WhatsApp Search
Muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar side header logo 165x165px
Kürtaj bireysel cerrahi işlemdir ama asla bir aile planlaması yöntemi değildir.
Kürtaj süresi olan bir işlemdir. gebelik haftası arttıkça risk yükselir.
Kürtaj, Bir Kadının Bedeni Ve Sağlığıyla Ilgili Önemli Bir Karardır. Muğla'da Kürtaj Hakkınızı Kullanırken, En Iyi Doktorlarla Çalışmak Sizin Için Büyük Bir Avantaj Sağlayacaktır. Bu Makalede, Muğla'da Kürtaj Hakkınızı En Iyi Doktorlarla Kullanmanız Için Size Rehberlik Edeceğiz.

İddet Müddeti Muayenesi – Kürtaj – 05467740159

Türk aile hukukunda, "iddet müddeti" terimi boşanma sonrası beklemeyi tanımlamak için kullanılır. İngilizcede "waiting" olarak çevrilen "iddet," boşanma kararı alındıktan sonra kadının veya erkeğin beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bu bekleme süresi, "iddet müddeti" olarak bilinir, boşanma nedenine bağlı olarak değişebilir. Türkiye'de boşanma sürecinde olan bireyler için iddet müddetinin amacını ve süresini anlamak önemlidir.
Hekim hasta bağı gelişmişse ömür boyu doktorun olur - Muğla jinekolog doktor - Muğla kürtaj yapan özel hastane

İddet Müddeti Muayenesi – Kürtaj – 05467740159

İddet Müddeti Muayenesi – Kürtaj – 05467740159 493 331 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Türk Aile Hukukunda İddet Müddeti Anlamak: İddet Müddeti Muayenesi

Türk aile hukukundaki iddet müddeti kavramını öğrenin. Bu kavram, boşanma sonrası, kadının veya erkeğin yeniden evlenmeden önce beklemek zorunda olduğu bekleme süresini ifade eder. İddet müddetinin amacını, süresini ve farklı boşanma durumlarına bağlı olarak nasıl değişebileceğini İddet Müddeti Muayenesinin nasıl olacağını keşfedin. Türk aile hukukunda, “iddet müddeti” terimi boşanma sonrası beklemeyi tanımlamak için kullanılır. İngilizcede “waiting” olarak çevrilen “iddet,” boşanma kararı alındıktan sonra kadının veya erkeğin beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bu bekleme süresi, “iddet müddeti” olarak bilinir, boşanma nedenine bağlı olarak değişebilir. Türkiye’de boşanma sürecinde olan bireyler için iddet müddetinin amacını ve süresini anlamak önemlidir. Bu sürede kürtaj durumunu inceleyeceğiz.

Madde 132- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
Doğurmakla süre biter.
Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Türk Medeni Kanunu
İddet Müddeti Muayenesi
Koca'nın Yanında Kadın Hastalığı Duymaktan Kaçınma Muğla kadın doğum 1

Türk Medeni Kanunu madde 285, evlilik sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuğun babasının, eski eş olacağına hükmetmektedir. Şayet iddet müddeti içinde doğan çocuğun babası boşanılan eş ise hukuksal sorun olmayacaktır. Fakat şayet doğan çocuğun babası, eski koca değil de bir başkasının olması halinde babalık karinesinin çürütülebilmesi için soybağının reddi davası açılması gerekmektedir. 

İddet mühleti, boşanma kararının kesinleşmesi ile başlamakta ve 300 gün devam etmektedir.

İddet mühleti sadece kadınlar için vardır. Boşanan erkek bakımından bir evlilik yasağı yoktur. 

İddet Müddetinin Amacı

İddet müddetinin temel amacı, boşanma sürecindeki taraflar arasında düşünce ve potansiyel uzlaşma için zaman tanımaktır. Ayrıca, hamilelik durumunda olan kadın için bu süre, mümkünse gebeliği tamamlaması ve doğum yapması için bir dönem olarak hizmet eder. Ayrıca, iddet müddeti boşanma kararının kesinleşmesini beklemek üzere bekleme süresi olarak işlev görür. Kesin bilgiler almak için güncel yerel yasalara ve medeni kanuna başvurmak önemlidir, çünkü yasal düzenlemeler zaman içinde değişebilir.

İddet müddetinin amacı şu unsurları içerebilir:

Düşünce – Uzlaşma İçin Zaman Tanıma:

İddet müddeti, boşanma sürecindeki taraflar arasında düşünce, uzlaşma için zaman tanımak amacıyla uygulanır. Bu süreç, taraflara duygusal olarak rahatlamaları, kararlarını gözden geçirmeleri için fırsat sağlar.

Gebelik Durumunu Yönetme:

Kadınların hamile olması durumunda iddet müddeti, gebeliği tamamlamaları, doğum yapmaları için süre tanır. Bu, çocuğun babalığı ile ilgili olası anlaşmazlıkları önlemeye yönelik bir düzenlemedir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesini Bekleme:

İddet müddeti, boşanma kararının hukuki olarak kesinleşmesini beklemek üzere bekleme süresi sağlar. Bu süre zarfında taraflar, mahkeme kararına itiraz etme veya durumu yeniden düşünme şansına sahip olabilir.

