WhatsApp Search

Mitokondri Neden Kadını Seçti? ☎️ 05467740159

Bu konu toplamda 8 sayfadır ve sayfaların altındaki sayılara tıklayarak sonraki sayfaya geçmeniz gereklidir.

Mitokondri Neden Kadını Seçti? ☎️ 05467740159

Mitokondri Neden Kadını Seçti? ☎️ 05467740159 985 613 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Mitokondriyal Hastalıklar, Mutasyonlar, Disfonksiyon; Kadın, Gebelik , Epigenetik , Donasyon

Kadının (sen diye anla) sürekli enfeksiyona – sürekli vajinal akıntıya, sürekli rahim iltihabına maruz kalan bir genital sisteme ( ooforitis, over iltihabı, kronik vajinit, PID … overin içinde primordiyal hücreler bulunur) sahip olması; akut/kronik enfeksiyon etkisi nedeniyle primodiyal hücreleri ve de mitokondrileri deforme, mutasyona uğrama yatkınlığı ( heteroplazmik ) eder.

Bu deformasyon – heteroplazmik mtDNA yumurtaların(PGC), foliküllerin yaşlanmasını artırır; dolayısıyla folikül içindeki mitokondri DNA sında kümülatif stres birikmeye başlar.

Bu stresler kritik eşik geçilince mutasyonlara , mutasyonlarda çok rahat bir şekilde hastalıklara evrilebilmektedir. Kritik bir eşik geçildikten sonra Bottleneck etkisi nedeniyle apopitoz, şiddetli hastalık veya hücre ölümünü , kronik kadın hastalıkları, kronik yorgunluklar ve enfeksiyonlar , gebelik komplikasyonlarının gelişmesine sebep verebilmektedir.

Anneannenizde devam eden kronik jinekolojik enfeksiyonlar ( ki bu enfeksiyonlar overlere çok yakındır) seçilecek oositin heteroplazmik olmuş mitokondri populasyonu; kızına( size) geçmektedir. Kızı da aynı şekilde yıllar süren jinekolojik enfeksiyona devam ettiğinde kümülatif heteroplazmik mtDNA gelişmekte, enerji kullanımı bozulmakta; mayoz esnasında kromozomal anöploidiye sebep olan nondisjunctiona( örneğin trizomi 21 e ) neden olmaktadır, ATP üretimi normal olmadığından, mikrotübüller çalışamayacağından, koromozomlar kutuplara çekilememektedir. Basit bir vajinal enfeksiyon – vajinal balgam bu şekilde kümülatif mtDNA hasarı neticesinde genetik etkilenmelere neden olabilir.

Trizomi 21 , Ayrılmama ve Mikrobüller, ATP, Mitokondri

Mitokondri Neden Kadını Seçti?
Trizomi 21 , Ayrılmama ve Mikrobüller, ATP, Mitokondri
21. kromozmların ayrılmaması mikrotübül bozulması

DNA metilasyonu

DNA metilasyonu, hücreler tarafından gen ekspresyonunu kontrol etmek için kullanılan epigenetik bir mekanizmadır. Ökaryotlarda gen ekspresyonunu kontrol etmek için bir takım mekanizmalar mevcuttur, ancak DNA metilasyonu, genleri ‘kapalı – duran‘ konumda sabitleyebilen yaygın olarak kullanılan bir epigenetik sinyalleme aracıdır.

Metilasyon ile genellikle hasarlı genler inaktive edilir.

Mitokondri, hamilelik sırasında fetal gelişim için ana metabolik enerji temini ve embriyonun değişen enerji gereksinimlerini karşılamada çok önemlidir . Ek olarak mitokondri fizyolojik seviyelerde ROS sinyali yoluyla folikülogenez, oosit olgunlaşması, korpus luteum ve uterus fonksiyonu, embriyogenez, embriyonik implantasyon ve fetoplasental gelişim gibi süreçleride düzenlemektedir.

IUGR ve Preeklampsi, fetüse oksijen ve besinlerin yetersiz transferine, yüksek inflamasyona ve oksidatif strese yol açan kusurlu plasental fonksiyon ile karakterize edilen bozukluklardır.

Mitokondri potansiyel olarak plasental yetmezliğin patogenezi ile ilişkili olabilir. Mitokondri miktarı, hücrelerin enerji ihtiyacını yansıtır; Mitochondria sayısı, oksidatif stres veya hipoksik ve besinden yoksun ortamlar altında değiştirilebilir ve mitokondriyal fonksiyonu etkiler .

