WhatsApp Search

Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo – Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇

Doktor Mugla Kadın Dogum Mesut Bayraktar Kadin Hastaysa Evde Huzur Yoktur

Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo – Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇

Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo – Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇ 331 331 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo – Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇

Op. Dr . Mesut BAYRAKTAR Özel Muayenehanesi

“11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi” ve uyarınca: Tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde hastalardan alınması gereken Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo – Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇ onam belgesidir

Total Hi̇sterektomi̇ Ve/Veya Bi̇lateral Salpi̇ngo - Ooferektomi̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Aydinlatılmış Onam Belgesi̇

Doktor Mugla Kadın Dogum Mesut Bayraktar Kadin Hastaysa Evde Huzur Yoktur

Sayın Hastam, Sayın Veli/Vasi Lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem hakkında bilgilendirme amacıyla oluşturdum. Bilgilendirme sonucunda tamamen serbest iradenizle işlemi yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz.Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa, lütfen hekiminize sorunuz. Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme onay vermek veya vermemek kendi kararınıza bağlıdır. Onay veriyorsanız, bu dokümanda çerçeve içerisinde belirtilmiş alanı imzalayınız. Tıbbi kayıtlarınız sizin dışınızda hiç kimse ile paylaşılmaz. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili bilgi ve dokümanlar yazılı onay verdiğiniz yakınlarınıza verilebilir. Size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

Sayın Hastam, Sayın Veli/Vasi Lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem hakkında bilgilendirme amacıyla oluşturdum. Bilgilendirme sonucunda tamamen serbest iradenizle işlemi yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz.Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa, lütfen hekiminize sorunuz. Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme onay vermek veya vermemek kendi kararınıza bağlıdır. Onay veriyorsanız, bu dokümanda çerçeve içerisinde belirtilmiş alanı imzalayınız. Tıbbi kayıtlarınız sizin dışınızda hiç kimse ile paylaşılmaz. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili bilgi ve dokümanlar yazılı onay verdiğiniz yakınlarınıza verilebilir. Size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

1- Tıbbi Durum – Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Yakınmanız nedeniyle başvurmuş olduğunuz muayenehanemde yaptığım muayene, tetkik ve incelemeler sonucunda ……………………………………………………………………………………………………………………………., sorununuz olduğunu saptadım. Bu rahatsızlık “ Total Histerektomi Ve/Veya Bilateral Salpingo-Ooferektomi” adı verilen ameliyatla giderilebilmektedir. Bu ameliyatta rahiminizin ve/veya yumurtalıklarınızın ve/veya onları birbirlerine bağlayan tüplerin tamamen çıkarılması hedeflenmektedir. Ameliyatınızın Laparotomi ile (karın boşluğu açılarak) ve/veya vajinal yoldan ve/veya L/S teknikle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu ameliyat İle alınacak organlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Uterus (rahim)
  • Over (yumurtalık) o Sağ o Sol
  • Salpenks (tüp) o Sağ o Sol

2- Girişim – İşlem – Ameliyat Hakkında Bilgilendirme

2a- Girişim – İşlem – Ameliyattan Önce Yapılması Gereken Önemli Hususlar :

Size yapılacak girişim-işlem-ameliyat anlatılacak ve bir aydınlatılmış onam formu imzalatılacaktır. Bu uygulama, tüm işlemi anladığınızdan emin olmak için gereklidir. Herhangi bir soru veya kaygınız varsa, lütfen çekinmeden sorunuz. Bu girişim-işlem-ameliyat anestezi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi ve olası riskler ilgili uzman tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak ve ayrı bir onam formu imzalatılacaktır. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir.

