WhatsApp Search
Mesut Bayraktar Mugla Kadin Dogum renkli logo
Kadın Hastalığını Yok Saymak, İnkar Etmek Sadece Size Zarar Vermez !
Sizi Hasta Eden Durum; Atfetmediğin, Konduramadığın Jinekolojik Hastalık Olabilir. Çözümü Bahaneler Engeller.
Bilgi & Tecrübe Olgunluğuna Erişmemiş Olanlar Kadın Hastalıklarını, Kadın Sorunlarını Hormonal Değişim, Hormonal Bozukluk Olarak Bilirler. Hormonculuk, Hormonları Suçlama Kolayacılıktır. Östrojenin insanlık tarihine kadar uzanan zengin bir geçmişi vardır. 'Östrojen' terimi, hayvanlardaki çiftleşme döngüsünü (erkeğin kabulü, 'tutku veya ilham') ifade eden Yunanca 'Oistros' kelimesinden türetilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Alman bilim adamı Adolf Butenandt ve Edward Adelbert Doisy östrojeni keşfetti. Östrojenle ilgili çok şey ortaya çıkarılmış olsa da östrojen sarhoşluğu daha az bilinen bir konu olmaya devam ediyor. Östrojen sabah günlük ritmine uygun olarak artar ve endojen opioidlerin etkilerini güçlendirir. Bu güçlendirme hastaya sahte bir zırh gücü sağlar. Dolaylı etkilerinden dolayı östrojen güçlü bir ağrı kesicidir; hasta olabilirsiniz ama bunu hissetmezsiniz. Dahası, yarattığı derin coşku, ilgisizlik halinde bile hastalığınızı gereksiz görmenize neden olabilir. Östrojen sarhoşluğu sizi, tedavisiz onlarca yıl sürecek deformasyonlara yol açabilecek, sonuçta yaşlanmaya neden olabilecek ve zamanla deformasyonları daha da kötüleştirebilecek bir döngüye sokar. Dolayısıyla, menopozda östrojen sarhoşluğunun uyuşukluk ve kayıtsızlık zırhı silinirken, bir yaşam kalitesinde düşüş, hastalıklarda patlama meydana gelir.

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! – Östrojen Sarhoşluğu

Yüksek östrojen sizi uyuşturucuları (kokain, metamfetamin, morfin ve türevleri, ...) kötüye kullanmaya karşı daha duyarlı hale getirebilir. Eğer bir kadınsanız, muhtemelen dalgalanan östrojen seviyelerine aşinasınızdır. Yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi belirtiler yaygındır.

Östrojen sarhoşluğu: östrojenin Bilinmeyen Etkileri

Östrojenin tarihi, insanlık tarihine kadar uzanmaktadır. Östrojen kelimesi, Yunanca “Östrus” kelimesinden türetilmiştir, bu kelime, hayvanlarda çiftleşme döngüsünün ( erkeği kabul etmenin, ‘şevk veya ilham’) adıdır. 19. yüzyılın sonlarında, Alman bilim adamı Adolf Butenandt ve Edward Adelbert Doisy, östrojeni keşfettiler. Östrojenle ilgili çok şey keşfedildi ama östrojen sarhoşluğu bilinmeyen bir konudur. Östrojen (kendisi, metabolitleri, reseptör yoğunluğu,…) sabah diürinal ritmine uygun olarak artarak, endojen opioidlerin etkilerini potansiyelize eder. Bu potansializasyon hasta kadına bir yalancı zırh gücü kazandırır. Östrojen indirekt etki nedeniyle güçlü bir ağrı kesicidir, hastasınız ama hissetmezsiniz. Bunun üstüne müthiş bir öfori (ilham, şevk) verdiğinden hastalığınızı aldırmazlık içinde gereksiz dahi görebilirsiniz. Bu östrojen sarhoşluğu size on yıllarca tedavi almadan deforme olmanızı → yaşlanmanızı ve yaşlandıkça → deformasyonun artmasını indükleyen bir döngüye sizi sokar. Dolayısı ile östrojen sarhoşluğunun menopozla bitmesi nedeniyle, yani hissetmeme + aldırmama zırhı ortadan kalkınca çöküş başlamaktadır.

Daha yüksek östrojen seviyelerine sahip kadınlar, bazı ilaçların yan etkilerine karşı daha duyarlı olabilir.

