Gebelik Suçları Kanunu Hemen Çıkmalı

İnsanın en kırılgan ve en hassas olduğu dönem, geleceğinin şekillendiği evre; rahim içi peryotudur. Rahim içi peryod etkilendiğinde gelecek nesilleri etkileyecek hasarlar dahi oluşabilmekte ve uzun yıllar boyunca topluma maddi – manevi yük binmektedir. Fetal peryod hata – ihmal kaldırmamaktadır. Ülkemizde bireylerin hastalıklarının büyük kısmı, gebelik döneminde ki ihmaller, gebeliğe kaynak ayırmama (freeloader) kaynaklıdır yani … Gebelik Suçları Kanunu Hemen Çıkmalı okumayı sürdür