2 – 4 Canlı; Tek Beden- Kimerizm – Android

Vanishing twin, doğum sırasında sağlıklı bir bebekle sonuçlanan tek bir gebelikle aynı şekilde ilerleyebilir ve diğer fetüsün kaybı, doğum sonrası hiçbir etkisi olmayabilir. Ancak bazı durumlarda, vanishing twin, diğer fetüse veya anne adayına bazı etkileri olabilir. Bu olaylardan birisi de kimerizm'dir

Muğla Kadın Doğum Jinekolog

"Kimera" terimi, Yunan mitolojisinde adı geçen yaratığın adıdır. Kimera; aslanın başı, keçi bedeni, yılan kuyruğuyla tasvir edilen yaratıktır. Terim, farklı türlerin birleşmesinden oluşan yaratık nedeniyle biyolojide kullanılmaya başlanmıştır. Resimdeki kanatlı olan at (pegasus) kimerikdir !

Kimera” terimi, Yunan mitolojisinde adı geçen yaratığın adıdır. Kimera; aslanın başı, keçi bedeni, yılan kuyruğuyla tasvir edilen yaratıktır. Terim, farklı türlerin birleşmesinden oluşan yaratık nedeniyle biyolojide kullanılmaya başlanmıştır. Resimdeki kanatlı olan at (pegasus) kimerikdir !
Muğla Kürtaj Kadın Doğum Jinekolog Doktoru Mesut Bayraktar

Hiperovulasyon Bir Yumurtlama Bozukluğu – Anomalisidir !

Hiperovulasyon, kadının ovulasyon döngüsünde normalden daha fazla sayıda yumurta geliştirdiği durumdur. Normal olarak, her ay kadının vücudu bir yumurta salgılar, ancak hiperovulasyonda kadının vücudu iki veya daha fazla yumurta salgılayabilir. Bu durum bazen çift yumurta ikizleri veya üçüzleri gibi çoklu doğumlara neden olabilir.

 • Yumurtlama bozukluğu sonucu gebelik oluştuğunda; riskli gebelikler vuku bulmaktadır.
  • İkiz gebelik anomalisi
  • Üçüz gebelik anomolisi
  • Kimerizm gebelik anomalisi

Bu durum, hormonal bozukluklardan kaynaklanabilir. Özellikle, follikül uyarıcı hormon (FSH), luteinizan hormon (LH) seviyelerindeki değişiklikler hiperovulasyona neden olabilir. Ayrıca, doğurganlık ilaçları da (özellikle yumurtlama indüksiyonu için kullanılanlar) hiperovulasyon riskini artırabilir. Nadir durumlarda, genetik faktörler de hiperovulasyona neden olabilir. IVF yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının artmasıyls kimerizm vakalarının arttığı belirtilmektedir.

Polispermi; Yumurtlama Bozukluğu – Anomalisidir !


Normal şartlarda, bir ovum (yumurta hücresi) bir sperm tarafından döllenir, zigot adı verilen tek hücre oluşur. Ancak, bazen ovum, birkaç sperm tarafından aynı anda döllenir. Polispermik döllenme denir.

Polispermik döllenme normalde olmaz, çünkü bir kez bir sperm hücresi bir ovuma girdiğinde, ovumun zarında blok oluşur, başka sperm hücrelerinin girişini engeller. Ancak engel, bazen kısmen veya tamamen engellenir veya geçici olarak açılır. Bunun nedenleri arasında

 • Hormonal değişiklikler,
 • Enfeksiyonlar veya inflamasyonlar,
 • Genetik mutasyonlar
 • Gebelik öncesi çinko eksikliği yer alabilir.

Bir ovum birden fazla sperm tarafından döllenirse, zigot birden fazla set kromozoma sahip olur. Embriyonun gelişmesini engeller, genellikle ölü doğumla sonuçlanır veya erken fetal kaybı ile sonuçlanır. Ancak, nadir durumlarda, çoğul gebeliklerde ikiz veya üçüzler gibi, her bir embriyo farklı bir set kromozoma sahip olabilir, doğumda sağlıklı bebekler olarak doğabilirler. Fakat Kimerizm uzun vade de sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Superfekundasyon nedir?


Superfekundasyon , aynı döngüdeki iki veya daha fazla ovumun ayrı cinsel ilişki eylemlerindeki sperm ile döllenmesiyle oluşan ikizleri tanımlayan terimdir.

Homo-paternal Superfekundasyon , aynı erkeğe ait spermlerce, iki ayrı ovumun döllenmesi sonucu ortaya çıkan ikizleri ifade eder. Aynı ovulasyon döngüsünde kadının birden fazla kez hamile kalması veya kadının hamile kalması için gereken zaman aralığının uzun olması durumunda meydana gelebilir. Homopaternal superfekundasyon sonucu ortaya çıkan ikizler, genetik olarak birbirlerine benzerdirler, aynı anne – babaya sahiptirler.

Hipotez 2ve 3
Hipotez 2ve 3
Hipotez 4
Hipotez 4
 Bebek cilt renklerinin ayrı (2 baba) ve aynı (tek baba) olmasına dikkat ediniz.
Bebek cilt renklerinin ayrı (2 baba) ve aynı (tek baba) olmasına dikkat ediniz.1

Hetero-paternal Superfekundasyon , iki farklı erkeğin spermleri ile aynı ovulasyon döngüsünde iki ayrı ovumun döllenmesi ile oluşan ikizleri ifade eder. İkizler yarım kardeş olurlar, aynı anne; farklı babalara sahiptirler. Heteropaternal superfekundasyon nadir durumdur ve genellikle kadının ardışık cinsel ilişkileri sonucu ortaya çıkar.

 • Bu durumlarda kimerizm durumları da olabilir. Fetuslar da 2 babanın genetik setleri de olabilir. İhtimal sıfır değildir. Özellikle tek plasenta paylaşımı durumunda kimerizm riski daha yüksektir.

Süperfetasyon

Kadın hamile iken , hamilelik devam eder iken tekrar hamile kalmasıdır. Genellikle ikinci gebelik 2 -3 hafta sonra oluşmaktadır (aynı döngüdeyken).

Konu çok karışık olduğu için kimerizmi tanımlamadan önce yaşanmış olguyu ele alalım.

Lydia Fairchild (1976 doğumlu) Amerikalı kadındır. Üçüncü çocuğunu beklerken çocuklarının babası Jamie Townsend ile boşandı. Çocuk yardımı alabilmek için devlet idaresine resmi başvuru yaptı (Fairchild, çocukların hem babalık hem de annelik testlerinin yapılmasını gerektiren süreçten geçti). Fairchild, Townsend’in babalığını kanıtlayan DNA kanıtı sağlamak için çocuk desteği uygulaması yaptığında, bu DNA uyumluluğu 2002 yılında, standart gereklilikti. Başvurunun parçası olarak, hem kendisi hem de o zamanlar ayrı yaşadığı Jamie Townsend çocukların babalık – annelik sonuçlarını belgelendirmek için yanak sürüntüsü şeklinde DNA örnekleri verdiler.

 • DNA Sonuçları Townsend’in çocuklarının gerçekten babası olduğunu gösterirken;
 • Lydia Fairchild’;’in çocukların annesi olamayacağını ortaya çıkardı.

Lydia Fairchild başka insanların çocukları için yardım talep etmek ya da taşıyıcı annelik hilesi yapmakla yani devleti dolardırmaya çalışmakla suçlandı, önceki doğum kayıtlarını şüpheli hale geldi.

İlk olarak, savcılık ofisi laboratuvar hatası olabileceği endişesiyle ailenin üç ayrı yanak sürüntü DNA testi alınmasını istedi. Her seferinde sonuçlar, Fairchild’ın iki çocuğun biyolojik annesi olmadığını gösteriyordu. Fairchild, çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkardığı halde, savcılık ofisi hamileliklerinin kökeni hakkında doğruyu söylemediği iddiasını sürdürdü, bunun çocuk yardımı alma amaçlı dolandırıcılık olduğunu iddia etti.

 • Savcılar, onun çocuklarının gerçek annesi olmadıklarını düşündükleri için çocuklarının ondan alınmasını istediler.
 • Üçüncü çocuğu doğurma zamanı geldiğinde, hakim gözlemcinin (tanığın) doğumda hazır bulunmasını, bebek + Fairchild’dan kan örneklerinin hemen alınmasını emretti.
 • İki hafta sonra yapılan DNA testleri, tanık eşliğinde doğan bebeğinde annesi olmadığını gösterdi.

Devlet Fairchild’ı dolandırıcılıkla suçladı, ona karşı dava açtı. Doğumda tanık ve kan örnekleri olsa da, hakim, Fairchild’in hamilelikleriyle ilgili olarak, hile yaptığını iddia etmeye devam etti. Bunun üzerine Fairchild görüşme yaptığı avukatlarda;, DNA kanıtı karşısında davayı kazanamayacaklarını öğrendi, kendisini temsil edecek başka avukat bulmakta güçlük çekti.

Ancak, Fairchild’in açıkça doğurduğu bebeğin DNA’sıyla eşleşmediği, kanıtlarla avukat ararken, avukat Alan Tindell, onu temsil etmeyi kabul etti.

Savunma avukatı Alan Tindell’in araştırma yaparken, Boston’da yaşayan Karen Keegan adlı kimerik kadını öğrendi V; Fairchild ile benzer durumu olabileceğini düşündü, sonra Karen Keegan hakkında New England Journal of Medicine’de 2002 yılında yayınlanan “Disputed Maternity Leading to Identification of Tetragametic Chimerism” adlı makaleyi okudu. Keegan’in durumunda , geniş aile üyelerinden DNA örnekleri alınmıştı. Makalede, böbrek nakli ihtiyacı olan Karen Keegan’ın hikayesi anlatılıyordu. Keegan’ın ailesi üyeleri, aralarında eşinin ve üç oğlundan ikisinin de bulunduğu, böbrek nakli yapmak için DNA testi yaptırdı. Keegan’ın iki oğlunun genetik olarak kendisiyle eşleşmediği ortaya çıktıktan sonra, bir grup araştırmacı chimerismi potansiyel açıklama olarak öne sürdü. Araştırmacılar daha sonra Keegan’ın üçüncü oğlunu test ettiler ve Keegan ile genetik olarak eşleştiğini keşfettiler. Araştırma ekibi daha sonra Keegan’ı ve ailesini daha fazla incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden hibe aldı ve Keegan’ın vücudunda iki ayrı DNA seti kanıtı buldular. Savunmayı kabül eden avukatı Alan Tindell bunun üzerine Fairchild’in annesinden DNA örnekleri alınmasını ve Fairchild’den farklı bölgelerden DNA örnekleri alınmasını istedi.

 • Mahkeme tarafından atanan laboratuvar teknisyenleri, Fairchild’ın saç, yanak, cilt, kan örneklerini aldıktan sonra yalnızca bir DNA soyunu bulabildiler.
  • Ancak rahim ağzından örnek aldıklarında, çocuklarının DNA’sına uyan ikinci DNA soyu buldular.
  • Fairchild’ın annesi de karşılaştırmak için DNA örneği sunduğunda, çocukların maternal büyükannesine eşleşmesiyle birlikte hakim davayı reddetti, hata yapıldığını kabul etti.
 • Fairchild’ın çocuklarının DNA’sı, beklenen ölçüde Fairchild’ın annesinin DNA’siyle eşleşti.
 • Fairchild, iki farklı DNA seti taşıyordu (biri henüz doğmamış ikizininkinden).
 • Araştırmacılar Keegan ve Fairchild’ın, bağımsız olarak döllenmiş iki yumurtanın erken evrede birleşmesi sonucu oluşan İnsan Kimeralar olduklarını düşünüyorlar.2
Subklinik korioamnionit, gebelik sırasında anne adayının amniyon sıvısında, plasentada enfeksiyon bulunmasına rağmen herhangi bir belirti, semptom göstermediği durumdur. Genellikle rutin gebelik taraması, diğer tıbbi testler sırasında tesadüfen tespit edilir. Subklinik korioamnionit, anne & bebek üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden izlenmeli, gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Klinik korioamnionit ise, gebelik sırasında anne adayında ateş, rahim ağrısı, vajinal akıntı, hızlı kalp atışı gibi belirtilerle ortaya çıkan enfeksiyon durumudur. Klinik korioamnionit, amniyon kesesi, plasenta , rahimi etkileyebilir . Anne - bebek sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilir. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumdur. Tedavi edilmezse komplikasyonlara yol açabilir.

Subklinik korioamnionit , klinik korioamnionit, gebelik sırasında enfeksiyonun varlığını, ciddiyetini belirlenmesi doktorlar tarafından değerlendirilir. Doktorlar, semptomların varlığına, laboratuvar testlerine dayanarak tanı koyar, uygun tedavi yöntemlerini uygularlar.

Her iki durumda da erken tanı, tedavi önemlidir. Gebelik sırasında düzenli prenatal kontrolleri takip etmek, enfeksiyonların erken tespit edilmesini sağlamak önemlidir. Eğer subklinik korioamnionit, klinik korioamnionit hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, endişeleriniz varsa, bir jinekolog uzma doktora danışmanızı öneririm.
Vajinal akıntı, vajinal balgam gebelikte subklinik korioamnionit, klinik olmuş korioamnionite neden olabilir. Gebelik; olmadığından sil baştan yapabileceğin, yaptığın hatalardan dolayı aman bir şey olmaz diyebileceğin dönem değildir.

Gebelik Takipleri Çok Önemli !
Gebelikte Tasarruf Olmaz !

Kimerizm Zorunluluk Nedeniyle Oluşmuş Adaptasyondur.

Adaptasyonlar Her An Etkisizleştiği Gibi Zarar da Verebilir.

Kimerizm belirti bulguları olan hastalar detaylı genetik incelemeye tabii tutulmalıdır. Bu vakada normal 46XX ile 47XY,+14 trizomisi vardır; mosaik durum mevcuttur. Burada 14.kromozomun trizomisi baba kaynaklıdır
Kimerizm belirti bulguları olan hastalar detaylı genetik incelemeye tabii tutulmalıdır. Bu vakada normal 46XX ile 47XY,+14 trizomisi vardır; mosaik durum mevcuttur. Burada 14.kromozomun trizomisi baba kaynaklıdır3

Kimerizm Nedir

Kimerizm, farklı embriyonik hücre gruplarının birleşmesi sonucu oluşan durumdur. Birleşme, bireyde birden fazla genetik yapıyı oluşturabilir. Kimerizm genellikle hayvanlarda, bazı bitki türlerinde görülür, ancak insanlarda da nadir durumlarda görülebilir. İnsanlarda, kimerizm genellikle iki ayrı yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan bir çift yumurta ikizinden kaynaklanır. İki farklı yumurtanın her birinden bir grup hücre, embriyoların erken dönemlerinde birleşerek tek bir embriyo oluşturur. Bu, tek bir kişinin vücudunda iki farklı DNA seti bulunduğu anlamına gelir. Bireyin farklı vücut bölgelerindeki hücreler farklı genetik materyallere sahip olabilir. Örneğin, kişinin saçlarının rengi bir kromozom setinden, göz rengi ise başka kromozom setinden gelebilir. Kimerizm genellikle belirti vermeyen durumdur, sadece DNA testi yapılmasıyla tespit edilebilir. .

İnsanlar da üç doğal kimerizm türü belgelenmiştir:

 • Fetal – maternal mikrokimerizm,
 • Kan grupları kimerizmi
  • Kan grubu kimerizmi, insanlarda doğal olarak oluşan durumdur, genellikle plasental anastomoz (bağlantı) yoluyla iki veya üç fetus arasında kan hücrelerinin karşılıklı olarak transferi ile oluşur. Bu, özellikle ikiz gebeliklerde, farklı zigottan gelen iki veya üç fetüs arasında kan hücrelerinin geçişine neden olabilir. Kimerizm organ – kemik iliği nakilleri sırasında da ortaya çıkabilir.
 • Füzyon kimerizmi
  • Cinsiyet farklılıklarına neden olabilir. Burada hangi hücre yoğunluğunun fazla + baskın olması cinsiyete etki edebilir ama her iki cinsiyet emareleri de olabilir.
  • Konjenital adrenalhiperplazi gibi durumlarda da görülebilir

Mikro – kimerizm Nedir?


Mikrokimerizm, normal gebelik sırasında anneden fetusa veya fetustan anneye doğru hücre geçişidir. Hücreler, bebeğin dokularında, kanında, diğer vücut sıvılarında kalabilir, bazı durumlarda annenin dokularında da kalabilir.

Mikrokimerizm, genellikle herhangi semptom veya sağlık sorununa neden olmaz, doğal süreçtir (????), şuan öyle biliniyor. Ancak bazı durumlarda, mikrokimerizm ilişkili olabilecek bazı hastalıklara veya komplikasyonlara neden olabilir. Ancak, mikrokimerizm ile gebelik komplikasyonları, otoimmün hastalıklar arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılmamıştır, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Mikrokimerizm ilişkili olduğu düşünülen bazı hastalıklar

 • Otoimmün hastalıklar: Mikrokimerizm ile birlikte, fetusa ait hücreler de annenin vücudunda kalabilir, bazen annenin bağışıklık sistemi bu yabancı hücreleri yabancı olarak algılayabilir, onlara saldırmaya başlayabilir. Otoimmün hastalıkların gelişmesine neden olabilir. Lupus, skleroderma, tiroid hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir.
 • Nörolojik Hastalıklar: Yapılan çalışmada alzheimer gibi nörolojik problemleri olan – olmayan kadınların yapılan otopsilerinde PCR kullanılmış; alzheimer olan kadınların beyinlerinin birden fazla bölgesinde Y kromozom mikrokimerizmi, hastalık olmayanlardan daha fazla görülmüş.4
 • Kanser: Mikrokimerizm, kanser hücreleri gibi anormal hücrelerin de annenin vücuduna geçmesine neden olabilir. Kanser hücrelerinin çoğalmasına, kanser gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Gebelik komplikasyonları: Mikrokimerizm, bazı gebelik komplikasyonlarına da neden olabilir. Örneğin, plasenta previa veya preeklampsi gibi durumlarda, fetusa ait hücrelerin annenin kan dolaşımında dolaşması, komplikasyonların gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Bazı araştırmalar abortus (düşük) gibi gebelik kayıplarının da mikrokimerizm oranını artırabileceğini göstermektedir. Abortusun kendi kendine düşmesini beklemek veya Kürtaj yani D&C’ yi geç yapmak gibi durumlarda fetal hücrelerinin annenin dolaşım sistemine girmesi, daha fazla mikrokimerizm oluşmasına sebep olabileceği öne sürülmektedir.
Hashimato , Graves Hastalığı Gibi Durumlarda Mikrokimerizm : Gebelik, doğal mikrokimerizmin önemli kaynağıdır. Gebelikle ilişkili mikrokimerizm, maternal dolaşımı fetal dolaşımdan ayıran doğal plasental fiziksel engel dokusunda meydana gelen eksikliklerden kaynaklanır.
5

Hashimato , Graves Hastalığı Gibi Durumlarda Mikrokimerizm : Gebelik, doğal mikrokimerizmin önemli kaynağıdır. Gebelikle ilişkili mikrokimerizm, maternal dolaşımı fetal dolaşımdan ayıran doğal plasental fiziksel engel dokusunda meydana gelen eksikliklerden kaynaklanır.

Mikrokimerik T-hücre klonlarının anne insan lökosit antijenlerine (HLA) karşı tepki göstermesi, mikrokimerik peptitlerin konak hücresi tarafından diğer konak hücresine sunulması yer almaktadır.

Sonuç olarak, gebelik sırasında karşılıklı maternal – fetal hücre trafiği meydana gelir. Mikrokimerik hücreler dolaşıma girer, birçok yıl boyunca konak dokularda kalır. Bu hücreler, özgül ve çeşitli biyolojik eylemler kazanırken tolere edilirler. Hashimato veya graves hastalığı olan kadınların tiroid dokularında Y kromozomunu gösteren özgül boyamalarda pozitiflikler gösterilmiştir(Tiroid kesitlerinin Y kromozomu pozitiflik oranı Hashimoto tiroiditi olan nodüllerde en yüksek (%60) iken Graves hastalığında (%40) , foliküler adenomlarda (%22) oranında bulunmuştur)6

Fetal-anne mikrokimerizmi doğumdan sonraki 38 yıla kadar tespit edilebilir.7

Kimerizm Türleri

Tetragametik kimerizm: İki ayrı yumurta, iki ayrı sperm tarafından döllenir, sonra birleşerek tek embriyo oluşur. Oluşan kişi dört farklı genetik materyale sahip olabilir.

Dizigotik (heterokronik) kimerizm: İki ayrı yumurta aynı anda döllenir, iki embriyo oluşur. Embriyolardan biri diğerinden daha hızlı gelişir, ikinci embriyo, ilk embriyo ile birleşir. Kişi iki farklı genetik materyale sahip olur.

Monozygotik (omuz omuza) kimerizm: Aynı zigot, ilk bölünme aşamasından sonra ayrılarak iki ayrı embriyo oluşturur. Her embriyo farklı genetik materyale sahip olabilir, kişi iki farklı hücre popülasyonuna sahip olur.

Postnatal kimerizm: Doğumdan sonra, kişinin farklı genetik materyale sahip hücreleri vücudunda meydana gelebilir. Örneğin, bebeğin doğumdan sonra annesinin kanındaki hücreleri alması sonucu ortaya çıkabilir.

Farklı göz rengi ve kimerizm

göz rengi farklılığı kimerizm midir?

Göz rengi farklılığı kimerizm olabilir, ancak her zaman böyle de olmayabilir. Bazı insanlar farklı göz renklerine sahip olabilirler çünkü gözdeki melanin miktarı diğer göze göre farklı olabilir. Ancak, bazı insanlar farklı göz renklerine sahip olabilirler. Kişiler kimerik olabilirler. Ancak, göz rengi farklılığı yalnızca bir faktöre dayanarak teşhis edilemez, genetik testler gibi başka belirtiler de araştırılmalıdır.

Kimerizmin Kişiye Nasıl zararı olabilir?

Kimerizm, genellikle ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz, ancak bazı durumlarda bazı dezavantajları olabilir. Tetragametic kimerizm üzerinden düşünürsek:

 1. Sağlık sorunları: Tetragametic kimerizm, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, bazı vakalarda, kimerik kişilerin bağışıklık sistemleri, alışılmadık şekilde tepki verebilir, otoimmün hastalıklar (alzheimer, demans, parkinson, graves, hashimato,…) gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
 2. Tıbbi teşhis: Tetragametic kimerizm, tıbbi teşhisi zorlaştırabilir. Örneğin, kişinin genetik testi, farklı hücre hatlarından alınan numunelerden farklı sonuçlar verebilir.
 3. Yasal: Tetragametic kimerizm, yasa – hukuk sistemleri açısından bazı zorluklar yaratabilir. Örneğin, kişi suç işlediğinde, genetik kanıt, farklı hücre hatlarından alınan numunelerden farklı sonuçlar verebilir, bu durum, hukuk sistemi için sorun teşkil edebilir.

Ancak, tetragametic kimerizm genellikle hiçbir sağlık sorunu olmadan varlığını sürdürebilir, normal, sağlıklı yaşam sürdürebilirler. Fakat genellikle sorun ilerleyen yıllarda çıkar, ya yaşlılık hastalığı denilerek üstü örtülür yada kişi sorununa aldırmamaya devam ederek yaşamayı sürdürür.

Kemik İliği Nakli & Kimerizm

Kemik iliği nakli sırasında, alıcının vücudu yüksek dozda kemoterapi ve/veya radyoterapiye maruz kalır. Bu, alıcının kemik iliğinin öldürülmesine neden olur, daha sonra donörün sağlıklı kemik iliği hücreleri alıcının vücuduna verilir. Ancak, donör – alıcı arasındaki genetik farklılıklar, donörün kemik iliği hücrelerinin alıcının vücudu tarafından reddedilmesine neden olabilir. Bu, vücudun bağışıklık sistemi tarafından tetiklenen tepkidir, transplantasyonun başarılı olmasını önleyebilir.

Ancak, kemik iliği nakli sonrası kimerizm durumu ortaya çıkabilir. Donörün kemik iliği hücreleri, alıcının kemik iliği hücreleri ile birleşir, alıcının vücudunda iki farklı genetik hücre hattı oluşur. Bağışıklık sistemi donör hücrelerini yabancı olarak tanımayabilir – reddetmeyebilir. Transplantasyonun başarılı olmasını sağlayabilir.

Ancak, kimerizm durumunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Örneğin, kemik iliği nakli sonrası kimerizm, bazı durumlarda alıcıyı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bunun nedeni, donör hücrelerinin alıcının bağışıklık sistemi tarafından tanınmaması ve hastalıklarla mücadelede yetersiz olmasıdır. Kemik iliği nakli sonrası kimerizm sıkı şekilde izlenir, takip edilir.

Partenogenez ya da döllenmesiz üreme, gerek bitkilerde gerek hayvanlarda döllenmemiş bir dişi gametin gelişip yeni bir birey oluşturmasıdır. 
Partenogenez ya da döllenmesiz üreme, gerek bitkilerde gerek hayvanlarda döllenmemiş dişi gametin gelişip yeni birey oluşturmasıdır. 8
Dispermi
Dispermi
Heterokroni
Heterokroni
DZ: Dizigot
DZ: Dizigot9
Pigmentasyon Farklılığı Olan Kimerizmin Sınıflandırılması
Pigmentasyon Farklılığı Olan Kimerizmin Sınıflandırılması10
Ayırıcı tanıda vitiligo önemlidir, bu durum kimerizm de olabilir.
Ayırıcı tanıda vitiligo önemlidir, kimerizm de olabilir.
Blaschko Çizgileri & Kimerizm
Blaschko Çizgileri & Kimerizm
Fetus İçinde fetus olması
Fetus İçinde fetus olması11

vanishing twin (Kaybolan İkiz Eşi) nedir ?

Vanishing twin, ikiz gebeliklerinde bir fetüsün erken dönemde kaybedilmesi durumudur. Ultrasonografik tarama sırasında, ilk olarak gebeliğin çift yumurta ikizleri olduğu, daha sonra bir fetüsün kaybolduğu görüldüğünde teşhis edilir. Vanishing twin, genellikle anne adayının fark etmediği veya hafif semptomlar yaşadığı durumdur, çoğunlukla erken dönemde gerçekleşir. Vanishing twin, doğum sırasında sağlıklı bebekle sonuçlanan tek bir gebelikle aynı şekilde ilerleyebilir, diğer fetüsün kaybı, doğum sonrası hiçbir etkisi olmayabilir. Ancak bazı durumlarda, vanishing twin, diğer fetüse veya anne adayına bazı etkileri olabilir. Bu olaylardan birisi de kimerizm’dir

Fetus Papiraseus olmuş vanishing twin
Fetus Papiraseus olmuş vanishing twin

Vanishing twin sendromunda, birçok durumda, kaybolan ikizdeki hücreler anne tarafından rezorbsiyona – lizise maruz kalabilir. Ancak, bazı durumlarda, kaybolan ikizdeki hücreler yaşayan ikizde kimerik olabilir. Bu, özellikle erken dönemde kaybolan ikizlerde daha sık görülen durumdur. Kimerik hücreler yaşayan ikizdeki DNA’dan farklı olabilir, farklı genotipe sahip olabilirler. Kişi vanishing twin sendromu yaşamışsa, kan – diğer dokularında kimerik hücrelerin varlığından şüphelenmek mümkündür.

Kaybalon ikiz eşinin yaşayan bebekte kimerizm hali (cilt işareti).
Kaybalon ikiz eşinin yaşayan bebekte kimerizm hali (cilt işareti).

Vanishing twin olgularının kimerizm açısından incelenmesi , varsa hangi tip kimerizm olduğunun tespit edilmesi, gelecek sağlık planlaması için önemli olabilir.

İşte bunlardan dolayı çoğul gebelikler anomali olarak kabül edilmektedir. Gerçekleşmiş kimerizm, mikrokimerizm durumlarında ilerleyen yıllarda çeşitli sağlık sorunları için risk yaratabilmektedir.

Tıp %100 Bilim değildir Çünkü Evrim devam Ediyor

Genetik analiz yoğun şekilde şu dokular ile yapılmaktadır

 • Kan analizi , kordon kanı analizi
 • Ağız sürüntüsü analizi
 • Amniotik sıvı analizi
 • CVS analizi

Genellikle kullanılan, kolay olan, kişiye güven duygusu veren inceleme kan incelemesidir. Başka sebeplerde vardır

 • Kan bağı
 • Kanı çekiyor
 • Kan kardeşi
 • Kan, yaşamın kaynağıdır, kutsaldır.
 • Kan bağışıyla başkalarına yardım etmek, insana kutsal görevdir.
 • Kan, Tanrı’nın yaratıcılığının işaretidir, kutsal mirastır.
 • Kurban edilen hayvanların kanı, günahların bağışlanması, ibadetin sembolüdür.
 • Törenlerde veya ayinlerde kullanılan kutsal kan, inananlara manevi güç – arınma sağlar.
 • Kan, aile bağlarını simgeler, aile fertleri arasındaki sevgi , bağlılığı temsil eder.
 • İnanç sistemlerinde kanla ilgili ritüeller – adetler, toplulukların birlik – beraberliğini güçlendirir.
 • Kan, mucizevi iyileşme, şifa için kaynak olarak görülür.
 • Bazı mitolojik veya efsanevi hikayelerde, kahramanların kanı özel güçlere sahip olduğu, kutsal olduğu düşünülür.
 • Kan, insanın Tanrı veya kutsal varlıkla bağlantısını temsil eder, manevi deneyimdir.

Eğitim sisteminde de kan önceliklidir.

Kan testi !, mesela kan testleri idrar testlerinden hep pahalıdır.

Kan çünkü !

Genetik kromozomal incelemede kan üzerinden yapılıyor 46 XX , 46 XY , 45X0 , 47 XY ,…

Burada belirtmek istediğim şudur. Kan testleri ile yapılan incelemeler normal çıkarken, organ bazlı (rahim, beyin, cilt, dalak, kalp) incelemeleri kimerik genetik özellikte olabilir.

 • Bir kadının kan dokusunun kromozom incelemesi 46 XX iken; rahimi 45X0 , 47XX, … olabilir; bu bilgi kitaplarda kendine yer bulmamıştır. Düşükler, abortuslar, gebelik komplikasyonları kimerik uteruslarda , overlerde, … oluşuyor olabilir.
 • Yumurtalığın birisi 46 XX, diğerinin bir kısmı veya tamamı 47XX, genetik materyalden oluşmuş olabilir. Ve bunu bizler yoğun, detaylı şekilde araştırmadık, yazılmadı, … basit – ucuz olan periferik kandan kromozom analizine sadece bakıyoruz; tüm sistem hakkında ahkam kesiyoruz.
 • Vajina bile kimerik olabilir !
 • Aynı şekilde rahimin yarısı 46XX diğer yarısı 45X0 veya 47XX veya daha farklı olabilir. Rahim anomalilerinde bu hiç akla gelmemektedir.
 • Babadan gelen X kromozomunun inaktivasyonu yetersiz veya hiç inaktive olmamış olabilir. Hem anne hemde babanın X kromozomları ile oluşmuş rahim ( özellikle uterin anomalili rahim) yani kimerik rahim olabilir. Böyle durum kitaplarda hiç yazılmamış – tartışılmamıştır.
 • Son olarak annenin X kromozomu inaktive olup, babanın X kromozomu aktive olabilir. Bilgi var mı?, Yok !
 • Aynı örnek beyin içinde geçerlidir. Beyin dokusu farklı alanlar içerdiğinden her alan birbirinden farklı kimerik genetik materyal dahi içerebilir ( aynı Blaschko çizgileri gibi), buna birde mikro-kimerizm eklene bilir, olayı karmaşıklaştırır. Beyin kimerizmine en güzel örnek cinsiyet tercihleridir.
İnsan komplet bikornuat uterus resmi ve tipik bir vaka olmakla beraber; bu bir spektrum olup çoğu vaka kısmı bicornuat’dır
İnsan komplet bikornuat uterus resmi ve tipik vaka olmakla beraber; bu spektrum olup çoğu vaka kısmı bicornuat’dır
Uterus septus
Uterus septus
Uterin anomali spektrumu

Uterin anomali spektrumu

Bunlar anlatılırken hiç kimse kimerizmden, yetersiz veya hiç olmayan baba kaynaklı X kromozomunun inaktivasyondan bahsetmemektedir.

İtiraf etmek gerekir ise rahimin tam anlamıyla;

 • Sağlı sollu İç zarının
 • Sağlı sollu iç kas tabakasının
 • Sağlı sollu dış kas tabakasının
 • Zarının
 • Sağlı sollu rahim ağzının hiç genetik incelenmesine denk gelmedim. Yok sayılması olmadığı anlamına gelmemektedir.

Kimerizm olan kadında, kimerizm sergilemeyen dokularından ;

 • Karyotip Analizi
 • DNA Analizi
 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

yapılırsa sonuç her zaman negatif çıkacaktır. Kimerizm tahmin edilenden çok yoğun olabilir.

Cinsiyet tercihleri ve kimerizm

Kimerizm, cinsiyet farklılıklarıyla da ilişkilendirilebilir. Örneğin, bireyin cinsel organları, dış görünümü bir cinsiyeti temsil ederken, genetik materyali farklı cinsiyeti yansıtabilir. Kimerik bireyin bazı hücre hatlarının cinsiyeti temsil ederken diğer hücre hatlarının farklı cinsiyeti temsil etmesiyle oluşabilir.

 • Kendini Erkek Hisseden Kadınlar
  • Örneğin, kadın cinsel organlarına sahip bireyin, genetik analizi yapıldığında, bazı hücrelerinde XX kromozomları (dişi) ve diğer hücrelerinde ise XY kromozomları (erkek) bulunabilir. Bireyin kimerik olduğunu, farklı genetik materyale sahip olduğunu gösterir. Genellikle böyle kimerik durumlar nadirdir, standart olmayan genetik analizler ile teşhis edilebilir.
  • Dış görünüşü, dış genitalleri kadın olan ancak beyin yapısı erkek cinsiyet özellikleri gösteren kimerik birey, cinsiyet kimliği – cinsel farklılıklar açısından karmaşık durumu yansıtır. Birey, kadın olarak doğmuş olmasına rağmen içsel deneyimleri – kimliğiyle erkek cinsiyetini benimseyebilir. Birey, kendini erkek olarak tanımlayabilir, erkek isim, zamirlerini tercih edebilir, erkek toplumsal rollerini benimseyebilir. Bireyin cinsiyet kimliği, dışarıdan görünen anatomik cinsiyetiyle uyuşmazlık gösterir.
  • Kimerik bireyin beyin dokusunda bulunan hücrelerin genetik setini belirlemek için genellikle genetik analizler yapılır. Analizler genellikle DNA testleri veya genetik sekanslama yöntemlerini içerir. Analizler, bireyin diğer dokularındaki genetik materyali (örneğin, kan, tükürük veya saç örneği) kullanarak gerçekleştirilebilir. Ancak beyin dokusuna doğrudan erişim, genellikle invaziv prosedür gerektireceğinden pratik değildir.
  • Bununla birlikte, beyin dokusunun genetik analizi, kimerik bireydeki genetik setin tamamını ortaya çıkarmak için yeterli olmayabilir. Çünkü beyin dokusundaki hücrelerin genetik seti, bireyin diğer dokularında bulunan hücrelerden farklı olabilir. Dolayısıyla, beyin dokusunun genetik analizi, sadece beyin hücrelerindeki genetik varyasyonları belirlemeye yönelik bilgi sağlayabilir.
 • Kendini Kadın Hisseden Erkekler
  • Yukarıdaki açıklama burası içinde geçerlidir.
Down sendromu ve kimerizm

Down sendromu – kimerizm

Al işte! Asla konuşulmamış, kitaplarda olmayan konu !

Gebelik takiplerinde çeşitli belirteçler veya şüpheler nedeniyle Fetal DNA testi veya A/S , CVS veya C/S yapıldı, tüm sonuçlar down sendromu ile uyumlu değil !, Fakat Fetal beyin dokusu 47XX,21 veya 47XY,21

 • Bazı down sendromlularda zeka normal oluyor, bunlarda beyin dokusunun 46 XX veya 46XY yani normal kromozomal setine sahip olduğunu kimse bilmiyor, yazmamış, çünkü beyin dokusundan inceleme yapmak, kan almak kadar kolay değildir !
 • İşin ilginç kısmı Down sendromunda alzheimer yaygın görülmekte, alzheimer ile mikrokimerizm arasındaki ilişkide belirlenmiştir.
 • Mikrokimerizme yatkın olan beyin neden kimerik olmasın ? !!!

Down Sendromu İle İlgili Cevapsız Sorular ?

Sadece farz edelim;

Down Sendromu olarak şüphelendiğimiz fetusa

 • A/S + CVS + Kordosentez yaptığımızı farz edin ve 46XX veya 46 XY çıktı
 • Doğum sonrası da bunları teyit ettik.
 • Fakat yıllar geçti , bebekte gelişim bozuklukları olmamakla birlikte, nörolojik problemler (zeka düşüklüğü) belirmeye başladı.
 • Hasbelkader beyin dokusundan genetik inceleme yaptık; 47XX,21 veya 47XY,21 çıktığını düşünün !

İşte bilinmiyor !

Tersten düşünelim !

Beyin dokusu 46 XX veya 46 XY yani normal zekalı olan ama

 • A/S + CVS + Kordosentez yaptığımız, sonradan da periferik kan testi ile 47XX,21 veya 47XY,21 olduğunu teyit ettiğimiz kimerik insanlar düşünün.

İşte kimerizm böyle önemli, değişken durumdur; ve bilemiyoruz !

Sizi Hasta Eden Durumla İlgili İlliyet Bağı Kuramadığın Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Kök Sebep , Gizlide Kalmış Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Biliyorum Kadın Doğum Doktoruna Gittin… Normal Dediler….

Hatta Tüm Tetkiklerin Normal Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım Artık Düşünmeyelim…

Tedaviye Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Yapmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Randevu Talep Ediniz.

Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Hekimlik Hizmeti Vermektedir. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.

Görmezden Geldiğin Hastalık; Yaşam Kalitesini Bozan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Yıllara Bırakılarak Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Tabiplik Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Engeli Olmadan, Detaylı İlgilenme, Bireye Özel Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Canınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Jinekolojik Sıkıntılarınızdan Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Yükseltir.

Kadınların sıhhatli dinçhayat geçirmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın tereddütlerini dikkatle dinlerim. Hekimlik sanat icrasının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, bilişsel, manevi sağlıklarını ele almaktayım. Hedefim, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini tercih etmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek arzulayan  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”dinlenildiklerini hissettiklerini” açıklamaları keyif vericidir.

Kadın üreme sağlığı & bakımı çok yönlüdür. Doğum kontrol danışmanlığı yanında  gebelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) ortak, gereksinimlerin giderilmesinde muavin şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & bakım planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & kişiye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Hekimlik yeteneklerimi  gösterebileceğimi hissediyorum, yaklaşım kadının ihtiyaçlarındasıradışı işe yarıyor.

 • Bireyselleştirilmiş , Sadece Bireye Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Elimden Geldiğince 60 Dakika Vakit Ayırmak
 • Ayrıntılı İlgilenmek
 • Sevgi  Saygı  Zarafet
 • Değerbilirlik  Cömertlik Tabanında Mutabakat
 • Hastalık Sebeplerini Dedektif Gibi Düşünmek
 • Sebep Olucuları Öncelikli Olarak Ortadan Kaldırmak Karakterime
 • Bilim Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut İlerlemeleri Kendi Bilimim & Algı Perspektifimde Devam Ettiriyorum.

Tecrübeli Jinekolog DoktorOlarak Mugla İlinde Sanatımı İcra Etmekteyim. Tedavi Yeteneklerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Vermekteyim. Mahremiyet İsteyen Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Tabip Tarafından Verilmektedir. Üriner İnkontinans Ciddi Problem Olup Kadın Sağlığını Bozmakta ; Rahim Sarkması Durumunda Deneyimime Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV İncelemesi  Serviks Uteri Kanserinde Erken Tanıyı Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Sıkıntılarınızı Gidermek Beni Mutlu Edecektir.

Özel Muayenehanem Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Konumdadır.  Uzman Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Doktor Mesut Bayraktar

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır vajinal akıntı sağlıktır
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Hastane Stresinden Uzaklık
✓ 
Özel Etkileşim
✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene
✓ 
Mahremiyet – Gizlilik
✓ 
Hijyenik Ortam
✓ 
Teknoloji Kullanımı
✓ 
Konfor – Ferah Ortam
✓ 

Online Randevu

✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık
✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet
✓ 
Etik
✓ 
Tecrübe
✓ 
Profesyonel Destek
✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı
✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta
✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta
✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta
✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta
✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta
✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Bir İnsanın Vucudundaki Bütün kromozomlar Aynı Olmayabilir

Kadın

ın,
Sonraki Nesil
lerinin (

Fetus

,

Bebek

,
Çocuk
,
Torun
) Sağlıklarını
Mutlu Huzurlu
Devam Edebilmesinin Yegane yolu,
jinekolojik Organ
ların

Uterus

,

Yumurtalık

,

Tuba Uterina Tüpler

,

Rahim Ağzı

,

Vajina

,

Vulva

gibi
organ
ların
Topyekün Sağlık
Şekil
de
Nesilden Nesile Aktarılma
sından
Geçmek
tedir.
İhmal
Edilen Her

Kadın Hastalığı

,
Zaman
İçerisinde
Çeşit Çeşit
Hastalıkların;
Romatolojik
,
Nörolojik
,
Psikiyatrik
,
Onkolojik
Hatta
Odontojenik
Problem
lerin
Gelişim
i İçin
Tetik
(
Tetiklemek
) Olabilir.
Sebep
,
Müsebbip
Olanın;

Kadınsal Şikayet

ler Olduğu,
Gizliden Gizliye
İşlediği Yani
Kök
enin Jinekolojik Hastalık Olduğu
Akıl
ınıza Bile Gelmeyebilir.
Tahlil
lere
%100 İnanmak
Size
Ciddi
Vakit
Para
Yaşam Süresi
Kaybettirebilir.
Basit Yöntem
+
Kolaya Kaçmak
Olan Sayfalar Dolusu
Tetkik Sonuçları
na Sakın Aldanmayın,
Tetikler Normal Çıktı
; Sağlıklıyım Diye
Körü Körüne Bel Bağlama
yın. Hekim Dışında
Hiç Bir Şey
e
%100 Güven
meyin. Özellikle Jinekolojik Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri
Başarılı
, Oranda
Tespit
Edememektedir.
Kronikleşmiş
İlgi
siz Gibi Gözüken Hastalıkların
Kök Sebep
lerinin Jinekolojik Olması Size,
Çevre
nize
Alaka
sız, Saçma Bile Gelebilir.
Dikkat
Ediniz! Jinekolojik Hastalığı Bekleterek;
Kendi Kendine
,
Zaman Tanımak
la
Vakit Geçirmek
le
İyileşme
si
Mümkün
Değildir.
Dişi
Bireyler, jinekolojik Şikayetlere;
Semptom
lara Hızlı
Adaptasyon
Evrim
i Sergilediğinden, Bunda
Toplumsal Kanıt Kuramı
da Etkin Olup

Kadınlara Özgü Hastalık

Hızlı İvmeyle

Kronik

Olabilmektedir.

Adaptasyon + Kronikleşme

İnsan Psikolojisi
yle Birleşince
Kadınsal Şikayetleri Normalleştirme
Kaçınılmaz Olmaktadır. Bu
Baş Edilmesi Zor
Psikoloji
ye Giren
Kadınlar
Jinekolojik Hastalıkların Sebep Olduğu
Komplikasyon
ları , Hastalıkları Taşıyabildiği
Ömür
e Kadar Kendine , Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalık İçin Bulunmaz Nimettir). Sizi,
Ailenizi
, Gelecek Nesilleri Bu
Patolojik
Birliktelik
Kıskaç
lanmasından;
Hastalıklara Hamal
Durumundan Koruyacak
Tek Güç

Tecrübeli Jinekolog

İle
Yaşam Boyu
nca Sürecek
İş Birliği
Yapmaktır.
Hayat Boyu
nca Sabit Değişmez

jinekolog

Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Kadınsal
Sağlık Bilgileri
niz Tek Elde ,
“Tek Beyinde”
Toplanacağından Size

Erken Tanı

,

Etkin Tedavi

ler Olarak Geri Dönecektir. Sabit Değişmez Muğla Jinekolog Doktor Edinmek Başta Jinekolojik Olmak Üzere
Topyekün
Hayat Kalitesi
ni Yükseltir. Kadın
Hastane
de Hangi Jinekolog Doktor Bulunuyorsa, Rastgele
Randevu
Alma
Hatası
ndan Vakit Kaybetmeden Uzaklaşmalıdır, Bu
Ucuz
cu Yaklaşım
Canınızı Sıkan
Hastalık
,
Düşkünlük
Olarak
Bela
Olmadan; Hastahanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme
Öğretilmiş Dürtü
sünden
Acil
iyet İle Sıyrılıp; Kendinize Sabit
Kadın Doğum
jinekolog
Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca

Sabit Değişmez

jinekolog Doktor

, Günün
Önemli
Anında
Ara
yabileceğiniz,
Korku
Olmadan
Soru
Sorabileceğiniz
Utanma
Yaşam
adan
Tartışma
,
Fikir Alış Verişi
Yapabileceğiniz Muğla

Jinekolog Hekim

Mesut Bayraktar Her Daim
Bir Telefon Kadar Uzakta
Olacaktır.
Kadın Rahatsızlığı
nıza
Şifa
Çare
Deva
Bulamıyorsanız,
Esas Sebep
; Aksi
İspat
Edilene Kadar jinekolojik Olabileceğini
Hiç Ama Hiç
Unutma
yınız.
Sağlık
Değerli
dir,
Önemse
yin
Kadınsal Sorun
larınızı
Göz Ardı Etmek
Büyük Hata
dır; Masrafsız Görünen
Normalleştirmek Tuzaklanması
na Kapılmayınız.

Doğru Teşhis

Gerçek Tedavi

Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktor

Jinekologlar Arasında Olan

Kadın Doğum Jinekolog

Mesut Bayraktar

Özel Muayenehane De
Kadirşinas
Hastalarını Bekler;
Klinik
İçerisinde
Ultrason
Kolposkopi İncelemesi
Sıvı Bazlı Servikal Smear
Yapılmaktadır.
Muayene Olmak
İyi
Başlangıçtır.
Bugün

Tedavi Olmak

İçin
Adım At
ın. Ömür Boyu Devam Edecek
Hekim Hasta Bağı
Geliştirmek
amacıyla

WhatsApp Online Randevu: 05467740159

Vasıta
sıyla
İletişim
e Geçerek

Jinekoloji

Bilim
Dalına
Kendini Adamış
Meslek Ustası
Olan jinekolog
Operatör
Dr. Mesut Bayraktar’a Muayene Olarak
Tanış
abilirsiniz.
Özel
Muayenehane

Otele En Yakın Kadın Doğum Doktor

Konum
undadır.

Doktorun Tedavi Yetenekleri;

Kimerizm toplum sağlığına hakkında ne biliyoruz nasıl?.

Kürtaj (6 Hafta Gizli Gebelik Çocuk Aldırma)

II. Düzey Ultrason

Miyom Ameliyatı

Polip Alınması

Polikistik Over

Enflamasyon

Tekrar Eden Mantar

Karın İçi Apse

Menopoz Döneminde Renovasyon

Vajinal PRP

Rektosel

Rahim Ağzında Yara

Vajinal Acı

Cinsel İlişki Sonrası Kasık Ağrısı

Fox Fordyce Hastalığı

Başta Olmak Üzere Olup; Tüm

Kadınsal Sıkıntı

Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda
Tedaviye Giden Yol
u 1 (Bir)
muayene
Başlat
ır.
Kadın sağlığını koruma
,
hastalıkları iyileştirme
misyon
una Sahibim ;
Rahatlık güvenlik önceliğimdir
.
Hastayla bireysel ilgilenmek
,
hastaya uygun tedavi
plan
ları sunarım. Muğla ‘da bulunan
modern özel muayenehane
m
konforlu ortam
sunar.
Ortaca
Göcek
Dalyan
Dalaman
Köyceğiz
Muğla

Muğla Kadın Doğum Özel Muayenehane

Jinekolog Doktor Mesut Bayraktar

* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
* Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
* Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016
 • Rudolf Virchow (ouis Pasteur, Robert Koch savundukları;hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin içindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü). Aynı zamanda Max Gerson’da hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.
 • Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek icrasında bulunmaktadır. Rudolf Virchow‘unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.
Doğumdan doğuma doktora gitmek, kendini hastalıksız, hasarsız, normal sağlıklı kabul etmek kadınlar arasında en yaygın genital inkar jinekolojik narsisisizm durumudur.


Her kadının jinekolojik sağlığıyla ilgilenmesi, düzenli kontroller yapması sağlık uzmanıyla iletişimde olması önemlidir. Ancak, kadınların jinekolojik sağlıklarını önemsememeleri, kendilerini hastalıksız olarak kabul etmeleri doğru yaklaşım değildir.

Jinekolojik sağlık, kadınların üreme organlarının ilgili sağlık sorunlarının değerlendirilmesi, tedavisi yönetimiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Kadınların düzenli olarak jinekolojik muayeneler, tarama testleri yaptırmaları, hastalıkların erken teşhis edilmesi, tedavi edilmesi açısından büyük önem taşır.

Genital inkar, jinekolojik narsisisizm terimleri genellikle kişilerin jinekolojik sağlıklarını önemsememe, inkar etme durumunu tanımlamada nadiren kullanılır. Sağlık uzmanları, kadınların jinekolojik sağlıklarını anlamalarını, düzenli kontroller yapmalarını, jinekolojik sorunlarda yardım almalarını teşvik etmelidir.

Her kadının jinekolojik sağlığıyla ilgilenmesi, bu konuda bilinçli olması, sağlıklı yaşam sürmesi, potansiyel sağlık sorunlarının erken teşhis tedavisine olanak tanır. Bu nedenle, kadınların düzenli olarak jinekolojik sağlık kontrollerine gitmeleri jinekoloji uzmanlarıyla aktif iletişimde bulunmaları önemlidir.
Doğumdan doğuma doktora gitmek
Ben alttan muayene olmam
Ben ilaç kullanmam
Ben ameliyat olmam
Soğan suyu iyi geldi
Sarmısal doğal antibiyotik
Maydonoz suyu iyi geldi.
Ben alttan muayene olmam
Ben ilaç kullanmam
Ben ameliyat olmam
Soğan suyu iyi geldi
Sarmısal doğal antibiyotik
Maydonoz suyu iyi geldi.
Herkes rahmini standart biliyor; seni hasta edeni var, bebeğini hasta edeni var, ikinizi birden hasta edeni var, eğilip büküleni var, rahimin hiç olmaması (agenezis ) bile var.

Her kadının anatomik yapıları sağlık durumları farklı olabilir. Rahim diğer üreme organları, çeşitli hastalıklara sağlık sorunlarına neden olabilen karmaşık yapılar içerir.

Bazı kadınlar hastalıklara sahip olabilir, bu hastalıklar rahmi etkileyebilir. Bu hastalıklar, rahmin kendisiyle ilgili olabileceği gibi, diğer üreme organlarını, vücudun diğer bölgelerini de etkileyebilir.

Ayrıca, bazı doğumsal anormallikler veya gelişimsel sorunlar nedeniyle rahimde yapısal veya işlevsel değişiklikler olabilir. Bunlar, rahmin boyutunda, şeklinde veya diğer özelliklerinde farklılıklara yol açabilir.

Her kadının kendine özgü sağlık durumu anatomik yapıları olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, jinekolojik sağlık konularında uzmana danışmak kişiye özgü değerlendirme yapmak önemlidir.
Herkes rahmini standart biliyor; seni hasta edeni var, bebeğini hasta edeni var, ikinizi birden hasta edeni var, eğilip büküleni var, rahimin hiç olmaması (agenezis ) bile var.
Fetal stres, sıkıntı, kısıtlama, gerilik, ölüm gibi durumlar genellikle ani şekilde ortaya çıkmaz. Bu durumlar genellikle zamanla gelişen, ilerleyen sorunlar olarak ortaya çıkar.

Fetal stres - sıkıntı, fetüsün normal gelişimini olumsuz etkileyen durumu ifade eder. Bu durum genellikle plasentanın, umbilikal kordun (göbek kordonu) işlevinde bozukluk, azalma olduğunda ortaya çıkar. Fetal kısıtlama, bebeğin rahim içinde sınırlı alan, hareket özgürlüğüne sahip olması anlamına gelir. Bu durum genellikle rahim içindeki sınırlı büyüme, plasenta problemleriyle ilişkilidir.

Fetal gerilik, gelişme geriliği, bebeğin normalden daha yavaş, düşük hızda büyüdüğü durumu ifade eder. Bu durum, beslenme yetersizliği, plasenta sorunları, genetik faktörler gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir.

Fetal ölüm, demis, bebeğin rahim içinde hayatını kaybetmesini ifade eder. Bu durum genellikle plasenta problemleri, enfeksiyonlar, genetik bozukluklar, diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.

Bu durumların genellikle belirtileri bulguları vardır ve tanı ve tedavi için jinekolog uzmana başvurulması önemlidir. Prenatal bakım ve düzenli takip, bu tür durumların erken tanınması ve uygun müdahalelerin yapılması açısından büyük önem taşır.

Bunların tamamında, işin temelinde ciddi aile ihmali vardır.
fetal stress, distress, restriction, retardation, demise ansızın olmuyor !
Vajinal akıntı, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen durumdur. Gebelik döneminde vajinal akıntıya dikkat etmek önemlidir, çünkü bazı durumlarda enfeksiyonlar diğer jinekolojik sorunlar anne bebeğin sağlığını etkileyebilir.

Eğer vajinal akıntıda belirgin değişiklik, anormal durum fark ediyorsanız, jinekoloji uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzmanlar, vajinal akıntının nedenini değerlendirebilir gerekirse uygun tedaviyi başlatabilir.

Özellikle gebelik döneminde, vajinal akıntıyla ilişkili enfeksiyonlar diğer sağlık sorunları, anne bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, vajinal akıntının önemsenmesi gerektiğinde uzmana başvurulması önemlidir. Erken tanı uygun tedavi ile birçok sorun önlenebilir, kontrol altına alınabilir.

Anne adaylarına, gebelik dönemindeki değişiklikleri belirtileri takip etmeleri, vajinal hijyene dikkat etmeleri düzenli olarak jinekolojik kontrolleri yapmaları önerilir. Böylece potansiyel sağlık sorunları erken tespit edilebilir gerektiğinde tedavi edilebilir.
Annelerin ısrarla önemsemediği, basite aldığı vajinal akıntı nedeniyle yoğun bakımlık olmuş bebek sayısı çok fazladır.
Gebelik süreci birçok fiziksel, hormonal duygusal değişikliklerle birlikte gelen dönemdir. Rahim, bebeğin gelişimi sağlığı için önemli rol oynar, ancak tam anlamıyla mutlak koruyucu değildir. Gebelik sırasında bazı riskler komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Gebelikte dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. Sağlıklı gebelik için düzenli prenatal bakım, sağlıklı beslenme, uygun egzersiz, uyku düzeni, stresten kaçınma sigara, alkol zararlı maddelerden uzak durma gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir.

Bazı durumlarda, gebelikte ortaya çıkabilecek komplikasyonlar sorunlar, bebeğin annenin sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, gebelik sürecinde düzenli doktor kontrolleri, rutin testler, taramalar önemlidir. Uzmanlar, gebeliğin ilerleyişini takip eder, herhangi sorunu erken tespit eder, uygun önlemleri alır.

Her gebelik deneyimi farklıdır, her kadın için benzersizdir. Ancak, düzenli prenatal bakım, uygun önlemlerle riskleri en aza indirmek mümkündür. Anne adaylarının doktorlarıyla iletişim halinde olmaları, sorunlarını paylaşmaları, gerektiğinde doğru tedavi, müdahaleleri alabilmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, gebelik sürecinde rahmin mutlak koruyucu rolü almadığı unutulmamalıdır. Doğru önlemleri alarak, doktorunuzun önerilerini takip ederek gebeliği en sağlıklı şekilde yönetmek mümkündür.
Rahim mutlak koruyan kollayan özellikte değildir. Gebelikte restart, cancel, try again, ignore yoktur.
Hamileliğim zorlu sıkıntılı geçiyor, ben böyleyim. Seni zorlayana; bebeğin dayandığını, etkilenmediğini düşünüyorsan geçmiş olsun.
Hamileliğim zorlu sıkıntılı geçiyor, ben böyleyim. Seni zorlayana; bebeğin dayandığını, etkilenmediğini düşünüyorsan geçmiş olsun.
Hocam biz tüm mahsülü döktük, kırdık , yıktık ama tıp çok gelişti yani, vardır yapılacak bir şey, hocam siz yaparsınız.

Tıp alanındaki gelişmeler ilerlemeler insan sağlığına büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle son yüzyılda tıp teknolojisi, tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri, sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sayesinde birçok hastalık daha iyi anlaşılmış, önlenmesi, tedavisi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca yaşam beklentisi artmış, insanların sağlıklı, kaliteli yaşam sürmesine olanak sağlanmıştır.

Ancak, tıp alanındaki gelişmelerin sınırsız olduğunu her türlü sağlık sorununu çözebileceğini düşünmek doğru değildir. Tıp, karmaşık bilim dalıdır, her sağlık sorununun kesin çözümü olmayabilir. Bazı hastalıklar hala tam olarak anlaşılamamış, tedavi edilememektedir. Ayrıca, tıp her bireyin kendine özgü sağlık durumuyla ilgilenirken, her hasta için etkili tedavi yöntemi bulmak her zaman mümkün olmayabilir.

Bu nedenle, tıbbın gelişimi, ilerlemesi insanların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamış olsa da, her sağlık sorununun tamamen çözüleceği, her türlü hastalığın tedavi edileceği yanılsamasına kapılmamak önemlidir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır, tıbbın sınırlamaları da vardır. Bu nedenle, sağlık sorunlarıyla ilgili olarak doktorlarla doğru iletişim kurmak, uygun tedavi yöntemlerini, seçeneklerini anlamak, bireysel sağlık durumunuza en uygun şekilde yönetmek önemlidir.
Hocam biz tüm mahsülü döktük, kırdık , yıktık ama tıp çok gelişti yani, vardır yapılacak şey, hocam, siz yaparsınız.
Gebelik dönemi, hem anne hem de fetus için birçok zorluğu beraberinde getirebilir. Annenin yaşadığı zorluklar, stres, sağlık sorunları diğer faktörler, bazı durumlarda fetus üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ancak, annenin yaşadığı zorluklar stres durumunda her zaman fetusun da aynı derecede yoğun etkilendiğini söylemek doğru değildir.

Fetus, rahim içindeki koruyucu ortamda gelişir. Anne vücudu tarafından sağlanan besinler oksijenle beslenir. Fakat mutlak koruma kalkanı değildir. Bununla birlikte, annenin yaşadığı zorluklar stres durumunda, plasenta yoluyla fetal gelişime olumsuz etkiler olabilir. Ancak, fetusun dayanıklılığı, adaptasyon mekanizmaları, doğal koruma sistemleri vardır. Birçok durumda, anne yaşadığı zorluklara rağmen fetüsün sağlıklı şekilde gelişimi devam edebilir.

Yine de, gebelik döneminde anne sağlığının korunması iyi prenatal bakımın sağlanması önemlidir. Anne, sağlıklı yaşam tarzı benimsemeli, düzenli sağlık kontrollerine katılmalı, tıbbi tavsiyelere uymalıdır. Bu şekilde, olumsuz etkileri minimize etmek, fetüsün sağlıklı gelişimini desteklemek mümkün olabilir.

Sonuç olarak, gebelik döneminde anne yaşadığı zorluklara rağmen fetusun zarar göreceği kesin durum değildir, fakat fetal dönem insanın en kırılgan, hassas dönemidir. Anne - fetus arasındaki ilişki karmaşık , dinamiktir. Her durumda, doğru prenatal bakım , tıbbi takip önemlidir annenin sağlığı, fetal sağlığı üzerinde olumlu etki yapabilir.
Gebelikte sen zorluklara sabrederken fetus hasar alıyor olabilir. Senin dayandığına, sabrettiğine fetus dayanmaz. Fetal dönem insanın en kırılgan, hassas dönemidir.
Gebelik dönemi, kadının fiziksel duygusal olarak hassas olduğu dönemdir. Fetusun sağlıklı şekilde gelişmesi için özen, dikkat gerektirir. Gebelikte başarma savaşı veya galiplik mücadelesi yerine, sağlıklı gebelik için anne adayının ihtiyaçlarını, bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşım benimsemesi önemlidir.

Sağlıklı gebelik için anne adayının doğru beslenme, düzenli sağlık kontrolleri, uygun egzersiz, stres yönetimi, uyku düzenine dikkat etmesi önemlidir. Ayrıca, tıbbi tavsiyelere uymak, gerektiğinde doktor kontrollerine düzenli olarak katılmak, gerektiğinde tedavi almak da önemlidir.

Gebelik sürecinde, anne adayının kendini sağlıklı, güvende hissetmesi önemlidir. Bu, fetusun da sağlıklı ortamda gelişmesini destekleyecektir. Ancak, gebelikteki annenin sergilediği başarma savaşı veya galiplik mücadelesi, anne - bebeğin sağlığını riske atabilecek stres veya baskı yaratabilir. Bu nedenle, gebelik döneminde öncelik sağlık, güvenlik iyi bakım olmalıdır.

Her gebelik deneyimi benzersizdir her kadın farklı zorluklarla karşılaşabilir. Önemli olan, bu zorluklarla başa çıkabilmek için destek almak, gerektiğinde profesyonel yardım aramak, kendinizi bebeğinizi sağlıklı şekilde korumaktır.

Sonuç olarak, gebelik dönemi, anne, bebeğin sağlığının en önemli olduğu dönemdir. Ailelerin, gebelerin başarma savaşı veya galiplik mücadelesi yerine, anne adayının sağlığına odaklanmak, doğru bakımı almak, gerektiğinde destek aramak önemlidir. Böylece, sağlıklı gebelik deneyimi yaşanabilir, bebeğin sağlıklı şekilde gelişimi desteklenebilir.
Gebelik başarma savaşının, galiplik mücadelesinin verileceği alan değildir. Bu gebelik dönemi yani fetal dönem insanın en kırılgan, hassas dönemidir. Olumsuz durumlara sahip olmakla birlikte sizin ailenize, eşinize, topluma yönelik sergileyeceğiniz ben doğurganım, sağlıklıyım şeklindeki başarma savaşı, galiplik mücadelesinde fetus hasar alarak çıkabilir ki bu pirus zaferine benzer.
Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.

Vajinanın mahremiyeti, toplumda cinsel organların gizlenmesine yönelik tabuların olduğu bir gerçektir. Bu durum, kadınların vajinal sağlık konularında çekingenlik yaşamasına, ihmal etmelerine neden olabilir. Ancak, sağlık konularında bilinçlenmek ve kendini bilgilendirmek önemlidir.

Jinekolog hekimin desteğini, yönlendirmesini sağlamak, vajinal sağlığı koruma, tedavi süreçlerini kolaylaştırabilir. Jinekolog hekim, uzmanlığı, deneyimiyle vajinal sağlık konularında doğru teşhis & tedavi yöntemlerini sunabilir. Düzenli olarak jinekolojik kontroller yapmak, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

Vajinal akıntının kompleks nedenlerden kaynaklandığı doğrudur. Birçok faktör, hormonal değişiklikler, enfeksiyonlar, stres, hijyen alışkanlıkları vb. vajinal akıntıyı etkileyebilir. Her bireyin vajinal sağlık deneyimi farklı olabilir, bazıları basit çözümler arayabilir. Ancak, önemli olan, herhangi şüphe veya rahatsızlık durumunda jinekolog uzman doktora başvurmak; doğru teşhis - tedaviyi almak.

Unutmayalım ki, vajinal sağlık her kadının hakkıdır, sağlıklı yaşam için önemlidir. Kendini bilgilendirmek, doğru kaynaklardan bilgi edinmek, jinekolojik sağlık konularında profesyonel yardım almak sağlığımızı korumak için önemli adımlardır.
Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Subklinik korioamnionit, gebelik sırasında anne adayının amniyon sıvısında, plasentada enfeksiyon bulunmasına rağmen herhangi bir belirti, semptom göstermediği durumdur. Genellikle rutin gebelik taraması, diğer tıbbi testler sırasında tesadüfen tespit edilir. Subklinik korioamnionit, anne & bebek üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden izlenmeli, gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Klinik korioamnionit ise, gebelik sırasında anne adayında ateş, rahim ağrısı, vajinal akıntı, hızlı kalp atışı gibi belirtilerle ortaya çıkan enfeksiyon durumudur. Klinik korioamnionit, amniyon kesesi, plasenta , rahimi etkileyebilir . Anne - bebek sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilir. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumdur. Tedavi edilmezse komplikasyonlara yol açabilir.

Subklinik korioamnionit , klinik korioamnionit, gebelik sırasında enfeksiyonun varlığını, ciddiyetini belirlenmesi doktorlar tarafından değerlendirilir. Doktorlar, semptomların varlığına, laboratuvar testlerine dayanarak tanı koyar, uygun tedavi yöntemlerini uygularlar.

Her iki durumda da erken tanı, tedavi önemlidir. Gebelik sırasında düzenli prenatal kontrolleri takip etmek, enfeksiyonların erken tespit edilmesini sağlamak önemlidir. Eğer subklinik korioamnionit, klinik korioamnionit hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, endişeleriniz varsa, bir jinekolog uzma doktora danışmanızı öneririm.
Vajinal akıntı, vajinal balgam gebelikte subklinik korioamnionit, klinik olmuş korioamnionite neden olabilir. Gebelik; olmadığından sil baştan yapabileceğin, yaptığın hatalardan dolayı aman hiç şey olmaz diyebileceğin olgu değildir.
Vajinal akıntı , vajinal balgam, çeşitli jinekolojik hastalıkların temel sebeplerinden biridir , çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kadınların vajinal hastalıkların önemini anlaması, sonra doğru tedaviye başlamak önemlidir. Vajinal akıntıyla yaşayan kadın, hasta olduğunda genellikle jinekolojik sorunlara odaklanılmalıdır, çünkü kök neden olabilir.

Kadınlar, vajinal hastalıkların semptomlarını genellikle sabırla karşılamakta; maalesef durumu kronik hale getirebilmektedir. Ancak, vajinal sağlık konusunda bilinçlenmek , düzenli olarak kontroller yaptırmak, jinekolojik sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Kadınların vajinal sağlıklarına düzenli olarak dikkat etmeleri, gerektiğinde tedavi almaları önemlidir.

Bazı kadınlar vajinal sağlık harcamalarından çekinebilirler, ancak vajinal akıntı, diğer belirtiler hakkında endişe duymaları durumunda, konuda jinekolog uzman doktora başvurmak önemlidir. Sağlık harcamaları, vajinal sağlığın korunması, jinekolojik sorunların erken teşhis edilmesi önemlidir. Vajinal sağlık ihmal edildiğinde, başka sağlık sorunlarına yol açabilecek döngü oluşabilir.

Özetle, vajinal akıntı, vajinal balgam jinekolojik sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Farkındalık yaratmak, kadınları vajinal sağlık konusunda bilinçlendirmek önemlidir. Sağlıklı yaşama ulaşmak istiyorsanız düzenli kontroller yaptırmak, gerektiğinde uzman jinekolog doktora başvurmak önemlidir.
Vajinal akıntı hastalıkların anasıdır. Hastalıkların temel esas ana kökeni vajinal akıntıdır.
 1. doi:10.1016/j.ajog.2015.10.930 ↩︎
 2. https://embryo.asu.edu/pages/case-lydia-fairchild-and-her-chimerism-2002 ↩︎
 3. doi:10.1002/ajmg.a.33594 ↩︎
 4. https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0045592 ↩︎
 5. https://doi.org/10.1155/2012/724382 ↩︎
 6. https://doi.org/10.1210/jc.2004-1049 ↩︎
 7. https://doi.org/10.1182/blood.V93.6.2033.406k18_2033_2037 ↩︎
 8. http://dx.doi.org/10.1375/1369052022947 ↩︎
 9. https://doi.org/10.1111/trf.14791 ↩︎
 10. doi:10.1111/trf.14791 ↩︎
 11. doi:10.1016/j.ajog.2015.10.930 ↩︎
Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır. Her Ne Amaçla Olursa Olsun, Mesut Bayraktar’ın Yazılı İzni Olmadan, Kişisel & Mesleki Fotograflarının; Kopyalanması, Ekran Görüntüsünün Alınması, Download Edilmesi, Fotografının Çekilmesi ,Saklanması, Yayınlanmasına, İyi – Faydalı, Kötü & Art Niyetli Amaçlar için Kullanılmasına İzin Vermiyorum. İzinsiz Tüm Kullanım, Paylaşım, Kopyalanma, Saklama Ve Benzeri Durumda Suç Duyurusunda Bulunulacak ve de ‘ Telif Hakkı ‘ Talep Edilecektir.
Gizlilik Tercihleri