritik Dönemdir. Mesut Bayraktar Şehrin İçerisinde En Önde Gelen, Vajina Serviks Rahim Sağlığına Yönelik En İyi Jinekolog Doğum Uzman Doktorlar Arasında Olmasının Yanı Sıra, Özel Muayenehanesinde 18 – 24 Hafta Arası Muğla Ayrıntılı Ultrason Verirken Bütünsel yaklaşımla Geçmeyen Mantar Hastalığı Servikal Smear Polip Ameliyatı Video Kolposkopi HPV Gebelikte Spiral Çıkarma Tıbbi Muğla Kürtaj işlemi Riskli Hamilelik Takipleri Transvajinal Ultrason Rahim İltihabı Tedavisi İdrar Kaçırma Tedavisi Şeffaf Beyaz Kahverengi Sarı Yeşil Kötü Renkte Olabilen Kokulu Kokusuz Vajina Akıntı Yanma Kaşıntı Batma Kanama Tedavilerinin Planını Yapmaktadır. Gereğinde Rahim Alınma Ameliyatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Hatunların Huzur İçerisinde Sağlıklı Mutlu Yaşam Sürmeleri Gerekliliğine İnanmaktayım. Tabip Mesut Bayraktar; Female Üreme Sağlığını Güçlendirme Konusunda Tutkulu Hekimdir. Çünkü Feminin Genital Organların Zindelik İçerisinde Başarıya Ulaşması Küresel Refaha; İnsanlık Barışına Hizmet Ederek, Dünyayı Yaşanılacak Daha Güzel Yer Yapacak Ehemmiyettedir. Mesut Bayraktar, Hekiminin Muayenehanesi Coğrafik Konumu İtibarıyla Bölgenin Ortasında Kalmaktadır.
 1. Ortaca Kürtaj Yapan Kadın Doğum Doktoru

 2. Köyceğiz Kürtaj Yapan Kadın Doğum Doktoru

 3. Dalaman Kürtaj Yapan Kadın Doğum Doktoru

Şeklinde Hekim Aktif Olarak Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Yörelerine Çalışmaktadır.

Kadınlarda Hastalıkların Kronikleşmesi

; Hastalıklara Adaptasyon & Woman Psikolojisiyle Birleşince Şikayetleri Normalleştirmek Kaçınılmaz Olmaktadır. Baş Edilmesi Zor Genital Hastalık İnkar Psikolojisine Giren Hanımefendiler; Yumurtalık Rahim Serviks Vajina Vulva Perine Hastalıklarının → Sebep Olduğu Hastalıkları (Buna

Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık

Diyorum) Taşıyabildiği Ömüre Kadar Kendine + Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalıklara Bulunmaz Nimettir). Sizi, Ailenizi, Gelecek Nesilleri Patolojik Birliktelik Kıskaçlanmasından; Hastalıklara Hamal Olmak Durumundan Koruyacak Tek Güç
Muğla Tecrübeli Jinekolog Doktor
la Yaşam Boyu Sürecek İş Birliği (Hekim Hasta Bağı) Yapmaktır. Hayat Boyunca Sabit Değişmez Doktor Jinekolog Yani Muğla Jinekolog Hekim Uzman Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Dişilikle İlgili Sağlık Bilgileriniz, Tek Elde + Tek Beyinde Toplanacağından Size Erken Tanı, Etkin Tedaviler Olarak Geri Dönecektir. Muğla Sabit Jinekolog Doktoru Edinmek Başta Woman Sağlığını İyileştirecek; Topyekün Hayat Kalitesini Yaşam Sürenizi (Ömrünüzü) Yükseltecektir. Kadın Hastanede Hangi Jinekolog Doktor Varsa; Rastgele Randevu Alma Hatasından Vakit Kaybetmeden Derhal Uzaklaşmalıdır. Kıymeti Ölçülemez Değerde Olan Rahim Vajina Sağlığına Sunulan; Ucuzcu Yaklaşımlar, Basit Öneriler, Hurafe Teşvikler Canınızı Sıkan Hastalıklar Fırtınası, Düşkünlük, … Nedeni Bilinmez Sağlık Sorunları Başa Bela Olmadan Değişmeniz Gereklidir. Hastanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme Öğretilmiş Dürtüsünden Aciliyetle Sıyrılmak Zaruridir. Kendinize Her Daim Ulaşabileceğiniz, Konuşabileceğiniz
Muğla Kadın Doğum Uzman Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca Sabit jinekolog Doktor; Günün Önemli Anında Arayabileceğiniz, Korku Olmadan Soru Sorabileceğiniz, Utanma Yaşamadan Tartışma – Fikir Alış Verişi Yapabileceğiniz Muğla Jinekolog Hekim Mesut Bayraktar Her Daim Bir Telefon Kadar Uzakta Olacaktır. Dişi Genital Problemlerinize Çare Bulamıyorsanız, Kök Sebep; Aksi İspat Edilene Kadar “Jinekolojik Hastalık” Olabileceğini Hiç Ama Hiç Unutmayınız.