Metillenme Bir Genomik Frendir (metillenme ile genetik materyal paketlenerek kapatılır, paketleme aynı gerçek hayatta nasıl satın aldığımız ürünleri koruyorsa, metillenmede (paketlenme) genetik materyali korumaktadır). <br><br>Folik asit eksikliğinde, kronik enfeksiyon vede enflamasyon ( kronik PID, kronik vajinal akıntı, Endometriozis,...) mevcudiyetinde folik asit rezervlerinin aşırı kullanımı nedeniyle metillenme azalacaktır. Çünkü savaşan asker üretimi lojistik rezervinizi tüketir. Bundan dolayı PGC (ilk ham kök hücre) lerin uzun süre yetersiz metilasyonu nedeniyle, PGC de buluna mitokondriler etkilenecek ve heteroplazmik mtDNA birikmesi siz daha doğmadan, annenizin overlerin de bulunan PGC ler de başlayabilir. <br><br>Aynı enfeksiyon - enflamasyonla yaşama döngüsüne sizde devam ettiğinizde, mitokondriyal kalıtım nedeniyle, kümülatif eşik heteroplazmi seviye aşıldığında hastalıklar başlayacaktır.
Metillenme Bir Genomik Frendir (metillenme ile genetik materyal paketlenerek kapatılır, paketleme aynı gerçek hayatta nasıl satın aldığımız ürünleri koruyorsa, metillenmede (paketlenme) genetik materyali korumaktadır).

Folik asit eksikliğinde, kronik enfeksiyon vede enflamasyon ( kronik PID, kronik vajinal akıntı, Endometriozis,…) mevcudiyetinde folik asit rezervlerinin aşırı kullanımı nedeniyle metillenme azalacaktır. Çünkü savaşan asker üretimi; lojistik rezervinizi tüketir. Bundan dolayı PGC (ilk ham kök hücre) lerin uzun süre yetersiz metilasyonu nedeniyle, PGC de buluna mitokondriler etkilenecek ve heteroplazmik mtDNA birikmesi siz daha doğmadan, annenizin overlerin de bulunan PGC ler de başlayabilir. Sebepsiz yere aşırı folik asit alımı, genetik materyalinizin paketli kalmasına sebep olur, paket içerisinde kalmış eşyayı – ürün durumundan, onun yeteneklerinden, yapacaklarından mahrum kalırsınız. Yani metillenme olayı bedenin aynı bilgisayardaki gibi “güvenli mod” durumudur.

Aynı enfeksiyon – enflamasyonla yaşama döngüsüne sizde devam ettiğinizde, mitokondriyal kalıtım nedeniyle, kümülatif eşik heteroplazmi seviye aşıldığında hastalıklar başlayacaktır.

Genetik Darboğazı Etkisi (Bottleneck etkisi )

Nüfus darboğazı veya genetik darboğaz, kıtlık, deprem, sel, yangın, hastalık ve kuraklık gibi çevresel olaylar ( viremi, kronik vajinal akıntı, kronik PID, miyom, polip, kronik kansızlık, …) nedeniyle nüfusun büyüklüğünde keskin bir azalma yaratır.

  • Bu tür olaylar, bir popülasyonun gen havuzundaki varyasyonunu azaltabilir; bundan sonra, daha küçük bir genetik çeşitliliğe sahip daha küçük bir popülasyon, cinsel üreme yoluyla genleri gelecek nesillere aktarmak için kalır.
  • Bu şekilde , genetik çeşitlilik daha düşük kalır, sadece başka bir popülasyondan gen akışı meydana geldiğinde artar veya rastgele mutasyonlar meydana geldikçe zamanla çok yavaş artar.
  • Mutasyonlar meydana geldikçe, popülasyonun sağlamlığında ve seçime uyum sağlama ve hayatta kalma yeteneğinde bir azalma ile sonuçlanır.
    • İklim değişikliği veya mevcut kaynaklarda bir değişiklik gibi çevresel değişiklikler ( viremi, kronik vajinal akıntı, kronik PID, miyom, polip, kronik kansızlık, …) buna neden olabilir.
    • Alternatif olarak, darboğazdan kurtulanlar en büyük genetik uygunluğa sahip bireylerse, gen havuzundaki uygun genlerin frekansı artarken havuzun kendisi azalır.

Popülasyon darboğazının neden olduğu genetik sürüklenme, alellerin orantılı rastgele dağılımını değiştirebilir ve hatta alel kaybına yol açabilir. Daha küçük popülasyon boyutu da zararlı mutasyonların birikmesine neden olabilir.

Mitokondri DNA sında mutasyon birikmesi heteroplazmiye neden olur; Bottleneck etkisi ile, görüldüğü gibi hücre içinde bulunan tüm mitokondri rezervi yavrulara paylaştırılır. Bu paylaşımda heteroplazmik yük fazla olan yumurta bir nevi bloklanmış olacaktır. Heteroplazmisi az olan ise yoluna devam edecektir. Bu ortama uygun ve az heteroplazmik mitonkondriler hızla çoğalarak ana popülasyonu oluşturmaya başlayacaktır.
Mitokondri DNA sında mutasyon birikmesi heteroplazmiye neden olur; Bottleneck etkisi ile, görüldüğü gibi hücre içinde bulunan tüm Mitochondria rezervi yavrulara paylaştırılır. Bu paylaşımda heteroplazmik yük fazla olan yumurta bir nevi bloklanmış olacaktır. Heteroplazmisi az olan ise yoluna devam edecektir. Bu ortama uygun ve az heteroplazmik mitonkondriler hızla çoğalarak ana popülasyonu oluşturmaya başlayacaktır.


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur