WhatsApp Search
Mesut Bayraktar - Muğla Kadın Doğum beyaz logo
Kadın Hastalığını Yok Saymak, İnkar Etmek Sadece Size Zarar Vermez !
Sizi Hasta Eden Durum; Atfetmediğin, Konduramadığın Jinekolojik Hastalık Olabilir. Çözümü Bahaneler Engeller.
Bilgi & Tecrübe Olgunluğuna Erişmemiş Olanlar Kadın Hastalıklarını, Kadın Sorunlarını Hormonal Değişim, Hormonal Bozukluk Olarak Bilirler. Hormonculuk, Hormonları Suçlama Kolaycılıktır.

X Kromozom İnaktivasyonu; Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker

Bunlar mutlak doğrular değildir, genetik her gün değişmektedir. Tek gerçek '' sıfır vajinal akıntı sağlıktır''.

Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker; X Kromozom İnaktivasyonu Nedir?

Normal kromozom dizilişine sahip kadınlarda (46,XX), her hücrede iki adet X kromozomu bulunur. Bununla birlikte, embriyonik dönemden itibaren kadınlarda bir X kromozomu inaktive edilir. Bu inaktivasyon süreci, tesadüfi olarak seçilen bir X kromozomunun büyük bir kısmının kapatılmasıyla gerçekleşir. Bu inaktive edilen X kromozomuna “Barr cisimciği” denir ve hücre çekirdeğinde gözle görülebilir. X Kromozom İnaktivasyonu süreci sayesinde sadece bir X kromozomu etkin hale getirilir.

Bu süreç, Lyonizasyon veya X inaktivasyonu olarak adlandırılır.

 • Inaktive olan X kromozomu, hücre bölünmesi sırasında tüm oğul hücrelere aktarılır ve tüm vücut hücrelerinde aynı X kromozomu inaktif hale gelir.
 • Bu süreç, her hücredeki gen ifadesinin düzenlenmesini sağlar ve bu da cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
İnsan kromozomları
Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker; X Kromozom İnaktivasyonu
İnsan kromozomları
 • X inaktivasyonu, insanlarda rastgele bir süreçtir ve hangi X kromozomunun inaktive olacağı rastgele seçilir. Yani, anneden veya babadan gelen X kromozomlarından herhangi biri inaktive edilebilir.
  • Bu rastgele seçim süreci, erken embriyonik dönemde gerçekleşir ve hücre bölünmesi sırasında tüm hücrelere aktarılır. Bu nedenle, tüm vücut hücreleri aynı X kromozomunu inaktif hale getirir.
  • Hangi X kromozomunun inaktive edileceği tamamen rastgele olduğu için, bir kadının vücudunda inaktif olan X kromozomu anneden mi yoksa babadan mı geldiğiyle ilgili bir eğilim veya kalıtım deseni gözlenmez. Bu sadece gelişmiş araştırma laboratuvarları ile X in orijini bilinebilir.
  • X inaktivasyonu, gen ifadesini düzenlemek ve cinsiyet gelişimini sağlamak için gerçekleşen bir süreçtir.
 • Inaktif X kromozomu, tüm vücut hücrelerinde aynıdır ve bir sonraki nesil için potansiyel DNA’nın temsilcisi olarak özel bir role sahip değildir. Yani çocuğunuzun aktif X kromozomu sizin inaktif X kromozomunuz olabilir.

Xi inaktif X kromozomunu;

Xa aktif X kromozomunu


XP paternal (baba tarafından gelen) X kromozomunu gösterir

XP’ Babanın annesinden gelen X kromozomunu gösterir

XP” Babanın babasından gelen X kromozomunu gösterir


XM ise maternal (anne tarafından gelen) X kromozomunu gösterir.

XM’ Annenin annesinden gelen X kromozomunu gösterir

XM” Annenin babasından gelen X kromozomunu gösterir


Kadının yumurtalıklarında bulunan her bir folikül şunlardan bir tanesine sahip olacak;

22+XiP ,22+XaP , 22+XiM , 22+XaM şeklinde PGC’lerde (primordiyal germ hücrelerinde) genetik materyal vardır.

Esasında; 22+XiP’ , 22+XiP” , 22+XaP’ , 22+XaP” , 22+XiM’ , 22+XiM” , 22+XaM’ , 22+XaM” şeklinde olup,

sürekli bir şekilde bu genetik havuza kendimizi, değişimlerimizi ekleye ekleye devam ediyoruz.

 • Overlerde bulunan foliküllerdeki genetik materyalin X kromozomları inaktif olabilir. Ancak, tüm foliküllerdeki X kromozomlarının inaktif olması kesin değildir.
 • X-inaktivasyonu süreci, embriyonik dönemde başlar ve hücrelerin farklılaşması ilerledikçe devam eder. Bu süreçte, her hücredeki ve onun soyundan giden X kromozomlarından biri rastgele seçilerek inaktif hale gelir. Yani, bir hücredeki X kromozomu inaktif hale gelmişse, diğer hücrelerdeki X kromozomları aktif olacaktır.
 • Foliküller, yumurtalıklardaki yapısal birimlerdir ve her folikül içerisinde bir oosit (yumurta hücresi) bulunur. Her folikül bağımsız olarak gelişir ve içerisindeki hücreler farklı gelişim aşamalarında olabilir. Bu nedenle, her foliküldeki oositlerin X kromozomlarından birinin aktif, diğerinin inaktif olması mümkündür. Bu durum, folikül düzeyinde X-inaktivasyonunun heterojen olabileceğini gösterir.

XM taşıyan yumurta, bir Y veya XPtaşıyan bir sperm tarafından döllenerek diploit zigot oluşur. Zigottan başlayarak yetişkin aşamasına ve sonraki yumurta nesline kadar X kromozomu aşağıdaki değişiklikleri geçirir:

 1. XM taşıyan yumurta, bir Y veya XPtaşıyan bir sperm tarafından döllenerek diploit zigot oluşur. Zigottan başlayarak yetişkin aşamasına ve sonraki yumurta nesline kadar X kromozomu aşağıdaki değişiklikleri geçirir:
 2. 22+XiP + 22+XiM = Zigot
 3. Zigot genom aktivasyonu geçirerek: XaPXaM
 4. X-inaktivasyonu geçirerek: XiPXaM
 5. Erken blastosist aşamasında X-aktivasyonu geçirerek: XaPXaM
 6. Embriyonik hücre çizgisinde (iç hücre kitlesi) rastgele X-inaktivasyonu geçirerek: XiPXaM veya XaPXiM
 7. Mayoz öncesi primordial germ hücrelerinde X-reaktivasyonu geçirerek: XaPXaM
 8. Mayotik arrest durumunda diploit germ hücreleri. Mayoz I sadece ovulasyonla tamamlandığından, insan germ hücreleri gelişimin ilk haftalarından ergenliğe kadar bu aşamada bulunur.
 9. Mayozun tamamlanması, aşağıdakilere yol açar: 22+XaM ve 22+XaP→ haploit germ hücreler (yumurtalar).

Gelelim Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker Olayına;

 • Kadın 46 XX , Erkek 46XY Olmak zorundadır.
 • Oğlan dayıya (anne tarafına) çekiyor ise; 46 XaMY olmalıdır.
  • Kız halaya (baba tarafına) çekiyor ise; 46 XaPXiM olmalıdır.

Olayı biraz karmaşık yapalım

 • Kadın Cinsiyet
  • 46 XaP XiM = Babacan Kadın
   ——————————
  • 46 XaP’ XiM = Babaanne Kadın
   ——————————
  • 46 XaP” XiM = Büyük Peder Kadın (~ Hala’ya Çeken )
   ——————————
  • 46 XiP XaM = Anacan Kadın
   ——————————
  • 46 XiPXaM’ = Anneanne Kadın
   ——————————
  • 46 XiP XaM” = Dede Kadın
 • Erkek Cinsiyet
  • 46 XaP Y =Babacan Erkek
   ——————————
  • 46 XaP’ Y =Babaanne Erkek (~ Dayıya Çeken !!!)
   ——————————
  • 46 XaP” Y = Büyükbaba Erkek
  • Bu böyle karmaşık şekilde gider. Aslında olay rastgelelik ile açıklanır ama ben buna inanmıyorum. Büyük bir olasılığı sadece hesap edemiyoruz. İnaktif kabül ettiklerimiz mutlak inaktif değildir. Buda çeşitliliği artırıyor. Ancak, genetik kalıtım süreci her bireyde farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, kesin bir yanıt için bireysel genetik analiz veya genetik testler gerekebilir.

Kadının yumurtalıklarındaki üreme hücrelerindeki X kromozomlarının hangisinin baskın olduğunu ;

 • 22+XiP : P’ & P”, …
 • 22+XaP : P’ & P”, …
 • 22+XiM : M’ &M”, …
 • 22+XaM :M’ &M” , …

  belirlemek için direkt bir gözlem yapmak mümkün değildir.

Esasında mitokondriler mutlak anne kaynaklıdır, denge olarak Y kromozumu da baba kaynaklıdır.

Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker - X Kromozom İnaktivasyonu Muğla kadın doğum


Genital Hijyen;

Genetiğini Belirler.

Genetiğin %10000 Mükemmel Olsun

Fetusun ( Senin ) Rahimdeyken, Su Kesene Mikrop ( Vajinal Akıntı ) Bulaştığında; IQ (Zeka) 86 – 88′ e İnmiş Olarak Doğarsın.

Allame-i Cihan Ol Çıkmaz 90 a ; Rahimde, Fetal Beyin Mikroba Hiç Dayanmıyor – Direnmiyor.

** İyi Doğ !
** İyi Doğur !

Hamur Bozulduğunda Fırında Ekmek Pişer Ama Yenmez.


Ardışık Döngü;

Vajinal Soyağacı

** Anneannen : Enfeksiyonlu Gezdi
** Annen : Enfeksiyonlu Gezdi
** Sen : Enfeksiyonlu Geziyorsan

Genetik Materyalin Neden Bozulduğunu Anlamış Olmalısın.

İnsanlarda anne veya baba X kromozomunun inaktivasyonunu etkileyen faktörler arasında şunlar bulunur:

 1. Rastgele X-inaktivasyonu: Normalde X-inaktivasyonu rastgele gerçekleşir. Her hücrede, bir X kromozomu rastgele seçilerek inaktif hale getirilir. Bu süreç, hücre bölünmesi sırasında erken embriyo döneminde başlar.
 2. XIST Geni: XIST ( XInactive Specific Transcript ) geni, X-inaktivasyonunda önemli bir rol oynar. Bu gen, inaktif hale getirilecek olan X kromozomunun üzerinde ifade edilir ve inaktivasyon sürecini başlatır. Xist RNA , X kromozomu inaktivasyonu için önemli bir rol oynayan bir uzun zincirli RNA molekülü, X kromozomunun inaktive edilmesi sırasında üretilir. Xist RNA, inaktif kromozom üzerinde yerine bağlanır ve gen ekspresyonunu baskılar.
 3. Skewed X-inaktivasyonu: X-inaktivasyon süreci, bazen rastgele olmaz ve bir X kromozomunun diğerinden daha sık inaktif hale gelmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu duruma “skewed X-inaktivasyonu” denir. Skewed X-inaktivasyonu, bazı hastalıkların veya fenotiplerin ortaya çıkmasında rol oynayabilir.
  • Skewed X-inactivation, X kromozomunun inaktivasyonunda normalden farklı bir oran veya desen anlamına gelir. Normalde, dişilerdeki her hücredeki X kromozomlarından biri rastgele inaktive edilir, bu da hücreler arasında X kromozomu gen ekspresyonunun dengelemesini sağlar. Ancak, bazen bu inaktivasyon süreci dengesiz olabilir ve bir X kromozomu diğerine göre daha fazla inaktif hale gelebilir. Bu durum, genellikle rastgele inaktivasyon sürecindeki bir hatadan kaynaklanır. Skewed X-inactivation, çeşitli genetik hastalıkların ve X kromozomuna bağlı hastalıkların fenotipini etkileyebilir. Örneğin, bazı taşıyıcı dişilerde, bir X kromozomundaki mutasyon normalden daha yaygın olarak inaktif hale gelir ve bu da semptomların ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine neden olabilir.
 4. X-inaktivasyonunun escape bölgeleri: Bazı bölgeler X-inaktivasyonundan kaçabilir ve gen aktivitesi devam edebilir. Bu bölgelere “escape bölgeleri” denir. Escape bölgeleri, inaktivasyon sürecinin etkisinden kısmen veya tamamen korunabilir.
 5. Genetik Değişiklikler: Bazı genetik değişiklikler, X-inaktivasyon sürecini etkileyebilir. Örneğin, XIST geninde veya inaktivasyonu kontrol eden diğer genlerde meydana gelen mutasyonlar, X-inaktivasyonunu etkileyerek skewed X-inaktivasyonuna neden olabilir.
 6. Ailesel Eğilim: X-inaktivasyonu bazen ailevi bir eğilim gösterebilir. Aynı aileden gelen bireylerde benzer X-inaktivasyon desenleri görülebilir.

Bu faktörler, anne veya baba X kromozomunun inaktivasyonunu etkileyebilir, ancak X-inaktivasyon süreci karmaşık ve çoklu faktörlerin etkileşimiyle belirlendiğinden, tam bir kontrol sağlamak zordur.

Kesin bir bilgi ve yazı olmamakla birlikte , normal – düz mantık gidersek baba kaynaklı X kromozomunun inaktive edilmesi gereklidir. Gerçekte böyle bir durum yok. Tam tersi de olabiliyor.,

Şu bilinen bir gerçektir; inaktif formda bulunan kromozom yani histonlar , metilasyonlar, XIST RNA ile inaktive edilir. İnaktif bir kromozom mutlak olmasa bile mutasyonlara dirençlidir. Dayıya veya halaya çekme durumunda yani tercih edilmeyen X kromozomunda birikmiş mutasyon yükü olabilir. Bunu ret eden bir veri şuan yoktur.

X kromozomunda görülebilecek mutasyonlar ve delesyonlar16
X kromozomunda görülebilecek mutasyonlar ve delesyonlar16

X kromozumuna bağlı hastalıklarda, hasta olmuş X kromozomunun inaktive edilmesi sağlıklı karşılığının aktive edilmesi birçok hastalıkta belki bir tedavi seçeneği olabilir. Tabi ki bunlar sadece düşünce boyutunda kalmış fikirlerdir.

 1. Hemofili: Kanın pıhtılaşmasını etkileyen bir grup hastalıktır. Hemofili A, faktör VIII eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Hemofili B ise faktör IX eksikliğine bağlıdır. Hemofili hastalarında X’inaktivasyonu eğri – çarpık (skewed) olabilir ve hasta X kromozomu yerine sağlam X kromozomu inaktif hale gelebilir. Bu durumda, hastalık semptomları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hemofili hastalarında X’inaktivasyon deseninin belirlenmesi, hastalığın şiddeti ve semptomlarının tahmin edilmesinde önemli olabilir.
 2. Duchenne Musküler Distrofi: Kasların zayıflamasına ve ilerleyici kas güçsüzlüğüne neden olan genetik bir hastalıktır. Kaslardaki distrofin proteininin eksikliği veya işlev bozukluğuyla ilişkilidir.
 3. Renk Körlüğü: Renk algısının bozulduğu bir durumdur. Genellikle kırmızı, yeşil veya mavi renklere karşı duyarlılıkta bir azalmaya neden olur.
 4. X’e bağlı Agammaglobulinemi: Bağışıklık sisteminin antikor üretme yeteneğini etkileyen bir hastalıktır. B hücrelerinin normal şekilde olgunlaşmaması sonucunda, antikor eksikliği ve enfeksiyonlara yatkınlık görülür.
 5. X’e bağlı İşitme Kaybı: İşitme kaybı veya sağırlığa neden olan genetik faktörlerden biridir.
 6. Fragile X Sendromu: Zeka geriliği, sosyal ve davranışsal sorunlarla ilişkili olan bir genetik hastalıktır. FMR1 genindeki bir mutasyon nedeniyle ortaya çıkar.
 7. Adrenoleukodistrofi: Bu genetik hastalık, peroksizomların işlevsizliği nedeniyle ortaya çıkar. Beyin, omurilik ve adrenal bezleri etkiler.
 8. Rett Sendromu: Bu hastalık, özellikle kız çocuklarında ortaya çıkar ve nörolojik gerilik, sosyal ve iletişimsel sorunlar ile karakterizedir.
 9. X’e bağlı hipofosfatemik rikets: Kemik mineralizasyonunun bozuk olduğu bir hastalıktır ve genellikle erkek çocukları etkiler.
 10. X’e bağlı spastik parapleji: Alt ekstremitelerin spastik felçle karakterize olduğu bir nörolojik hastalıktır.
 11. X’e bağlı mental retardasyon: Zeka geriliği ile ilişkili bir grup genetik hastalığı ifade eder.

UNUTMA !

Genital Hijyensizlik; Genetik Hijyeni Bozar”

Sizi Hasta Eden Durumla İlgili İsnat Etmediğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı? Kök Sebep , Göz Ardı Ettiğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Biliyorum Jinekologa Gittin… Normal Dediler….

Hatta Tüm Tahlillerin Sorunsuz Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım Artık Düşünmeyelim…

Tedaviye Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Oluşturmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Muayene İstemi Talep Ediniz.

Kliniğim Tamamen Temiz, Kesinlikle Gizliliğe Önem Veren Hususi Doktorluk Hizmeti Vermektedir. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.
İhmalEdilen Hastalık; Yaşam Kalitesini Bozan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Sürümcemede Bırakılarak Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Doktorluk Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Engeli Olmadan, Detaylı Alakadar Olma, Kişiye Hususi Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Jinekolojik Hastalıklarınızdan Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Yaşam Kalitenizi Yükseltir.
Kadınların sıhhatli canlıyaşam geçirmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın tereddütlerini dikkatle dinlerim. Tabiplik sanatının bütüncül olması zaruriyetinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, zihinsel, duygusal sağlıklarını ele almaktayım. Amacım, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili rehabilitasyon hedeflerini tercih etmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde ayrıntılı çalışmaktır. İyileşmek isteyen  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”dinlenildiklerini hissettiklerini” açıklamaları keyif vericidir.
Kadın üreme sağlığı & bakımı çok yönlüdür. Doğum kontrol danışmanlığı yanında  hamilelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları süresince sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) partner, gereksinimlerin karşılanmasında yardımcı şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & rehabilitasyon planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & bireye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Doktorluk melaikelerimi  gösterebileceğimi biliyorum, yaklaşım kişinin ihtiyaçlarındaolağan üstü işe yarıyor.
 • Kişiselleştirilmiş , Sadece Size Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Minimum 60 Dakika Vakit Ayırmak
 • Detaylı Özen Göstermek
 • Sevgi  Hürmet  İncelik
 • Kadirşinaslık  Cömertlik Tabanında Uzlaşma
 • Hastalık Nedenlerni Dedektif Gibi Takip Etmek
 • Sebep Olucuları Öncelikli Yaklaşımla Ortadan Kaldırmak Yapıma
 • Epistomolojik Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut İlerlemeleri Şahsi Bilimim & Algı Perspektifimde Sürdürüyorum.
Deneyimli Jinekolog DoktorOlarak Mugla İlinde Çalışmaktayım. Tedavi Yeteneklerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Sunmaktayım. Gizlilik Önceliği Olan Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Uzman Tarafından Sunulmaktadır. İdrar Kaçırma Ciddi Problem Olup Kadın Sıhhatini Bozmakta ; Uterin Sarkması Durumunda Tecrübeme Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV İncelemesi  Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanıyı Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Problemlerinizi Gidermek Beni Ongun Edecektir.
Özel Muayenehanem Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Konumdadır.  Uzman Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur


tedaviye giden yol 1 muayene ile başlar Muğla kadın doğum
Online Randevu: 05467740159


Muğla Kadın Doğum Doktoru Mesut Bayraktar Jinekolog 331x273

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisinde pasif iyileşmeye çalışanlardan olmayın.


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.


Dinamik Tablo
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 

Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?

Kadın Sağlığının, Sonraki Nesillerin ( Fetus, Bebek, Çocuk, Torun) Mutlu Huzurlu Sağlıklı Devam Edebilmesinin Yegane yolu, Dişi Üreme Organlarının;
* Uterus - Rahim
* Yumurtalık - Overler
* Tuba Uterina - Tüpler
* Rahim Ağzı - Serviks Uteri
* Vajina - Hazne
* Vulva - Perine gibi organların Topyekün Sağlık İçerisinde;Genetik Mirasın Nesilden ➞ Nesile Sağlıklı Aktarılmasından Geçmektedir. İşte bu geçiş bozulduğunda; nesilden nesile hastalıklar başlamaktadır. (Devamı İçin Ayrıntılara↓ Tıklayınız)
İhmal Edilen, Çözülmeyen En Basit Kadın Hastalığı, Zaman İçerisinde Birikim Yaparak Çeşitli Hastalıkların;
* Romatolojik
* Nörolojik
* Psikiyatrik
* Onkolojik
* Hatta Odontojenik... Hastalıkların Gelişiminde Tetik Çeken Etken (Tetiklenmiş Hastalık) Olabilir. Aniden Birdenbire Ortaya Çıkan Hastalıklara Sebep - Müsebbip Olanın; İhmal Ederek Alıştığın, Zamanla da Unuttuğun (Hastalıklara Geliştirilen Adaptasyon; İlk Stres Anında Kırılır)) Feminin Şikayetler Ana Sebebiyle Olduğu, Gizliden Gizliye Hastalığın İşlemesini Yani Kök Hastalık'ın Feminin Hastalık Olduğu Aklınıza Gelmeyebilir. Tahlillere %100 İnanmak Size Ciddi Vakit, Para, Yaşam Süresi Kaybettirebilir. Basit Yöntem + Kolaya Kaçmak Olan Sayfalar Dolusu Tetkik Sonuçlarına Sakın Aldanmayın, Tetkikler Normal Çıktı; Sağlıklıyım Diye Boş Tetkiklere Körü Körüne Bel Bağlamayın. Hekim Dışında Hiçbir Şeye %100 Güvenmeyin. Özellikle Nisaiye Hastalıkları; Kan - İdrar Tetkikleri Başarılı Oranda Tespit Edememektedir. Kronikleşmiş İlgi siz Gibi Gözüken Hastalık Hastalık Kök Sebeplerinin Kadınsal Maraz Olması Size, Çevrenize Alakasız,- Saçma Bile Gelebilir. Hatta Sıklıkla Ciddi Hastalığınızla Bağlantı Açısından Genital Bölgeyle Ne Alakası Var Şeklinde Sizi Hataya, Durumu Algılamada Körlük - Konduramamaya Düşürebilir; Dikkat Ediniz! Nisaiye Hastalığı Bekleterek; Kendi Kendine, Zaman Tanımakla, Vakit Geçirmekle İyileşmesi Mümkün Değildir.

Muğla Ayrıntılı Ultrason

Gebelik Takiplerinin & Doğum Öncesi Teşhis İşlemlerinin Önemli Basamağıdır. Minimum 60 dakika Sürmektedir. Kaliteli Gebelik Asla Ucuz, Standart Yaklaşımlarla İdame Ettirilemeyecek, Riske Atılamayacak, Stres Karşısında Frajil Olabilecek Kritik Dönemdir. Mesut Bayraktar Şehrin İçerisinde En Önde Gelen, Vajina Serviks Rahim  Sağlığına Yönelik En İyi Jinekolog Doğum Uzman Doktorlar Arasında Olmasının Yanı Sıra, Özel Muayenehanesinde 18 - 24 Hafta Arası Muğla Ayrıntılı Ultrason Verirken Bütünsel yaklaşımla Geçmeyen Mantar Hastalığı Servikal Smear Polip Ameliyatı Video Kolposkopi HPV Gebelikte Spiral Çıkarma Tıbbi Muğla Kürtaj işlemi Riskli Hamilelik Takipleri Transvajinal Ultrason Rahim İltihabı Tedavisi İdrar Kaçırma Tedavisi Şeffaf Beyaz Kahverengi Sarı Yeşil Kötü Renkte Olabilen Kokulu Kokusuz Vajina Akıntı Yanma Kaşıntı Batma Kanama Tedavilerinin Planını Yapmaktadır. Gereğinde Rahim Alınma Ameliyatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Hatunların Huzur İçerisinde Sağlıklı Mutlu Yaşam Sürmeleri Gerekliliğine İnanmaktayım. Tabip Mesut Bayraktar; Female Üreme Sağlığını Güçlendirme Konusunda Tutkulu Hekimdir. Çünkü Feminin Genital Organların Zindelik İçerisinde Başarıya Ulaşması Küresel Refaha; İnsanlık Barışına Hizmet Ederek, Dünyayı Yaşanılacak Daha Güzel Yer Yapacak Ehemmiyettedir.

Mesut Bayraktar, Hekiminin Muayenehanesi Coğrafik Konumu İtibarıyla Bölgenin Ortasında Kalmaktadır.
 1. Ortaca Kadın Doğum Doktoru

 2. Köyceğiz Kadın Doğum Doktoru

 3. Dalaman Kadın Doğum Doktoru

Yönelik Hekim Aktif Biçimde Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Yörelerine Çalışmaktadır.

Kadınlarda Hastalıkların Kronikleşmesi

; Hastalıklara Adaptasyon & Woman Psikolojisiyle Birleşince Şikayetleri Normalleştirmek Kaçınılmaz Olmaktadır. Baş Edilmesi Zor Genital Hastalık İnkar Psikolojisine Giren Hanımefendiler; Yumurtalık Rahim Serviks Vajina Vulva Perine Hastalıklarının → Sebep Olduğu Hastalıkları (Buna

Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık

Diyorum) Taşıyabildiği Ömüre Kadar Kendine + Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalıklara Bulunmaz Nimettir). Sizi, Ailenizi, Gelecek Nesilleri Patolojik Birliktelik Kıskaçlanmasından; Hastalıklara Hamal Olmak Durumundan Koruyacak Tek Güç
Muğla Tecrübeli Jinekolog Doktor
la Yaşam Boyu Sürecek İş Birliği (Hekim Hasta Bağı) Yapmaktır.

Hayat Boyunca Sabit Değişmez Doktor Jinekolog Yani Muğla Jinekolog Hekim Uzman Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Dişilikle İlgili Sağlık Bilgileriniz, Tek Elde + Tek Beyinde Toplanacağından Size Erken Tanı, Etkin Tedaviler Halinde Geri Dönecektir. Muğla Sabit Jinekolog Doktoru Edinmek Başta Woman Sağlığını İyileştirecek; Topyekün Hayat Kalitesini Yaşam Sürenizi (Ömrünüzü) Yükseltecektir.

Kadın Hastanede Hangi Jinekolog Doktor Varsa; Rastgele Randevu Alma Hatasından Vakit Kaybetmeden Derhal Uzaklaşmalıdır. Kıymeti Ölçülemez Değerde Olan Rahim Vajina Sağlığına Sunulan; Ucuzcu Yaklaşımlar, Basit Öneriler, Hurafe Teşvikler Canınızı Sıkan Hastalıklar Fırtınası, Düşkünlük, ... Nedeni Bilinmez Sağlık Sorunları Başa Bela Olmadan Değişmeniz Gereklidir. Hastanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme Öğretilmiş Dürtüsünden Aciliyetle Sıyrılmak Zaruridir. Kendinize Her Daim Ulaşabileceğiniz, Konuşabileceğiniz
Muğla Kadın Doğum Uzman Doktor
Bulmanız - Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca Sabit jinekolog Doktor; Günün Önemli Anında Arayabileceğiniz, Korku Olmadan Soru Sorabileceğiniz, Utanma Yaşamadan Tartışma - Fikir Alış Verişi Yapabileceğiniz Muğla Jinekolog Hekim Mesut Bayraktar Her Daim Bir Telefon Kadar Uzakta Olacaktır. Dişi Genital Problemlerinize Şifa Bulamıyorsanız, Temel Sebep; Aksi İspat Edilene Kadar "Jinekolojik Hastalık" Olabileceğini Hiç Ama Hiç Unutmayınız.

Kadınlarda Jinekolojik Sağlık; Genel Sağlıktan Daha Değerlidir

. Üreme Organlarının Sağlığı; Sırasıyla Anneyi , Fetusu***, Ailesini, Toplumu, Fetus***'dan Olacak Gelecek Nesilleri Yani Küresel Refaha Etkisi Uzanan Kıymettedir. Hanımların, Kızların Sağlığını Önemsemeyip, Rahim Over Vajina Sorunlarınızı Göz Ardı Etmek Büyük Hatadır. Masrafsız Görünen Basitleştirme - Öteleme Tuzaklanmasına Kapılmayınız. Doğru Teşhis Gerçek Tedavi Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktoru

Jinekologlar Arasında Olan Doğum Uzmanı Dr. Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesinde Kadirşinas Hastalarını Bekler; Doğum Hastalıkları Kliniği İçerisinde Ultrason Kolposkopi İncelemesi Sıvı Bazlı Servikal Smear Yapılmaktadır. Muayene Randevusu Almak İyi Başlangıçtır. Bugün Tedavi - İyileşmek İstiyorsanız Şimdi Adım Atın. Ömür Boyu Devam Edecek Hekim Hasta Bağını Geliştirmek Amacıyla Mesut Bayraktar WhatsApp Online Anında Randevu: 05467740159 Vasıtasıyla İletişime Geçip Jinekoloji Bilim Dalına Kendini Adamış Meslek Ustası Ob&Gyn Operatör Dr Bayraktar'a Muayene Vasıtasıyla Tanışabilirsiniz.

Özel Muayenehane Otele

En Yakın Kadın Doğum Doktoru

Konumundadır. Klinisyen Hekim Burada Çok Sayıda Hastalığın Teşhisini Klinik Yetiletiyle Koyabilmektedir. Başlıklandırmak Gerekir İse; Doktorun Tedavi Yetenekleri;
 • X Kromozom İnaktivasyonu nedir ve nasıl gerçekleşir?

 • Muğla Detaylı Ultrason
 • Muğla Myom
 • Muğla Polip Alınması
 • Muğla Kistektomi Tedavisi
 • Genital Bölgede İnflamasyon Tedavileri
 • Tekrar Eden Mantar Tedavisi
 • Pelvik Enflamatuar Hastalık Tedavisi
Muğla Kolposkopi İncelemesi Muğla Kolposkop Yapıyorum. Çünkü Dişi Bireyler, Üreme Sisteminin Hastalıklarının; Semptomlarına Hızlı Adaptasyon Evrimi Sergilediğinden; Bunda
* Toplumsal Kanıt Kuramı Temelli Jinekolojik Ponzi Kitleleri +/-
* Östrojen Sarhoşluğu +/-
* Yüksek Cinsel Market Değeri +/-
* Gencim Güzelim Kusursuz Süperim Genital İnkar Durumu +/-
* Partnerde Cinsel Feromonal Baskınlığı Kaybetmemek Adına Feminine Hastalıkları İnkar Etmek Etkin Olup Dişilere Özgü Hastalıkları Hızlı İvmeyle Kronik Yapabilmektedir. Kolposkopi, Smear, HPV İncelemeleri Hekime Burada Kompleks Olmuş Durumlarda Yardımcıdır. Kolposkopi (Kolposkopi Rahim Ağzının Adeta Röntgenidir) HPV Rahim Aldırma Ameliyatı Dirençli Geçmeyen Mantar Hastalığı Infertilite Rahim İltihabı Tedavisi Gebelik Takibi Yasal Süresinde Tıbbi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme Miyom Aldırma Ameliyatı Polipektomi Genital Kaşıntı Akıntı Batma Yanma Kanama Ötesine Kadar; Bayanın Yaşamı Boyunca Sağlıklarını Yönlendirmelerine Yardımcıyım. Hanımefendilerin Yanlarında Çalışan Güçlü Sağlık Savunucularına İhtiyacı Var. Mesut Bayraktar Kendisini İdrar Kaçırma Tedavisi Terapötik Muğla Kürtaj İşlemi Muğla Ayrıntılı Ultrason İncelemesi Servikal Smear Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Doğum Kontrol Danışmanlığı Çocuk İstemi Gebelik Takibi Cerrahi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme 2. Düzey Ultrason Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Değerlendirmesi Ameliyatı Polipektomi Polip Aldırma Ameliyatı Rahim Sarkması Tedavisi Tanısal Muğla Kürtaj İşlemi Yanında Vajina Sıkılaştırma Rahim Aldırma Ameliyatı Geçmeyen Mantar Hastalığı Rahim İltihabı Tedavisi Vulvar Akıntı Yanma Batma Kaşıntı Kanama Konularında Hastalarımın Yanında Adeta Ortak - Yaver; İhtiyaçların Karşılanmasına, Sorunların Çözülmesinde Profesyonel Yardımcı Konumda Kendimi Görmekteyim.

Menopozda Uykusuzluk ... Gibi Yaşlanma, Doğumlar , Menopozla İlişkili Hastalıklarla İlgilenmeyim, Tedavilerini de Vermekteyim.

Dahası Vulvar Bölgeyle İlişkili Vestibular Gland Ostia Hastalıklarının Teşhis & Tedavilerini Planlamaktayım. Bu Planlamalarla Beraber Jinekolog Uzm.Dr. Mesut Bayraktar; Doktorluk Sanat & Zanaatının Bütüncül Olması Gerektiğinin Farkında olup; Bu Farkındalıkla Hastalarımın Fiziksel Zihinsel Duygusal Sağlıklarını Ele Almaktadır. Tecrübeli Doğum Doktoru Klinisyenliğin Sağladığı Profesyonellikle Hastanın Endişelerini Dinlerim. Eğip Bükmeden Yaymadan Sadece Gerçekleri Konuşurum. Amacım, Her Hastayla, Jinekolojik Sağlıklarıyla İlgili Bakım - İyileşme - Rehabilitasyon Hedeflerini Seçmelerine Önceliklendirmelerine İzin Verecek Şekilde Detaylı Çalışmaktır. İyileşmek İsteyen Bireyle Hayatta Oldukları Yerde Buluşmak Gayesiyle Elimden Geleni Yapıyorum. Elbette Benim Çabamdan Daha Önemlisi Bireyin İyileşmeyi İstemesi + Doğru Tabiple Temas Etmesidir.

Muğla Kürtaj Yukarılarda Sıraladıklarım Dışında 8 Hafta Gebelik Muğla Kürtaj İşlemi ( İstenmeyen Hamilelik); Başta Gelmek Üzere Tüm Genital Sistem Hastalık Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda Tedaviye Giden Yolu 1 (Bir) Mayene Başlatır. Kadın sağlığını koruma, hastalıkları iyileştirme misyonuna Sahibim ; Rahatlık güvenlik önceliğimdir. Hastayla bireysel ilgilenmek, hastaya uygun tedavi planları sunarım. Muğla 'da bulunan modern özel muayenehanem konforlu ortam sunar.

Muğla Kadın Doğum Doktorları


Muğla Kadın Doğum Doktoru Özel Muayenehane


Muğla Kadın Doğum Doktoru Jinekolog Mesut Bayraktar


 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson'da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa'sı Virchow'unda haklı olduğunu vurgulamaktadır. Her bir Ekol Platon'un Mağara Alegorisinde Bulunan, Zincirlerinden Kurtularak Mağaradaki Ateşin Işığına Alışmış Ama Güneşe Ulaşamamış Mahkumlardır. Güneşe Çıktığınızda Gördüğünüz; Sıfır Vajinal Akıntı sağlıktır.


Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]