WhatsApp Search
Mesut Bayraktar - Muğla Kadın Doğum beyaz logo
Kürtaj Haftası Olan İşlemdir; Zamanı Geçirilmemelidir.
Muğla Kürtaj: Güvenilir Seçenekler Gizlilik | Ortaca Dalaman Köyceğiz Fethiye Jinekolog
Muğla'da kürtajla ilgili durumlar hakkında bilgi edinin. Kürtaj süreci hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Muğla Kürtaj ☎️ 05467740159

Kürtaj Gebelik Sonlandırılmasıdır. Sıklıkla İstenmeyen Evlilik Dışı Hamilelikte Cerrahi Vakum Kürtaj Kullanılır. Muğla Kadın Doğum Jinekolog Doktorlar Yapar ⭐✔️

Muğla Kürtaj

Kürtaj (Küretaj – Kurtaj – Kürtaş) Nedir ?

Muğla Kürtaj – Kadın Doğum Jinekolog Doktor adlı makale ile önemli konuya başlıyorum. D&C, birçok ülkede kanuni sınırlar çerçevesinde işlem kabul edilmekte; dilediğiniz gebeliklerin sonlandırılması nedeniyle uygulanmaktadır. Ancak, işlem istenilen bir gebelik durumunun sağlığı etkileyen, anomalili, kalp atışının negatif olduğu veya üzüm hamilelik durumlarında da gebelik sonlandırma seçeneği şeklinde kullanılabilmektedir. Yani sadece istenmeyen gebeliklerde kullanılmaz; böyle durumlarda da Küretaj uygulanmaktadır.

Kürtaj kelime anlamı, etmolojik kelime kökeni itibariyle, kürete etmek fiilinden gelmektedir.

Zaten Türkçemizde bulunan kürek ile de benzerdir. Çağımızda, vakum aspirasyon yöntemi gibi modern tıbbın sunduğu avantajlar mevcut olsa da, eski dönemlerde tercih edilen sert metal aletlerin kullanılmasıyla uterusdaki materyalin (gebelik, polip, miyom, pıhtı, hiperplastik dokunun) kazınarak, küretlenmesiyle çıkarılması nedeniyle küretaj ismini almıştır (kazıma kazıntı).
muğla özel hastane kürtaj fiyatları muğla istenmeyen gebelik sonlandırma işlemi küretaj yapan jinekolog doktor dalaman köyceğiz fethiye marmaris ortaca devlet hastatesi
Gebelik sayısını + gebelik zamanını kontrol etmek; yaşam kalitesini artırmaktadır.


Genel adı, kürtaj, küretaj, kürtaş ya da kurtaş şeklinde söylenir. Kürtaj cerrahi yöntemle gerçekleştirilir. Çocuk aldırma, yasal sınırlar dahilinde (reşit olmuş, 10 haftalıktan küçük gebeliklerde) genellikle vakum aspirasyon tekniği kullanılarak yani vakumlu kürtaj ile gerçekleştirilir.

Kürtaj Kaçıncı Haftaya Kadar Yapılır / Ortaca Dalyan Sarıgerme

bir hamilelik periyodunun sonlandırılması amacıyla uygulanan çocuk aldırma} müdahalesi, kadınlar
için oldukça duygusal karardır. Yaklaşık her 10 kadının, hayatının herhangi döneminde istenmeyen gebelikle karşı karşıya kalır.

Girişimin, fiziksel zarar riski düşük olmasına rağmen, kadında ciddi psikolojik yaralanma oluşabilir.

Düşük yaptırma; kadının kanuni hakkıdır. Aile planlaması kanunu, 18 yaş üstü kadın bireylerin hamilelik halinin 10. haftasına kadar istenmeyen gebelik sürecinin sonlandırılmasını yasallaştırmıştır. Muğla‘da da Kürtaj yasal 10. haftaya kadar yapılabilir.

Ancak, sonraki aşamalardaki gebelik evrelerinde, eğer bebeğin özel durumu tespit edilmişse veya missed abortus (bebeğin ölmesi) dediğimiz kalp atımının durduğu veya hiç fark edilmediği durumlarda, gebeliğin annenin sağlığını tehdit eden durumlarda (örneğin, annenin zehirlenmesi) sağlık kurulu raporuyla kürtaj yapılabilir.

Muğla kürtaj hesaplamasında ultrason kullanılması çok önemlidir. Çünkü kürtaj haftasının hesaplaması için önemli kriterdir
Muğla Kürtaj Fiyatları İstenmeyen gebelik bebek aldırma Muğla jinekolog doktor Uzak doktora kürtaj olmanız; acil durumlarda mahremiyetinizi (gizliliğinizi) bozacağı gibi sağlık riskleri, ek maliyetler barındırır. Uzak olmanın dezavantajlarından biri, gerçekleşmesi gereken prosedürün müdahale edilemezlik durumlarında biraz daha zor olabilmesidir. Ayrıca, uzakta bulunan doktorda kürtaj olmanızın getirebileceği ekstra risk + komplikasyonlar da göz ardı edilemez. Herhangi sağlık müdahalesi gibi kürtaj da ciddi prosedürdür, uygun ortam, yakınlık, ulaşılabilirlik - uzmanlık gerektirir. Mümkünse, en uygun jinekolojik kürtaj hizmetini almak için En Yakın Muğla Jinekolog Doktora başvurmanız tavsiye edilir.
Uzak doktora kürtaj olmanız; acil durumlarda mahremiyetinizi (gizliliğinizi) bozacağı gibi sağlık riskleri, ek maliyetler barındırır. Uzak olmanın dezavantajlarından biri, gerçekleşmesi gereken prosedürün müdahale edilemezlik durumlarında biraz daha zor olabilmesidir. Ayrıca, uzakta bulunan doktorda kürtaj olmanızın getirebileceği ekstra risk + komplikasyonlar da göz ardı edilemez. Herhangi sağlık müdahalesi gibi kürtaj da ciddi prosedürdür, uygun ortam, yakınlık, ulaşılabilirlik – uzmanlık gerektirir. Mümkünse, en uygun jinekolojik kürtaj hizmetini almak için En Yakın Muğla Jinekolog Doktora başvurmanız tavsiye edilir.

Kanuni Bebek Aldırma Haftası Belirleme / Ortaca

Kürtaj (cerrahi yolla hamileliğin sonlandırılması) müdahalesi 24 Mayıs 1983 tarihli aile planlaması kanununda sınırları belirlenmiş yasal işlemdir.KürtajReşit olmuş bireylere uygulanır. Gebe kalan kişi 18 yaşın altında ise ebeveyninden (annesinden ,babasından) alınan imza ile 15 yaşa kadar işlem yapılabilir. Anne , baba dışında başka birisinin imza verme yetkisi yoktur. Anne – baba imza dahi verse; 18 yaş altına yapılan düşük yaptırmada, ameliyatın yapıldığının bilgisi adli birimlere Doktor tarafından iletilmesi – gönderilmesi yasal zorunluluktur.
Hekim hasta bağı gelişmeden iyileşme ye çalışmak sadece zaman kaybı, maddi külfet yaratır Muğla kadın doğum doktor Dalaman ortaca Köyceğiz Fethiye marmaris<br><br>Özel Fethiye esnaf hastanesi kürtaj fiyatları Fethiye Letoon hastanesi kürtaj fiyatları Yücelen hastanesi kürtaj fiyatları

Hekim hasta bağı gelişmeden kürtaj yapılmamalıdır. Çünkü kürtaj cerrahi girişimdir.

18 Yaşın altındaki kişilerde ebeveyn bulunsa da kolluk kuvvetlerine bildirilmesi zorunluluğu doğar , işlem ile ilgili yeni yasal sorumluluklar söz konusu olur. (Kadın evliyse, kesinlikle eş onayı gerekmektedir.

Hukuki açıdan istenmeyen gebelik durumunun ilk 10 hafta içinde durdurulması mümkündür.

Ancak fetüsün anormal durum göstermesi, anne karnında ölmesi , hamileliğin annenin hayatını tehlikeye attığı durumlarda gebelik haftası 10 haftadan fazlaysa sağlık kurulu (2 hekim onayı ile) kararıyla gebeliğin 24. haftasına kadar durdurulması ülkemizde sağlık kurulu kararıyla yapılabilmektedir.

Gebelik evresinin haftasının hesaplanmasına açıklama getirmek gerekir diye düşünüyorum.

Genellikle çiftler gebelik haftası hesaplarken ilişkiye girdikleri tarihi baz alırlar fakat durum böyle değildir.

Dünya genelinde uygulanan yöntem kadının son adetinin ilk gününe göre gebelik haftasının belirlenmesidir. Yani cinsel ilişkiden yaklaşık 2 hafta kadar önceye gitmek demektir. Ancak adet düzensizliği olan hanımlar ; esas aldığımız ölçüm – tarihlendirme yöntemi gebelik evresinin; ultrasonografideki ölçüm değerlerine göre haftasıdır.

Kürtaj Hangi Durumda Uygulanır?

Kürtaj sebeplerini kabaca listelersek;

 1. İstemediğiniz hamilelikler,
 2. Anne karnında bebeğin kalp atışlarının durması , gelişim geriliği,
 3. İstenilen gebe durumlarda takipte tarama testlerinde anormal sonuç vermesi,
 4. İstenilen gebelikte özellikle ilk 3 ayda TORCH şeklinde bilinen enfeksiyonlarla; bebeğin enfeksiyon kapması,
 5. Ağır ilaç kullanımı,
 6. X ışınına – röntgene maruziyet,
 7. Gebelik eğer anne hayatını ciddi anlamda riske atacak ise (ağır kalp hastalıkları, ağır akciğer, karaciğer hastalıkları, ciddi anomaliler varsa, kanser varsa vb. gibi),
 8. Anormal vajinal kanamalarda,
 9. Dış gebelik, heterotopik gebelik tanısını koymak,
 10. Endometriyum kalınlaşması gibi durumlarda hem tanı hem tedavi amacıyla tanısal kürtaj uygulanır.
 11. Boom Küretaj; doğum sonrası rahim içerisinde plasenta kalması durumunda, daha büyük metal küretler kullanılarak yapılan kürtajdır.

muğla kürtaj işlemi küreetaj yapan jinekolog doktor dalaman köyceğiz fethiye marmaris ortaca özel hastane fiyat yorum

Muğla Kürtaj

Probe Küretajı Nedir? ile Uygulama Alanları Nedir?

Endometrial biyopsi gebelik haricindeki durumlarda, uterus içerisinden doku – biyopsi alınıp patolojik materyali tabi tutarak tanı koymak amaçlı yapılan işlemdir.

Gebe olmayan kadında anormal vajinal kanamalar nedeniyle tanı – tedavi amaçlı; menopoz sonrası dönemde USG’de artmış endometriyum kalınlığı durumlarında yine tanı – tedavi amacıyla tatbik edilen yöntemdir.

Elde edilen doku patoloji uzmanı tarafından mikroskop altında incelenir , hastanın tedavisine yön verilir. Aynı zamanda endometriyumun kazınması kadının mevcut kanamasını da azaltacağı , bitireceğiden tedavi yöntemidir.

Muğla Kürtaj Fiyatları - Muğla Kadın Doğum 05467740159
Muğla Kürtaj Fiyatları


Dilatasyon Küretaj (D&C) Tanımı

Tıbbi literatürde D&C (dilatasyon küretaj) adıyla geçer. İşleme; tekniği ifade eden ifadedir. Dilatasyon; dilate etmek (anlamını taşıyan) tıp bilimince kullanılan kelimedir, uterin küretaj ise yine Latince kelimedir , kazıma işlemi yapmak anlamına gelir. Kürtaj ameliyatını yaparken rahime ulaşmak amacıyla rahim boynu denilen rahim ağzı kanalının dilate edilmesi kelimeleriyle ifade edilir.

Muğla’da gebelik sona erdirme prosedürü nasıl işlemektedir?

Vakum aspirasyon (negatif basınç oluşturuması) tekniğinin uygulanmadığı dönemlerde metal ucu sivri benzeri olan küret denilen aletlerle yapılan kürtajlar riskliydi.

Kürtajın özellikle tecrübesiz ellerde uterusun delinmesi, aşırı kazınmaya bağlı uterus iç zarının endometriyumun hasar görmesi, uterus içinde sineşilerin oluşması,hamileliklerin sonlandırılmasına mani olabilecek sorunlar yaşanabilir. Şunu da unutmamak lazımdır; deneyimli ellerde dahi rahim delinebilir. Kürtaj basit cerrahi işlem değildir.
Günümüzde hususi durumlar haricinde küretle yapılan kürtaj neredeyse hiç kullanılmazken, vakum aspirasyon kürtaj yöntemi genellikle tercih edilir, jinekologlar (çoğunlukla) istenmeyen hamileliklerin sonlandırılmasında tercih ederler. Ancak vakum aspirasyon yöntemin uygulanırken de yani gerekli durumlarda metal küretler kullanılabilir.

muğla özel hastane vakumlu kürtaj fiyatları muğla istenmeyen gebelik sonlandırma işlemi küretaj yapan jinekolog doktor dalaman fethiye marmaris ortaca köyceğiz devlet hastanesi
Google söyle bana; Muğla Ortaca Dalaman Köyceğiz Fethiye Kürtajı En İyi Kim Yapar?

Muğla’da Vakumlu Kürtaj Prosedürü Nerede Gerçekleştirilir?

Vakumlu aspirasyon, tüm dünya ülkelerinde kesin hukuki kısıtlamalarla çerçevelenmiş cerrahi ile kürtaj prosedürüdür.

Kadın hastalıkları uzmanlarının çoğunlukla yaptığı mikro müdahalelerden biri olan bu işlemin aşamalarını hastalarımla paylaşmakta bir sakınca olmadığını düşünüyorum.