Kadınlarda Jinekolojik Sağlık; Genel Sağlıktan Daha Değerlidir

. Üreme Organlarının Sağlığı; Sırasıyla Anneyi , Fetusu***, Ailesini, Toplumu, Fetus***’dan Olacak Gelecek Nesilleri Yani Küresel Refaha Etkisi Uzanan Kıymettedir. Hanımların, Kızların Sağlığını Önemsemeyip, Rahim Over Vajina Sorunlarınızı Göz Ardı Etmek Büyük Hatadır. Masrafsız Görünen Alışmak – Duyarsızlaşmak Tuzaklanmasına Kapılmayınız. Doğru Teşhis Gerçek Tedavi Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktoru

Jinekologlar Arasında Olan Doğum Uzmanı Dr. Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesinde Kadirşinas Hastalarını Bekler; Doğum Hastalıkları Kliniği İçerisindeUltrason Kolposkopi İncelemesi Sıvı Bazlı Servikal Smear Yapılmaktadır. Muayene Randevusu Almak İyi Başlangıçtır. Bugün Tedavi – İyileşmek İstiyorsanız Şimdi Adım Atın. Ömür Boyu Devam Edecek Hekim Hasta Bağını Geliştirmek Amacıyla Mesut Bayraktar WhatsApp Online Anında Randevu: 05467740159 Vasıtasıyla İletişime Geçip Jinekoloji Bilim< Dalına Kendini Adamış Meslek Ustası Ob&Gyn Operatör Dr Mesut Bayraktar'a Muayene Olarak Tanışabilirsiniz. Özel Muayenehane Otele

En Yakın Kadın Doğum Doktoru

Konumundadır.

Hekim Burada Çok Sayıda Hastalığın Teşhisini Klinik Olarak Koyabilmektedir. Başlıklandırmak Gerekir İse; Hekimin Tedavi Yetenekleri;

