Kadın Sağlığında Vajinal Mi̇krobi̇yom

Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır

Muğla Kadın Doğum

Tedaviye Giden Yol 1 Muayene ile Başlar. Geleceğiniz Sizin Elinizde Muğla Kadın Doğum Jinekolog Operatör Doktor Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi; Geleceğiniz Sizin Elinizde
Tedaviye Giden Yol 1 Muayene ile Başlar. Geleceğiniz Sizin Elinizde Muğla Kadın Doğum Jinekolog Operatör Doktor Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi; Geleceğiniz Sizin Elinizde

vajinal mikrobiyom – Vajinal Flora

İnsan mikrobiyomu

İnsan mikrobiyomu, insan vücudunu kolonize eden on binden fazla farklı mikroorganizma türünden oluşur. Bu mikrobiyal toplulukların insan sağlığı – refahı üzerinde derin etkisi vardır.

Her kadının mikrobiyomunun benzersiz olduğu düşünülmektedir.

 • Mikrobiyom bileşimindeki farklılıklar, bazı insanların neden belirli hastalıklara karşı daha duyarlı veya dirençli olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.
 • Son araştırmalar, ağız, bağırsak, vajina gibi vücudun farklı yerlerinde yaşayan topluluklarda muazzam çeşitlilikler ortaya çıkardı.
 • Sağlıklı mikrobiyomu oluşturan mikrobiyal toplulukları, onu etkileyen faktörleri anlayarak, insan hastalıklarını tedavi etmek, tahmin etmek, önlemek için yeni yollar araştırılmaktadır.

Kadın Sağlığında Vajinal Mikrobiyom

Kadının hayatı boyunca, vajinal mikrobiyom, hormonal – yaşam tarzı değişiklikleriyle örtüşen dramatik değişimlere uğrar. Mikrobiota toplulukların karmaşıklığı, değişiklikleri etkileyen genetik – çevresel faktörler henüz tam olarak tanımlanmamıştır.

 • Vajinal sağlığın iyi kurulmuş paradigması, vajinadaki faydalı bakterilerin laktik asit ürettiğini, patojenlere karşı korunmak için düşük pH’lı ortam oluşturduğunu ileri sürer.
 • Sağlıklı vajinal mikrobiyota, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), maya enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, bakteriyel vajinoz gibi ürogenital durumların önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Vajinal mikrobiyomun daha iyi anlaşılmasına yol açan çalışmalar, CYBE ve diğer vajinal enfeksiyonlar için gelişmiş tedavilerin – teşhislerin keşfedilmesini kolaylaştıracaktır.

İnsan üremesi; mikrobiyomun anneden çocuğa geçişi

Sağlıklı “

vajinal mikrobiyom

” başarılı üremeyi destekler.

Bakteri topluluklarındaki dengesizlikler

kısırlık

,

spontan düşük

,

erken doğum

, … riskini artırabilir.

Vajinal mikrobiyomun hamilelik boyunca dinamiklerini daha iyi anlayarak üreme sağlığını geliştirmeyi, erken doğumu azaltmak için çalışmalar devam etmektedir.

İlginç şekilde, annenin vajinal mikrobiyomu, bebeğinin mikrobiyomunu

doğumda  tohumlama

nın evrimsel rolüne hizmet edebilir.

Yaşam boyu mikrobiyom

bileşimini, sağlığını etkileyebilir.

 • Bu nedenle, vajinal mikrobiyota; erken bebek mikrobiyomu edinimi arasındaki ilişkiyi ayırt etmek, nesiller boyunca küresel alaka düzeyine sahiptir.
 • Bu alandaki araştırmalar, insan mikrobiyal topluluklarının nasıl evrimleştiğinin daha iyi anlaşılmasına, gelecek nesillerin sağlığının güvence altına alınmasına katkıda bulunabilir.
 • Annenin

  sağlıksız mikrobiyom

  unun ( vajinal akıntısının) çocuğa geçişi çeşitli hastalıkları başlatabilir. Bu geçiş; doğumdan önce, gebelik süresince gerçekleşmektedir – gerçekleşebilir.

