Gebelik Suçları Kanunu Hemen Çıkmalı

Fetal hastalık, fetal ölüm gerçekleşmesi durumunda bu anne ve aileler hiç bir yaptırıma maruz kalmadıkları gibi, bu durumdan bazı davranış bozukluğu olan kişiler vicdansızca Hekimleri zamanında müdahale etmedi, engellemedi gibi akıl ve izana uymayan ithamlarda dahi bulunabilmektedirler.

Gebelik Suçları Kanunu Hemen Çıkmalı

Gebelik Suçları Kanunu Hemen Çıkmalı 150 150 Muğla Kadın Doğum Jinekolog

İnsanın en kırılgan ve en hassas olduğu dönem, geleceğinin şekillendiği evre; rahim içi peryotudur.

Rahim içi peryod etkilendiğinde gelecek nesilleri etkileyecek hasarlar dahi oluşabilmekte ve uzun yıllar boyunca topluma maddi – manevi yük binmektedir.

Fetal peryod hata – ihmal kaldırmamaktadır. Ülkemizde bireylerin hastalıklarının büyük kısmı, gebelik döneminde ki ihmaller, gebeliğe kaynak ayırmama (freeloader) kaynaklıdır yani anne – aile kökenlidir.

Toplumun geleceğini ilgilendirmesi nedeniyle fetusu koruyacak bir yasal düzenleme zorunludur.

Fetusun korunması toplumun korunması demektir.

Toplum korunduğunda Millet müreffeh medeniyet seviyesine çok çabuk çıkar.

Çok fazla sayıda ve hiç bir ceza almadan Fetus’lara yönelik suç işleniyor. Toplumun – Milletin geleceği ve birikimleri (SGK kaynakları, sağlık sistemi) bu yasal boşluk ( görmeme ) nedeniyle çar çur , heba edilmektedir. Bunun konuşulması, tartışılması ve bu durumun engellenmesi gereklidir.

Gebelikte Fetusu Sigaraya maruz Bırakma Suçu

Gebelikte Fetusu Sigaraya maruz Bırakma Suçu
Bu yöntemler işe yaramıyor !

Sigara bebekte ölüm dahil türlü türlü hastalık ve kalıcı sekellere neden olmaktadır.

Bu bebekliklerin erişkinliklerinde çok fazla hastalıklar ortaya çıkmakta olup, bu masrafları toplum ödemektedir. Bu duruma sebep olmuş anne ve ailelere hiç bir yaptırım, ceza olmadığından , bu eyleme aynen , son sürat tekrar tekrar devam etmektedirler.

 • Bu kesinlikle adil ve hakkaniyetli değildir.

TBMM tarafından kesinlikle hoyratça umursamaz anne – aileleri kapsayacak yaptırımlar yapılmalıdır. Hekimlerin tekrar eden ikazlarına rağmen devam eden sigara kullanımı durumunda;

 • Gebeliğinde sigara içen ”anne – babaların” emeklilik prim gün sayısı minimum %25 artırılmalı ve %25 zamlanmalıdır. Kendi sebep olduğunu kendisi finanse etmelidir.
 • Kesinlikle doğum borçlanması hakkı iptal edilmelidir. İşin ciddiyetini gebe kadın hissetmeli ve özen , ehemniyet vermenin değerini anlamalıdır.
  • Fetusa saygı duyan ve önem veren anneler ödüllendirilmelidir.
 • Çünkü haksız bir şekilde sağlık sistemini , gebelik esnasında sigara keyfiyetlerinden vaz geçmedikleri için, oluşan hastalıklar nedeniyle aşırı kullanıyorlar hem de doğacak bebeğin sağlık masrafı, erişkinlikte bebeğin ödeyeceği primden daha fazla olmaktadır.
 • Gebeliğin sonuna kadar sigara içen anne ve/veya baba varlığı ülkemizde çok yaygındır ve doğum gerçekleştikten sonra, gerekirse bebek, devlet himayesine alınarak, daha sağlıklı bir ortamda büyütülmesi olacak şekilde etkin koruma yaptırımları uygulanmalıdır.
  • Sigara içimine bağlı fetal ölüm – kalıcı sekel, sakatlık gerçekleşmesi halinde anne – babaya yönelik hapis cezası TBMM tarafından yasalaştırılmalıdır.
  • Acılı anne, bebeğini kaybetmiş anne ve üstüne gitmeyelim, daha fazla üzülmesin şeklinde yaklaşmak hiç adil ve hakkaniyetli, vicdani, merhametli bir yaklaşım olmadığı gibi cesaretlendirici olmaktadır.
  • Bu karakter yapısına sahip kişiler sonraki gebeliklerde de aynı bu davranışlara devam etmektedirler.

Birisinin sigara içme eylemiyle, kendi bebeğini hasta etmesini bir başkasının SGK primleri ile ödenmesi adil ve hakkaniyetli değildir.

Erişkin insan mikroba dayanıklı değil fetus direkt dayanıksız, rahim bebeği %100 korumaz, gebelikte anne ve bebek sağlığı için mal mülk feda edilir.
Erişkin insan mikroba dayanıklı değil fetus direkt dayanıksız, rahim bebeği %100 korumaz, gebelikte anne ve bebek sağlığı için mal mülk feda edilir.

Gebelerin çevresinde (açık – kapalı alan dahil) sigara içimi kesin & mutlak olarak yasaklanmalıdır ve de buna riayet etmeyenlere yönelik etkin – çaydırıcı para cezaları uygulanmalıdır. Bunu sağlayacak yasa tasarısı derhal çıkarılmalıdır. Hatta toplu taşıma araçlarında (otobüs metrobüs, metro, …) gibi ortamlarda fetusun potansiyelini korumak ve mikrop almasını engellemek amacıyla, en az 1 koltuğu olan, izolasyonlu bölümler ( kalabalık yolcı kısımı ile aynı havayı solumayacak şekilde) tesis edilmelidir. Buna medeniyetimizin teknik imkanı ve maddiyatı fazlasıyla yetmektedir.

Hastanelere gebelerin giriş ve çıkışları kesinlikle genel kapılardan olmamalıdır. Gebeler hasta insanlar ile minimal değil hiç (sıfır) temas etmelidir. Bekleme salonlarında toplu – gürüh şeklinde gebeler biriktirilmemelidir.

Gebelikte Fetusu Alkole – Uyuşturucuya maruz Bırakma Suçu

Gebelikte güvenli alkol tüketim sınırı yoktur. Bir damla alkol tüketimi dahi zarar verebilmektedir.

Aynı şekilde uyuşturucuda zararlıdır.

Fetal hastalık, fetal ölüm gerçekleşmesi durumunda bu anne ve aileler hiç bir yaptırıma maruz kalmadıkları gibi, bu durumdan bazı davranış bozukluğu olan kişiler vicdansızca Hekimleri zamanında müdahale etmedi, engellemedi gibi akıl ve izana uymayan ithamlarda dahi bulunabilmektedirler.

Bu karakter yapısına sahip anne – aileler için , TBMM kanun çıkartarak fetusları koruma altına almalıdır. Hekimlerin tekrar eden ikazlarına – ihtarlarına rağmen devam eden kullanım – tüketim durumunda;

Aynı şekilde ”anne – babaların” emeklilik prim gün sayısı minimum %25 artırılmalı ve %25 zamlanmalıdır. Kendi sebep olduğunu kendisi finanse etmelidir.

Kesinlikle doğum borçlanması hakkı iptal edilmelidir. İşin ciddiyetini gebe kadın hissetmeli ve özen , ehemniyet vermenin değerini anlamalıdır. Fetusa saygı duyan ve önem veren anneler ödüllendirilmelidir.

 • Gebeliğin boyunca bile bile alkol – uyuşturucu kullanan anne ve/veya baba varlığı ülkemizde çok yaygın değildir fakat böyle bir durumu sıfırlamak bile çok önemlidir. Gebelik esnasında alkol – uyuşturucu kullanımında doğum gerçekleştikten sonra, gerekirse bebek, devlet himayesine alınarak, daha sağlıklı bir ortamda büyütülmesi olacak şekilde etkin koruma yaptırımları uygulanmalıdır.
 • Alkol – uyuşturucu kullanımına bağlı fetal ölüm – kalıcı sekel, sakatlık gerçekleşmesi halinde anne – babaya yönelik hapis cezası TBMM tarafından yine yasalaştırılmalıdır.
  • Acılı anne, bebeği hasta doğdu veya bebeğini kaybetmiş anne ve üstüne gitmeyelim, daha fazla üzülmesin şeklinde yaklaşmak hiç adil ve hakkaniyetli, vicdani, merhametli bir yaklaşım olmadığı gibi cesaretlendirici olmaktadır.
  • Bu karakter yapısına sahip kişiler sonraki gebeliklerde de aynı bu davranışlara aynen devam etmektedirler.

Gebelik takiplerini yaptırmama – İhmal etme, özensiz davranma suçu

Ülkemizde engellene bilirliği düşük durumlar dışında; erken doğum yapma, mikrobik doğum, gebelik komplikasyonlarına yakalanma furyası – salgını vardır. Anne ve aileler gebeliklerini ileri düzeyde ihmal etmektedirler;

 • Hekimin verdiği ilaçları eksik kullanırlar veya hiç kullanmazlar.
 • Hekimin istediği tetkikleri yaptırmazlar.
 • Hekimin fetal sağlıkla ilgili önerilerini hiç dikkate almazlar.
 • Gebelik oluşmadan önce , gebelik hazırlığı yapmazlar.
 • Gebelik oluştuktan aylar sonra, hatta hayatlarında ilk defa bir jinekologa gebelik oluşunca muayene olmaya gelirler.
 • Kendisi ile ilgilenen hekimi ve sağlık sistemini tek taraflı freeloader şeklinde aşırı kullanma çabası içerisine girerler.
 • Doktor doktor , hastane hastane gezerken acillik olup gebelik komplikasyonlarına yakalananlar az değildir. yenidoğan bebek yoğun bakım ünitesi olmayan hastane neredeyse yok gibidir. Yani kötü doğurma çok fazladır.
 • Evde, ormanda, dağda bayırda kendi kendine doğum yapmaya çalışırken bebeğinin ölümüne sebep olanları okumaktayız ama bunlara bir işlem yapılmamaktadır (bu hiç adil , hakkaniyetli değildir). Eğer bu davranışın suç olduğunu bilselerdi, kanunu olsaydı, emin olun kimse buna kalkışmaz!
 • Kendisi ağır hastalığı olduğu (kanser, kalp yetmezliği, kısıtlayıcı hastalık,…) halde ve de bebeğin menfi yönde etkileneceğini bile bile, sonucu hiç önemsemeden bu zararlı gebeliğe girmek, bunu da masum – hiç bir şeyden haberi olmayan vergi mükelleflerine karşılatmak hiç adil ve hakkaniyetli değildir….

İşte bu karakter yapısına sahip anne – ailelerin yaptığı hatalar neticesinde oluşan fetal sağlık sorunlarını – harcamalarını, masum ve habersiz vergi mükellefleri haksız bir şekilde, kendileri daha az emekli maaşı alarak, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vererek karşılamaktadırlar. Bununda engellenmesi gereklidir.

 • Bu şekilde toplumun emek ve birikimlerini çar çur eden anne – ailelerin mükerrer ihmalleri teşekkül ettirilecek komisyon tarafından değerlendirilmeli ve ihmal , özensiz davranma kararı verilmesi durumunda komisyon;
  • ”Anne – babaların” emeklilik prim gün sayısı minimum %25 artırılmalı ve %25 zamlanmalıdır. Bu en hakkaniyetli ve fetusu korumaya yönelik vicdani yaklaşımdır. Kendi sebep olduğunu kendisi finanse etmelidir.
  • Kesinlikle doğum borçlanması hakkı iptal etmelidir. Fetusa saygı duyan ve önem veren anneler ödüllendirilmelidir.

İşte bunlardan dolayı Gebelik Suçları Kanunu oluşturulmalı ve TCK ya ilişkilendirilmelidir. SGK gebelik gibi özel bir durumu karşılamak ve ödemek için çok katı ve sıkı düzenlemelere gitmelidir. Uygunsuz davranan kişilere yukarıda belirttiğim müeyyideleri uygulamalarıdır. Sağlıklı , 10 numara – 5 yıldız olacak şekilde fetusu dünya ya getirmiş anne ve aileleri daha fazla ödüllendirmelidir.

Gebelik galiplik savaşı, başarma savaşı mücadelesinin verileceği bir alan değildir.
Gebelik galiplik savaşı, başarma savaşı mücadelesinin verileceği bir alan değildir.
Gebelikte bu mücadelenin verilmesi yanlıştır. Sizin vermiş olduğunuz sabır, direnmeye fetus dayanamaya bilir.
Gebelikte bu mücadelenin verilmesi yanlıştır. Sizin vermiş olduğunuz sabır, direnmeye fetus dayanamaya bilir.
Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır. Her Ne Amaçla Olursa Olsun, Mesut Bayraktar’ın Yazılı İzni Olmadan, Kişisel & Mesleki Fotograflarının; Kopyalanması, Ekran Görüntüsünün Alınması, Download Edilmesi, Fotografının Çekilmesi ,Saklanması, Yayınlanmasına, İyi – Faydalı, Kötü & Art Niyetli Amaçlar için Kullanılmasına İzin Vermiyorum. İzinsiz Tüm Kullanım, Paylaşım, Kopyalanma, Saklama Ve Benzeri Durumda Suç Duyurusunda Bulunulacak ve de ‘ Telif Hakkı ‘ Talep Edilecektir.
Gizlilik Tercihleri