Yüksek östrojen sizi uyuşturucuları (kokain, metamfetamin, morfin ve türevleri, …) kötüye kullanmaya karşı daha duyarlı hale getirebilir. Eğer bir kadınsanız, muhtemelen dalgalanan östrojen seviyelerine aşinasınızdır. Yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi belirtiler yaygındır. Herhangi bir hormonal dengesizlikten muzdaripseniz, etkilenen tek şey genel sağlığınız değildir. Motivasyon, stres ve enerji dengenizde etkilenebilir. Östrojen ile ilaç kötüye kullanımının gelişimi arasında önemli bir bağlantı vardır.

Kosten ve arkadaşlarına göre erkekler daha fazla kokain kullanıyor ve bunun bağımlısı olsa da, kadınlar ilk kokain kullanımından, bağımlılığa ilerleyen süreçte erkeklerden daha hızlı bir ilerleme gösterdiklerini söylemektedirler.

Bu hızlı şekilde bağımlı olan kadınlarda, erkeklerden daha fazla; işsizlik, yüksek oranda depresyon ve anksiyete bozuklukları ve daha ciddi tıbbi problemler olduğunuda belirtiyorlar yani stres karşısında kadınların daha hızlı çöktüğünü bir nevi ifade etmişlerdir.

Becker ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada kadınların erkeklerden daha fazla kokainin olumlu sübjektif etkileri (öfori duyguları) yaşadıklarını bu olumlu öznel etkilerin artmasının, kadınların bağımlılık aşamalarında erkeklerden daha hızlı ilerlemesinin nedeni olduğu tahmin etmişlerdir.

Kadınların düzenli olarak yasal ve yasadışı uyuşturucuları erkeklere göre daha düşük dozlarda kendi kendilerine uygulamaya başladıklarını, bu kullanımın daha hızlı bir şekilde bağımlılığa evrildiğini, kadınlardaki uyuşturucu yoksunluğunun nüksetme açısından daha büyük risk oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Bunun dışında kadınların eroin kullanımlarını erkeklerden daha hızlı artırma eğiliminde (sensitize) olduklarını, daha kısa sürede bağımlı hale geldiklerini de ifade etmişlerdir.

 • Sensitizasyon ve desensitizasyon, bir organizmanın bir uyaranla nasıl tepki verdiğini belirleyen kavramlardır. Bu terimler, psikolojide, nörolojide, tıpta ve diğer birçok alanda kullanılır.
 • Sensitizasyon, bir uyaranın tekrar tekrar maruz kalınması sonucunda tepkinin artmasıdır. Bu, uyaranın organizma tarafından daha yüksek bir hassasiyetle algılanması ve işlenmesi ile gerçekleşir. Örneğin, sürekli bir gürültüye maruz kalan bir kişi, zamanla bu gürültüye daha duyarlı hale gelebilir ve her seferinde daha güçlü bir tepki verir.
 • Desensitizasyon ise, bir uyaranın tekrar tekrar maruz kalınması sonucunda tepkinin azalmasıdır. Bu, uyaranın organizma tarafından daha az bir hassasiyetle algılanması ve işlenmesi ile gerçekleşir. Örneğin, bir insan sürekli olarak belirli bir kokuyla karşılaştığında, zamanla o kokuya karşı tepkisi azalabilir ve neredeyse hiç tepki vermemeye başlayabilir.
 • Sensitizasyon ve desensitizasyon, beyindeki sinir ağlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla gerçekleşir. Bu süreç, öğrenme, hafıza ve duyusal işleme gibi çeşitli zihinsel süreçlerle de ilişkilidir.

Östrojen ve Madde Bağımlılığı


Östrojen ve madde bağımlılığının ilerlemesi arasında önemli bir bağlantı fark edilmiştir. Daha yüksek östrojen seviyeleri, beynin dopamin ödül yolunu yoğunlaştırır, bu da zevkli duygularda bir artış yaratır. Bir kadın menstrüasyonun yüksek östrojen evresindeyken, zevk için bir tür başka ilaç alabilir ve yaşadığı dalgalanmaları fark etmeyebilir ve vücudunda neden olduğu değişiklikleri fark etmeden eğlence için başka bir madde alabilir. Klinik araştırmalar genel olarak kokain ve metamfetaminin öfori ve olumlu pekiştirici etkilerinin foliküler fazda luteal faza göre daha belirgin olduğunu göstermiştir. Burada östrojenin kullandığı yolakların endocannabinoid sistem ( Kannabinoid reseptörler ) üzerinden yaptığı vurgulanmaktadır.