İnsan Vajina Florasında Bulunan Bakteriler

Anaeroplar:

Gardnerella vaginalis

 • Gardnerella vaginalis, vajinal mikrobiyotada yaygın olarak bulunan fakültatif anaerobik bakteridir. Genellikle Gram değişken olarak tanımlanır ancak ince, Gram pozitif hücre duvarına sahiptir.
 • Gardnerella vaginalis sağlıklı bireylerde yaygın olarak bulunsa da, bakteriyel vajinozisli kadınlarda vajinal boşluğun baskın organizmalarıdır.

Lactobacillus crispatus

 • Lactobacillus cripatus, insan dişilerinin normal vajinal mikrobiyotasını içeren Gram pozitif, anaerobik, mezofilik, hareketsiz bakteridir.
 • Glikojenin anaerobik metabolizması ile laktik asit üretimi yoluyla pH’ın düzenlenmesindeki rolü, içinde sağlıklı bir ekosistemin desteklenmesine yardımcı olur.
 • Bakteriyel vajinozisli kadınlarda Lactobacillus cripatus’un kaybı olmuştur.

Lactobacillus gasseri 

 • Lactobacillus gasseri, normal insan gastrointestinal sisteminde yaygın olarak bulunan Gram pozitif, mezofilik, hareketsiz fakültatif anaerob bakteridir.
 • Yoğurt ve diğer süt ürünlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılır ve ayrıca insanlarda Helicobacter pylori enfeksiyonlarını baskılamada etkili bir probiyotik olduğu gösterilmiştir.

 

Vajinal flordaki bakterilerin yaygınlığı, Laktobasillerin önemi
Vajinal flordaki bakterilerin yaygınlığı, Laktobasillerin önemi1
Sıvı bir ortamda bakterilerin oksijen gereksinimlerine göre üremeleri şematikolarak gösterilmiştir.

Aerop Bakteri: Üremeleri için oksijene gereksinim duyanlar

Mikroaerofil: Üremeleri için az miktarda oksijen gerekenler

Fakültatif Anaerop: Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda üreyebilen bakteriler

Anaerop: Oksijensiz ortamda üreyebilenler
Resim Kaynağı2
Sıvı bir ortamda bakterilerin oksijen gereksinimlerine göre üremeleri şematik olarak gösterilmiştir.

Aerop Bakteri

: Üremeleri için oksijene gereksinim duyanlar

Mikroaerofil Bakteri

: Üremeleri için az miktarda oksijen gerekenler

Fakültatif Anaerop Bakteri

: Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda üreyebilen bakteriler

Anaerop Bakteri

: Oksijensiz ortamda üreyebilenler
Kültür , PCR veya kesişimi ile izole edilebilen vajinal bakteriler
Kültür , PCR veya kesişimi ile izole edilebilen vajinal bakteriler. Vajinal flora mutlak kültüre edilemez ve mutlak PCR ile değerlendirilemez. Yani Jinekologun klinik tecrübesi elzemdir.

Lactobacillus vaginalis

 • Lactobacillus vaginalis, sağlıklı kadınların vajinal – rektal florasında yaygın olarak bulunan Gram pozitif, mezofilik, hareketsiz fakültatif anaerob bakteridir.
 • Anaerobik laktik asit üretimi yoluyla pH’ın düzenlenmesindeki rolü glikojen metabolizması, dişi alt vajinal yol içinde sağlıklı ekosistemin desteklenmesine yardımcı olur.

Bifidobacterium breve

 • Bifidobacterium breve, normal insan bağırsağında yaygın olarak bulunan anaerobik, hareketsiz, Gram pozitif bakteridir.
 • Esasen steril dönemdeki gastrointestinal sistemin ilk kolonize edicileri arasındadır.
 • Yeni doğanlar, sağlıklı anne sütü ile beslenen bebeklerin mikrobiyotasının baskın cinslerinden biridir. Bifidobacterium breve, probiyotik olarak kullanım için ilgi çekicidir.

Sneathia amni

 • Sneathia amnii, Gram negatif, spor oluşturmayan, hareketsiz, anaerobik basildir ve hem erkek hem de kadın genitoüriner yollarının normal mikrobiyotasının üyesidir. Aynı zamanda enfeksiyonlardan sorumlu hastalığa neden olan patojendir ( genitoüriner yollar enfeksiyonu, bebekte ve annede doğum sonrası bakteriyemi, bakteriyel artrit )
 • Sneathia amnii’nin varlığı bakteriyel vajinoz (BV) ile ilişkilendirilmiştir; erken doğum dahil obstetrik komplikasyonlar, spontan düşüklere neden olabilir.

Lactobacillus jensenii

 • Lactobacillus jensenii, insan dişilerinin normal vajinal mikrobiyotasını içeren Gram pozitif, anaerobik, mezofilik, hareketsiz bakteridir.
 • Glikojenin anaerobik metabolizması ile Laktik asit üretimi yoluyla pH düzenlenmesindeki rolü , kadın alt vajinal kanalı içinde sağlıklı ekosistemin desteklenmesine yardımcı olur.

Enterococcus faecalis

Serratia spp.

 • Serratia türleri, büyük Enterobacteriaceae familyasında sınıflandırılan, Klebsiella spp.’den farklılaşan fırsatçı, gram negatif, hareketli bakterilerdir. Özellikle yenidoğanlarda, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda hastane enfeksiyonlarına neden olabilir. Serratia spp.; hastane enfeksiyonlarının yaklaşık %2’sinden sorumludur; özellikle solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, bakteriyemide sorumlu ajan olarak bildirilmiştir.

Peptostreptococcus spp.

 • Peptostreptococcus, antimikrobiyal ilaçlara direnci artıran, yavaş büyüyen bakterilerdir. Fırsatçı enfeksiyonlara neden olur.
 • Peptostreptococcus, kadınların sağlıklı alt üreme yollarının normal sakinidir.

Propionibacterium spp

 • Akne, komedon

Eubacterium spp

 • Diş Enfeksiyonları

Bifidobacterium spp ( Lactobacillus bifidus )

 • Eksikliğinde IBH, Ülseratif kolit
 • Doğal olarak oluşan Bifidobacterium spp. bebeklerde Gram negatif patojenlerin büyümesini engelleyebilir.
 • İntestinal denge için önemlidir.

Prevotella spp

 • Abseler, diş absesi
 • Gebelikte diş problemleri
 • Amonyak üreterek Bakteriyel Vajinozise yatkınlık yapar.
 • Antimikrobiyal ilaçlara direnci artırabilirler

Bacteroides fragiliis

 • Enfeksiyon !, Bakteriyel Vajinozis
 • Antimikrobiyal ilaçlara direnci artırabilirler

Veillonella spp

 • Veillonella spp., insanların ağız, bağırsak ve diğer mukozal yüzeylerinde doğal olarak bulunan bakteri cinsidir. Veillonella türleri, genellikle vücudun farklı bölgelerinde kommensal olarak bulunurlar, yani insan sağlığına zarar vermezler. Bununla birlikte, bazı türleri bazı sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmiş olabilir.
 • Özellikle ağız mikrobiyotasında bulunan Veillonella spp., diş çürümesi ve diğer ağız sağlığı sorunları ile ilişkilendirilmiş olabilir. Bu bakteriler, ağızda şeker ve karbonhidratlar gibi gıda maddelerini fermente ederek asit üretebilirler, bu da diş minesini erozyona uğratabilir ve çürümelere yol açabilir.
 • Dayanıklılık sporcularında yapılan bir Veillonella araştırması, bağırsaktaki bakteri bolluğunun artan koşu bandı çalışma süresi performansı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Bu etkinin organizmanın laktik asitten üretilen propiyonat metabolitine bağlı olduğu gösterilmiştir.
 • Veillonella dispar, ağız boşluğunda en fazla nitratı azaltan bakteridir ve faydalı şekilde antibakteriyeldir.
 • Menopozda diş implant başarısızlıklarına sebep olur.

Diphtheroids spp

Actinomycetales spp

 • Fırsatçı enfeksiyon
 • RİA enfeksiyonu

Aerobikler:

 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Group B Streptococcus
  • Gebelik komplikasyonları
 • Enterococcus faecalis
 • Staphylococcus
 • Actinomyces israelii
  • RIA enfeksiyonu, Fırsatçı enfeksiyon
 • Actinomyces neuii
  • Fırsatçı enfeksiyon
 • Escherichia coli
  • Enfeksiyon
 • Klebsiella spp
 • Proteus spp
 • Enterobacter spp
 • Acinetobacter spp
  • Fırsatçı enfeksiyon
 • Citrobacter spp
  • Fırsatçı enfeksiyon
 • Pseudomonas spp

Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.

Laktobasiller azaldığında, onun yerine şu bakterilerin ağırlığı artmaktadır;

 • Aerococcus spp.
 • Atopobium spp.
 • Dialister spp.
 • Eggerthella spp.
 • Finegoldia spp.
 • Gardnerella spp.
 • Megasphaera spp.
 • Mobiluncus spp.
 • Peptoniphilus spp.
 • Prevotella spp.
 • Sneathia spp.
Ikaite, su altındaki buzlu suların basınca, soğukluğa bağlı olarak kristalleşmesiyle oluşan mineraldir. Bu tüpler veya sütunlar kristalleşme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar.
Ikaite sütunları genellikle soğuk denizlerin derinliklerinde bulunur, oluşumlar denizin dibindeki sedimanların altında oluşur. Bu tüpler, çevresel değişikliklere duyarlıdır, sıcaklık artışı veya basınç değişiklikleri gibi faktörlere tepki verebilirler.
Ikaite sütunları, bilim insanları için çevresel değişiklikleri incelemek, geçmiş iklim koşullarını anlamak için önemli kaynak olabilir. Bu sütunlar, deniz tabanındaki kimyasal -fiziksel değişiklikleri gösterebilir. Ikaite sütunları, içlerindeki kristal yapının oluşturduğu gözenekler ve boşluklar aracılığıyla mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için uygun bir ortam sunar. Bu kristal yapı, içlerindeki suyun kimyasal bileşimini ve sıcaklığını değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu da mikroorganizmaların hayatta kalma ve üreme koşullarını etkileyebilir.
Ayrıca, ikaite sütunlarının içlerinde oluşan kimyasal değişiklikler, çevresel koşullara duyarlı olan mikroorganizmaların davranışlarını ve metabolizmalarını etkileyebilir. Bu nedenle, bilim insanları ikaite sütunlarını inceleyerek mikroorganizmaların yaşam stratejilerini, evrimsel adaptasyonlarını ve çevresel etkileşimlerini anlama fırsatına sahip olabilirler.
Sonuç olarak, ikaite sütunlarının mikroorganizma üretiminde önemli bir rol oynayabileceği ve bilimsel araştırmaların bu alandaki keşiflere devam ettiği söylenebilir.
Ikaite, su altındaki buzlu suların basınca, soğukluğa bağlı olarak kristalleşmesiyle oluşan mineraldir. Bu tüpler veya sütunlar kristalleşme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar. Oluşan kristaller arasındaki gözeneklerde mikroorganizmaların yaşam döngüsü başlamaktadır.
Vajinada bulunan laktobasiller rektumda bulunan laktobasillerden %100 farklıdır. vajinal laktobasiller azaldıkça, hatta yok olduğunda rektumda bulunan laktobasiller "yokluk nedeniyle" vajinadaki eksikliği dolduruyor. İşte !, o zaman ne idüğü belirsiz hastalıklar başlıyor.
Vajinada bulunan laktobasiller rektumda bulunan laktobasillerden %100 farklıdır. vajinal laktobasiller azaldıkça, hatta yok olduğunda rektumda bulunan laktobasiller “yokluk nedeniyle” vajinadaki eksikliği dolduruyor. İşte !, o zaman ne idüğü belirsiz hastalıklar başlıyor.
Yaşlara göre vajinal mikrobiota yoğunluğu, laktobasillerin baskınlığı - glikojen
Yaşlara göre vajinal mikrobiota yoğunluğu, laktobasillerin baskınlığı – glikojen
Kadın genital sisteminin alt ve üst kısımlarının tamamında laktobasiller bulunmaktadır. Mikrobiota yoğunluğu en fazla vajinadadır. Üstlere çıkıldıkça mikrobiota yoğunluğu azalmaktadır.
Kadın genital sisteminin alt ve üst kısımlarının tamamında laktobasiller bulunmaktadır. Mikrobiota yoğunluğu en fazla vajinadadır. Üstlere çıkıldıkça mikrobiota yoğunluğu azalmaktadır.
Sizi Hasta Eden Durumla İlgili Konduramadığın Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Kök Sebep , Gizlide Kalmış Kadın Hastalığı Olamaz mı?

Biliyorum Jinekologa Gittin… Herşey Normal Dediler….

Hatta Tüm Tetkiklerin Sorunsuz Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım…

İyi Olmaya Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Oluşturmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Randevu Talep Ediniz.

Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Hekimlik Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.

İhmalEdilen Hastalık; Yaşam Kalitesini Bozan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Yıllara Bırakılarak Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Hekimlik Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Engeli Koymadan, Detaylı İlgilenme, Kişiye Özel Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Yaşam Kalitenizi Yükseltir.

Kadınların sağlıklı uzunyaşam sürmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın endişelerini özenle dinlerim. Tabiplik sanat icrasının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, zihinsel, manevi sağlıklarını ele almaktayım. Hedefim, iyileşmek isteyen her hastayla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini seçmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek isteyen  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları keyif vericidir.

Kadın üreme sağlığı & rehabilitasyonu çok yönlüdür. Üreme danışmanlığı yanında  hamilelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) ortak, ihtiyaçların giderilmesinde yardımcı şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & bakım planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & kişiye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Hekimlik melaikelerimi  sunabileceğimi biliyorum, tarzım bireyin ihtiyaçlarındaolağan üstü işe yarıyor.

 • Kişiselleştirilmiş , Sadece Kişiye Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Minimum 60 Dakika Vakit Sunmak
 • Ayrıntılı Özen Göstermek
 • Sevgi  Hürmet  İncelik
 • Kadirşinaslık  Mürüvvetlik Tabanında Uzlaşma
 • Hastalık Nedenlerni Dedektif Gibi Sorgulamak
 • Sebep Olucuları Öncelikli Olarak Ortadan Kaldırmak Yapıma
 • Bilim Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut İlerlemeleri Şahsi Bilimim & Algı Perspektifimde Sürdürüyorum.

Tecrübeli Jinekolog DoktorOlarak Mugla İlinde Sanatımı İcra Etmekteyim. Tedavi Melaikelerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Var Olmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Vermekteyim. Gizlilik talep Eden Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Doktor Tarafından Sunulmaktadır. Üriner İnkontinans Önemli Problem Olup Kadın Afiyetini Bozmakta ; Uterin Sarkması Durumunda Deneyimime İtimat Edebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV İncelemesi  rahim Boynu Kanserinde Erken Teşhisi Getirir. Geçmeyen Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Sıkıntılarınızı Gidermek Beni Mutlu Edecektir.

Özel Kliniğim Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Lokasyondadır.  Hekim Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur
Doktor Mesut Bayraktar

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır vajinal akıntı sağlıktır
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Hastane Stresinden Uzaklık
✓ 
Özel Etkileşim
✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene
✓ 
Mahremiyet – Gizlilik
✓ 
Hijyenik Ortam
✓ 
Teknoloji Kullanımı
✓ 
Konfor – Ferah Ortam
✓ 

Online Randevu

✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık
✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet
✓ 
Etik
✓ 
Tecrübe
✓ 
Profesyonel Destek
✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı
✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta
✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta
✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta
✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta
✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta
✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Muğla Jinekolog Doktor Muayenehane
Kadın
ın,
Sonraki Nesil
lerinin (
Fetus
,
Bebek
,
Çocuk
,
Torun
) Sağlıklarını
Mutlu Huzurlu
Devam Edebilmesinin Yegane yolu,
jinekolojik Organ
ların
Rahim
,
Yumurtalık
,
Tuba Uterina Tüpler
,
Rahim Ağzı
,
Vajina
,
Vulva
gibi
organ
ların
Topyekün Sağlık
Şekil
de
Nesilden Nesile Aktarılma
sından
Geçmek
tedir.
İhmal
Edilen Her
Kadın Hastalığı
,
Zaman
İçerisinde
Çeşit Çeşit
Hastalıkların;
Romatolojik
,
Nörolojik
,
Psikiyatrik
,
Onkolojik
Hatta
Odontojenik
Problem
lerin
Gelişim
i İçin
Tetik
(
Tetiklemek
) Olabilir.
Sebep
,
Müsebbip
Olanın;
Kadınsal Şikayet
ler Olduğu,
Gizliden Gizliye
İşlediği Yani
Kök
enin Jinekolojik Hastalık Olduğu
Akıl
ınıza Bile Gelmeyebilir.
Tahlil
lere
%100 İnanmak
Size
Ciddi
Vakit
Para
Yaşam Süresi
Kaybettirebilir.
Basit Yöntem
+
Kolaya Kaçmak
Olan Sayfalar Dolusu
Tetkik Sonuçları
na Sakın Aldanmayın,
Tetikler Normal Çıktı
; Sağlıklıyım Diye
Körü Körüne Bel Bağlama
yın. Hekim Dışında
Hiç Bir Şey
e
%100 Güven
meyin. Özellikle Jinekolojik Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri
Başarılı
, Oranda
Tespit
Edememektedir.
Kronikleşmiş
İlgi
siz Gibi Gözüken Hastalıkların
Kök Sebep
lerinin Jinekolojik Olması Size,
Çevre
nize
Alaka
sız, Saçma Bile Gelebilir.
Dikkat
Ediniz! Jinekolojik Hastalığı Bekleterek;
Kendi Kendine
,
Zaman Tanımak
la
Vakit Geçirmek
le
İyileşme
si
Mümkün
Değildir.
Dişi
Bireyler, jinekolojik Şikayetlere;
Semptom
lara Hızlı
Adaptasyon
Evrim
i Sergilediğinden, Bunda
Toplumsal Kanıt Kuramı
da Etkin Olup
Kadınlara Özgü Hastalık
Hızlı İvmeyle
Kronik
Olabilmektedir. Adaptasyon + Kronikleşme İnsan
Psikoloji
siyle Birleşince
Kadınsal Şikayetleri Normalleştirme
Kaçınılmaz Olmaktadır. Bu
Baş Edilmesi Zor
Psikoloji
ye Giren
Kadınlar
Jinekolojik Hastalıkların Sebep Olduğu
Komplikasyon
ları , Hastalıkları Taşıyabildiği
Ömür
e Kadar Kendine , Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalık İçin Bulunmaz Nimettir). Sizi,
Ailenizi
, Gelecek Nesilleri Bu
Patolojik
Birliktelik
Kıskaç
lanmasından;
Hastalıklara Hamal
Durumundan Koruyacak
Tek Güç

Tecrübeli Jinekolog

İle
Yaşam Boyu
nca Sürecek
İş Birliği
Yapmaktır.
Hayat Boyu
nca Sabit Değişmez

jinekolog

Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Kadınsal
Sağlık Bilgileri
niz Tek Elde ,
“Tek Beyinde”
Toplanacağından Size
Erken Tanı
,
Etkin Tedavi
ler Olarak Geri Dönecektir. Sabit Değişmez Muğla Jinekolog Doktor Edinmek Başta Jinekolojik Olmak Üzere
Topyekün
Hayat Kalitesi
ni Yükseltir. Kadın
Hastane
de Hangi Jinekolog Doktor Bulunuyorsa, Rastgele
Randevu
Alma
Hatası
ndan Vakit Kaybetmeden Uzaklaşmalıdır, Bu
Ucuz
cu Yaklaşım
Canınızı Sıkan
Hastalık
,
Düşkünlük
Olarak
Bela
Olmadan; Hastahanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme
Öğretilmiş Dürtü
sünden
Acil
iyet İle Sıyrılıp; Kendinize Sabit
Kadın Doğum
jinekolog
Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca
Sabit Değişmez

jinekolog Doktor

, Günün
Önemli
Anında
Ara
yabileceğiniz,
Korku
Olmadan
Soru
Sorabileceğiniz
Utanma
Yaşam
adan
Tartışma
,
Fikir Alış Verişi
Yapabileceğiniz Muğla