Basamak basamak ele alırsak;
 • Ultrasonda gebelik haftası kesin tespit edilen aynı zamanda işleme ek problem oluşturup oluşturmayacak durum var ise eğer uterusa ait sorunlar (miyomlar, polipler, enfeksiyonlar – iltihaplar, servikal ve perineal yırtıklar, ektropiyon, tümörler vs.) belirlenir.
 • Hasta jinekolojik masaya alınarak litotomi pozisyonu sağlanır. Serviks denilen rahim boynu bölgesini görmede tek kullanımlık tek kullanımlık spekulum (bedenin iç taraflarını özellikle vajina, serviksi muayene amacıyla kullanılan ışık kaynaklı veya ışık kaynaksız alet, vajina spekülümü, vajinoskop) vajinaya yerleştirilir.
 • Vajina , rahim ağzı bölgesi enfeksiyon riskini önlemek amacıyla tentürdiyotla iyice silinir. Tenekulum (tek dişli) denilen alet rahim ağzı tutulup sabitlenir.
 • Tek dişli dediğimiz metal alet rahim ağzı utulur, tutulan kısım manipule edilerek, rahime yön verilerek gebelik haftasına uygun tek kullanımlık kanül rahim kanalına itilir. Uterus boşluğuna ulaşılır. Kullanılan kanüller yani plastik özel uçlu borucuklar steril , tek kullanımlıktır, her hastaya yeni kanül kullanılır.
 • Döl yatağı içine ulaşıldığından emin olunca kanülün dışarıda kalan kısmından negatif basınç sağlanıp (maksimum 1atm basınç) içerdeki materyali aspire edecek olan olan karmen enjektörü yerleştirilir. Enjektörün düğmesi açılıp materyalin aspirasyonu sağlanır. Gebelik haftasına göre aspirasyon miktarı fazla olabilir. İçeride doku kalmayıncaya kadar işlem tekrarlanır.
 • Ultrasonla Rahim kontol edilip, doku kalıp kalmadığından emin olduktan sonra serviks , vajina tekrar batikonla (halk arasında tentürdiyot bilinir) temizlenir. Tek dişli tutulan yerlerde kanama olmadığından emin olunur. Tüm aletler çıkarılır, kanüller , spekulum medikal atığa atılır.
 • Tüm işlem tecrübeli ellerde yaklaşık 8-10 dk sürer. ( doğrusu minimum; 6 yıllık tıp eğitimi + 5 yıllık uzmanlık eğitimi + 8-10 dakika)
 • Özellikle sezaryenle doğurmuş kadınlarda serviks denilen servikal kanal nispeten dardır. Plastik kanulün geçişine basitçe izin vermez. Çünkü vajinal parturition (vajinal doğum, doğal doğum) serviks ciddi deformatif sürece maruz kalmadığından doku kalitesi yüksektir.
 • Böyle durumlarda rahim ağzını gevşetici denilen metal bujilerle dikkatli şekilde serviksi gevşeterek açıklığını artırma gerekliliği doğar. Kademeli şekilde rahim boynu kanalının çapını artırma aşaması deneyimli ellerde bile yapıldığında rahim delinmesine yol açabilen yöntemdir.
 • Hastaların % 50 – 80’den fazlasında dilatasyon gerekmez. İşlem problemsiz şekilde gerçekleşir.
povidon iyot steril kürtaj Muğla kadın doğum
Povidon iyot sürülmüş cilt
alttan muayene pelvik muayene spekulum fethiye dalaman köyceğiz ortaca muğla kadın doğum
Spekulum
karman kanül fethiye dalaman köyceğiz ortaca muğla kürtaj
Karmen Kanüller
Hegar bujileri, kürtaj işlemi sırasında rahim ağzının genişletilmesi amacıyla kullanılan cerrahi aletlerdir. Kürtaj, rahim içeriğinin boşaltılması veya doku örneği alınması için yapılan cerrahi işlemdir. Rahim ağzının genişletilmesi, rahim içine giriş için gereklidir. Hegar bujileri tercih edilen seçenektir. Hegar bujileri, adını Amerikalı jinekolog Dr. Ernst Heinrich Hegar'dan almaktadır. Bujiler, genellikle paslanmaz çelikten yapılmış, farklı çaplarda olan silindirik şekilli aletlerdir. Kürtaj işlemi sırasında hekim, rahim ağzının genişlemesi için uygun çapta Hegar bujisini yavaşça rahim ağzına yerleştirir. Bujinin çapı, rahim ağzının genişliğine göre seçilir, aşamalı olarak büyütülerek rahim ağzının genişlemesine yardımcı olur. Hegar bujileri, rahim ağzının genişletilmesini kolaylaştıran, rahatsızlığı en aza indiren yöntemdir. Genellikle lokal anestezi altında veya hafif sedasyon ile uygulanır. Hekim, bujileri dikkatli şekilde kullanarak rahim ağzının genişlemesini kontrol eder, işlemin güvenli - etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Kürtaj işlemi, her zaman uzman jinekolog tarafından yapılmalıdır, hijyenik koşullara uygun steril aletlerin kullanılması önemlidir. Hegar bujileri, kürtaj işlemi sırasında rahim ağzının genişletilmesinde yaygın olarak kullanılan güvenilir, etkili araçlardır. İşlem öncesinde, jinekologunuz size işlem hakkında detaylı bilgi verecek, herhangi endişenizi ya da sorunuzu yanıtlayacaktır.
Hegar Bujileri
tenekulum tek dişli fethiye dalaman köyceğiz ortaca muğla kürtaj
Tek dişli
Muğla Kürtaj Muğla Merkez Muğla kadın doğum
Kürtaj enjektörü

Önce hastanın jinekolojik muayenesi (alttan muayenesi) yapılıp risk faktörleri belirlenir. Telefonda yapılan görüşmeyle risk faktörleri, durumunuz belirlenemez.

Kürtaj kaç dakika sürer?

Hiç sorunun olmadığı, dilatasyon gerektirmeyen durumlarda kürtaj ameliyatı yaklaşık 10 – 15 dakika sürer. ( doğrusu minimum; 6 yıllık tıp eğitimi + 5 yıllık uzmanlık eğitimi + 8 – 20 dakika )

Bazen uterusa ait yapısal problemler (kanalı kapatan miyom varlığı, rahim ileri derecede öne , arkaya dönük olduğu durumlar , serviks dediğimiz uterus boynundaki darlıklar, retrovert uterus, hiç vajinal yol ile bebek dünyaya getirmemiş olma, adenomiyotik rahim, miyomlu – polipli rahim, gergin anksiyöz hastalar) nedeniyle süre 15-20 dk kadar uzayabilir.

Kürtaj İşlemi için hangi tür anestezi uygulanır?

Kürtaj yaptırmak zorunda kalan kadınları derinden etkileyen deneyimdir.

Ne yazık ki, çoğu hastanın kürtaj yapılırken mutlu olanı görmedim. bununla birlikte, olayın travmasını atlatma süreci çok zor olduğu kanaatindeyim.

Rahim ağzı bölgesi olan serviks, hem dokunmaya hem de gerilmeye duyarlı bölgedir.

Maalesef, genital bölgeye uygulanan lokal anestezik ilaçlar cilt – dişe uygulanan lokal anesteziler gibi tam uyuşma sağlamamaktadır. Esasında kürtaj birazcık ağrılı işlemdir.

Hastanın mevcut genel sağlık durumu, ek hastalığın olup olmaması, doğum yapıp yapmadığı, hangi yöntemle doğurma eylemini yaptığı, ağrı eşiğinin durumu, psikolojik Çeşitli faktörler, kürtajın lokal anestezi , genel anesteziyle yapılması gerekliliğini belirler. Lokal anestezi genellikle pratiktir, minimal invazif seçenektir.

Kısmi Genel Anestezi ile (Sedasyon) Kürtaj hakkında daha fazla bilgi almak İster misiniz?
Halk arasındaki ifadele düşük yaptırma, uyutularak yapılan bakımından hem konforlu, hem de duruma şahit olmayacağı için ruhsal yönden az travmatik yöntemdir.

Sedasyon tipi anestezi,

Anestezi uzmanı tarafından damar yoluyla verilen etkisini saniyeler içerisinde gösteren, hastanın solunum fonksiyonlarını etkilemeyen derin olmayan anestezi şeklidir. Hasta bu anesteziyile bir süreliğine uyur ,müdahaleyi duymaz , hatırlamaz.

Sedasyonun ameliyatlarda kullanılan narkozdan farkı, sedasyonda az miktarda ilaç kullanılır, hasta tüp takılmaz, yaşam fonksiyonları bozulmaz. Sedasyonla kürtajnde hasta bir süreliğine de olsa uyutulacağından en az 4 saat öncesinden gıda alımını bırakması, sigara içmemesi, alkol almaması gerekir.

Kürtaj işleminden önce açlık yani su içmemiş olmak şarttır. Çünkü hasta uyuyacağından mide içeriğinin solunum borusuna akciğerlere kaçmasıyla aspirasyon pnömonisi denilen oldukça tehlikeli tablo ortaya çıkabilir. Burada çok önemli detay, konusunda deneyimli anestezi uzmanı Tıp Uzmanı tarafından hastanın uyutulmasıdır. Hastanın yeterince bilgilendirilmesi dikkatli olunması gerekir. dersler çıkararak, benzer durumların önlenmesi mümkündür.Lokal anestezi tercih edilen kürtaj yöntemi hakkında detaylı bilgilere ulaşın.

Lokal anesteziyile yapılan düşük yaptırma müdahalesinde; anestezi uzmanı değilde Jinekoloji uzmanı doktor rahim boynu denilen serviksin saat yönünde 4 bölgesine lokal anestezik ilacı uygular.

Belirttiğim şekilde rahim ağzı gerilmeye, açılmaya duyarlıdır. Esas ağrı kanül rahim ağzından geçerken olur.

Yüzde yüz uyuşma sağlamak çok mümkün olmamakla birlikte, normal bebek doğurmuş hanımefendiler
işlem esnasında adet ağrısına benzer ağrının, birazcık ağrı duyulması normaldir.

Bazı hastalar işlem esnasında çok az ağrı duyarken bazı hastalar lokal anesteziye rağmen şiddetli ağrı duyabilirler. Hastanın ağrı toleransına bağlıdır.

Lokal anesteziyle kürtaj yapılacak hastalara öncelikle hafif yemek yemelerini , ağrı kesici ilaç almalarının en az 1 saat öncesine denk getirmeleri önerilir.

Kürtaj işleminin süresi, kullanılan yönteme - gebeliğin aşamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle kürtaj işlemi, yaklaşık 5 ila 20 dakika arasında tamamlanabilir. Ancak, öncesi - sonrasıyla birlikte toplam süre uzun olabilir. İşlem süresi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir: 1. Gebelik Aşaması: Gebelik aşaması, kürtaj işlemi süresini etkileyen önemli faktördür. Daha erken gebelik aşamasında, kürtaj işlemi kısa sürebilir. Daha ileri gebelik aşamasında ise fazla zaman gerekebilir. 2. Kürtaj Yöntemi: Kürtaj işlemi, medikal kürtaj veya cerrahi kürtaj olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Medikal kürtaj genellikle birkaç saat - birkaç gün sürebilirken, cerrahi kürtaj kısa sürebilir. 3. Kişisel Faktörler: Kişinin anatomik özellikleri, sağlık durumu da işlem süresini etkileyebilir. Örneğin, rahmin şekli veya büyüklüğü gibi faktörler işlem süresini etkileyebilir. Kürtaj işlemi öncesinde, sağlık uzmanı size işlem süresi, süreç hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. İşlem süresi kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle kişinin deneyimi başka kişinin deneyiminden farklı olabilir. İşlem öncesinde - sonrasında uygun bilgilendirme, takip - destek sağlanması önemlidir.
Kürtaj ne kadar sürer?
Muğla Kürtaj Yapan Doktor Online Randevu
Her kadın benzersizdir, fizyolojik süreçler, hormonal dengeler, duygusal durumlar açısından farklılık gösterebilir. Her kadının regl dönemi de farklılık gösterebilir. Regl dönemi, kadının menstrüel siklusunun parçasıdır, genellikle 28 ila 32 gün arasında değişen süre boyunca tekrarlanır. Ancak, her kadının regl dönemi süresi, kanama miktarı, ağrı düzeyi, diğer semptomlar kişiden kişiye değişebilir. Kadınların regl dönemlerinde yaşayabileceği bazı farklılıklar şunları içerebilir: 1. Siklus Süresi: Bazı kadınlar düzenli 28 günlük siklus yaşarken, diğerleri kısa veya uzun süreli sikluslara sahip olabilir. Kadının hormonal düzenlemelerindeki farklılıklarla ilişkilendirilebilir. 2. Kanama Miktarı: Kanama miktarı da kadınlardan kadına değişebilir. Kimi kadınlar hafif kanama yaşarken, diğerleri yoğun kanama yaşayabilir. 3. Ağrı Düzeyi: Regl dönemi genellikle alt karın bölgesinde ağrı, rahatsızlık hissiyle ilişkilidir. Ancak, ağrı düzeyi kişiden kişiye değişebilir. Kimi kadınlar hafif rahatsızlık hissi yaşarken, diğerleri yoğun ağrılar yaşayabilir. 4. Diğer Semptomlar: Regl dönemi aynı zamanda baş ağrısı, şişkinlik, memelerde hassasiyet, ruh hali değişiklikleri gibi diğer semptomlarla da ilişkilidir. Semptomlar da her kadında farklılık gösterebilir. Farklılıklar, kadınların genetik yapısı, hormonal düzeyleri, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, diğer faktörlerle ilişkilendirilebilir. Her kadının regl dönemi farklı olabilir, her regl dönemi içinde bile değişiklikler yaşanabilir. Kadınlar, kendi bedenlerini, regl dönemlerini tanıyarak, semptomları takip ederek, gerektiğinde jinekolojik sağlık uzmanına danışarak iyi anlayış geliştirebilirler. Regl dönemi hakkında fazla bilgi edinmek, sağlıklı dönem geçirmek için Muğla kadın doğum jinekolog doktorunuza başvurabilirsiniz.
Kürtaj da anestezi seçimi
Litotomi pozisyonu Muğla Kürtaj Fiyatları Muğla Kürtaj Yapan Doktorlar Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat:3 Daire:5 48600 Ortaca/Muğla Ortaca merkez Kültür park Karşısı AYDEM Üstü Mesut Bayraktar Özel Muayenehane Google Maps WhatsApp: 05467740159

Kürtajın risk faktörleri nelerdir?

Her hangi bireye yapılan her ameliyatın büyük olsun (kan alımı yapmadan büyük ameliyatlara kadar) her zaman belli ölçülerde riski vardır.