 • 8 Haftalık Kürtaj Nasıl Yapılır

 • Muğla Detaylı Ultrason
 • Muğla Miyom Ameliyatı
 • Muğla Polip Alınması
 • Muğla Kistektomi Tedavisi
 • Rahim’de İnflamasyon Tedavileri
 • Genital Mantar Tedavisi
 • Endometrit Tedavisi
Muğla Kolposkopi İncelemesi Muğla Servikal in Sıtu Karsinom Yapıyorum. Çünkü Dişi Bireyler, Üreme Sisteminin Hastalıklarının; Semptomlarına Hızlı Adaptasyon Evrimi Sergilediğinden; Bunda
* Toplumsal Kanıt Kuramı Temelli Jinekolojik Ponzi Kitleleri +/-
* Östrojen Sarhoşluğu +/-
* Yüksek Cinsel Market Değeri +/-
* Gencim Güzelim Kusursuz Süperim Genital İnkar Durumu +/-
* Partnerde Cinsel Feromonal Baskınlığı Kaybetmemek Adına Feminine Hastalıkları İnkar Etmek Etkin Olup Dişilere Özgü Hastalıkları Hızlı İvmeyle Kronik Yapabilmektedir. Kolposkopi, Smear, HPV İncelemeleri Hekime Burada Kompleks Olmuş Durumlarda Yardımcıdır. Kolposkopi (Kolposkopi Rahim Ağzının Adeta Röntgenidir) HPV Rahim Aldırma Ameliyatı Dirençli Geçmeyen Mantar Hastalığı Infertilite Rahim İltihabı Tedavisi Gebelik Takibi Yasal Süresinde Tıbbi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme Miyom Aldırma Ameliyatı Polipektomi Genital Kaşıntı Akıntı Batma Yanma Kanama Ötesine Kadar; Bayanın Yaşamı Boyunca Sağlıklarını Yönlendirmelerine Yardımcıyım. Hanımefendilerin Yanlarında Çalışan Güçlü Sağlık Savunucularına İhtiyacı Var. Mesut Bayraktar Kendisini İdrar Kaçırma Tedavisi Terapötik Muğla Kürtaj İşlemi Muğla Ayrıntılı Ultrason İncelemesi Servikal Smear Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Doğum Kontrol Danışmanlığı Çocuk İstemi Gebelik Takibi Cerrahi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme 2. Düzey Ultrason Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Değerlendirmesi Ameliyatı Polipektomi Polip Aldırma Ameliyatı Rahim Sarkması Tedavisi Tanısal Muğla Kürtaj İşlemi Yanında Vajina Sıkılaştırma Rahim Aldırma Ameliyatı Geçmeyen Mantar Hastalığı Rahim İltihabı Tedavisi Vulvar Akıntı Yanma Batma Kaşıntı Kanama Konularında Hastalarımın Yanında Adeta Ortak – Yaver; İhtiyaçların Karşılanmasına, Sorunların Çözülmesinde Profesyonel Yardımcı Konumda Kendimi Görmekteyim. Menopozda Kaşıntı … Gibi Yaşlanma, Doğumlar , Menopozla İlişkili Hastalıklarla İlgilenmeyim, Tedavilerini de Vermekteyim. Ek Olarak Sıklıkla Vulvar Bölgeyle İlişkili Olan Liken Simplex Hastalıklarının Teşhis & Tedavilerini Planlamaktayım. Bu Planlamalarla Beraber Jinekolog Uzm.Dr. Mesut Bayraktar; Doktorluk Sanat & Zanaatının Bütüncül Olması Gerektiğinin Farkında olup; Bu Farkındalıkla Hastalarımın Fiziksel Zihinsel Duygusal Sağlıklarını Ele Almaktadır. Tecrübeli Doğum Doktoru Olarak Hastanın Endişelerini Dinlerim. Eğip Bükmeden Yaymadan Sadece Gerçekleri Konuşurum. Amacım, Her Hastayla, Jinekolojik Sağlıklarıyla İlgili Bakım – İyileşme – Rehabilitasyon Hedeflerini Seçmelerine Önceliklendirmelerine İzin Verecek Şekilde Detaylı Çalışmaktır. İyileşmek İsteyen Bireyle Hayatta Oldukları Yerde Buluşmak Gayesiyle Elimden Geleni Yapıyorum. Elbette Benim Çabamdan Daha Önemlisi Bireyin İyileşmeyi İstemesi + Doğru Tabiple Temas Etmesidir.
Muğla Kürtaj Yukarılarda Sıraladıklarım Dışında <8 Hafta Gebelik Muğla Kürtaj İşlemi ( Evlilik Dışı Hamilelik); Başta Gelmek Üzere Tüm Rahim Over Vajina Vulva Hastalık Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda Tedaviye Giden Yolu 1 (Bir) Muayene Başlatır. Kadın sağlığını koruma, hastalıkları iyileştirme misyonuna Sahibim ; Rahatlık güvenlik önceliğimdir. Hastayla bireysel ilgilenmek, hastaya uygun tedavi planları sunarım. Muğla ‘da bulunan modern özel muayenehanem konforlu ortam sunar.

Muğla Kadın Doğum Doktorları


Muğla Kadın Doğum Doktoru Özel Muayenehane


Muğla Kadın Doğum Doktoru Jinekolog Mesut Bayraktar
 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal – Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ”Sorun Görmeyen” Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan – Sabreden – Kolaylık Gösteren – Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi