WhatsApp Search

İkiz Bebeklerden Biri Erkek Diğerinin Kız Olması Birbirini Nasıl Etkileye Bilir? – Freemartin Fenomeni

Muğla’da Sağlığını Emanet Edebileceğin, Tecrübeli, Güvenilir, Titiz Jinekolog Doktor Obstetrisyen Mesut Bayraktar İle Gebeliğinizdeki Hastalıklar Başta Olmak Üzere Jinekolojik Kadınsal Problemlerinizi Çözün. Steril, Güvenilir Ortamda İstenmeyen Gebeliklere (Kürtaj) İçin de Çözüm Bulabilirsiniz. Hasta Bilgilerinin Korunması İlkemdir. Hasta Gizliliği (Mahremiyet) Kutsaldır. Tedavi Bir Muayene Uzağınızda. Mahremiyet ve Memnuniyet. Güveneceğiniz Tecrübe 05467740159

İkiz Bebeklerden Biri Erkek Diğerinin Kız Olması Birbirini Nasıl Etkileye Bilir? – Freemartin Fenomeni

İkiz Bebeklerden Biri Erkek Diğerinin Kız Olması Birbirini Nasıl Etkileye Bilir? – Freemartin Fenomeni 150 150 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Freemartin fenomeni, genellikle sığır ikiz gebeliklerinde görülen bir durumdur. İkizlerden biri erkek, diğeri ise dişi olarak doğar. Dişi olan ikiz, erkek ikizin erkeklik hormonlarına maruz kalarak cinsel anormallikler geliştirir. Freemartin fenomeni, ikizlerin plasentalardan (monokoryonik plasenta) gelen kan damarlarının birbirine karışması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, ikizler arasında genetik malzemenin karışmasına (kan kimerizmi, ki bu insanlarda görülebilmektedir) ve dişi ikizin erkek ikizin erkeklik hormonlarına maruz kalmasına neden olur.

Freemartin fenomeni, dişi ikizin üreme organlarının normal şekilde gelişmesini engeller. Dişi ikiz, doğurgan olma yeteneğini genellikle kaybeder ve steril (kısır) hale gelir.

  • Ayrıca, dişi ikizin dış genital organları, rahim ve yumurtalıklarında da anormallikler görülebilir.

Freemartin fenomeni, sığır yetiştiriciliğinde önemli bir sorun oluşturur çünkü dişi ikizlerin verimli bir şekilde üreme yeteneklerinin olmaması, sığırların üreme programları ve verimlilikleri üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Bu durum genellikle veterinerler tarafından doğumdan sonra yapılan cinsel organ muayenesiyle teşhis edilir. Dişi ikizlerde genital organların normal gelişimini engelleyen belirgin anormallikler görülür.

Şimdi sevinmiş olabilirsiniz, insanların problemi değil diye !

İnsanlarda da görülmüştür !

Bu fenomen insanlarda da rapor edilmiştir. 32 yaşında sağlıklı olduğu bildirilen (nedense anneler hep sağlıklı oluyor ! ) gebenin kız olan fetusu down sendromlu ve rahim – tüpler gelişmemiştir, dış genital organlar tipik kadın olarak gözlenmiş. Erkek olan fetusda ise anomali yoktur. Kız olanın kanında erkek kardeşinin 46XY DNA sı tespit edilmiştir (kan kimerizmi).