Toplumsal ve Hukuksal Denge:

İddet müddeti, toplumsal ve hukuksal dengeyi koruma amacı taşır. Hukuksal olarak belirlenmiş bekleme süresi, tarafların ani kararlar almasını engelleyerek düzeni sağlamaya yardımcı olabilir.

Babalık Durumunu Belirleme:

İddet müddeti, çocuğun babalığıyla ilgili belirsizlikleri azaltmaya, nesebi sahihliği belirlemeye yönelik önlemdir. Bu süreç, çocuğun babasının kim olduğunu belirlemek için gerekli testlerin yapılmasına izin verir.

Evlenme Niyetini Düşünme Şansı:

İddet müddeti, taraflara evlenme niyetlerini yeniden değerlendirme ve potansiyel bir birleşme için düşünme fırsatı tanır.

İddet Müddet Süresinin Uzunluğu

İddet süresi, boşanma nedenine bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, kadınlar için iddet süresi 300 gündür. Ancak, kadın boşanma anında hamileyse, iddet müddeti doğum gerçekleşince biter. Bu hüküm, kadının hamile olup olmadığını teyit etmesi, çocuğun babalığı ile ilgili olası anlaşmazlıkları önlenmesi için zaman tanır.

 • Normal Gebelik 280 gün (40 hafta)
 • Gün aşımı gebelik 294 gün (42 hafta)
 • İddet müddet süresi 300 gün !
Kürtaj işleminin süresi, kullanılan yönteme - gebeliğin aşamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle kürtaj işlemi, yaklaşık 5 ila 20 dakika arasında tamamlanabilir. Ancak, öncesi - sonrasıyla birlikte toplam süre uzun olabilir. İşlem süresi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir: 1. Gebelik Aşaması: Gebelik aşaması, kürtaj işlemi süresini etkileyen önemli faktördür. Daha erken gebelik aşamasında, kürtaj işlemi kısa sürebilir. Daha ileri gebelik aşamasında ise fazla zaman gerekebilir. 2. Kürtaj Yöntemi: Kürtaj işlemi, medikal kürtaj veya cerrahi kürtaj olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Medikal kürtaj genellikle birkaç saat - birkaç gün sürebilirken, cerrahi kürtaj kısa sürebilir. 3. Kişisel Faktörler: Kişinin anatomik özellikleri, sağlık durumu da işlem süresini etkileyebilir. Örneğin, rahmin şekli veya büyüklüğü gibi faktörler işlem süresini etkileyebilir. Kürtaj işlemi öncesinde, sağlık uzmanı size işlem süresi, süreç hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. İşlem süresi kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle kişinin deneyimi başka kişinin deneyiminden farklı olabilir. İşlem öncesinde - sonrasında uygun bilgilendirme, takip - destek sağlanması önemlidir.
Kürtaj süresi olan bir işlemdir. Gebelik haftası arttıkça risk yükselir.

Özel Durumlar ve Hamilelik Kanıtı

Kadın hamile ve doğurmuşsa iddet müddeti biter

Bireyler 300 günlük iddet süresini tamamlanmadan önce yeniden evlenmek istedikleri durumlarda, Mahkemenin talep etmesi gereğince kadın doğum uzmanından rapor (iddet müddeti muayenesi) sağlamak zorundadır. Kadının durumu, kan testi (hCG) ve ultrason incelemesi gibi testlerle değerlendirilir. Hamilelik belirtileri olmadığı takdirde, doğum uzmanı hamilelik olmadığına dair rapor düzenler, mahkeme kararıyla bireyin bekleme süresi tamamlanmadan önce evlenmesine izin verilir. Ancak, kişi jinekoloğa başvurmadan önce ki 10-15 gün öncesinden itibaren potansiyel evlenilecek eşle veya başka erkekle cinsel ilişkiye girmişse, bu ilişkinin olduğu günde gebelik oluşmuşsa, yapılacak testlerle ortaya çıkmış hamilelik tespit edilmeyecektir. İşte böyle bir durumla karşılaşmamak için kadının regl halindeyken jinekolog hekime iddet müddet muayenesi için gelip gebe olmadığını tetkiklerle (kan – idrar testleri + ultrasonla) ispat etmesi gerekmektedir.

HCG seviyeleri gebeliğin başlangıcında hızla artar, ancak bu artış bireyden bireye değişebilir ve her iki günde iki katına çıkma kuralı genel bir kılavuz olabilir ancak herkes için geçerli değildir. HCG seviyelerindeki artış, gebeliğin hangi aşamasında olduğuna, bireyin genetik özelliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

 • Doğal döngülerde kadınlar, yumurtlama günüyle biten altı günlük bir süre boyunca cinsel ilişki gerçekleştiğinde hamile kalırlar.
 • Hamile kalan kadının hCG hormonunun kanda tespit edilmesi, cinsel ilişikiden 10-15 gün sonrasıdır.
 • Fertilizasyonun gerçekleştiği gün gebelik kan testleri veya ultrasonla tespit edilememektedir.