2b- Girişim – İşlem – Ameliyat Süreci İle İlgili Önemli Hususlar :

Size yapılacak olan ameliyatın adı “ Total Histerektomi ve/veya Bilateral Salpingo-Ooferektomi” dir. Bu ameliyatta rahminizin ve/veya yumurtalıklarınızın ve /veya onları birbirlerine bağlayan tüplerin tamamen çıkarılması hedeflenmektedir. Ameliyatınızın Laparotomi ile (karın boşluğu açılarak) gerçekleştirilmesi ve/veya Vajinal yoldan planlanmaktadır. Laparotomide, karın alt bölgesine enine yapılan yaklaşık 10 cm uzunluğundaki bir kesi ile karın içine ulaşılır. Gerektiğinde bu kesinin uzunluğu arttırılabilir veya kesi dikine yapılabilir. Karın içine ulaştıktan sonra rahim, tüpler ve yumurtalıklar cerrahi prensiplere uygun olarak çıkartılır. Ardından vajen kubbesi dikilerek kapatılır. Gerekli durumlarda ameliyat sonunda idrar sondası veya karın içerisindeki sıvıların drenajı amaçlı batın içi dren/drenler yerleştirilebilir. Bunlar ameliyat sonrası dönemde doktorunuz uygun gördüğünde çıkarılacaktır. Bazı durumlarda ameliyat sırasında rahim, tüpler veya yumurtalıkların tam olarak çıkarılamayacak yerleşimde veya özellikte olması nedeniyle rahme, tüplere ya da yumurtalıklara müdahale edilemeyebilir veya bu organlar kısmen alınabilir. Sözü edilen durumlar çoğunlukla ancak ameliyat sırasında saptanabilmektedir. Ameliyata izin vermeniz halinde bu sonuçları da kabul etmiş sayılacaksınız. Ameliyat sırasında başka patolojiler saptanması halinde (karın içi veya organlar arası yapışıklıklar, başka jinekolojik hastalıklar) sağlığınıza daha çabuk kavuşmanız ve yapılan ameliyatın tam anlamıyla başarılı olması amacı ile bu durumların gerektirdiği müdahaleler (yapışıklıkların giderilmesi vb.) gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda, sizin sağlığınız için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir. Bu prosedürlerden bir veya birkaçını kabul etmemeniz durumunda bu isteğinizi bize bildirmeniz gerekmektedir. Yapılması planlanan tanısal veya tedaviye yönelik girişim-işlem-ameliyat tıbbi gereklilik olması durumunda tamamlanamayabilir, birden fazla seansta gerçekleştirilebilir veya hiç uygulanamayabilir. Planlanan işlem sırasında, beklenmeyen veya istenmeyen bazı durumlarla karşılaşabilir. Böyle bir durumda, sizin sağlığınız için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir.

2c- Girişim – İşlem – Ameliyat Sonrasına İlişkin Önemli Hususlar:

Ameliyattan sonra durumunuza göre servis veya yoğun bakıma alınabilirsiniz. Bir süre (ortalama 6 saat) size ağızdan yemek verilmeyecek, damar yoluyla besleneceksiniz. Ameliyat sonrası dönemde sizden yürümeniz, derin nefes alıp vermeniz, öksürmeniz, çeşitli etkinliklerde bulunmanız istenebilir. Yattığınız süre içerisinde damar içi, kas içi, cilt altı, ağız veya solunum yoluyla size çeşitli ilaçlar verilecektir. Verilecek ilaçlar ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirileceksiniz. Benzer şekilde, gerekmesi halinde kan veya kan ürünleri transfüzyonları hakkında detaylı bilgi size sunulacaktır. Tüm bu tedbirler daha kısa sürede iyileşmenizi sağlamak ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek amacını taşımaktadır. Hastanede kalış süreniz ortalama 1-4 gün (1-3 gece) olsa da bu süre iyileşme, istenmeyen durum görülmesi gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Taburculuk sonrasında bazı ilaçlara devam etmeniz istenecektir. İlaçları ne süreyle ve nasıl kullanacağınız ve poliklinik kontrolüne ne zaman geleceğiniz doktorunuz tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak, unutmamanız için epikrizinize işlenecektir. Tıbbi gereklilik halinde bir süre yoğun bakımda takip edilebilirsiniz.