0 (sıfır) riskli işlem şekli; tüm dünyada yoktur. Ancak operasyon steril ortamda, yasal kürtaj sınırlarına uyularak, steriliteye uyularak tecrübeli jinekolog tarafından yapıldığında risk az seviyelerdedir.
 • Kürtaj oldukça fazla yapılan cerrahi prosedürdür.
 • Hastaların kürtaj kararı almadan önce mutlaka uzman Hekime danışmaları gereklidir.
 • Kürtaj ertesi şiddetli kanama normaldir.
 • Kürtaj yapılınca çoğunlukla dinlenmek, aktiviteleri kısıtlamak önerilir.
 • Kürtaj ertesi, aşağıdaki semptomlar görülürse hemen bir Tıbbi Uzmana danışılması gereklidir.
Kürtaj prosedürünün genel risklerini sıralayacak olursak;
 • Servikal yaralanmalar: İşlem yapılırken serviks tenekulumla tutulur çekilir. Dokuda geçici bozulmalar olabilir.
 • Kanama: Gebe olmanın haftasına bağlı olarak işlem sonrası kadın bireylerin aybaşı dönemi kanaması gibi kanama beklenen durumdur. 8 haftanın üzerindeki gebeler de kanamanın çok olması beklenir.
 • Enfeksiyon: Kullanılan kanüllerin her hastada yeni kanül prensibine uyulduğunda cerrahi aletlerin sterilizasyonuna dikkat edildiğinde çocuk aldırma müdahalesi esnasında endometrit denilen uterus içi enfeksiyonlarına neredeyse hiç rastlanmaz.
 • Rahmin delinmesi (perforasyon): düşük yaptırma müdahalesi esnasında uterusun delinmesi metal küretlerle yapılan prosedürde, dilatasyon gerektiren durumlarda dikkatli, kuralına uyulmadan (tedricen kanal genişletilmelidir) serviks genişletilmeye çalışılırken olmalıdır. Deneyimli ellerde komplikasyon hemen hemen görülmeyen ama sıfırda olmayan durumdur. Bebek aldırma esnasında her hastada serviks dilate edilmez, sadece vakum yöntemindeki plastik kanülün geçmeyeceği kadar dar serviksler de işlem yapılır. Uterus perforasyonu yani döl yatağının delinmesi gerçekleştiği düşünülen vakalarda etkin tedavi döl yatağı kasıcı ilaçlar + antibiyotik verilerek hastanın yaşamsal bulguları – stabiletesi takip edilir, vakaların büyük çoğunluğunda sadece gözlemek yeterlidir. Yırtık iç kanamaya neden olacak kadar büyük ise cerrahi operasyonla yırtığın tamiri gerekebilir.
 • Asherman Sendromu (Uterus İçi Yapışıklıklar): Uterus içerisinde yapışıklık olması asherman sendromu uterus içi yapışıklığa bağlı adet görememe gebe kalınamama durumunun adıdır asherman sendromu. Vakum kürtaj ile son derece nadir görülen durumdur. Eski yöntemde sert küretlerle uterus içinin aşırı kazınmasına bağlı dokunun travmatik cevabıdır.
 • Bebeğin alınamaması: Buda sık olmayan şekilde görülen durumdur. Gebelik kesesinin küçük olduğu durumlarda, rahim anomalilerinin mevcudiyetinde keseye ulaşamama, kısmi ulaşma sonucu ortaya çıkabilecek tablodur. Uterin anomalisi , servikal spazm, adenomiyotik rahimler, miyomlu – polipli rahim, gergin anksiyöz hasta, uterin diseksiyon oluşturacak doku – rahim zayıflığı varsa da oluşabilir. Kese görülmeden ameliyatın yapılması ise tıbbi hatadır, çünkü dış gebeliği ekarte etmeden kürtaj yapılırsa gebelik tüplerde devam edecek, hastanın hayatını riske atacaktır. Yine de girişimi takiben tüm hastaların 1 – 2 hafta sonra Kürtajı yapan hekime tekrardan muayene olmak için randevu alması gebeliğin tamamen alındığından emin olmaları için gereklidir.
 • Rahimde parça kalması: Son derece nadir görülen diğer komplikasyonlardan biridir. Ultrason eşliğinde müdahale yapıldığından, müdahaleyi takiben mutlaka tüm hastalara ultrasonla bakıldığından oran oldukça düşüktür. Yine de girişimi takiben tüm hastalara 2 hafta sonra görülür parça kalmadığından emin olunmalıdır. Kürtajı yapan hekime tekrardan muayene olmak için randevu almanız gereklidir.
 • Anesteziye bağlı riskler: Kürtaj esnasında sedasyon anesteziyle en önemli risk hastanın tok olması, mide içeriğinin akciğerlere kaçmasına bağlı aspirasyon pnömanisidir. Kürtajın sedasyonla yapılacak tüm hastalarda 4-6 saatlik açlık sağlanmalıdır. Lokal anestezi daha masumdur ama onda da allerjiler, bulantı, kusma,… olabilir.
Muğla Kürtaj, genellikle güvenli işlem kabul edilir, ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler komplikasyonlar olabilir. Risklerin çoğu nadir görülse de bilinmesi önemlidir. Kürtajın potansiyel riskleri şunlardır:<br><br>Enfeksiyon: Kürtaj sonrası enfeksiyon gelişme riski vardır. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli vajinal kanama, kötü koku vajinal akıntı yer alabilir. Enfeksiyon tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.<br><br>Kanama: Kürtaj sonrası hafif kanama lekelenme normaldir. Ancak şiddetli aşırı kanama durumunda müdahale gerekebilir. Kan pıhtılaşma sorunları olan , kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bazı hastalarda kanama riski artabilir.<br><br>Rahim hasarı: Küretaj sırasında rahime zarar gelme riski vardır. Rahim yırtıkları , delinmeleri şeklinde olabilir. Nadir görülse de, hasar nedeniyle cerrahi onarım , diğer tedaviler gerektirebilir.<br><br>Doku parçalarının geride kalması: Kürtaj işlemi sırasında rahimden tamamen temizlenemeyen doku parçaları kalabilir. Hatta tekrar müdahale edilmesi gerekebilir.<br><br>Anestezi komplikasyonları: Eğer genel anestezi kullanılıyorsa, anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar arasında anesteziye alerjik reaksiyon, solunum problemleri , dolaşım sorunları yer alabilir.<br><br>Duygusal - psikolojik etkiler: Kürtaj, duygusal psikolojik etkilere neden olabilir. Bazı kadınlar <br> kürtaj sonrası depresyon, anksiyete, suçluluk , üzüntü gibi duygusal zorluklar ortaya çıkabilir. Duygusal reaksiyonlar, destek danışmanlıkla ele alınabilir.<br><br>Kürtajın riskleri genellikle nadir görülür, ancak her hastanın durumu farklıdır. Kürtajı düşündüğünüzde, riskleri doktorunuzla detaylı şekilde tartışmanız önemlidir. Doktorunuz, sizin sağlık geçmişinizi özel durumunuzu dikkate alarak size en iyi şekilde bilgi verecektir.

Kürtaj Yapıldıktan Sonra Vajinal Kanama

Adet rötarı regl gecikmesi gebelik testi muğla kadın doğum doktoru istenmeyen gebelik Dalaman Köyceğiz Ortaca Fethiye Marmaris

Kürtaj öncesi ne gibi önlemler alınmalıdır?

– Dilatasyon küretaj olmaya başvuran kadınlarda önce yasal yaş sınırı teyit edilmeli, evli ise eşinin onayı alınmalıdır.
 • Ayrıntılı medikal öykü, kan grubu, geçirilmiş operasyonlar, kullanılan ilaçlar doktora söylenmeli, risk grubu sorulmalıdır.
 • Ultrason vasıtasıyla gebelik evresinin haftası belirlenmelidir. Küçük kese varlığında, anomalili rahim, enfeksiyonlu rahim varlığında risk almamak amacıyla (bebeğin alınamaması risk vardır) kürtaj yapmak ertelenebilir.
 • Gebelik testinin pozitif olduğu ancak ultrasonda kesenin gürülmediği vakalarda BHCG seviyesine rakamsal olarak bakılmalı, seviye 2000  mIU/ml’den küçük ise gün aşırı ikiye katlanma , doubling göz önüne alınarak takip yapılmalı, dış gebelik ekarte edilmelidir. Eğer bebek aldırma, sedasyon tipi anesteziyle yapılacaksa işlemden önce mutlaka anestezi uzmanı hastanın görüşmesi sağlanmalıdır.
Muğla Kürtaj öncesi hazırlık aşağıdaki adımları içerebilir:<br><br>Danışmanlık: Kürtaj düşünen kadın öncelikle jinekolog , üreme sağlığı uzmanıyla görüşmelidir. Uzman, kişinin sağlık durumunu, gebeliğin durumunu tercihlerini değerlendirecek, ayrıntılı bilgi sağlayacak gerektiğinde danışmanlık hizmeti sunacaktır.<br><br>Doğrulama: Gebelik durumunun doğrulanması amacıyla ultrasonografi veya diğer tıbbi testler yapılabilir. Gebeliğin varlığını, gebelik haftasını rahim içindeki durumu doğrulamaya yardımcı olacaktır.<br><br>Anestezi Seçimi: Kürtaj işlemi genellikle lokal , genel anestezi altında yapılır. Anestezi yöntemi, hastanın tercihleri, sağlık durumu işlemin karmaşıklığına bağlı belirlenir. Anestezi seçimi hakkında doktorunuzla ayrıntılı tartışma yapmanız önemlidir.<br><br>Kan Testleri: Kan testleri, kan grubu tespiti, enfeksiyon taraması bazı durumlarda koagülasyon testleri gibi belirli sağlık parametrelerini değerlendirme istenebilir.<br><br>İlaç Kullanımı: Kürtaj öncesi , sonrası kullanılması gereken ilaçlar hakkında bilgilendirme yapılır. Örneğin, antibiyotikler enfeksiyon riskini azaltmak amaçlı reçete edilebilir.<br><br>Açlık Süresi: Eğer genel anestezi uygulanacaksa, işlem öncesinde açlık süresine uyulması gerekmektedir. Genellikle işlemden önce belirli süre (örneğin 6 saat) yemek yememek içmemek gerekmektedir. Talimatlara uyulması önemlidir.<br><br>Refakatçi: Kürtaj işlemi sonrası refakat edecek kişinin düzenlenmesi önemlidir. Genel anestezi altında yapılan kürtaj sonrasında hastanın evine dönmesinde refakatçi gerekebilir.<br><br>Kürtaj öncesi hazırlık süreci, her kadının durumuna sağlık geçmişine göre farklılık gösterebilir. İşlemi gerçekleştirecek sağlık uzmanının talimatlarına tam uymak sorularınızı sormaktan çekinmemek önemlidir.
Kürtaj plan, hazırlık, uygulama aşamalarını içerir.
Kürtaj işlemi sırasında nadiren rahim delinmesi (uterin perforasyon) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Rahim delinmesi, rahmin dışarıdan - içeriden delinmesi anlamına gelir. Genellikle cerrahi aletlerin yanlış şekilde kullanılması - rahmin yapısal zayıflığı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Rahim delinmesi nadir komplikasyon olsa da ciddi sonuçlara yol açabilir, tıbbi müdahale gerektirebilir. Rahim delinmesi yaşandığında, derhal doktora başvurmak önemlidir. Rahim delinmesinin belirtileri - sonuçları şunlar olabilir: Şiddetli karın ağrısı: Rahim delinmesi sonrasında şiddetli karın ağrısı ortaya çıkabilir. Ağrı genellikle diğer komplikasyonlardan şiddetli olabilir. Kanama: Rahim delinmesi sonucunda şiddetli kanama meydana gelebilir. Kanama normalden yoğun, sürekli olabilir. Şok: Rahim delinmesi sonucunda iç kanama meydana gelebilir, şoka neden olabilir. Şok durumu acil tıbbi müdahale gerektirir. İç organ yaralanması: Rahim delinmesi, rahim dışında bulunan diğer iç organlara zarar verebilir. Özellikle barsaklar veya idrar kesesi gibi organlar etkilenebilir. Rahim delinmesi nadir komplikasyon olsa da kürtaj işlemi sırasında dikkatli olunması, deneyimli jinekolog uzman tarafından yapılması önemlidir. Komplikasyonları önlemek için uygun tekniklerin,ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Doktorunuz, size özgü riskleri değerlendirecek, önlemleri alacaktır. çetin kürtaj zor kürtaj esnasında rahim delinmesi Muğla kadın doğum doktor
Kürtaj , spiral takılmasında uterus delinmesi (uterin perforasyon) – Sağlıksız yani enfeksiyonlu uteruslar delinmeye yatkındır.
Uterin rüptür, rahmin tamamen yırtılması , kısmi yırtık olması durumunu ifade eder. Muğla kürtaj işlemi sırasında nadir komplikasyon ortaya çıkabilir. Uterin rüptür, genellikle rahim yapısının zayıf olması, önce geçirilmiş rahim ameliyatı, önceki doğumlar , travma gibi faktörlerden kaynaklanabilir.<br><br>Uterin rüptür, ciddi durumdur, acil tıbbi müdahale gerektirir. Rahmin yırtılması sonucunda iç kanama, enfeksiyon, organ yaralanması, anne hayatına ciddi riskler ortaya çıkabilir. Ayrıca, eğer gebelik devam ediyorsa, bebeğin hayatı da tehlikeye girebilir.<br><br>Muğla Kürtaj işlemi sırasında uterin rüptür riskini azaltmak, dikkatli profesyonel yaklaşım gereklidir. Kürtaj işlemini gerçekleştiren sağlık uzmanının deneyimli olması, uygun teknikleri kullanması önemlidir. Ayrıca, rahim yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, önceden geçirilmiş rahim ameliyatları gibi risk faktörleri hakkında doktorla açık iletişim kurmak da önemlidir.<br><br>Muğla Kürtaj işlemi öncesinde sonrasında doktorunuz size özgü riskleri değerlendirecek uygun önlemleri alacaktır. Uterin rüptür gibi ciddi komplikasyonların önlenmesinde doğru şekilde yönlendirilmeniz güvende olmanız sağlanmalıdır. rüptür gebelikte kanama yarılma yırtılma Muğla kadın doğum
Gebeliğin ileri haftalarında görülen uterus yırtılması (uterin rüptür) ciddi hayati risk yaratır.
Muğla kürtaj, ciddi tıbbi prosedürdür güvenlik açısından doğru şekilde yapılması önemlidir. Kürtaj işlemi öncesinde muayene yapılması, gebeliğin doğrulanması rahim sağlığının değerlendirilmesi de önemlidir. Muayene, gebelik haftasının belirlenmesi, rahim yapısının incelenmesi komplikasyon risklerinin değerlendirilmesi gereklidir. Telefon üzerinden pazarlık yaparak kürtaj hizmeti almak güvenli seçenek değildir. İyi sağlık hizmeti sunumunda tıbbi geçmişinizin değerlendirilmesi, uygun testlerin yapılması doktorun sizi bireysel değerlendirebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kürtaj işlemi sonrasında oluşabilecek komplikasyonları takip etmek gerekli müdahaleleri yapabilmesinde düzenli takip süreci de önemlidir. Telefonda pazarlık yapmak, muayene olmadan kürtaj işlemi yaptırmak, ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Muayene olmadan yapılan kürtaj işlemlerinde gebelik haftası doğru şekilde belirlenemeyebilir, rahim sağlığı değerlendirilemeyebilir, komplikasyon riski artabilir. Ayrıca, kürtaj sonrasında oluşabilecek kanama, enfeksiyon , diğer komplikasyonlara uygun şekilde müdahale edilemeyebilir. Sağlığınızı riske atmamak, güvenli kürtaj işlemi geçirmek; tıbbi kuruluşta profesyonel sağlık ekibi tarafından muayene edilerek, gereken önlemlerin alınmasıyla önemlidir. Uzman doktor tarafından doğru şekilde yönlendirilir, gerektiğinde destek alırsınız. Muğla kürtaj yapan doktor En yi kürtaj yapan hekim
Kürtaj;
*** Süper basit
*** Basit
*** Zor
*** Çok zor
*** Kabus zorluğunda olabilir.


Hekime güvenmek teslim olmak her şeyi kolaylaştırır. Canınızı sağlığınızı emanet ederken lütfen dikkatli olunuz.
Gebelikte kanama düşük riski düşük tehtidi vajinal kanama muğla kadın doğum doktoru jinekolog doktor dalaman köyceğiz fethiye ortaca marmaris

Kürtaj Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurtaş yaptıracağınız özel muayenehaneyi , hekimi, deneyimini araştırmanızı öneriyorum. Steriliteye (temizlik, hijyene) uyumları – bakış açıları, hastaya yaklaşımları, etik kurallara ciddiyeti oldukça önemli faktörlerdir.
 • İşlemden en az 20 dakika önce gelmeniz yeterlidir.
 • Sedasyon anestezi alacak hastalarda kürtaj öncesi kesinlikle 4-6 saatlik açlık susuzluk istenir. Bunun nedeni hasta kısa sürelide olsa uyuyacağından mide içeriğinin akciğere kaçmasıyla oluşabilecek oldukça tehlikeli durum olan aspirasyon pnömonisini önlemektir.
 • Yine sedasyon anestezide hasta uyumadan jinekolojik pozisyon sağlanmaz, hastanın psikolojisine olumlu katkı sağlar.
 • Kan grubu bilinmiyor ise işlem öncesi kan alınmalı, kurtaj ertesi eğer uyuşmazlık varsa (kadın RH-, erkek RH+ ise uyuşmazlık ihtimali olabilir demektir) 72 saat içinde uyuşmazlık iğnesi, profilaksi amacıyla yapılmalıdır. Yapılan iğne kadının sonra ki gebekliklerini korumak amaçlıdır.
muğla özel hastane vakumlu kürtaj fiyatları muğla istenmeyen gebelik sonlandırma işlemi küretaj yapan jinekolog doktor dalaman fethiye marmaris ortaca köyceğiz devlet hastanesi
Google söyle bana; Muğla Ortaca Dalaman Köyceğiz Fethiye Kürtajı En İyi Kim Yapar?

Kürtaj Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuk aldırma sonrası girişim, hasta 15-20 dakika kadar yanında refakatçisinin de olduğu olduğu sessiz odada dinlendirilir, ağrısı yüksek ise ağrı kesici iğne uygulanabilir.
 • Sedasyon tipi anesteziyle küretaj yapılan hastalar hemen uyku halinden uyanır, ancak 5-10 dakika süresince baş dönmesi, sersemlik, bulantı gibi ilaçların etkisini hissetmeleri doğaldır. Kısa sürede semptomlar geçer
 • Yine {sedasyon tipi anestezi|lokal anestezi}yle kurtaş yapılan hastalar düşük doz dahi olsa anestezik ilaç almış olduklarından o gün araç kullanmaması, işe gitmemesi gerektiğini vurgulamak önemli.
 • İşlemden 1,5-2 saat süre geçiince yemek yiyip su içebilir. Aynı akşam duş alabilir. Ancak 2 hafta boyunca küveti doldurup içine uzanmamasını öneriyoruz, ayrıca 2 hafta deniz – havuz önermiyorum.
 • İşlemden sonra hekimin yazacağı profilaktik antibiyotik ağrı kesici ilaçları en az 1 hafta kullanmanız gereklidir.
 • Kan uyuşmazlığı varsa profilaktik anti D immunoglobulin 72 saat içinde yapılması gerektiğini vurguluyorum.
 • Küretaj girişiminden 2 hafta içerisinde adet kanamasına benzer kanama doğaldır. 8-10 hafta arası çocuk aldırma yapılan kadınlarda vajinal kanama nispeten fazla olabilir.
 • D&Cyapılan tüm hastalar girişim ertesi 2 hafta cinsel ilişkiden uzak kalmalıdır. Uterus içi enfeksiyon gelişmemesi için oldukça önemli önlemdir.
 • Kürtaj yapılmış kadına özel pansumana gerek yoktur, beslenme konusunda da 1-2 gün sıvıya ağırlık verilmesi önerilir.
 • Emzirme dönemini yaşayan düşük yaptırmaolmak zorunda kalan hanımların endişesi, anestezi ilaçları ve antibiyotik süte geçip bebeğe zarar verme ihtimalidir. Emzirmeye uyumlu ilaçlar kullanılır, anestezi ise kısa süreceğinden süte geçse dahi bebe zarar vermez.
Düşük yaptırma girişimi risk taşır, ancak uygun şartlarda, profesyonel hekim tarafından yapıldığında risk çok düşüktür. Küretaj yaptırmayı düşünenlerin uzman önemlidir.

Dalaman bölgesinde kürtaj sonrası kadınlar neler bekleyebilir?

Bebek aldırma kararı verme, süreci yaşamak, kadında fiziksel olduğu kadar ruhsal travmadır. Aslında işin fiziksel kısmı nispeten kolaydır ancak psikolojik olarak kürtaj yaptıran hanımefendilerin durumunda derin şekilde etkilendikleri gözlemlenmektedir. Stresli dönemi atlatmada genellikle eşlerin, yakın dostların desteği oldukça önemli olduğudur. İşin fiziki yönünden olması gerekenleri şöyle sıralamak mümkün;
Daha fazlası

Özelikle ilk 2 hafta sürebilecek kanamalar, adet ağrısına benzeyen kramp tarzı ağrılar olabilir.

Gebelik hormonu olan B-HCG, kürtaj sonrası kandan hızlıca düşmeye başlar ancak ilk hafta 10 gün mide bulantısı halsizlik gibi erken gebelik bulguları devam eder, zamanla kesilir. B-HCG hormonu 40 – 50 gün kanda pozitif kalır. İdrar yapılan gebelik testide pozitif çıkabilir, dolayısı ile kürtaj ertesi test yapılması anlam ifade etmez, gebelik zamanının devam ettiğini göstermez.

Vakum kürtaj ertesi beklenen adet kanaması işlem günü baz alınarak 4 ila 6 hafta içerisinde olur. Yumurtalıkların çalışmasıyla gerçekleşen doğal adettir. Girişim ertesinde 1-2 hafta süren kanamayı; kadınların aybaşı periyodu olarak kabul etmemek gerekir.

Kürtaj yapılan bayanların geçici artmış vajinal akıntı pelvik inflmatuar enfeksiyonlara sebep olabilir , olmayabilir de. İşlem sonrası görülen vajinal akıntı; kullanılan antibiyotikler veya vajina floranın gebelik hormonlarının değişmesine bağlı reaksiyonel akıntılarıdır. Adet sonrası akıntılar devam ediyor ise değerlendirilmeli, gerekiyorsa vajinal kültür alınıp tedavi planlanmalıdır.

Doğal düşük ve kürtaj: Kürtaj gerekliliği?

Abortus, düşük eyleminin Latince adıdır. Biz düşüğü tam (komplet) ve tam olmayan (inkomplet) şekilde tanımlarız.
 • Komplet abortus, gebelik materyalinin (yani embriyo, plesantal dokuların) vücut tarafından parça kalmayacak şekilde atıldığı anlamına gelirken, inkomplet abortus, düşüğün tam gerçekleşmediği anlamına gelir. Abortus şu anlamlarda da kullanılır; kürtaj, gebelik sonlandırılması.
 • Elbette tam düşüklerde kadının bebek aldırma olmasına gerek yoktur. Düşük sonucunda, plasental doku kalıp kalmadığı ultrasonla net şekilde belirlenebilir.
 • Tam olmayan düşükte, içeride vücudun atamadığı dokular kalmıştır, kürtajla o dokular alınmadığında, kısa vadede uzamış kanamalara, uzun vadede pelvis içi enfeksiyon ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Mikrokimerizme bağlı hastalıkların tetiklenmemesi için; abortus olmuş kadınlarda ılımlı, hafif kürtaj iyi durmaktadır.

Muğla Kürtaj Fiyatları

Kürtaj Ücretleri 2023 Köyceğiz

Düşük yaptırma fiyatı 2023 itibariyle her özel muayenehane kendi fiyat belirleme politikasına göre belirler.

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi kürtaj girişiminde Hekimin bilgisi, yeterliliği, deneyimi kullanılan malzemenin kalitesi tek kullanımlık olması, sterilizasyona verilen önem , hastanın işlem öncesi – sonrası konforu gibi faktörler kürtajın ücretini etkiler.

Muğla Kürtaj Fiyatlarını ayrıca tercih edilecek narkoz türü de belirler. Sedasyon tipi anesteziyle Muğla kürtaj ücretleri yüksek iken lokal anesteziyle kürtajda düşüktür.

Muğla kürtaj fiyatlarıyla diğer şehirlerde, örneğin Balıkesirkürtaj fiyatları veya Gümüşhane kürtaj fiyatları birbirinden farklı olabilir. Hatta kürtaj fiyatları Muğla’da ilçeler arasında da değişkenlik gösterebilir. Sarıgerme ilçeleriyle Dalyan ilçeleri arasında da fiyat farkları vardır.

Ayrıca yine her kliniğin kendi fiyat politikası doğrultusunda Muğla kürtaj fiyatları hamile durumunun dönemine , kişinin sağlık risklerine (obesite, sezeryanlı birisi, miyom ameliyatı geçirmiş olması, hiç vajinal doğurma eylemi yapmamış olması, …) göre de farklılıklar gösterebilir.

Muğla Kürtaj Yapan Doktor: Kürtaj Fiyatları Listesi Verilmesi Kanunen Yasaktır

Muğla’da kürtaj işlemi yapan doktorlar hizmet vermektedir. Ancak kürtaj fiyatları konusunda internet veya telefon üzerinden bilgi verilememektedir. Türkiye’de kürtaj hizmeti, kanunlara göre belirli kurallara tabidir; fiyatlar da bu kapsamda yer almaktadır. Bu nedenle, kürtaj fiyatlarına ilişkin genel liste, ortalama fiyat, minimal fiyat, maksimal fiyat sunmak, kanunen yasaklanmıştır.

Kürtaj, birçok farklı sebepten dolayı tercih edilebilen tıbbi prosedürdür. Bu nedenle, hanımefendinin kürtaj sürecine karar vermesi durumunda, güvenilir jinekoloğa başvurması önemlidir. Muğla’da faaliyet gösteren doktorlar, tecrübeli, uzman yetkinlikle hizmet vermektedir. Ancak, her hasta için kürtaj fiyatları farklılık gösterebilir ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kürtaj işlemi, Türkiye’de yasal prosedürlere göre gerçekleştirilmektedir, bu konuda yasalarla uyumlu yaklaşım takip edilmektedir. Muğla’da kürtaj yapan doktorlar, gizlilik + hassasiyet konularına büyük önem vermektedir. Bu nedenle, hasta memnuniyetini, güvenini sağlamak adına profesyonel şekilde hizmet sunmaktadırlar.

Unutmayın ki kürtaj işlemi önemli karardır, süreçte doğru bilgilendirmenin sağlanması önemlidir. İlgili jinekolog doktorlarla birebir iletişim halinde olarak detaylı bilgi alabilir, süreci daha iyi anlayabilirsiniz. Sağlık hizmetleri konusunda yasaların gerektirdiği şekilde hareket etmek her zaman en doğru yaklaşımdır.

Kürtaj Fiyatını Neler Belirleyebilir?

Kürtajın fiyatı, hastanelere ve kliniklere göre değişkenlik gösterir. En uygun kürtaj fiyatları ve randevusu almak için uzman jinekologlara danışmak önemlidir. Doğru danışmanlık ve destek almak, istenmeyen gebelik durumlarıyla başa çıkmanın en iyi yoludur.

Seçtiğiniz Klinik Türü

Kürtaj işlemi için seçtiğiniz klinik türü, toplam maliyet üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kamu hastaneleri genellikle özel kliniklere göre daha düşük fiyatlar sunar. Ancak özel klinikler daha kişiselleştirilmiş bir deneyim ve ek destek hizmetleri sunabilir. Hangi klinik türünün sizin için uygun olduğuna karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi değerlendirmeniz önemlidir.

Gebeliğinizin Evresi

Kürtaj için başvurduğunuz gebelik evresi, maliyeti belirlemede diğer kritik bir faktördür. Genellikle gebeliğin ilerlemiş olduğu dönemlerde maliyet daha yüksek olabilir. Erken evre kürtajlar (7 haftaya kadar) genellikle daha ucuz olma eğilimindedir. Size en uygun seçeneği belirlemek için bir uzman jinekoloji profesyoliyle danışmanlık yapmak önemlidir.

Mevcut Tıbbi Durumlar

Mevcut herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, bu kürtaj maliyetini etkileyebilir. Belirli sağlık sorunları ek tıbbi prosedürler ve danışmanlıkları gerektirebilir, bu da toplam maliyeti artırabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, durumunuzu değerlendirecek ve maliyet üzerinde olası etkiler hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlk Kez Kürtaj Yapılması

İlk kez kürtaj yaptırıyorsanız, ek danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ek hizmetler ek maliyetlerle gelebilir. Ancak deneyimli personelle donatılmış klinikler, sizi süreç boyunca rahat ve kolay bir şekilde yönlendirmenizi sağlayabilir.

Jinekolojik Enfeksiyonlar

Jinekolojik Enfeksiyonlar Nedir?

Jinekolojik enfeksiyonlar, kadın üreme organlarının iltihaplanması gibi durumları ifade eder. Rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve vajina gibi organlarda meydana gelebilen bu enfeksiyonlar, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, hijyen eksikliği, cinsel ilişki sırasında mikroorganizmaların vücuda girmesi gibi faktörler jinekolojik enfeksiyonlara yol açabilir.

Jinekolojik Enfeksiyonlarla İlgilenmenin Önemi

Jinekolojik enfeksiyonlar, kadınların sağlığını olumsuz etkileyebilen ciddi sorunlara yol açabilir. Erken teşhis ve tedavi edilmediğinde, bu enfeksiyonlar ilerleyebilir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Pelvik inflamatuar hastalık (PID), infertilite, dış gebelik ve kronik pelvik ağrı gibi durumlar jinekolojik enfeksiyonların sonuçları olabilir. Bu nedenle, jinekolojik enfeksiyonların hızlı bir şekilde teşhis edilip tedavi edilmesi önemlidir.

Jinekolojik enfeksiyonların ve kürtajın maliyeti, kadınlar için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Ancak, uygun kaynakları kullanarak bu maliyetleri en aza indirmek mümkündür. Devlet destekli sağlık merkezleri ve klinikler, düşük maliyetli jinekolojik enfeksiyon tedavisi ve kürtaj hizmetleri sunabilir. Bu merkezlerde, tecrübeli uzman jinekolog çalışanlarıyla birlikte, uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabilirsiniz.

Jinekolojik enfeksiyonlar ve kürtaj maliyeti, kadınların sağlığını ve finansal durumunu etkileyen önemli konulardır. Bu konularda doğru bilgilendirme ve uygun yönergeler ile kadınlar, uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabilirler. Jinekolojik enfeksiyonları ciddiye alarak erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi, uzun vadeli sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Aynı şekilde, kürtaj maliyetini belirleyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak ve uygun kaynakları kullanarak maliyeti en aza indirmek de önemlidir.

Kanama Bozuklukları

Kanama bozukluğu olan kişiler, kürtaj işlemi sırasında ve sonrasında belirli tedaviler ve izleme gerektirebilir. Bu ek önlemler toplam maliyete katkıda bulunabilir. Güvenli ve etkili bir kürtaj süreci için sahip olduğunuz kanama bozukluklarını sağlık hizmeti sağlayıcınıza bildirmek önemlidir.

Rahim Şekil Bozuklukları

Rahim şekil bozukluğu, kürtaj işleminin karmaşıklığını etkileyebilir.

Uterin Şekil Abnormalitelerin varlığına bağlı olarak cerrahi teknikler değişebilir, bu da toplam maliyeti etkileyebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınızla durumunuzu konuşmak, olası maliyet etkilerini daha net anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sigorta Kapsamı

Sağlık sigortanız varsa, poliçenizin kürtaj işlemlerini kapsayıp kapsamadığını kontrol etmek önemlidir. Bazı sigorta planları kısmi veya tam kapsama sunabilir, bu da cebinizden çıkacak masrafları önemli ölçüde azaltabilir. Beklenen maliyeti hesaplamak için kapsamanızı önceden anlamak önemlidir.

Kürtajın Başka Kullanım Nedenleri

Kabaca listeleyelim
 • Uzamış hâmile olmayan hanımların düzenli olarak kanamaları,
 • Anormal vajinal kanamalar,
 • Uterus kalınlaşması,
 • Menopozal kanamalar
 • Uterus içinde yer kaplayan yapışıklıklar},
 • Ektopik gebelik gibi yapıların hepsinde kürtaj tekniği hem teşhis koymamızı hem de hasta tedavi etmeyi sağlar.
Kürtaj bireysel karardır j Muğla kadın doğum doktoru 05467740159
Muğla kürtaj fiyatları
Muğla Kürtaj işlemi genellikle litotomi masasında gerçekleştirilir. Litotomi masası, jinekolojik muayene cerrahi işlemine özel tasarlanmış masa tipidir. Masalar, hastaların jinekolojik bölgeye erişimi kolaylaştıran jinekologların rahat şekilde işlem yapabilmesini sağlayan özelliklere sahiptir.<br><br>Litotomi masasının başlıca özellikleri şunlardır:<br><br>Ayarlanabilir Pozisyonlar: Litotomi masası, hastanın bacaklarını rahat şekilde yerleştirebileceği jinekologun işlem yapmasına uygun çalışma pozisyonu sağlayan ayarlanabilir bacak destekleri yatak bölgesine sahiptir. Jinekolog, rahim vajina gibi bölgelere kolayca erişebilir.<br><br>Yükseklik Ayarı: Masanın yüksekliği ayarlanabilir özellikte olup, jinekologun rahat çalışma yüksekliği seçmesine olanak tanır. Sağlık personelinin ergonomik çalışma pozisyonu elde etmesini sağlar.<br><br>Kolçaklar - Tutma Yeri: Litotomi masasında, hastanın rahatlıkla tutunabileceği, denge sağlayabileceği kolçaklar bulunur. Kolçaklar, hastanın rahat güvende hissetmesini sağlar.<br><br>Temizlik - Hijyen: Litotomi masası, sterilize edilmesi, hijyenik koşullara uygun olması gereken yapıya sahiptir. Malzemelerin kolayca temizlenebilir dezenfekte edilebilir olması, hijyenik ortamın sağlanmasına yardımcı olur.<br><br>Litotomi masası, kürtaj işleminin güvenli etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakta önemli ekipman kullanılır. Sağlık personeli, masanın özelliklerini doğru şekilde kullanarak hasta güvenliğini konforunu sağlar. Kürtaj işlemi sırasında uygun litotomi masasının kullanılması önemlidir.
Litotomi pozisyonu


Kürtaj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Evlenmemiş kadınların kürtaj hakkı var mıdır?

Ülkemiz sınırlarında 24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren aile planlaması kanuna göre 18 yaşını doldurmuş her kadın evli olup olmadığına bakılarak gebelik sürecinin 10 haftasına kadar küretaj yaptırabilir.

Evli olmayan 18 yaşını geçmiş her kadın hamilelik halinin 10 haftasına kadar kürtaj yaptırabilir.

Bekar kadınlarda kürtajda partnerinin onayı gerekli değilken evli kadınlarda eş onayı gerekmektedir.

Eş onayı olmadan gebelik sonlandırma yapılabilir mi?

Cezaevindeki eşler kürtaj için nasıl başvuruda bulunabilirler?

Böyle durum varsa; cezaevindeki eşiniz de kürtaj olmanızı istiyor ise şunu yapabilirsiniz.
 • D&C olmak istediğiniz Jinekolog Hekimin elektronik tebligat adresi size gerekli olacaktır. Bunu hekiminizden temin ediniz.
 • Cezaevinde bulunan eşiniz ; cezaevi yönetimine ithafen dilekçe yazmalıdır, örneğin;
 • ________________________________
 • ……………………. CEZAEVİ YÖNETİMİNE
 • Konu: TC: 11111111111 olan Eşim Ayşe Yernikalnı gebeliği hakkında
 • İzahat: TC: 11111111111 olan Eşim Ayşe Yernikalnı hamile olup, Jinekolog Op.Dr. Mesut Bayraktar tarafından yapılacak yasal limitlerinde kürtaj (istenmeyen gebelik nedeniyle) tıbbi girişiminin yapılmasına izin verdiğimi; imzalı olan, izin dilekçemin Jinekolog Op.Dr.Mesut Bayraktar’a elektronik tebliğ edilmesini, bildirmenizi talep ediyorum. Jinekolog OP. Dr. Mesut Bayraktar’ın elektronik tebligat adresinin xxxx-xxxx-xxxx-xxxx olduğunu bildirir, gereğini arz ederim.
 • ________________________________
 • şeklinde eşiniz tarafından ıslak imzalı belge (dilekçe) cezaevi yönetimine vermesi yeterlidir. Cezaevi yönetimi tarafından elektronik bildirim hekimin elektronik adresine yapıldığında, hekim bildiriyi anında almakta görmektedir.

Kocası yurtdışında olan hanımlar kürtaj prosedürünü nasıl başlatabilir?

Bununda Hekime bildirimi çok kolaydır. Şu yolları izlemeniz yeterlidir.
Eşiniz elektronik imzalı (ıslak imzayla aynı hükümleri içerir) şekilde , kürtaj yapacak doktora ithafen, kürtajı yapacak doktora elektronik imzalı uyap editör programını kullanarak belge düzenlemelidir. Örneğin;
 • ________________________________
 • İlgili Hekim;
 • Jinekolog Uzmanı
 • Sayın Op.Dr. Mesut Bayraktar
 • Konu: TC: 11111111111 olan Eşim Ayşe Yernikalnı gebeliği hakkında
 • İzahat: Yurt dışında olmam, gelemeyecek olmam nedeniyle ; TC: 11111111111 olan Eşim Ayşe Yernikalnı hamile olup, Jinekolog Op.Dr. Mesut Bayraktar tarafından yapılacak yasal limitlerinde kürtaj (istenmeyen gebelik nedeniyle) tıbbi girişiminin yapılmasına izin verdiğimi; bildirir, gereğini Hekim tarafından yapılmasını arz, rica ederim.
 • ________________________________
 • şeklinde e-imzalı belgeyi hekime mail atmanız yeterlidir.Belge hekimin mail adresine geldiğinde , hekim bildiriyi anında almakta görmektedir.
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, e-imza almak isteyenler artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaş, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilmektedir. 

Kürtaj kayıtları mahremiyet gerekliliklerine uyuyor mu?

Hasta hakları yönetmeliğine göre sadece kürtajda değil tüm diğer işlemler de de hastanın tüm bilgileri yapılan medikal müdahale kesinlikle hastanın kendisi hariç kimseyle paylaşılmaz.

Tıbbi kürtajın izleri belli olur mu?

Uterus içi zarı her regl döngüsünde kendini onaran bölgedir.

Müdahaleden 3-4 gün sonra girişimi yapan uzman dahi işlemin yapılıp yapılmadığını anlamaz. Ancak hamilelik hormonu olan B-HCG kanda 40 – 50 güne kadar varlığını koruyabilir.

Bu sonuçla ilk 10 gün özellikle kan veya idrar da gebelik testi yapılmaması gereklidir.

Kürtaj yaş sınırlamalarına tabi midir?

18 yaşından küçük birinin kürtaj işleminin yapılabilmesinde ebeveyninden (anne-baba) birinin olur vermesi gereklidir.

18 yaşın altında çocuk aldırma olurken ebeveyn onayı olsa dahi kolluk kuvvetlerine bildirim yapıldıktan sonra işlem yapılabilir.

Kürtaj yaptırdım, bu belli olur mu?

Kürtaş sonrası, medikal 3-4 gün sonra prosedür anlaşılmaz, ancak gebelik testi yapmamak gerekir , çünkü özellikle ilk 15 günde kürtaj olunsa da kanda, idrarda BHCG hormonu çıkabilir.

Kürtaj yapıldığı dışarıdan veya seks esnasında kesinlikle anlaşılmaz.

Ortaca Kürtaj işlemi sonrası hastanede yatmam gerekiyor mu?

Çocuk aldırma, hastanın özel hastane , devlet hastanesinde kalınmasını gerektirmeyen günü birlik cerrahi müdahaledir. Lokal anesteziyle kürtaj olmuş hasta hemen aynı gün işine dönebilirken, sedasyon anesteziyle kürtajda 15-60 dakikalık dinlenmeyle, hemen normal hayatına dönebilmektedir.

Kürtajın ardından ne zaman normal hayatıma devam edebilirim?

Lokal anesteziyle bebek aldırma yaptıran kadınlar aynı gün içerisinde işe dahi gidebilirler.

Sedasyon tipi anesteziyle küretaj yapılan kadınlarda ise ister istemez anesteziye bağlı hafif sersemlik hissi olacağından, o gün araç kullanmak vb dikkat dikkat gerektiren işleri yapması önerilmez.

Lokal , sedasyon tipi anesteziyle bebek aldırma yaptıran kadınlar müdahale akşamında duşlarını alabilirler, normal hayatlarına dönerler.

Kürtaj sonrası hamilelik süresi için ne kadar beklemeliyim?

Hamileliğin haftasına bağlı sorunun cevabını verebiliriz. 8 haftanın altındaki kürtaj işlemlerinde beklenmesine çok gerek yoktur, hemen o döngüdeki yumurtlamada bile hamile kalınabilir.

8-10 hafta arası kürtajlarda ise 1 veya 2 adet döngüsünü takiben rahim tamamen iyileşeceğinden, hamile kalınması uygun olur.

Köyceğiz Kürtaj İşlemi Sonucunda Kan ve İdrar Gebelik Testleri Kaç Gün Sonra Olumsuz Sonuç Verebilir?

Kürtaj yapılan hastadan gebelik materyali derhal uzaklaşır ama kanda Beta HCG pozitifliği az müddet devam eder.

Hastaların yaklaşık %80’ninde kürtajdan sonra ki 2-3 hafta içinde B-HCG kanda sıfırlanırken daha az yüzdesinde 40-50 güne kadar düşük seviyede de olsa pozitiflik devam edebilir.

İlaçla abortus yapmak uygun mudur?

Düşük yaptırma olmak istemeyen hastaların çok sık sorduğu soru düşük ilacı nedir, ne kadar etkilidir. Düşük ilacı diye tanımlanan ilaç aslında doktorların tıbbi durumlarda kullandığımız (uterin kanamalarını durdurmak,…) ilaçlardan olup ; kullanım alanı dışında serviks diye söylediğimiz serviksin açılmasını istediğimiz durumlarda ilaçlar kullanılır. İlaçlı kürtaj, cerrahi yönteme alternatif uygulamada bazı hekimler tarafından kabul görmektedir, fakat ilaçla yapılan işlem çok uzun sürdüğünden (2-10 gün sürebilir) hastalar tarafından çok rağbet edilmemektedir. İlaçlarla yapılan kürtaj düşünüldüğü anlamıyla; hemen gebelik ürününün sonlanmasına sebep vermemektedir.

İnsanlar ilaçla yapılacak gebelik düşürtmeyi rahat zannetmektedirler. İlaçlı kürtaj durumu öyle düşünüldüğü gibi konforlu değildir. Aynı doğum sancısı gözlerinizi yuvalarında zor tutacağınız ağrılar yaşayıp, normal kürtaj işlemini, dayanılmaz ağrı nedeniyle talep etmek nadir durumlardan değildir. Kürtaj müdahalesi komplike durum olup; hamileliği bitirme – sonlandırma işleminde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylece kürtaj detayları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz..
 • Hamilelik zamanının 12. haftasına (aslında 20 – 24. haftasına kadar) düşük hapı ilaçları servikste gerekli hücresel bağlantılar yeterince oluşmadığından , ilacın düşük yaptırma etkisi zayıftır.
 • Düşük olsa dahi içeride doku kalma ihtimali yüksektir. Çoğunlukla parçayı temizlemek amaçlı yine kürtaj müdahalesine başvurmak zorunda kalabilirsiniz.
 • Düşük ilaçları 12 haftanın üzerinde missed abortus olmuş hamile durumlarda, sakat olduğu tespit edilmiş hamilelikler de gebelik sonlandırılmasında kullanmak idealdir.

Kürtaj, bakire bireylere uygulanabilir mi?

Kızlık zarı bozulmadan vulvar alan üstüne ejekulasyon yoluyla gebelik muhtemeldir. Çünkü kızlık zarı bariyer değildir. Sperm hareketli hücredir. Dolayısı ile hem virjin hem gebe hastalar zannedilen aksine çok nadir değildir.
 • Böyle durumlarda kürtaş çocuk boy (çok ufak) spekulum kullanmak vasıtasıyla, kızlık zarına zedelenme vermeden yada çok az zarar verilerek işlem gerçekleştirilir. Elbette burada kızlık zarının hasarlanmayacağının garantisini hiçbir jinekolog veremez.
 • Doğasından dolayı bebek aldırma esnasında bekaret zarı yırtılan hastalarda hem kızlık zarı dikimi hem kürtaj aynı seansta yapılabilir.

Kürtajın adet periyoduna etkileri nelerdir?

Çocuk aldırma , bebek aldırma işlemine bağlı hastaların çoğunluğunda ilk 10-15 gün kanaması olabilir. Beklenen durumdur, tamamen işleme bağlı kanamadır . Adet kanaması kabul edilmez, fakat yeni adetinizin ilk günü olarak bilmeniz önemlidir.
 • Kürtajdan sonra ilk adetin görüleceği zamanı, kadının yumurtlama zamanı belirler.
 • İşlemden 4-6 hafta geçtiğinde ilk adet yaşanır. Yani kürtajdan sonra ilk yumurtlama 2 ila 4 hafta sonrasında olur. Adette bundan ortalama 15 gün sonra başlayabilir.
 • İlk adeti görünce, artık o adet baz alınarak diğer adetler görülür.
 • Kürtaja bağlı ilk adet kanaması miktarı farklılık gösterebilir, her zamankinden biraz az yada biraz fazla olabilir.

Kürtajın Kısırlık Riski Hakkında Bilgi Edinin

Bebek aldırma ameliyatını takiben kadının tekrar hamile kalabilmesi mümkündür. Vakum aspirasyon yöntemi, uterusa zarar verme riski minimum düzeydedir.
 • Ancak, eski yöntemlerle yapılan kürtajlarda profesyonel Sağlık Uzmanı; hastanın sterilizasyon kurallarına uyulmadığı durumlarda enfeksiyon riski yüksek olup, ilerleyen zamanlarda endometriyal yapışıklıklara neden olabilir. Tekrar hamile kalamama riskini arttırabilir.
 • Bebek aldırma ertesi gebelik isteniyorsa, Medikal Uzman tarafından belirlenmiş süre beklenmeli, sonra gebelik planlanmalıdır. Süre kişinin sağlık durumu, yaş diğer faktörlere bağlı değişebilir.
 • Çocuk aldırma ertesi üreme kontrol yöntemi tercihi oldukça önemlidir. Spiral, oral kontraseptif haplar, aşı, prezervatif çeşitli yöntemler mevcuttur. Yöntemlerin seçiminde çiftin aile planlaması kararı, kadının mevcut sağlık durumu dikkate alınmalıdır. Doğru yöntem seçilerek, tekrar gebelik oluşumu önlenmelidir.

Kürtaj sırasında spiral takılması mümkün müdür?

Hormonlu RIA , bakır RIA düşük yaptırma esnasında takılabileceği gibi sonraki adetin son iki , 3. gününde de takıla bilir.
Muğla Kürtaj Fiyatları

Kürtaj Sonrası Hangi Doğum Kontrol Yöntemi Uygun?

Kürtaj işlemi, yasal haktır ancak üreme kontrolü yöntemi olarak değerlendirilmemelidir.

Küretaj sonrası üreme kontrol yöntemi seçiminde, çiftin aile planlaması kararı dikkate alınmalıdır. Tekrar hamile kalma planı, kadının yaşı, sağlık faktörleri, sigara kullanımı gibi faktörler göz önünde bulundurularak, en uygun yöntem çiftle birlikte belirlenmelidir.

Önerilebilecek korunma yöntemleri arasında, spiral uygulanması,oral kontraseptif haplar, vajinal halka, cilt altı implantı, prezervatif sayılabilir. Ancak, her çiftin durumu farklı olduğundan, en uygun yöntem kişiye özel belirlenmelidir.Beta Beta hCG İkiye Katlanma Zamanını HesaplamaOlması Gereken Değerler:

Üreme kontrol haplarına kürtaj sonrası ne zaman başlanmalı?

Dilatasyon küretaj işlemi yapılan kadın aile planlamasında oral kontraseptif kullanımını tercih ediyor ise kürtajdan sonra ki ilk hâmile olmayan kadınların düzenli kanamaları başlangıcının ilk günü (kürtajdan sonra 4-6 hafta içinde ilk adet görülür) hapa başlana bilir.

Ancak bilinmesi gereken detayı hatırlatmak isterim ki OKS kullanımında ilk kutuda koruyuculuk yüksek değildir, ikinci kutudan itibaren düzenli kullanıldığında koruyuculuk tamdır.

Muğla gizli kürtaj
muğla evlilik dışı kürtaj
Kürtaj stres kaynağıdır - Muğla Kürtaj Fiyatları Doktorları jinekolog dalaman Köyceğiz Ortaca Fethiye Marmaris
Kürtaj stres kaynağıdır

Kürtaj kararı alırken Kadınların kendi kaderlerini tayin etme hakkı vardır mı?

18 yaşını gecen her kadının gebeliğinin 10. haftasına kadar D&Colma hukuki hakkı vardır. Evli olmayan kadınlarda partnerin izni gerekmez iken evli kadınlarda kocasının onayı gereklidir.

Kızlık zarı bozulmadan kürtaj olur mu?

Kesinlikle olur. Çok küçük spekulum kullanılarak Dilatasyon küretajyapılması mümkündür. Burada önemli olan uzmanın tecrübesidir.
Kürtaj işleminin süresi, kullanılan yönteme - gebeliğin aşamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle kürtaj işlemi, yaklaşık 5 ila 20 dakika arasında tamamlanabilir. Ancak, öncesi - sonrasıyla birlikte toplam süre uzun olabilir. İşlem süresi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir: 1. Gebelik Aşaması: Gebelik aşaması, kürtaj işlemi süresini etkileyen önemli faktördür. Daha erken gebelik aşamasında, kürtaj işlemi kısa sürebilir. Daha ileri gebelik aşamasında ise fazla zaman gerekebilir. 2. Kürtaj Yöntemi: Kürtaj işlemi, medikal kürtaj veya cerrahi kürtaj olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Medikal kürtaj genellikle birkaç saat - birkaç gün sürebilirken, cerrahi kürtaj kısa sürebilir. 3. Kişisel Faktörler: Kişinin anatomik özellikleri, sağlık durumu da işlem süresini etkileyebilir. Örneğin, rahmin şekli veya büyüklüğü gibi faktörler işlem süresini etkileyebilir. Kürtaj işlemi öncesinde, sağlık uzmanı size işlem süresi, süreç hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. İşlem süresi kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle kişinin deneyimi başka kişinin deneyiminden farklı olabilir. İşlem öncesinde - sonrasında uygun bilgilendirme, takip - destek sağlanması önemlidir.
Kürtaj ne kadar sürer?
Her kadın benzersizdir, fizyolojik süreçler, hormonal dengeler, duygusal durumlar açısından farklılık gösterebilir. Her kadının regl dönemi de farklılık gösterebilir. Regl dönemi, kadının menstrüel siklusunun parçasıdır, genellikle 28 ila 32 gün arasında değişen süre boyunca tekrarlanır. Ancak, her kadının regl dönemi süresi, kanama miktarı, ağrı düzeyi, diğer semptomlar kişiden kişiye değişebilir. Kadınların regl dönemlerinde yaşayabileceği bazı farklılıklar şunları içerebilir: 1. Siklus Süresi: Bazı kadınlar düzenli 28 günlük siklus yaşarken, diğerleri kısa veya uzun süreli sikluslara sahip olabilir. Kadının hormonal düzenlemelerindeki farklılıklarla ilişkilendirilebilir. 2. Kanama Miktarı: Kanama miktarı da kadınlardan kadına değişebilir. Kimi kadınlar hafif kanama yaşarken, diğerleri yoğun kanama yaşayabilir. 3. Ağrı Düzeyi: Regl dönemi genellikle alt karın bölgesinde ağrı, rahatsızlık hissiyle ilişkilidir. Ancak, ağrı düzeyi kişiden kişiye değişebilir. Kimi kadınlar hafif rahatsızlık hissi yaşarken, diğerleri yoğun ağrılar yaşayabilir. 4. Diğer Semptomlar: Regl dönemi aynı zamanda baş ağrısı, şişkinlik, memelerde hassasiyet, ruh hali değişiklikleri gibi diğer semptomlarla da ilişkilidir. Semptomlar da her kadında farklılık gösterebilir. Farklılıklar, kadınların genetik yapısı, hormonal düzeyleri, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, diğer faktörlerle ilişkilendirilebilir. Her kadının regl dönemi farklı olabilir, her regl dönemi içinde bile değişiklikler yaşanabilir. Kadınlar, kendi bedenlerini, regl dönemlerini tanıyarak, semptomları takip ederek, gerektiğinde jinekolojik sağlık uzmanına danışarak iyi anlayış geliştirebilirler. Regl dönemi hakkında fazla bilgi edinmek, sağlıklı dönem geçirmek için Muğla kadın doğum jinekolog doktorunuza başvurabilirsiniz.
Kürtaj da anestezi seçimi

Kürtajın acısı yoğun mudur?

Lokal anesteziyle bebek aldırma işleminde hasta az miktar acı duyar. Fakat doktorun ilaç bilgisi iyi, elindeki malzeme kaliteli ise hiç sancı duymayabilirsiniz. Ancak sedasyon yöntemi anestezide sancı duyulmaz.

Maximum kaç kez düşük yaptırma olunabilir?

Böyle sayı vermek doğru yaklaşım olmaz. Çocuk aldırma; üreme kontrol metodu değildir.

Üst üste sık aralarla yapılan kürtajlar kadında hem fiziksel hem ruhsal travmalara neden olur. Bebek aldırmaya başvuran çiftlere ilerleyen yaşantılarına uygun üreme kontrol metodu seçilmelidir.

Vakumlu kürtajın yararları nelerdir?

Vakum aspirasyonla yapılan kürtajda uterus içi enerjik şekilde kazınmadığından eski sert küretlerin kullanıldığı yönteme göre, sonrasında hastanın şikayetleri az olmakta hem de ileride hamile kalmamaya neden olabilecek asherman sendromu riski yüksek olmamaktadır.
Muğla Kürtaj, genellikle güvenli işlem kabul edilir, ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler komplikasyonlar olabilir. Risklerin çoğu nadir görülse de bilinmesi önemlidir. Kürtajın potansiyel riskleri şunlardır:<br><br>Enfeksiyon: Kürtaj sonrası enfeksiyon gelişme riski vardır. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli vajinal kanama, kötü koku vajinal akıntı yer alabilir. Enfeksiyon tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.<br><br>Kanama: Kürtaj sonrası hafif kanama lekelenme normaldir. Ancak şiddetli aşırı kanama durumunda müdahale gerekebilir. Kan pıhtılaşma sorunları olan , kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bazı hastalarda kanama riski artabilir.<br><br>Rahim hasarı: Küretaj sırasında rahime zarar gelme riski vardır. Rahim yırtıkları , delinmeleri şeklinde olabilir. Nadir görülse de, hasar nedeniyle cerrahi onarım , diğer tedaviler gerektirebilir.<br><br>Doku parçalarının geride kalması: Kürtaj işlemi sırasında rahimden tamamen temizlenemeyen doku parçaları kalabilir. Hatta tekrar müdahale edilmesi gerekebilir.<br><br>Anestezi komplikasyonları: Eğer genel anestezi kullanılıyorsa, anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar arasında anesteziye alerjik reaksiyon, solunum problemleri , dolaşım sorunları yer alabilir.<br><br>Duygusal - psikolojik etkiler: Kürtaj, duygusal psikolojik etkilere neden olabilir. Bazı kadınlar <br> kürtaj sonrası depresyon, anksiyete, suçluluk , üzüntü gibi duygusal zorluklar ortaya çıkabilir. Duygusal reaksiyonlar, destek danışmanlıkla ele alınabilir.<br><br>Kürtajın riskleri genellikle nadir görülür, ancak her hastanın durumu farklıdır. Kürtajı düşündüğünüzde, riskleri doktorunuzla detaylı şekilde tartışmanız önemlidir. Doktorunuz, sizin sağlık geçmişinizi özel durumunuzu dikkate alarak size en iyi şekilde bilgi verecektir.
Kürtaj yapıldıktan sonra vajinal kanama

Kürtajın erken yapılma süresi?

Düşük yaptırma işlemini yapılırken TVUSG gebelik kesesinin mutlaka izlenmesi gereklidir.
 • Beta-HCG (gebelik hormonu) seviyesi 2000  mIU/ml’nin üzerine yükselmeden keseyi döl yatağı içinde göremeyiz.
 • O nedenle Beta-HCG seviyesi 2000’nin altında olan vakalarda beklenmeli, 48 saatte 2 katına katlarına prensibi göz önüne alınarak seviye 2000’nin üzerine çıkan kişilerde keseyi mutlaka görüp ona göre çocuk aldırma planlamalıdır. Böylece ektopik gebelik olma ihtimalide dışlanmış olunur.

Ultrasonda Gebelik kese görülmeden kürtaj olur mu ?

Hayır, ultrasonda kese görülmeden kürtaj yapılmamalıdır.

Muğla Kürtaj öncesi hazırlık aşağıdaki adımları içerebilir:Danışmanlık: Kürtaj düşünen kadın öncelikle jinekolog , üreme sağlığı uzmanıyla görüşmelidir. Uzman, kişinin sağlık durumunu, gebeliğin durumunu tercihlerini değerlendirecek, ayrıntılı bilgi sağlayacak gerektiğinde danışmanlık hizmeti sunacaktır.Doğrulama: Gebelik durumunun doğrulanması amacıyla ultrasonografi veya diğer tıbbi testler yapılabilir. Gebeliğin varlığını, gebelik haftasını rahim içindeki durumu doğrulamaya yardımcı olacaktır.Anestezi Seçimi: Kürtaj işlemi genellikle lokal , genel anestezi altında yapılır. Anestezi yöntemi, hastanın tercihleri, sağlık durumu işlemin karmaşıklığına bağlı belirlenir. Anestezi seçimi hakkında doktorunuzla ayrıntılı tartışma yapmanız önemlidir.Kan Testleri: Kan testleri, kan grubu tespiti, enfeksiyon taraması bazı durumlarda koagülasyon testleri gibi belirli sağlık parametrelerini değerlendirme istenebilir.İlaç Kullanımı: Kürtaj öncesi , sonrası kullanılması gereken ilaçlar hakkında bilgilendirme yapılır. Örneğin, antibiyotikler enfeksiyon riskini azaltmak amaçlı reçete edilebilir.Açlık Süresi: Eğer genel anestezi uygulanacaksa, işlem öncesinde açlık süresine uyulması gerekmektedir. Genellikle işlemden önce belirli süre (örneğin 6 saat) yemek yememek içmemek gerekmektedir. Talimatlara uyulması önemlidir.Refakatçi: Kürtaj işlemi sonrası refakat edecek kişinin düzenlenmesi önemlidir. Genel anestezi altında yapılan kürtaj sonrasında hastanın evine dönmesinde refakatçi gerekebilir.Kürtaj öncesi hazırlık süreci, her kadının durumuna sağlık geçmişine göre farklılık gösterebilir. İşlemi gerçekleştirecek sağlık uzmanının talimatlarına tam uymak sorularınızı sormaktan çekinmemek önemlidir.
Kürtaj plan, hazırlık, uygulama aşamalarını içerir.

Kürtajın en iyi yapılabileceği haftalar hangileri?

Kürtaş için en uygun haftalar kesenin ultrasonla uterus içinde görüldüğü dönemden itibaren; 5, 6 – 7. haftalardır.

8 , 9- 10. Haftalarda kanama, ağrı miktarı işlem sonrası fazla olur. Gebelik haftası arttığında işleme bağlı komplikasyonlarda da artış olacaktır.

Kürtaj sonrası cinsel ilişki için en uygun zaman ne zaman?

Dilatasyon küretaj sonrasındaki 2 hafta enfeksiyon riskinden dolayı seks tavsiye edilmez.

Kürtaj sonrası enfeksiyon olduğu nasıl anlaşılır ??

Düşük yaptırma işleminden sonra 2 haftayı geçen kasık ağrıları, kötü kokulu akıntılar, genel vücut ateşinin artışı; işleme veya sonrasına bağlı endometriyum enfeksiyonu (endometrit) olduğu düşünülür.

Sadece vajinal akıntıların olmaması veya kaşıntının olması ise işlemden sonra kullanılan antibiyotiğe bağlı olabileceğinden kadının D&C öncesinde de vajinal enfeksiyonu olduğu yada vajinal florasının bozuk olduğu anlamına gelir.

Kürtaj sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için neler yapılabilir?

Öncelikle kürtaj ameliyatı sterilite kurallarına uyulan özel muayenehanede yapılabilir.

Sonrasında ise ;

 • Kürtajı yapan hekimin verdiği antibiyotik kullanılmalı,
 • Minimum 2 hafta boyunca cinsel ilişkiye girilmemeli,
 • Havuz, deniz, küvet, jakuzi kullanılmamalıdır.
 • Banyo ayaktan duş şeklinde yapılmalıdır.

Kürtaj sonrası İlk ne zaman adet görülür?

Bebek aldırma yapılan kadınlarda kadının yumurtlaması işlemden sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde olur, ancak kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Dolayısıyla küretaj olunan günü 1. gün kabul edersek ortalama 40. gün civarı (4-6 hafta) kadın ilk menstrüasyon kanaması yaşar.

Kürtaj sonrası gebelik belirtileri ne kadar sürer ?

Düşük yaptırma müdahalesinden sonra 48 saatte varsa eğer bulantılarda ciddi oranda azalma olur.

Gebe kalmanın diğer belirtileri (memelerde hassasiyet, halsizlik vs.) ise 2 hafta içerisinde azalarak kaybolur.

Birinci hamilelikte kürtajın kısırlık riskini artırır mı?

Hayır, İlk gebelikten sonra infertil kalınacağı insanlar arasında yanlış inançtır.

Vakum aspirasyonla gerçekleştirilen hastalarda sterilize kurallarına uyulduğunda bile ihtimal konusu söz konusu değildir.

Kürtajın sonuçları: Çocuk sahibi olabilir miyim?

Evet olur. Vakum aspirasyon yöntemiyle yapılan düşük yaptırma müdahalesi sonrası çiftler istedikleri zaman yine çocuk sahibi olabilir.

Kürtajdan sonra adet görmeden hemen hamilelik olur mu?

Bebek alma müdahalesinden sonra kadın da yumurtlama ortalama 2-3 gün sonra gerçekleşebilir.

Vakumlu kürtajın en büyük avantajı minimal travmatik olduğundan rahim kendisini çok hızlı iyileştirmesidir. Rahim çok hızlı iyileştiğinde ovum gelişimi de buna senkron hareket edebilmektedir.