Jinekolog Hekim

Mesut Bayraktar Her Daim
Bir Telefon Kadar Uzakta
Olacaktır.
Kadın Rahatsızlığı
nıza
Şifa
Çare
Deva
Bulamıyorsanız, “
Esas Temel Kök Sebep
“; Aksi
İspat
Edilene Kadar jinekolojik Olabileceğini
Hiç Ama Hiç
Unutma
yınız.
Sağlık
Değerli
dir,
Önemse
yin
Kadınsal Sorun
larınızı
Göz Ardı Etmek
Büyük Hata
dır; Masrafsız Görünen
Alışmak
,
Normalleştirmek
Basitleştirmek
Tuzak
lanmasına Kapılmayınız.
Doğru Teşhis
Gerçek Tedavi
Arayanlara
Muğla En İyi Jinekolog
lar Arasında Olan
Muğla Kadın Doğum Doktoru

Mesut Bayraktar

Özel Muayenehanesinde
Kadirşinas
Hastalarını Bekler;
Klinik
İçerisinde
Ultrason
Kolposkopi İncelemesi
Sıvı Bazlı Servikal Smear
Yapılmaktadır.
Muayene Olmak
İyi
Başlangıçtır.
Bugün
Tedavi Olmak
İçin
Adım At
ın. Ömür Boyu Devam Edecek
Hekim Hasta Bağı
Geliştirmek
amacıyla

WhatsApp Online Randevu: 05467740159

Vasıta
sıyla
İletişim
e Geçerek

Jinekoloji

Bilim
Dalına
Kendini Adamış
Meslek Ustası
Olan jinekolog
Operatör
Dr. Mesut Bayraktar’a Muayene Olarak
Tanış
abilirsiniz.
Özel
Muayenehane
m
Otele En Yakın Kadın Doğum Doktor
Konum
undadır.

Vajinal Ultrason

Miyom

Polip

Kist

Muğla Kürtaj Doktoru

Rahim Kanaması

Vulvar Distrofi

Mantar

Vajinal Akıntı

Kolposkop

HPV Siğil

Gebelik Bulantı Kusması

Muğla Kadın Doğum

Düşük Riski

Kısırlık İnfertilite

Orgazm Bozukluğu

En İyi Jinekolog

En Yakın Kadın Doğum Doktor

Jinekolog Mesut Bayraktar

Riskli Gebelik Takibi

Ayrıntılı Ultrason

Detaylı ultrason

Yumurtalık Kisti

liken planus skleroz Vulva distrofi

Gizli Evlilik Dışı

İstenmeyen Gebelik kürtaj

Rahim İltihabı

PID

Sürekli

Tekrar Eden

vajinal kaşıntı mantar

vajinal kötü koku

Menopoz Renovasyon Gençleşme

orgazm Aşısı

Vajina Sıkılaştırma

Vajina Genişlemesi

Vajinadan Ses Gelmesi

Rahim Sarkması

idrar kaçırma

Rahim

Vajinal

Akıntı

Yanma

Kaşıntı

Acıma

Sancı

Batma

Kanama

Lekelenme

Gebelik Şüphesi

PCOS

Kolposkop

HSV

LSIL

HSIL

Konizasyon

HPV

Rahim Ağzı Yırtığı

Vajinal Kanama

Servikal Ektropiyon

Bel Ağrısı

Kronik Mantar

Sorunlarınızda
Tedaviye Giden Yol
u 1 (Bir)
muayene
Başlat
ır.
Kadın sağlığını koruma
,
hastalıkları iyileştirme
misyon
una Sahibim ;
Rahatlık güvenlik önceliğimdir
.
Hastayla bireysel ilgilenmek
,
hastaya uygun tedavi
plan
ları sunarım. Muğla ‘da bulunan
modern özel muayenehane
m
konforlu ortam
sunar.
Ortaca
Göcek
Dalyan
Dalaman
Köyceğiz
Marmaris
Fethiye
Muğla