3- Girişim-İşlem-Ameliyatın Riskleri Hakkında Bilgilendirme

Ameliyatınızla ilgili olarak istenmeyen durumlarla karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu durumlar, aşağıda açıklananlarla sınırlı değildir. Belirtilen sorunlar, ender de olsa yeniden girişim-işlem-ameliyata alınmayı da gerektirebilir. Bunların oluşmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Oluşmaları halinde tedavi süresi uzayacak veya ek tedavilere ihtiyaç oluşabilecektir. Bu durumlar, nadir de olsa ölüme sebebiyet verebilir. Aşağıda bazıları açıklanmış olan tüm bu istenmeyen durumların ortaya çıkıp çıkmayacağının önceden tahmin edilmesi oldukça güçtür.

3a- Özel Riskler

Kanama:

Belli bir miktara kadar olan ve klinik olarak önemsiz kabul edilen kanamalar dışında ender de olsa ciddi ve acil ameliyat veya kan ürünlerinin naklini gerektiren kanamalar görülebilmektedir.

Organ yaralanmaları:

Büyük ve küçük kan damarlarında, bağırsaklarda, mesanede, idrar yollarında delinme ve/veya yanmaya bağlı yaralanmalar görülebilir. İdrar yolları yaralanmalarında uzun süreli mesane sondası kullanımı veya idrar yollarına stent/tüp yerleştirilmesi gerekebilir.

İşlemin tamamlanamaması:

Teknik zorluklar veya fiziksel engeller nedeniyle alınması hedeflenen organlar alınamayabilir veya kısmen alınabilirler. Tedavinin tamamlanması için ek seans gerekebilir.

Barsağın çalışmaması (İleus):

Ameliyattan sonra, mekanik veya fonksiyonel nedenler bağlı olarak barsakların çalışmaması veya tıkanması görülebilir. Bu durumda öncelikle ağızdan besin ve sıvı alımı kısıtlanır. Tıbbi takip ve tedavinin yeterli veya uygun olmadığı durumlarda ameliyat gerekebilir.

İnce ve kalın bağırsakların hasar görmesi:

Bu hasara bağlı olarak barsağın bir kısmının çıkartılması ve barsağın geçici veya kalıcı olarak karına ağızlaştırılması (kolostomi) gerekebilir.

Fistül oluşumu:

Bağırsak, mesane, idrar yolları ile vajen veya cilt arasında termal (ısıl) veya mekanik hasara bağlı olarak fistül adı verilen kanallar oluşabilir, ve bunları düzeltmek için ek ameliyatlara gereksinim duyulabilir.

Karın İçerisinde yapışıklıklar oluşması ve ağrı:

Karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklara veya nedbe dokularına bağlı ağrı olabilir. Ağrıların önemli bir kısmı operasyondan sonraki bir kaç gün içerisinde azalır veya geçer. Nadiren bu süre uzayabilir. Ağrıların tedavisinde ağrı kesiciler kullanılır. Ayrıca, karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklar tüp veya bağırsak fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilirler. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

Emboli (toplardamarların pıhtı, yağ veya gaz İle tıkanması):

Uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklardaki toplardamarlarda pıhtı birikmesi (derin ven trombozu) söz konusu olabilir. Uzun süre kan pıhtılaşmasını önleyici tedavi uygulanması gereken bu hastalıkta, bacak toplardamarında bulunan bir pıhtı koparak akciğere giden toplardamara kadar gidebilir (pulmoner emboli). Pıhtılaşma riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (koagülasyona eğilim yaratan hastalıklar, obezite, damar hastalıkları, sigara kullanımı, diyabet, hareket kısıtlılığı vb.) artabilir. Derin ven trombozundan çok daha nadir olarak damarların gaz veya yağ ile tıkanması söz konusu olabilir.

Herni (fıtık):

Kesi yerlerinde fıtıklaşma olabilir. Bu durumda ek ameliyat gerekir.

Enfeksiyon (İltihap):

Ameliyat sonrasında çeşitli iltihaplar görülebilir. Yara yeri enfeksiyonunda yara yeri kültürü alınarak uygun antibiyotik tedavisi başlanır, gerekirse yara geçici bir süre için açık bırakılır ve gereken sıklıkta pansuman ile takip edilir. Solunum yolu enfeksiyonu veya karın içi enfeksiyonu gelişmesi durumunda uygun kültürler alınır ve sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Apse oluşması durumunda ameliyat ile apsenin boşaltılması veya tamamen alınması gerekir. Enfeksiyon riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (obezite, damar hastalıkları, diyabet, sigara kullanımı, immün sistem bozuklukları vb.) artabilir.

Ameliyatla organların alınmasının kısa ve uzun dönemli sonuçları, etkileri:

Bu ameliyattan sonra çocuk sahibi olamayacak ve adet görmeyeceksiniz. Menopoza gireceksiniz. Erken dönemde ateş basmaları, vajinal kuruluk, duygu durum bozuklukları; uzun dönemde kemik yoğunluğunda azalma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Menopozun kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, ilaç tedavileri ile semptomların bir kısmı giderilebilmektedir.

3b- Genel Riskler:

Girişim-işlem-ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeye bağlı tıbbi literatürde tanımlı çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kesi bölgesinde hafif uyuşukluk hissi ya da kalıcı nedbe, uygulamalar sırasında pozisyon vermeye bağlı kısa veya uzun süreli ağrı-uyuşukluk, ishal veya kabızlık, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi), kalp ritm bozuklukları, ani kalp durması, alerjiler, uzuv ve organ işlevlerinde kayıp ve yetmezlikler, felç, beyin hasarı, sara nöbetleri gibi istenmeyen durumlar ender olsa da bilmeniz gereken ve karşılaşılabilecek durumlardandır. Bunlar nedeniyle antibiyotik tedavisi veya ek ameliyatlar gerekli olabilir, tedavinizin yoğun bakımda sürdürülmesi gerekebilir.

3c- Kan, Kan Ürünü Transfüzyonu ve Riskleri:

Girişim-işlem-ameliyat sırasında kanamalar oluşabilir. Oluşan bu kanamalar sonrasında veya kansızlığın düzeltilmesine yönelik olarak tam kan, eritrosit, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu olarak isimlendirdiğimiz kan ve kan ürünleri uygulanabilir. Bu ürünlerin uygulanmasına bağlı olarak; ateş, kaşıntı, kızarıklık ve diğer alerjik reaksiyonlar gibi minör reaksiyonlar yaklaşık olarak 1/100.000 oranında görülebilir. Kanama, kan basıncında azalma, böbrek yetmezliği veya ölüm gibi daha ciddi reaksiyonların görülmesi 1/10.000’den daha azdır. Viral hepatit, HIV görülme oranı ise 1/10.000 – 1/500.000 dir.

3d- Ölüm Ri̇ski̇:

Ameliyatın kendisine veya ameliyat sonrası gelişen istenmeyen durumlara bağlı ölüm görülme oranı 1/3000 – 1/5000 civarındadır. Her Türlü basit – ileri düzey tedavi , müdahale, cerrahi işlemde ölüm riski vardır. Hekim her türlü cerrahi – medikal işlemde yaşam garantisi tahhütünde bulunamamaktadır. Ölüm durumu; hiç tahmin edilemez, bilinemez, ön görülemez, hatta araştırmalarda çıkmamış, muayenelerde kendini belli etmemiş sebeplerle; aniden veya işlemlerden sonra hastane odasında , evinizde , yolda vb… durumlarda gelişebilir. Gerçek ölüm sebebi yapılacak adli tıp otopsisinde bulunamadığı gibi, farklı bir, ilgili – ilgisiz ölüm sebebide çıkabilir. Zaten böyle belirgin – aşikar bir ölüm riski olsaydı; bu riski mümkün olan en düşük seviyeye indirecek önlemler Hekim tarafından alınmış olacaktı. Unutmayınız ölüm riski sıfırlanamaz. Hekim hastalarını yaşatmak, hayat konforlarını artırmak için meslek icrasında bulunmaktadır. Ölüm durumunun vuku bulması durumunda Hekime yönelik; bilmeliydi, önlemeliydi, tahmin etmeliydi, araştırmalıydı, düşünmeliydi vb şekilde suçlayıcı ( taksirli / taksirsiz ) ithamlarda bulunmayı şuan siz veya yakınlarınız düşünüyorsanız; ölüm riskini kabul edemiyorsanız; bu işlemden şimdi – şuan vaz geçmenizi; mevcut sağlık durumunuzla hayatınıza devam etmenizi tavsiye ederim. Hekimin zeki bir insan – bilinçli bir insan olması durumuna ithafen hekime yönelik ; hastanın / hastamın ölüm vuku bulma halinin eklenmesi durumunda; taksirli / taksirsiz ölüme sebebiyet verme olarak mevcut durumu yorumlamayacağımı, iddia etmeyeceğimi / etmeyeceğimizi peşinen taahhüt ediyorum / ediyoruz.

4- Girişim-İşlem-Ameliyatın Yararları ve Başarı Şansı Hakkında Bilgilendirme

Bu ameliyat ile rahim ve/veya yumurtalık ve/veya tüplerin tamamen alınması planlanmaktadır. Bu, hastalığınızın tedavisi için önerilen bir seçenektir. Başarı şansı yüksek ve çabuk sonuçlanan bir tedavi yöntemi olmasının yanısıra, alınan dokunun patolojik olarak incelenerek kesin tanı koyulmasını da sağlayacaktır.

5- Girişim-İşlem-Ameliyat Yerine Uygulanabilecek Diğer Seçenekler

Laparotomi ile cerrahi müdahale dışında, hastalığınız için uygun olan seçenekler doktorunuz tarafından işaretlenmiştir:

o Laparoskopik total histerektomi ve/veya bilateral salpingo-ooferektomi

o Vaginal total histerektomi ve/veya bilateral salpingo-ooferektomi

o Periyodik takip

o İlaç tedavisi

o Hormon içeren rahim içi araç takılması

o Rahmi besleyen damarların embolizasyonu (tıkanması)

o Hiçbiri

6- Girişim-İşlem-Ameliyatın Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Riskler :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7- Özel Durumlar:

Tütün ve Tütün Mamülleri: İşlemin öncesinde veya sonrasında aktif veya pasif maruziyet olacak şekilde tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına , engel olmasına , bozulmasına neden olabileceği bana anlatıldı vede buradan da okuyarak tekrar öğrendim. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam , kötü doku iyileşmesi, kötü yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

8- Maliyet :

Hastanın tedavi ve/veya gelişebilecek komplikasyon masrafları, ek tedavi gereksinim masrafları, her türlü nakil – transport masrafları, konaklama giderleri, hastane ücretleri, hastane sarf ve ilaç masrafı, ameliyathane kullanım ücretini, ameliyat – işlem – girişim sonrasındaki her bir muayene ücreti, girişim – işlem tekrar ücretleri, Hastanın tedavisi nedeniyle Hekimin konaklama ve transport ücretleri vb kendileri veya hukuki temsilcileri tarafından peşin – nakit olarak Hekime ödeyecekleri koşuluyla bu onam formunu imzalayınız.Hasta ve/veya vekili ödemelerin tamamını yapacağını, ödeme yapmaktan kaçınma yapmayacağını, tedavi bedellerini ödememek için yokluk yaratmayacağını, meslek icrasında Hekimi zorluk içerisinde bırakmayacağını, var olan mevcudunu veya zenginliğini gizleyerek, eksilterek meslek icrasını hekime zulüm haline getirmeyeceğini, Hekimi maddi külfete sokmayacağını, Hekime insani ve vicdani yaklaşımlar ile tedavi masrafını ödeyeceğim deyip, tedaviyi aldıktan sonra ilişki – irtibatı kesip kaçmayacağını, işlemin teknik zorluğa veya arzu edilmeyen komplikasyona evrilmesi durumunda doğacak maddi ödemelerden kaçınmak ve de Hekime külfeti yıkmak hatta yaptığı ödemeleri geri istemek amacıyla; “teşhislerin yanlış – tedavilerin yanlış seni savcılığa şikayet edeceğim” şeklinde tehdit – şantaj yaklaşım tarzında Hekim & tedavi uyumuna aykırılıklar yapmayacağını taahhüt eder. Bunun karşılığında da hekim meslek icrasını gücü ve imkanları oranında tatbik eder. Anlaşmazlık durumlarında Muğla Mahkemeleri yetkilidir. Maddi İmkansızlık Nedeniyle Op.Dr Mesut Bayraktar’ ın Sunduğu Kaliteli ( Stardart Üstü ) Tedavilerden – Yaklaşımlardan Mahrum Kalmamak İçin ; Anayasa Madde 5 Esas Dayanak Olmak Üzere 3294 Sayılı Kanun, 3359 Sayılı Kanun Madde 3/b, 5394 Sayılı Kanun Madde 67 ve 38/m Uyarınca; En Yüksek Mülki Amire Yazılı İhbar – Bildirim Yaparak; Op.Dr.Mesut Bayraktar’dan Sizin İçin ”Kaliteli Sağlık Hizmet Arzının” Satın Alınarak Sunulmasını , Talep Etme Hakkınızın ( Kanuni Bir Hak ) Var Olduğunu Hatırlatırım.

9- Hastanın Bilgilendirilmiş Onamı :

Dr. .Mesut Bayraktar’dan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili olarak yapılacak tıbbi-cerrahi tedavi veya tanı amaçlı girişimler konusunda ayrıntılı bilgi aldım. Toplam 5 sayfa olan bu dokümanının her sayfasını okudum, anlamadığım hususları Dr.Mesut Bayraktar’a sorarak öğrendim. Tedavinin yararları, başarı şansı ve süresi, tedavim sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskler ve komplikasyonlar ayrıntıları ile anlatıldı. Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin olabileceği anlatıldı. Bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Hastalığım nedeni ile hastanede uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı. Durumum aciliyet göstermediği sürece, uygulanacak anestezinin ayrıntılarını bir anestezi uzmanı ile tartışma fırsatımın olduğu ve bunun için ayrı bir belge düzenleneceği bana anlatıldı.Durumum aciliyet göstermediği sürece, ameliyat öncesi yaptırmam gereken tetkikler hakkında bilgilendirildim ve bu tetkikleri yaptırmanın önemini anladım. Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabilineceği anlatıldı. Planlanan girişim ve-veya tedavilerde, ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durumlar ortaya çıkar ise; hekimimin ve diğer sağlık personelinin bu girişim-işlem veya ameliyatları yapmasına yetki veriyorum. Sonuç hakkında bana herhangi bir teminat veya garanti verilemeyeceğini biliyorum. İşlemin kan, kan ürünü transfüzyonunu içerebileceği ve olası riskleri anlatıldı. Tedavim sırasında gerekli olduğu takdirde kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmasına izin veriyorum. Hasta mahremiyeti hakları gözetilmek kaydıyla, tedavi planlaması ve uygulaması için gerekli kalıcı-geçici cilt işaretlemelerini, kimliğimi doğrulamak ve tedavi bölgesindeki gelişmeleri izlemek için vücut içi ve dışı fotoğraf çekilmesini ve diğer görünteleme işlemlerinin yapılmasını onaylıyorum. Hastalığımla ilgili tetkik, tedavi, sonuç bilgilerinin tüm kimlik bilgilerim gizli kalmak koşulu ile Dr.Mesut Bayraktar tarafından geriye ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalar için, meslektaşlarıyla tartışma – fikir öneri alma amaçlı , kendini & tıp bilimini geliştirmek ve insanlığın faydasına yönelik bilimi geliştirmek için kullanılmasına ve yayınlanmasına izin veriyorum.

Eğer izin vermiyorsanız lütfen verilen boşluğa el yazınızla “izin vermiyorum” yazınız: ……………………………..………………..……..

10- Ameliyat Sonrası Dönem:

Benim rahimim ve/veya yumurtalıklarım alındı, bundan sonra kadın doğumla işim kalmadı, kadın doğuma muayene olmama, yeni yeni tedaviler almama artık gerek yok” şeklinde yanlış algılar ülkemizde sık görülmektedir. Pelvik enflamasyon, vajinal atrofi, enfeksiyonlar, osteoporoz, … ; bunun sebep olduğu hastalıklar ve kadın sağlığının ölüme kadar tedavisinin uygun şekilde sürdürülebilmesi için yılda en az bir defa , mümkünse ameliyatınızı yapan Hekime muayene olmaya gelmeniz zaruridir.

11- Kas İçi (İntramüsküler) Enjeksi̇yon İşlemi̇ :

Çok çeşitli nedenlerle kas içi enjeksiyon uygulanabilir. Bu işlem kas içine (kolun üst dış kısmı, kalçanın üst dış kısmı veya uyluğun üst ön kısmı) ilaç enjekte edilmesi işlemidir. Çok çeşitli hastalıklarda (infeksiyonlar, her türlü ağrı, kronik hastalıklar vb) kas içi enjeksiyon uygulaması yapılabilir. Kas içi uygulamasına örnek verecek olursak bazı aşılar, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, bazı antibiyotikler, vitaminler vb.Bazı ilaçlar sadece kas içi yapılmak üzere hazırlanmışlardır bunlar başka bir yoldan vücuda verilemez. Birçok ilacın ise kas içi, damar içi veya ağızdan alınmak üzere hazırlanmış formları mevcuttur. İlacın kas içine yapılması daha kısa sürede ve etkili olmasına olanak sağlar. Kas içi enjeksiyon genellikle kalçanın üst dış kısmına yapılır. Ancak hekimin gerek gördüğü durumlarda veya hastanın isteği üzerine yukarıda sayılan diğer bölgelerden birine de uygulanabilir. Uygulamada cilt antiseptik bir solüsyonla temizlenir ve iğne bölgeye batırılarak kas içine ilaç enjeksiyonu yapılır. İlaç verilmesi bittikten sonra iğne çekilir ve bölge kuru pamukla ovulur. Eğer girişim yapılırken kendinizi sıkmaz iseniz aşağıdaki yan etkilerin oluşma ihtimali çok azdır. Bu nedenle girişim esnasında derin nefes alıp veriniz. Kas içi enjeksiyon yapılırken ve iğne çekildikten sonra ağrı duyulabilir. Nadiren enjeksiyon yapılan yerde infeksiyon, kanama, morarma, yumru şeklinde şişlik ve kalıcı veya geçici sinir harabiyeti( güç kaybı, hissizlik ) meydana gelebilir. Çok nadiren de enjeksiyon yapılırken iğne kırılabilir. Daha önce bu girişimin yapılıp yapılmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, kanama bozukluğu veya alerjisi olup olmadığı hakkında hekime yeterli bilgi vermelisiniz (Bu aklıma gelmedi, unuttum, söylemedim şeklinde geçiştirebileceğiniz bir durum değildir).


Sizinle ilgili bilgiler (kimlik bilgileri, resimleriniz, rahatsızlıklarınız, verilen tedavi) sizin yazılı onayınız ve mahkeme kararı olmaksızın hiç bir mecrada, internet ortamında, sosyal medya paylaşım sitelerinde vb. açıklanmayacaktır. Aynı şekilde hasta ve/veya veli/vaside Op.Dr.Mesut Bayraktar’ın yazılı iznini almadan, Op.Dr.Mesut Bayraktar ile alakalı fotograf/ bilgi/ öneri/ tavsiye/ şikayet / yorum vb. şeklinde hiç bir paylaşımda bulunmayacağını taahhüt eder.

Bu formun bana tam olarak açıklandığını, okuduğumu veya okutturduğumu ve içeriğini anladığımı beyan ederim.

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış

OKUDUM, ANLADIM, KABÜL EDİYORUM” ifadesi yazılacaktır.

……..……………………………………………………………………………..

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış ” BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM ” ifadesi yazılacaktır

……..……………………………………………………………………………..


Tarih: ………/………/……….…

Hastanın Adı-Soyadı & İmzası :

12- Doktorun Bildirimi:

Hastanın durumunu, tedaviye gereksinimini, girişim-işlem-ameliyatın ayrıntılarını, risklerini, bu hastaya özel gelişebilecek önemli riskleri, problemleri açıkladım. Hastanın-kanuni temsilcinin sorularını yanıtladım, hastanın-kanuni temsilcinin yukarıdaki bilgileri, diğer açıklamalarımı anladığı düşüncesindeyim.

Tarih: ………/………/…………

Doktorun Adı, Soyadı & İmzası :

/yan yna