Sperm ve yumurtanın hayatta kalma sürelerinin sırasıyla 1,4 gün ve 0,7 gün olduğu tahmin edilmektedir. Spermin 4,4 günden fazla hayatta kalma olasılığı %5, 6,8 günden fazla hayatta kalma olasılığı ise %1 olacaktır.1

Özellikle Tuba uterina’lara ulaşmış spermin yaşam süresi daha fazla olabilir.
 • Vakumla yapılan kürtaj işlemlerinde rahim dokusu minimal hasar aldığından, uterus kendisini çok hızlı iyileştirebildiğinden lütfen kürtaj işlem sonrası cinsel ilişkiye girmeyiniz. Kürtaj sonrası yeni bir gebelikle gelebilirsiniz. Bu durum sizin gebeliğinizin alınmadığı göstermez. Kanlanması artmış, gebelik performansı yükselen rahimde gebelik kesesi hızlı büyür.
 • Kürtaj işleminden önce de cinsel ilişkiye girmeyiniz. “Zaten kürtaj olacağım gebelik oluşmaz , oluşursa oda alınır gider” diye düşünmeyiniz. Gebelik ekstrem, sıra dışılıkları barındıran, sınırları ve kuralsızlıkları zorlayan durumdur. Kürtaj öncesi cinsel ilişki ve vakum kürtajla rahimin hızlı iyileşmesi nedeniyle yeni gebelik oluşması nadir olsa da oluşabilmektedir.
 • O kadar ikaz edildiği halde çok enteresan şekilde kürtaj olan çiftler , işlemden çok kısa süre sonra cinsel birlikteliğe girmektedirler (feromonlar !).
 • Vakum yöntemiyle yapılan kürtaj endometriyuma minimal hasar verdiğinden, ,iyileşme hızlı olduğundan, kısa süre içerisinde gerçekleşen korunmasız cinsel birliktelikler gebelikle gelebilmektedir. Yeni kürtaj olduk, gebelik oluşmaz dürtüsü ! en çok yapılan hatalardandır.
 • Kürtaş sonrası 7-10 günlük cinsel perhizden sonra korunmasız ilişki gerçekleştiğinde gebelik ihtimali ortaya çıkabilir.
 • Vakum aspirasyonla yapılan kazıntılarda iyileşme hızlı olacağından ihtimal kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Kürtaj Mahrem Bir İşlemdir Muğla Kürtaj Fiyatları - Muğla Kadın Doğum 05467740159 - Dalaman Köyceğiz Ortaca Fethiye
Kürtaj Mahrem Bir İşlemdir Muğla Kürtaj Fiyatları – Muğla Kadın Doğum 05467740159 – Dalaman Köyceğiz Ortaca Fethiye
Superfekundasyon


Superfekundasyon , aynı döngüdeki iki veya daha fazla ovumun ayrı cinsel ilişki eylemlerindeki sperm ile döllenmesiyle oluşan ikizleri tanımlayan terimdir.

Homo-paternal Superfekundasyon , aynı erkeğe ait spermlerce, iki ayrı ovumun döllenmesi sonucu ortaya çıkan ikizleri ifade eder. Bu durum, aynı ovulasyon döngüsünde kadının birden fazla kez hamile kalması veya kadının hamile kalması için gereken zaman aralığının uzun olması durumunda meydana gelebilir. Homopaternal superfekundasyon sonucu ortaya çıkan ikizler, genetik olarak birbirlerine benzerdirler ve aynı anne ve babaya sahiptirler.

 • İkizler yarım kardeş olurlar ve aynı anne, farklı babalara sahiptirler. Heteropaternal superfekundasyon nadir bir durumdur ve genellikle bir kadının ardışık cinsel ilişkileri sonucu ortaya çıkar.
 • Bu durumlarda kimerizm durumları da olabilir. Fetuslar da 2 babanın genetik setleri de olabilir. İhtimal sıfır değildir. Özellikle tek plasenta paylaşımı durumunda kimerizm riski daha yüksektir.
Süperfetasyon

Kadın hamile iken ve bu devam eder iken tekrar hamile kalmasıdır. Genellikle bu ikinci gebelik 2 -3 hafta sonra oluşmaktadır (aynı döngüdeyken).

Çeşitli matematiksel modellere göre ovulasyondan 6 gün öncesine kadar fertilizasyon oluşabilmektedir İşte bundan dolayı kürtaj öncesi ve kürtaj sonrası cinsel ilişkiye girilmesi durumunda, vakum kürtaja bağlı hızlı iyileşen rahimin yeniden gebeliğe motive olmasını sağlamaktadır. Sperm kadın bedeninde depolanabilen , dış ortama göre yaşam süresi artan hücredir. kürtaj sonrası hamile kalmak cinsel ikişki ve döllenme Muğla kadın doğum
Çeşitli matematiksel modellere göre ovulasyondan 6 gün öncesine kadar fertilizasyon (döllenme) oluşabilmektedir2 İşte bundan dolayı kürtaj öncesi ve kürtaj sonrası cinsel ilişkiye girilmesi durumunda, vakum kürtaja bağlı hızlı iyileşen rahimin yeniden gebeliğe motive olmasını sağlamaktadır. Sperm kadın bedeninde depolanabilen , dış ortama göre yaşam süresi artan hücredir.

Kürtajın ardından parça kalıntıları oluşumu ve sonuçları nasıl oluşur?

Kürtaj esnasında rahimde parça kalması, kürtaj müdahalesinin istenmeyen durumlarından biridir.

USG eşliğinde yapılan kürtaj müdahalesinde,parça kalma son derece azalır.

İşlem sonrasında gebelik materyali kalan kadınlarda, korunma (cinsel ilişkiden kaçınma) 3 haftadan uzun sürebilir rahatsızlık kötü kokulu akıntı neden olabilir. Uterus anomalileri olan kişilerde bu tür istenilmeyen durumlar daha fazla olmaktadır.

Rahimde enfeksiyonun oluşması durumunda, kürtaj ile tedavi gerektiren zamanlarda rahim içi zarında yapışıklıklar oluşabilir. Bu durum kadının yeteri kadar adet görmemesine, tekrar hamile kalamamasına neden olabilir.

Kürtajdan sonra kanama hiç olmazsa ne olur?

Ayrıntılar Hayır değil. 4, 5, 6 hafta gebelik civarında yapılan çocuk aldırma işleminden sonra kanama görülmemesi doğaldır. dilatasyon küretaj yapılan gebelik haftası ilerledikçe kanama süresi miktarı artacaktır.

Kürtajın ardından kanama normal mi? ile alakalı aydınlatma ihtiyacınız var mı?

Evet Normaldir Evet normaldir. Uterus yapısına, kürtaj yapılan haftaya bağlı küçük hamile durumlarda çok az kanama olurken büyük gebelik aşamalarında fazla kanama olur.

Kürtaj sonrası ağrı ne kadar zaman alır?

Çocuk aldırma müdahale ertesi hastaların yarısının fazlasında çok az ağrı oluşurken az kısmında ise rahim kanalının değişkenliğine bağlı 1 hafta civarında acı sürer.

Kürtaj sonrasında en erken ne zaman spor yapabilirim ?

Kürtajdan sonra spor yapmak için 1 hafta, örneğin Okçuluk yapmak için ara verilmesini öneriyorum.
kadın sağlığı kadın hastalıkları muğla kadın doğum doktor Mesut Bayraktar
Cerrahi işlemler – spor

Kürtaj sonrası beslenme önerileri”

Bebek aldırma müdahalesi ameliyat değildir. İşlem sonrasında barsak , kalp cerrahilerinde olduğu gibi besin kısıtlaması yoktur. Her istediğinizi yiyip içebilirsiniz.

Sedasyon tipi anesteziyle kürtaj yaptıran hanımefendiler az da olsa anestezi aldıklarından o gün bulantı kusma yapabilecek ağır yiyeceklerden uzak durmalıdır.

Emzirme dönemindeyken kürtaj yapılabilir mi?

Evet olabilirsiniz. İlişki sonrası gebelik riski nedeniyle reçete edilecek ilaçlarda emzirmeyle uyumlu ilaçlar tercih edilir. Ayrıca sedasyon anestezisi alan kadınlarda o gün 1-2 bardak fazla su içerek emzirmeye devam edebilirler.

Kimler gebelik sonlandırma uygulanmaz?

Yasal 10. gebelik haftasının üzerindeki gebelere yapılmadığını zaten biliyoruz, ek olarak aktif pelvik enfeksiyonu olan kadınlara, hayati önem arz eden ağır kalp akciğer hastalığı olanlara, şizofreni benzeri psikiyatrik hastalıklara yapılmamalıdır. Riskli kişilere çok iyi hazırlık sonrası bebek aldırma yapılmalıdır.

Anembriyonik gebelikte kürtaj işlemi nasıl gerçekleştirilir ?

Aynı vakumlu kürtaj tekniğiyle yapılır. Boş gebelikte; gebelik kesesi plesantal dokular vardır. Embriyo gelişimi yoktur. Bu gebelik periyotlarında gebelik hormonu yani beta hCG takibi önemlidir, yapılmalıdır.

Kürtaj yasak mıdır?

Hayır izinlidir. 24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren aile planlaması kanununa göre 18 yaşını geçen her kadına gebe oluşunun 10. haftasına kadar kürtaj yapılabilir.

Kürtajda bebek çıkarılamamasının nedenleri

Gebelik sonlandırma işlemi, rahim ağzı kanalında ileri derecede yapışıklıklar, darlıklar olarak durumlar söz konusu olduğunda, başarısız olabilir. Serviks’in yumuşatılmasına ilaç kullanımı gerekebilir. Ayrıca, servikal spazmın, kürtajı olumsuz yönde etkileyebilir. Döl Yatağı Anormallikleri en sık karşılaşılan durumdur. Genellikle gebelik kesesi görüldüğünde kürtaj yapılabillir fakat eğer kürtaj başarısız olmuş ise, miyom, darlık, ademomiyozis benzeri engelleyici faktör yok ise uterus anormallikleri durumunda (sıklıkla karşılaşılan bikornuat yani çift başlı uterus) akla gelmelidir.
Bikornuat uterus, rahmin iki ayrı boynuzlu yapıya sahip olması durumudur. Muğla kürtaj işlemi, bikornuat uterusu olan kadınlarda diğer kadınlara göre dikkatli şekilde planlanmalıdır. İşlemi gerçekleştirecek doktor, uterusun anatomisini dikkate alarak uygun yaklaşım belirleyecektir.<br><br>Bikornuat uterus, kürtaj işleminin teknik açıdan zor olabileceği anlamına gelir. İşlem sırasında, rahim boynunun, rahim boynu kanalının doğru şekilde erişilebilmesi önemlidir. Bazı durumlarda, özel cerrahi aletler veya ultrason rehberliği kullanılabilir.<br><br>Bikornuat uterusu olan kadın, kürtaj işlemi öncesinde doktoruyla detaylı şekilde görüşmelidir. Doktor, uterusun anatomik yapısını değerlendirecek, işleme uygun plan yapacaktır. İşlem sırasında herhangi komplikasyonu minimize etmeye yardımcı olacaktır.<br><br>Öte yandan, her vakada olduğu gibi, kürtaj işlemi sonrası dikkatli iyileşme süreci izlenmelidir. İşlem sonrası kanama, ağrı veya diğer sorunlar ortaya çıkarsa, derhal doktora başvurulmalıdır.<br><br>Bikornuat uterusu olan kadın, kürtaj işlemi öncesinde, sonrasında doktoruyla yakın işbirliği içinde olmalı, doktorun verdiği talimatlara uymalıdır. İşlemin başarılı şekilde gerçekleşmesi, komplikasyon riskinin en aza indirgenmesi sağlanabilir. rahim anomalisi zor kürtaj Muğla kadın doğum
İnsan komplet bikornuat uterus resmi, tipik vaka olmakla beraber; spektrum olup çoğu vaka kısmı bicornuat’dır.
Septat uterus, rahmin içerisinde septum veya perdeyle bölünmüş olması durumudur. Muğla kürtaj işlemi, uterusun anatomisini dikkate alarak özenle planlanmalıdır. İşlemi gerçekleştirecek doktor, septat uterusun yapısını değerlendirecek uygun yaklaşım belirleyecektir.<br><br>Septat uterusa sahip kadınlarda kürtaj işlemi, septumun yerleşimine büyüklüğüne bağlı dikkatli şekilde yapılmalıdır. Septumun çıkarılması veya bölünmesi gerekebilir. İşlem sırasında, uterusun anatomik yapısına uygun özel cerrahi aletler veya ultrason rehberliği kullanılabilir.<br><br>Kürtaj işlemi öncesinde, septat uterusu olan kadın doktoruyla detaylı görüşme yapmalıdır. Doktor, uterusun anatomisini değerlendirecek işleme uygun plan yapacaktır. Septumun yerleşimi, büyüklüğü diğer faktörler göz önünde bulundurularak işlemi en uygun şekilde gerçekleştirmek önemlidir.<br><br>Kürtaj sonrası dikkatli iyileşme süreci izlenmelidir. İşlem sonrası kanama, ağrı veya diğer sorunlar ortaya çıkarsa, doktora başvurulmalıdır. Septat uterusa sahip kadınlar, doktorun verdiği talimatlara uyarak iyileşme sürecini yönetmelidir.<br><br>Kürtaj işlemi, septat uterusu olan kadında ekstra dikkat gerektirebilir. Doktorun önerilerine uyum sağlamak doktorla sürekli iletişim halinde olmak önemlidir. İşlemin başarıyla gerçekleşmesi olası komplikasyon riskinin en aza indirgenmesi sağlanabilir. zor kürtaj rahim anomalisi kürtajın yapılamaması Muğla kadın doğum
Septat uterus
Aslında uterusu en iyi değerlendiren tetkik MR incelemesidir fakat ultrason pratik kolay tekrarlanabilir durumda olduğundan revaçtadır. Ultrason Rahim Şekil Bozuklukları rahatlıkla atlayabilir. Bazı Uterin Yapısal Anormallikler tanısı sezeryan operasyonunda bile tanısı konulmaktadır. Bicornuat Döl yatağı veya başka anomali (arcuat döl yatağı) nedeniyle kürtaj başarısız olduğunda en iyi yaklaşım, müdahaleyi bırakarak, hastayı dinlenmeye – beklemeye almaktır. Çünkü 1-3 haftalık zaman zarfında, hamilelik periyodunun olduğu döl yatağı bölgesinin, baskınlığı – dominansı artacağından yani D&C işlemine uygun şekle, büyüklüğe geleceğinden; ek olarak gebelik materyalinin olduğu uterus kısmının ortalanması gerçekleşeceğinden beklemek gereklidir. Ayrıca böyle başarısız olmuş çocuk aldırma işleminden 3-5 gün sonra gebelk kendiliğinden de düşebileceğinden enerjik agresif davranılmamalıdır.
Kürtaj, uterus anomalileri (rahim anomalileri) olan kadınlarda dikkatli şekilde planlanmalı, uygulanmalıdır. Uterus anomalileri, rahmin doğuştan veya sonradan gelişen yapısal değişiklikleridir. Anomaliler arasında septat uterus, bikornuat uterus, bicornis bicollis uterus, tek boynuzlu uterus gibi çeşitli tipler bulunur.<br><br>Muğla kürtaj işlemi, uterusun anatomik yapısını dikkate alarak uygulanmalıdır. Anormal uterus şekli, işlemi gerçekleştirecek doktorun yaklaşımını etkileyebilir. Örneğin, septat uterus durumunda, septumun çıkarılması , bölünmesi gerekebilir. Bikornuat uterus durumunda, her uterin kaviteye ayrı ayrı müdahale edilmesi gerekebilir.<br><br>Uterus anomalileri, kürtaj işlemi sırasında ekstra dikkat gerektirebilir. Doktor, önceden yapılacak ultrason veya diğer görüntüleme yöntemleriyle uterusun anatomik yapısını değerlendirecek, uygun planlama yapacaktır. İşlem sırasında, özel cerrahi aletler , rehberlik teknikleri kullanılabilir.<br><br>Kürtaj sonrasında iyileşme süreci önemlidir. Uterus anomalileri olan kadınlar, doktorun verdiği talimatlara dikkatlice uymalı iyileşme sürecini yönetmelidir. İşlem sonrası olası komplikasyonlar, kanama, enfeksiyon , rahatsızlık gibi belirtiler ortaya çıkarsa, doktora başvurulmalıdır.<br><br>Uterus anomalileri, kürtaj işlemini etkileyebilecek faktörlerdir. Anomali varlığını doktorunuzla paylaşmak onun önerilerine uyum sağlamak önemlidir. Doktor, uterus anomalilerine, bireysel duruma göre en uygun yaklaşımı belirleyecek, işlemi güvenli şekilde gerçekleştirecektir.
Uterus anomalisi çok yaygındır – rahimler standart değildir
Zor Çetin Kürtaj Muğla Kadın Doğum
Beklemek, ardından yeniden yapılan müdahaleye rağmen , halen devam eden gebelik olabilir mi. Evet olabilir, ihtimal sıfır değildir. Zorlu vakalar nadir değildir. Kürtaj zorluğu – başarısız kürtaj olması öncelikle; ultrasonun tespit edemediği anomali, döl yatağında varlığını akla getirir.

Bak şöyle durum olabilir !

Seni hiç muayene etmemiş doktora, sadece telefonda kürtaj fiyatını sorarak yapmış olduğun listede; en ucuz seçerek ( kürtaj 15 dakikalık iş, hepsi Medikal Uzman diyerek ) gittiğinde, şu resimde görülen yayvan – geniş tepesi olan, ultrasonun şimdiye kadar yakalayamadığı doğumsal anomali şekli olan arcuat döl yatağı durumu sende var ve en zorlu noktaya yerleşmiş 4 hafta, 5 hafta veya 6 hafta hamile durumunun var olabilir.
 • İşte böyle noktalara yerleşmiş 4, 5 , 6 hafta gebe kalmanın kürtajı çok zor olabilir, büyük ihtimalle bebek aldırma prosedürü gerçekleşmeyebilir.
 • Kürtajın yapılamadığı başka durum ise servikal yani rahim ağzının spazma girmesidir.Kürtaj olmak isteyen kadın genç,hiç vaginal doğum yapmamış, tedirgin, gebelik haftası ufak, serviksi ufak ise; kadın kürtaj işlemine ne kadar kendini hazır hissetse bile içsel huzursuzluk yaşamaktadır; vajina kuruması, servikal spazm ( rahim ağzının kasılması ) durumunda kürtaj işlemi esnasında gelişebilmektedir. Spazma girmiş rahim ağzının hegar bujileriyle gevşetilmesi, genişletilmesi başarılı olunmamış – olunamamış ise acele etmemek, sakin kalmak gereklidir. Böyle durumda hasta ile konuşarak, hastaya güven vererek 10 gün sonrasına D&C planlaması yapılabilir. Gebelik haftası büyüdükçe, serviks uteri olgunlaşacağından, servikal kanal belirginleşeceğinden tekrardan servikal spazm gelişmeden rahim içerisine girilerek kürtaj işlemi başarıyla gerçekleştirilebilir. Çeşitli ilaçlar kullanılarak yine serviks olgunlaştırılabilir. Fakat ilk denemede servikal spazm nedeniyle kürtaj başarısız olmuş ise 7 – 10 gün beklenerek servikal kanal klivajının kendini toparlamasına müsaade edilmelidir.

Peki 2. müdahalede kürtaj yapılır mı?

Büyük ihtimal yukarıda anlattığım 2. müdahaleyle kürtaj başarıyla gerçekleşir.
 • Fakat tüm kadınlar standart olmadığından 2. işleminde başarısız olabildiği kadınlar olabilmektedir. Kürtajın bu şekilde gerçekleşmediği nadir kadınlarda rahim anomalileri (rahimde eğrilikler, şekil bozuklukları, çift rahim, septum – perde varlığı, …), servikal spazma ek olarak rahim içerisinde, geçmişte geçirilmiş kronik enfeksiyonlara bağlı oluşmuş ama hiç haberinizin olmadığı intauterin sineşiler (asherman sendromu), gevşemeye – genişletilmeye dirençli serviks uteri olabilir.
 • Böyle durumda 3. müdahaleyi planlamadan önce hasta antibiyotiklerine devam etmelidir.
 • Rahime 5 – 7 gün kendini dinlenme süresi verildikten sonra Prostoglandin E1analogları ve sancı serumu hastaya başlanarak, rahim ağzının gevşemesi, rahimin kasılması amaçlanır.
 • Bu tedaviler 1 – 5 gün sürebilir, ateş yükselmesi, karın ağrısı, vajinal kanama, bulantı kusma belirtilerine neden olabilir. Jinekologun uygun müdahaleyi belirlediği zamanda yapılacak D&C denemesiyle kürtaj başarı ile tamamlanabilir.

Görüldüğü üzere kürtaj basit görünen işlem değildir. Bazı hastalar uzatmalı durumlarda gebelik materyalinin bedenine yapıştığını, ondan kurtulamayacağını, gebeliğin başına bela olacağı şeklinde tedirginliğe umutsuzluğa – çaresizliğe kapılabilmektedir. Bu menfi düşüncelerden sizi koruyacak tek şey Hekim – Hasta bağının gelişmesi, Hekime yakın konumda olmanız , Hekimin ulaşılabilir olması, Jinekologun direktiflerine harfiyen uyma, Jinekologa uyumlu davranmaktır.

İşlem gerçekleşmediğinde; gebelikten kurtulma dürtüsüyle hemen başka hekime, dürtüsel davranışla gideceksin. Gittiğin 2. Doktor ,cerrahi işlemi ”ben aslanım – kaplanım – hallederim nidalarıyla” hemen tekrar edeceğinden; enfeksiyon, asherman sendromu, uterin perforasyon gibi kısa – uzun vadeli komplikasyonlar yaşayabilirsin, elbette maddi bedel pahalıya da gelecektir. Bu nedenle bebek aldırma olmadan önce, ilk önce kendine Kürtaj ameliyatını yapacak jinekologu bulmalısın, detaylı muayene olmalısın, Hekim – Hasta Bağını kurmalısın, eğer bunu kurmazsan; Kürtaj başarısızlığında – hamilelik halinin alınamaması ( arcuat uterus halinde olabilir) durumunda; Hekimin yeni önerilerini, B planını uygulamazsın , dinlemezsin, anlamazsın, güvenin kalmaz, şüpheye düşersin. Gereksiz yere Medikal Uzman doktor, hastane hastane gezerek para saçmaya başlayanlar az değildir.

O zorlu noktaya yerleşmiş gebelik kesesine eşlik eden uterus boynu darlığını da düşünsenize ! Tüm kürtajlar 15 dakika değildir. Etkisi yıllar sürebilir.

Bazı Kürtajlar Çetin Kürtaj Olabilir.

Prostoglandin E1 Analogu, Muğla kürtaj işlemlerinde kullanılabilir.
Prostoglandin E1 Analogu
Sancı serumuna konulan peptid, Muğla kürtaj işlemlerinde kullanılabilir.
Sancı serumuna konulan peptid
Muğla istenmeyen gebelik kürtaj

Çocuk aldırmadan sonra kan uyuşmazlığı İğnesi ne zaman yapılmalıdır? Yapılmasa ne olur ?

Kürtajdan sonra ilk 72 saat içerisinde profilaktik amaçlı kan uyuşmazlığı iğnesinin yapılması gereklidir. Yapılmadığı takdirde sonraki gebelikte bebekde risk faktörü oluşturma ihtimali vardır.

Kürtaj sonrası pansuman zorunlu mu

Hayır gerekmez, fakat hekimin verdiği reçete hemen alınmalı, kullanılmalıdır.

Kürtaj Sonrası Hamilelik

Halk arasında yaygın inanış olan kürtaj sonrası hamile kalamama kürtaj sonrası kısırlık doğru değildir. Tekrarlayan steriliteye uyulmayan, vakum değil de küret yöntemi kullanılan küretaj işlemlerinde tekrar gebe kalınmasıylae ilgili sorunlar yaşanabilir.

Kürtajdan sonra hamile kalmak için kaç gün beklemeliyim?

Vakum aspirasyonla yapılan kürtajlarda işlemle ilgili herhangi sıkıntı yaşanmadı ise takip eden ilk adet döngüsünde bile gebelik oluşabilir. Zannedilenin aksine en az 3 ay beklemek gibi zorunluluk yoktur. Ayrıca sağlıklı gebelik içinde annenin kendini gebeliğe fiziksel ruhsal hazırlaması belli süreye ihtiyacı olacaktır.

Kürtajdan sonra adet olmadan hamile kalınır mı?

Evet kalınabilir. Kürtajdan yaklaşık 4-6 hafta sonra ilk adet kanaması gerçekleşir. Süre 6 haftayı geçiyor, hala adet olunmadı ise mutlaka yeni gebelik ekarte edilmelidir.

Özellikle vakum aspirasyonla yapılan kürtajlardan sonra endometriyum çok hızlıca iyileşmekte, işlemden sonra 2-3 haftada gerçekleşecek korunmasız ilişkide yeni gebelik mümkün olmaktadır.

Kürtaj Sonucu Oluşan Gebelik

Hastaların sıklıkla sorduğu sorulardan olup,
Kürtaj olduğumda ileride bebeğimizde sorun olur mu? ya da
Ne kadar süre hamile kalmamalıyımdır.
 • İstemli veya zorunlu düşük yaptırma sonrasında kesinlikle belirli zaman sonra gebe kalabilirsiniz veya asla belirli süre gebe kalmayın gibi net ifade kullanmak pek uygun yaklaşım olmaz. Çünkü burada hem kadının mevcut sağlık durumu hem de kürtaj haftası önem arz etmektedir. 8 hafta uzun süren gebeliklerin kürtajı sonrası, yeni gebeliğe başlama süresi, ortalama 1-2 ay şeklinde öteleyebiliriz.
 • Düşük müdahalesinden sonra tekrar hamile kalmada öncelikle uterus içi dokuların eksiksiz iyileşmiş olması kanamanın durmuş olması gereklidir.
İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 2,5 – 3 hafta civarıdır. Kürtaj Muğla sonrası 14 ila 21 gün civarı yumurtalıklar yeni yumurta oluşturacak, uterus içi de toparladı ise korunmasız birliktelikte yeniden gebelik oluşumu söz konusu olacaktır. Ancakyeniden gebeliği pek önermeyiz.
 • Kadınlar, hormonal, fiziksel psikolojik açıdan henüz kendilerine gelememişken yeni gebelik, kadının üzerinde büyük yük oluşturabilir. Planlanan gebelik öncesinde çiftlerin etkili üreme kontrol yöntemleri kullanmalarını öneriyoruz. Ayrıca, kadının yaşamında çocuk sahibi olmanın önemli yeri olsa da, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması, {kadınların|hanımların|bayanların|hanımefendilerin|kadın bireylerin} sonradan kısırlaşma riski taşıyacağı endişesi yaratmamalıdır.
 • Kürtaj, fiziksel açıdan oldukça basit işlemdir ancak psikolojik açıdan çiftler üzerinde önemli yıpratıcı süreç olabilmektedir.
 • Dünyaya gelmek isteyen bebeği istememe sonlandırmanın verdiği psikolojik ağırlık belki sonradan üreme problemlerine neden olabilir mi? Hiç çocuğum olmaz mı tedirginliği yaşamın anlamını askıya alabilir. Bu nedenle planlanan yeni gebeliğe kadar çiftlere etkili korunma yöntemi korunmalarını öneriyoruz.

İyileşmeye Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.


İyileşmeye Başlangıç Oluşturmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Muayene İstemi Talep Ediniz.Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Hususi Doktorluk Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.

Görmezden Geldiğin Hastalık; Can Sıkan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Bekletilerek Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Doktorluk Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan, Detaylı İlgilenme, Bireye Özel Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Canınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Jinekolojik Sıkıntılarınızdan Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Yaşam Kalitenizi Artırır.

Kadınların sağlıklı konforluömür geçirmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın korkularını dikkatle dinlerim. Hekimlik sanatının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, bilişsel, duygusal sağlıklarını ele almaktayım. Hedefim, iyileşmek isteyen her hastayla, sağlıklarıyla ilgili rehabilitasyon hedeflerini seçmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek isteyen  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları keyif vericidir.

Kadın üreme sağlığı & rehabilitasyonu çok yönlüdür. Doğum kontrol danışmanlığı yanında  hamilelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları süresince sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) partner, ihtiyaçların karşılanmasında muavin şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & bakım planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & kişiye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Hekimlik yeteneklerimi  gösterebileceğimi biliyorum, yaklaşım kişinin ihtiyaçlarındasıradışı işe yarıyor.

 • Bireyselleştirilmiş , Sadece Bireye Göre Belirlediğim Tedaviler


 • Hastalarıma Elimden Geldiğince 60 Dakika Vakit Ayırmak


 • Detaylı Özen Göstermek


 • Sevgi  Saygı  Kibarlık


 • Kadirşinaslık  Mürüvvetlik Tabanında Mutabakat


 • Hastalık Sebeplerini Dedektif Gibi Sorgulamak


 • Tetikleyicileri Öncelikli Olarak Ortadan Kaldırmak Karakterime


 • Gözlem – Düşünce Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut Gelişmeleri Şahsi Bilimim & Algı Perspektifimde Devam Ettiriyorum.
Deneyimli Jinekolog UzmanOlarak Mugla İlinde Çalışmaktayım. Tedavi Melaikelerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Vermekteyim. Gizlilik talep Eden Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Uzman Tarafından Sunulmaktadır. İdrar Kaçırma Ciddi Problem Olup Kadın Sağlığını Bozmakta ; Döl Yatağı Sarkması Durumunda Deneyimime Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV Tetkik Edilmesi  Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanıyı Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Sıkıntılarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Özel Muayenehanem Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Lokasyondadır.  Hekim Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.
Kadın Hasta İse Evde Huzur YokturMuğla Kadın Doğum Doktoru Mesut Bayraktar Jinekolog 331x273

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.<br><br>Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.<br><br>*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.<br><br>Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.<br><br>*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.<br><br>*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.<br><br>*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.<br><br>*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.<br><br>Hasta olmuş ama evi var<br>Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.<br><br>Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.<br><br>Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.<br><br>*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.<br><br>Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.<br><br>Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.<br><br>*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.<br><br>Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.<br><br>Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.

Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Bire Bir Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslar İle Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zerafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 
Vakum Kürtaj ✓ 
En Uygun Fiyat ✓ 
Modern Teknoloji ✓ 
Güvenilir Yöntem ✓ 

 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal – Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ”Sorun Görmeyen” Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan – Sabreden – Kolaylık Gösteren – Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi

Ağrısız – acısız – kürtaj nerede yapılıyor ?

Muğla Ortaca Dalaman Köyceğiz Fethiye En İyi Kadın Doğum Doktor Jinekolog


 1. https://doi.org/10.1023/a:1006527232605 ↩︎
 2. ↩︎
#4HaftaGebelikKürtaj #5HaftaGebelikKürtaj

#6HaftaGebelikKürtaj #7HaftaGebelikKürtaj #8HaftaGebelikKürtaj #9HaftaGebelikKürtaj #10HaftaGebelikKürtaj #DevletHastanesiKürtaj #EnUcuzKürtaj #EvlilikDışıKürtajFiyatları #GizliKürtaj #GüvenliKürtaj #KürtajFiyatları #KürtajHaftasıHesaplama #KürtajİçinEnUygunHafta #KürtajKliniğiKürtajMerkezi #KürtajRandevusu #KürtajYapanDoktorlar #KürtajYapılanYerler #ÖzelHastaneKürtaj #VakumluKürtaj #İstenmeyenGebelik #MuğlaKürtaj #MuğlaKürtajFiyatları #MuğlaKürtajYapanDoktorlar #DevletHastanesiKürtaj #EnUcuzKürtaj #EvlilikDışıKürtajFiyatları #GizliKürtaj #GüvenliKürtaj #KürtajFiyatları #KürtajHaftasıHesaplama #KürtajİçinEnUygunHafta #KürtajKliniğiKürtajMerkezi #KürtajRandevusu #KürtajYapanDoktorlar #KürtajYapılanYerler #ÖzelHastaneKürtaj #VakumluKürtaj #İstenmeyenGebelik #Dinimizde Kürtaj Kaç Haftaya Kadar Yapılır #<meta name=”keywords” content=”Ortaca Özel Muayenehane 7 hafta İstemli Kürtaj yorum “>