Muğla Kadın Doğum Özel Muayenehane

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5, Muğla, 48600, Türkiye

Jinekolog Doktor Mesut Bayraktar

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5 Ortaca, Muğla, 48600, Türkiye
+905467740159
* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
* Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
* Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016
Mesut Bayraktar
Rudolf Virchow (Louis Pasteur, Robert Koch savundukları;hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin içindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü). Aynı zamanda Max Gerson’da hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek icrasında bulunmaktadır. Rudolf Virchow‘unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.
Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.

Vajinanın mahremiyeti, toplumda cinsel organların gizlenmesine yönelik tabuların olduğu bir gerçektir. Bu durum, kadınların vajinal sağlık konularında çekingenlik yaşamasına, ihmal etmelerine neden olabilir. Ancak, sağlık konularında bilinçlenmek ve kendini bilgilendirmek önemlidir.

Jinekolog hekimin desteğini, yönlendirmesini sağlamak, vajinal sağlığı koruma, tedavi süreçlerini kolaylaştırabilir. Jinekolog hekim, uzmanlığı, deneyimiyle vajinal sağlık konularında doğru teşhis & tedavi yöntemlerini sunabilir. Düzenli olarak jinekolojik kontroller yapmak, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

Vajinal akıntının kompleks nedenlerden kaynaklandığı doğrudur. Birçok faktör, hormonal değişiklikler, enfeksiyonlar, stres, hijyen alışkanlıkları vb. vajinal akıntıyı etkileyebilir. Her bireyin vajinal sağlık deneyimi farklı olabilir, bazıları basit çözümler arayabilir. Ancak, önemli olan, herhangi şüphe veya rahatsızlık durumunda jinekolog uzman doktora başvurmak; doğru teşhis - tedaviyi almak.

Unutmayalım ki, vajinal sağlık her kadının hakkıdır, sağlıklı yaşam için önemlidir. Kendini bilgilendirmek, doğru kaynaklardan bilgi edinmek, jinekolojik sağlık konularında profesyonel yardım almak sağlığımızı korumak için önemli adımlardır.
Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
İyi, dost, faydalı bakteri yoktur. Düştüğün an seni yerler.
İyi, dost, faydalı bakteri yoktur. Düştüğün an seni yerler.
Laktobasillus Gasseri; L-laktik asit bolca üretir, sindirim sistemine özgüdür. L-laktik asir vajinada , epitel üzerindeki nemlilik film katmanını, servikal mukusu MMP-6 üzerinden parçalayarak vajinal akıntı yapar. Laktobasillus gasseri bu sayede ağızdaki varlığı domine olur. Diş gibi en sert, en sağlam dokun çürümeye başlar. En sağlam dokunu; dişini çürüten vajinal akıntı canına okur. Sıfır vajinal akıntı sağlıktır.
Laktobasillus Gasseri; L-laktik asit bolca üretir, sindirim sistemine özgüdür. L-laktik asir vajinada , epitel üzerindeki nemlilik film katmanını, servikal mukusu MMP-6 üzerinden parçalayarak vajinal akıntı yapar. Laktobasillus gasseri bu sayede ağızdaki varlığı domine olur. Diş gibi en sert, en sağlam dokun çürümeye başlar. En sağlam dokunu; dişini çürüten vajinal akıntı canına okur. Sıfır vajinal akıntı sağlıktır.
Tedaviye giden yol 1 muayene ile başlar.
 1. https://doi.org/10.1002/cbdv.201100359 ↩︎
 2. https://silo.tips/download/nte-3-bakterilerin-yap-ve-fizyolojileri-amalar-indekiler-neriler-bu-niteyi-altkt ↩︎
Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.
Gizlilik Tercihleri