Normalde, gebeliğin erken aşamalarında HCG seviyeleri her iki günde iki katına çıkabilir, ancak bazı durumlarda bu oran daha düşük veya daha yüksek olabilir. Her iki günde 1x veya 4x gibi farklı artışlar da olabilir, genellikle normal kabul edilebilir. HCG seviyelerindeki bu değişiklikler, gebeliğin sağlıklı şekilde ilerlediğini gösterebilir. Ancak, tek başına HCG seviyeleri bir gebeliğin sağlıklı olup olmadığını belirlemede yeterli değildir. Yavaş artan hCG durumu iddet müddet karmaşasını daha da artırabilir.

 • Regl zamanı + Test + Ultrason !

İddet müddeti süresinde kürtaj olmak İsteyen Kadın; boşandığı eşinden İzin almak zorunda mı?

Yasal süresinde (10 hafta altında) kürtaj olmak da iddet müddetini bitirir.

 • Kadın kesinleşmiş şekilde resmi boşanmış +
 • İddet müddeti süresince oluşmuş gebelik var +
 • Gebeliğin yasal süresinde, istemli kürtaj ile tahliye edilmesi durumunda da iddet müddeti süresini beklemeden yeniden evlenmek için Mahkemeye başvurulabilir.
 • Çünkü gebeliğin yasal süresinde kürtajı durumunda; kadının iddet müddet süresi ortadan kalkacaktır.
 • Elbette mahkeme bilgisinde !

İddet müddeti süresi içinde oluşmuş gebeliğiniz var, buda yasal kürtaj sınırlarındaysa, kesinleşmiş şekilde boşanmış iseniz, kürtaj olduğunuzda, gebeliğin biterek, gebe olmadığınızı ispat edebildiğinizden, bu sürenin kaldırılması için mahkemeye başvurabilirsiniz.

İddet müddeti süresinde beklerken gebe kalan, yasal süresinde istemli kürtaj olmak isteyen kadın için, boşandığı eşinden izin alma gerekliliği genel olarak geçerli değildir. Çünkü kadın resmi olarak evli değildir. İddet müddeti, kesinleşmiş boşanma sonrasında doğacak çocuğun nesebini belirlemek için kadının beklemesi gereken süredir ve bu süre zarfında kadın kendi sağlık kararlarını alabilir. Kürtaj, genellikle kişinin kendi sağlık durumu ve hamilelikle ilgili tercihlerine bağlı karardır. İddet müddeti içinde kürtaj olmak isteyen kadının bu kararı alması genellikle kendi iradesine bağlıdır. Bu nedenle, eski eşinden izin alma zorunluluğu genellikle geçerli değildir, ortada resmi evlilik bağı yoktur.

Sadece istenmeyen gebeliklerin yasal süresinde kürtajı olarak düşünmemekte gerekir. Spontan düşükler, inkomplet abortuslar, anembriyonik gebelikleler,… ve buna istinaden rahim içini temizlemek amaçlı yapılan terapötik kürtaj da iddet müddet süresini ortadan kaldırmaktadır.

Eğer bu konuda belirsizlik yaşıyorsanız; hukuk profesyoneline danışmak size daha net bilgiler sağlayabilir.

İddet Müddet Süresinde Sonuç

İddet müddeti, özellikle boşanma bağlamında Türk aile hukukunda önemli bir kavramdır. Bireylere durumlarını düşünme, uzlaşma olasılığını değerlendirme ve hamilelik durumunda gebelik sürecini tamamlama fırsatı tanır. İddet müddetinin amacını ve süresini anlayarak, bireyler Türk aile hukukunun yasal gerekliliklerine uygun bir şekilde boşanma sürecini yönetebilirler.

Güncel yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için en son güncellenmiş yasa ve yönetmeliklere danışmayı unutmayın. İddet müddetini saygıyla karşılayarak, bireyler boşanma süreci sırasında ve sonrasında eylemlerinin bütünlüğünü ve yasallığını koruyabilirler.

Amaç babalık tartışmalarını engellemektir. Nesebi sahihlik (çocuğun soy bağının belli olması) durumunda şüphe oluşmasını engellemektir.

 • 1826 sayılı Tescil Edilmeyen Birleşmeler Doğan Çocuk Tescili
 • 2526 Sayılı Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmeden Doğan Çocuklar
 • 4727 Sayılı Tescil Edilmeyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukları
 • 6652 Sayılı Tescil Edilmeyen Birleşmeler ile Bunlardan Doğan Çocuklar Cezasız Tescili
Muğla merdiven altı kürtaj yapan yerler 1 Muğla kadın doğum
Kürtaj İşleminde mahremiyet önemlidir
eşini aldatan kadın gayri meşru gebelik kürtaj evlilik dışı gizli merdiven altı Muğl kadın doğum
İstenmeyen evlilik dışı gebelik baskı Muğla kürtaj Muğla kadın doğum
Kürtaj nedeniyle sosyal, aile içi baskılar kadını baskı altına alarak, karar verme sürecini etkilemekte ve saygı zeminde bir yaklaşım değildir.