WhatsApp Search
Mesut Bayraktar - Muğla Kadın Doğum beyaz logo

Hamile olmayan kadına kürtaj yapılır mı?

Yaygın inanışın aksine, kürtaj, hamileliği sonlandırmanın ötesinde bir dizi prosedürü içeren bir konsepttir. Her kürtaj türü, doğum sonrası bakımdan çeşitli jinekolojik durumları teşhis etmeye ve tedavi etmeye kadar farklı bir amaca hizmet eder. Farklı kürtaj türlerini ve uygulamalarını anlamak, yanılgıları ortadan kaldırmak ve üreme sağlığına ilgi duyan bireylere doğru bilgi sağlamak açısından önemlidir.

Hamile olmayan kadına kürtaj yapılır mı?

Hamile olmayan kadına kürtaj yapılır mı? 150 150 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Hamile olmayan kadına kürtaj neden yapılır?


Kürtaj, genellikle gebeliğin sonlandırılması ile ilişkilendirilen, hamileliği sona erdirmeyi amaçlayan bir tıbbi prosedürdür. Ancak, her biri kendi amacı ve prosedürü olan çeşitli kürtaj türleri bulunmaktadır. Bu makalede, farklı kürtaj türlerini ve kullanımlarını keşfedecek, kürtajın sadece hamile kadınlara uygulanabilir olduğu yanılgısını aydınlatmaya çalışacağız.

Rahim içerisinde plasental doku kalması kimerizm – mikrokimerizm gibi problemlere sebep olur. Rahim içerisinde bitmiş gebelik ürünlerinin kalması iyi değildir.

Farklı Kürtaj Türleri Nelerdir?

Boom Küretajı (Postpartum Küretaj)

Boom küretajı, genellikle doğum sonrasında uterus içinde kalan plasental ürünlerin büyük küretler kullanılarak çıkarılmasını içeren bir kürtaj türüdür. genel anestezi altında, ameliaythane şartlarında yapılır. Bu prosedür, plasentanın tam çıkmadığı, uterus dokusunun içinde plasenta rezüdüsü kalmadığından emin olmak için genellikle doğum sonrasında uygulanır. Hamile olmayan kadına kürtaj yöntemlerinden değildir.

Revizyon Küretajı

Revizyon küretajı, önceki kürtajın veya düşükün inkomplet olduğu durumlarda uygulanan, hamilelik dokusunun rahim içerisinde kalmasını önlemek için gerçekleştirilen prosedürdür. Kalan doku, enfeksiyon ve sürekli kanama gibi komplikasyonları önlemek amacıyla çıkarılır.

Probe Küretajı

Prob küretajı, uterusun iç tabakası olan endometriumdan doku örnekleri toplamak için bir küret veya özel uterin aletler kullanılarak yapılan bir tanı prosedürüdür. Bu örnekler, kanser veya hormonal dengesizlik gibi herhangi bir anormalliği tespit etmek için analiz edilir. Hamile olmayan kadına kürtaj yöntemlerinden değildir.

Pipelle Küretajı

Pipelle küretajı, endometrial dokunun daha az invaziv bir şekilde elde edilmesini sağlayan bir yöntem olarak bilinir. Bir pipelle adı verilen ince, esnek bir tüp, serviksten uterus içine yerleştirilir ve endometrial tabakanın bir örneğini almak için emme uygulanır. Menopozal dönmede hızlı uygulanan minimal invazif tanısal girişimdir. Hamile olmayan kadına kürtaj yöntemlerinden değildir.


Fraksiyone Küretaj

Fraksiyonel küretaj, aşırı veya uzun süren vajinal kanamayı tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Kanamayı kontrol altına almak ve dokuyu herhangi bir anormallik veya hormonal dengesizlik açısından değerlendirmek amacıyla endometriumun küçük bölümlerini (fraksiyonları – parça – kısımları) çıkarmayı içerir. Hamile olmayan kadına kürtaj yöntemlerinden değildir.


Terapotik Küretaj

Terapotik küretaj, anormal uterus kanaması, polipler veya uterus fibroidleri, dış gebelik tanısı gibi belirli tıbbi durumları tedavi etmek için gerçekleştirilen bir prosedürdür. Bu, küretaj yoluyla anormal dokunun veya büyümelerin çıkarılmasını içerir.

Tıbbi Kürtaj

Tıbbi kürtaj, hamileliği ilaç (abortofacient veya Emanagoglar  ) kullanarak sonlandırmak için cerrahi olmayan bir yöntemdir. Tipik olarak mifepriston ve misoprostol gibi belirli ilaçların bir dizi alınmasını içerir, bu da düşük yapmayı tetikler. fakat ilaçla yapılan düşükleren sonra sıklıkla rahim içerisinde parça kaldığından cerrahi yöntemler ile temizlik gerekebilmektedir.

Cerrahi Kürtaj

Cerrahi kürtaj, gebelik dokusunun vakuma (emme) veya dilatasyon ve küretaj (D&C) gibi cerrahi yöntemlerle çıkarılmasını içeren bir prosedürdür. Bu tür bir kürtaj genellikle hamileliğin ilk trimesteri sırasında gerçekleştirilir.

Bu Kürtaj Yöntemleri Hamile Olmayan Kadınlarda Nasıl Kullanılır?

Yaygın bir yanılgıya rağmen, çeşitli kürtaj prosedürleri, hamilelikleri sonlandırmanın ötesinde kullanımlara sahiptir.
Örneğin, boom küretajı, doğum sonrasında kalan ürünlerin tamamen çıkarılmasını sağlamak için kullanılır. Bu prosedür, enfeksiyonlar ve aşırı kanama gibi komplikasyonları önler. Öte yandan revizyon küretajı, önceki bir kürtajın veya düşüğün eksik olduğu durumlarda gerçekleştirilir ve tüm kalan dokunun çıkarılmasını sağlayarak komplikasyonları önler. Probe küretajı ve pipelle küretajı, doku örnekleri toplamak ve endometriumun durumunu değerlendirmek için kullanılan tanı teknikleridir. Bu prosedürler, kanser veya hormonal dengesizlik gibi anormallikleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Fraksiyonel küretaj, aşırı veya uzun süren vajinal kanamayı tedavi etmek için hem bir tedavi hem de tanı aracı olarak kullanılır. Kanamayı yönetmeye yardımcı olurken, dokuyu temeldeki nedenleri değerlendirmeye de yardımcı olur. Son olarak, terapotik küretaj, belirli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılır, örneğin anormal uterus kanaması veya polip ve fibroid gibi uterus büyümelerinin çıkarılması.