Mitokondri Neden Kadını Seçti?

5,0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (2) Enerjiye ihtiyacı olan her hücremizde mitokondri bulunmaktadır. Mitokondri bir hücrenin ortalama %20-30 lık kısmını oluşturmaktadır. Mitokondriyal hastalığın – disfonksiyonu için tedaviler geliştirilmesi birçok kronik hastalığı tedavi etme potansiyeline sahiptir. Sitozolik mtDNA salınımının engellenmesi , hasar birikmesinin önlenmesi, inflamatuar yolağın aktivasyonunun engellenmesi gibi stratejiler büyük önem taşımaktadır. Birçok hastalığın patogenezinde mitokondriyal disfonksiyonun rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle efektif tedavi stratejileri geliştirebilmek için hücresel mekanizmaları ve özellikle de mitokondriyal fonksiyonu anlayabilmek önemlidir.