 • Estradiol ile kolaylaştırılan sensitizasyon, kanabinoid tip 1 reseptörlerine bağlıdır.
 • Estradiol uyuşturucu bağımlılığının gelişmesinde Endokannabinoid sisteminin güçlenmesine aracılık eder
Üreme Çağlarında Östrojen Düzeyleri

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! - ÖStrojen Sarhoşluğu
Üreme Çağlarında Östrojen Düzeyleri

pg/ml = pikogram/mililitre

İnsan bedeninde Üretilen Östrojenler (E1 , E2, E3, E4)

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! - ÖStrojen Sarhoşluğu
İnsan bedeninde Üretilen Östrojenler (E1 , E2, E3, E4)

Progesteron Uyuşturucu Arama Davranışını Azaltır

Progesteron, vücudun hamilelik için hazırlanmasında rol oynar. Progesteron seviyesi azaldığında östrojen baskın hormon haline gelir. Araştırmacılar, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden insanlara progesteron verildiğinde, progesteron hormonunun sigara ve kokain kullanımını azaltmada terapötik bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Progesteron, bir ilacın ödüllendirici etkilerini azaltır ve madde arama motivasyonunu düşürür. Bir araştırmaya göre, kokain kullanan ve yüksek endojen progesteron seviyelerine (> 4 ng/ml) sahip kadınlar, düşük endojen progesteron seviyelerine sahip olanlardan çok daha az stres ödüllendirici madde kullanım isteği bildirmiştir.

Progesteron, vücudun hamilelik için hazırlanmasında rol oynar. Progesteron seviyesi azaldığında östrojen baskın hormon haline gelir. Araştırmacılar, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden insanlara progesteron verildiğinde, progesteron hormonunun sigara ve kokain kullanımını azaltmada terapötik bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Progesteron, bir ilacın ödüllendirici etkilerini azaltır ve madde arama motivasyonunu düşürür. Bir araştırmaya göre, kokain kullanan ve yüksek endojen progesteron seviyelerine (> 4 ng/ml) sahip kadınlar, düşük endojen progesteron seviyelerine sahip olanlardan çok daha az stres ödüllendirici madde kullanım isteği bildirmiştir.

Ne Anlatmak İstiyorum ? Bunun Jinekoloji İle ne İlgisi Olabilir ?

Yukarıda yazdıklarım jinekolog olmayan araştırmacıların bakış açılarıdır. Şimdi olaya birde jinekolog yani benim gözümden bakalım !

Çok nadir kadın, bizim toplumumuzda östrojen etkisi ile uyuşturucu bağımlılığına yakalanmaktadır.

Östrojenin ne kadar güçlü, etkin ve diğer sistemler ile iç içe olduğunu şimdi daha iyi anlamış olmalıyız.

Hemen diğer doktorların görmediklerine odaklanalım !

Peki östrojen başka ne yapıyor!

Her kadın farklıdır, her bir farklı kadının her bir günüde farklıdır

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! - ÖStrojen Sarhoşluğu
Her kadın farklıdır, her bir farklı kadının her bir günüde farklıdır

Önemsetmiyor ! ve hatta jinekolojik narsisizmi (Caravaggio Etkisini) provake ediyor.

İnsan evriminin on binlerce yıl alan sürecinde kadın bedeninde östrojen ve onun reseptörleri gelişti. Bu günden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar kadınların ortalama yaşam ömrü 28 yıl idi. Yani Menopozu gören kadın çok azdı. Doğum kanamaları, doğuma – gebeliğe bağlı sorunlar, enfeksiyonlar, kansızlık, ve benzeri gibi daha bir sürü etken nedeniyle kadınlar biyolojik bir yetersizlik içersindeydiler ve bu biyolojik açığı kapatıp, üstüne avantajlı çıkmalarını sağlayan bir doping yani östrojen dediğimiz hormonun korumasına sahip oldular. Östrojenin tarihi, işte bu yüzden insanlık tarihi kadar eskidir. Östrojen kelimesi, Yunanca “Östrus” kelimesinden türetilmiştir, bu kelime, hayvanlarda çiftleşme döngüsünün yani erkeği kabul etme, şevk veya ilhamın adıdır. 19. yüzyılın sonlarında, Alman bilim adamı Adolf Butenandt ve Edward Adelbert Doisy, östrojeni keşfettiler. Östrojenle ilgili çok şey keşfedildi ama östrojen sarhoşluğu bilinmeyen bir konudur. Östrojen (kendisi, metabolitleri) diürinal ritme uygun olarak sabah artarak, endojen opioidlerin etkilerini potansiyelize eder. Bu potansializasyon hasta kadına bir yalancı zırh gücü kazandırır. Endorfinler, vücutta doğal bir ağrı kesici olarak işlev görürler ve aynı zamanda zevk ve mutluluk hissi de verirler. Östrojen indirekt etki nedeniyle güçlü bir ağrı kesicidir. Hastasınız ama bunu size hissettirmez. Bunun üstüne müthiş bir öfori (ilham, şevk) verdiğinden hastalığınızı aldırmazlık içinde, hatta gereksiz – önemsiz dahi görebilirsiniz. Bu östrojen sarhoşluğu size on yıllarca tedavi olmadan hasta gezmenize, sessizce deforme olmanıza ve yaşlanmanıza; yaşlandıkça deformasyonun artmasını indükleyen bir döngüye sizi sokar. Dolayısı ile östrojen sarhoşluğunun menopozla bitmesi nedeniyle, yani östrojene bağlı hastalıkları hissetmeme ve aldırmama zırhı ortadan kalkınca çöküş başlamaktadır. Üreme çağlarında östrojen etkisi altındaki kadın genital enfeksiyonlara işte bu yüzden daha dirençli, hastalık halinde bile duygusal durumu öforik yani hastalık esnasında fiziki bedenini güçlü hisseder. Östrojen tarih boyunca kadına direnme – sabretme , dayanma gücü vermiştir. 2000 yıl önce bu avantajdı, zaten ortalama ömür 28 yıl idi. Fakat şuan bu ortalama yaşam süresi 80 lere dayanmış durumda ve östrojenin , kadına hastalıkları aldırmama – umursamama etkisi yani östrojen sarhoşluğu artık kar olarak değil zarar olarak dönmektedir. Bu hipotezimi destekleyen Tamamlayıcı çalışmalar ayrıca oksitosin, vazopressin, hipotalamik hipofiz adrenal eksen hormonları, seks hormonları, tiroid hormonları ve beslenme hormonları gibi bazı hormonların muhtemelen bağımlılık süreçlerinde yer aldığını ortaya koymuştur. Bu hormonlar toleransı, duyarlılık ve kompulsif ilaç arama ve alma davranışlarınıda etkiler. Östrojen ; Vajinal akıntıyı önemsetmiyor !, östrojen on yıllarca (menopoza kadar!) ciddi jinekolojik sıkıntıyla gezen – bununla uyuyabilen – adaptasyon sergileyerek yaşayan kadınların esas gücüdür. Gün ve gün; sürekli , milim milim rahim içinde büyüyen miyomları ve polipleri önemsetmiyor, hissettirmiyor. Aylarca uzamış vajinal kanama ile yaşayan kadınlara, çektikleri eziyeti önemsetmiyor ve müthiş bir dayanma – sabretme gücü veriyor. Yıllarca maruz kalınan yoğun pelvik enflamasyon neticesinde gelişen bel fıtıkları, omurga kaymaları, diz eklemi bozulmaları, romatolojik hastalık, romatolojik hastalık sekellerine, otoimmün hastalıklara jinekolojik sorun temelinde bakmamayı, atfetmemeyi, genital sisteme yormamayı yani konduramamayı sağlıyor ; hatta bu hastalıkların kronikleşerek ilerlemesini büyümesini östrojen sağlıyor. Kesinlikle östrojen altındaki yani östrojen sarhoşu olmuş bir kadını tecrübeli Jinekolog Hekim kontrol ederek, kadını kendisinden korumalıdır. Kadının 20 – 30 lu yaşlarında yani en kaliteli ve güçlü östrojenin üretildiği yaşlarda, kadınlar kendilerinde asla hastalık düşkünlük zayıflık kabul etmiyorlar. Bu yaş grubunda baskın hormon olan östrojen ve bunun etkisinde olan endo kano binoid sistem (kabaca bedenimizdeki esrar üretim merkezi) o kadar aktif ve güçlü ki; sonra kadın beynindeki östrojenle beslenen dopaminerjik ödül mekanizması da o kadar aktif olduğundan Jinekololojik semptomları yani vajinal akıntıyı kadına önemsemiyor. Bunlar kadına vız gelip tırıs gidiyor. kadın vajinal akıntıyı önemsemiyor , on yıllarca bununla yaşayabiliyor. Bu kadar süre, kendince sıkıntısız yaşadığı için zaman içinde normalleştiriyor. Vajinal kokuyu önemsetmiyor. Fazla fazla olan regl kanamalarını önemsemiyor. Enfeksiyonlar nedeniyle oluşan cinsel ilişki sırasındaki ağrıyı (disparoniyi) önemsemiyor. Aklınıza gelecek çoğu şeyi östrojen sarhoşluğu önemsetmiyor ! Bu kontrolsüz hormonal yatkınlık yani östrojen sarhoşluğuna ; toplumsal kanıt kuramı ve jinekolojik şikayetleri önemsememe ailesel mirası eklendiğinde kadınlar çok hasta olmaktadırlar.

Östrojen, kadın üreme sistemi ve meme dokusu gibi birçok dokuda üretilen bir hormondur. Yapılan araştırmalar, östrojenin sirkadiyen ritimlerle ilgili olduğunu ve çeşitli işlevleri düzenlediğini göstermektedir. Östrojen, bir nörotransmiter olan serotonin düzeylerini artırarak beyindeki duygusal durumu ve davranışları etkiler. Ayrıca, östrojen, bazı hücrelerdeki reseptörlerle etkileşerek, bu hücrelerin davranışını ve tepkisini etkiler.

Östrojen, aynı zamanda sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı gibi çeşitli sistemlerin düzenlenmesinde de rol oynar. Östrojenin etkileri, hormonal dengesizlikler, yaşlanma, gebelik ve menopoz gibi durumlar sırasında daha belirgin hale gelebilir.

Östrojen ve endojen endorfinler arasında bir ilişki vardır. Östrojen, endorfin üretimini artırabilir ve bu nedenle endorfin seviyelerini yükseltebilir. Endorfinler, vücutta doğal bir ağrı kesici olarak işlev görürler ve aynı zamanda zevk ve mutluluk hissi verirler. Bu nedenle, östrojenin endorfin üretimini artırması, ruh hali ve ağrı yönetimi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir (Östrojen Sarhoşluğu Burada Beliriyor).

Östrojenin sirkadiyen ritmi, vücudun doğal bir ritimde işlev göstermesini sağlar. Östrojen salınımı, gün içindeki farklı saatlerde farklı seviyelere ulaşabilir. Örneğin, östrojen seviyeleri sabahları daha yüksek olabilirken, geceleyin daha düşüktür. Bu ritim, hormonun vücut üzerindeki etkisinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda hormonun desensitizasyon gelişimini engellemesine yardımcı olur.
 • Östrojen ve endojen endorfinlerin bu diürnal ritmi, vücut fonksiyonlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Örneğin, yüksek östrojen seviyeleri sabahları enerjiyi artırarak güne başlamaya yardımcı olabilirken, akşam saatlerinde daha düşük östrojen seviyeleri uyku kalitesini artırarak dinlenmeye yardımcı olabilir. Benzer şekilde, sabahları yüksek endorfin seviyeleri, gün boyunca daha iyi bir ruh hali ve ağrı yönetimi sağlayabilir.
 • Östrojen seviyeleri yükseldiğinde, birçok kadın kendini daha enerjik, motive ve pozitif hissedebilir. Şu çok dramatik bir tecrübemdir; kadınlar günün sonlarında ve/veya geceleri acillik olurlar.
östrojen sarhoşluğu vajinal feromon toplumsal kanıt kuramı jinekolojik narsisizim Muğla kadın doğum
Bundan sizi koruyacak tek şey sabit değişmez jinekolog doktordur
Evet !
Bu Gücün Farkındayım !
Seni Kendinden Koruyacak
Tecrübeli Jinekolog Hekim
Tek ihtiyacm Olan ! östrojen sarhoşluğundan seni koruyacak tek şey sabt değişmez jinekolog doktordur Muğla kadın doğum
Bundan sizi koruyacak tek şey sabit değişmez jinekolog doktordur
kronikleşen kadın hastalıkları kendisini dev aynasında görmek östrojen sarhoşluğu gencim güzelim kusursuz süperim jinekolojik ponzi Muğla kadın doğum

Östrojen Direnci hiç konuşulmuyor

Östrojen direnci, hücrelerin östrojene normal yanıt verememesi veya yanıt verirken normalden daha fazla östrojen gerektirmesi durumudur. Bu durumda, östrojen reseptörleri hala hücrelerde mevcut olsa da, östrojenin hücre içine girmesi ve hücre aktivasyonunu başlatması için gereken sinyallerin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Östrojen reseptörlerinin üretimi sırasında meydana gelen protein katlanma bozuklukları, maldisfonksiyonel östrojen reseptörleri oluşumuna neden olabilir.

Östrojen reseptörleri, östrojen hormonunun hücrelerdeki etkilerini kontrol eder ve bu nedenle yanlış şekilde katlanmış reseptörlerin hücrelerde düzgün çalışmamasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu durum, özellikle meme kanseri gibi östrojen reseptörü pozitif tümörlerde, hormon terapisi sırasında önemli bir endişe kaynağı olabilir.

Östrojen direnci, birçok farklı faktöre bağlı olarak oluşabilir.

Bunlar arasında genetik faktörler, yaşlılık, obezite, stres, yanlış beslenme, egzersiz eksikliği, bazı ilaçların kullanımı ve çevresel faktörler yer alabilir.

Östrojen direnci, birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Örneğin, östrojen direnci meme kanseri, endometriyal kanser, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalık riskini artırabilir. Ayrıca, östrojen direnci, vücuttaki inflamasyon seviyelerini artırarak ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarını etkileyerek bağışıklık sistemi sağlığına da zarar verebilir.

Östrojenin Metabolitleri & zararlı Metabolitleri

HormonAçıklamaKanser Riskine Etkisi
Estradiol (E2)En yaygın olarak bulunan östrojen türüdür ve kadınların yumurtalıklarında en yüksek seviyelerde bulunur. Ayrıca erkeklerin testislerinde de bulunur.
Estron (E1)Menopoz sonrası kadınlarda daha yüksek seviyelerde bulunan bir östrojen türüdür.
Estriol (E3)Hamilelik sırasında üretilen bir östrojen türüdür ve plasentanın ürettiği bir hormondur.
Estetrol (E4)Hamilelik sırasında plasentada üretilir ve diğer östrojen türlerinden farklı olarak sadece hamilelik sürecinde varlığı gözlemlenir.
2-hidroksiöstron (2-OHE1)E1’in bir metabolitidir ve meme kanseri riski azaltıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.Azaltıcı etki
4-hidroksiöstron (4-OHE1)E1’in diğer bir metabolitidir ve meme kanseri riski arttırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.Arttırıcı etki
16α-hidroksiöstron (16α-OHE1)E1’in diğer bir metabolitidir ve östrojen reseptörlerine daha güçlü bağlanarak kanser riskini artırabilir.Artırıcı etki
2-metoksiöstradiol (2-ME2)E2’nin bir metabolitidir ve östrojen reseptörlerine bağlanma gücü daha düşüktür. Meme kanseri tedavisi için potansiyel bir ajan olarak araştırılmaktadır.
2-hidroksiöstradiol (2-OHE2)E2’nin bir metabolitidir ve 2-OHE1 gibi meme kanseri riski azaltıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.Azaltıcı etki
4-hidroksiöstradiol (4-OHE2)E2’nin diğer bir metabolitidir ve 4-OHE1 gibi meme kanseri riski arttırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.Arttırıcı etki
16α-hidroksiöstradiol (16α-OHE2)E2’nin diğer bir metabolitidir ve 16α-OHE1 gibi kanser riskini artırabilir.Artırıcı etki
İyi ve kötü metaboltler

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! - ÖStrojen Sarhoşluğu
İyi ve kötü metaboltler1

Bu yolların hepsi karaciğerde gerçekleşir ve östrojenlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Kadın bedeni sağlıklı besleniyor ve optimal şartlara sahip ise aktivitesi olmayan östrojen metabolitleri üreterek östrojenden kurtulmaya çalışmaktadır. Eğer bedeninizde eksiklikler varsa ve östrojen de az üretiliyor ise, hidroksilasyon yolağı aktive olur, bu şekilde az olan östrojen miktarı daha etkin ve uzun süre kullanılır ama bu tasarrufun yanına enflamasyon eklenmektedir.

Bu tür konjugasyon bozuklukları, östrojenin etkilerinde değişikliklere neden olabilir ve bazı durumlarda hormonal dengesizliğe yol açabilir.

E2 üretimindeki konjugasyon (Proteinler gibi büyük moleküllerin diğer bileşiklerle birleşmesi) bozuklukları, östrojenin karaciğerde metabolize edilirken yanlışlıkla farklı bileşiklere bağlanması ( konjuge ) edilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu bozukluklar şunları içerebilir:

Sülfatasyon:

Karaciğerde bulunan sulfotransferaz enzimleri östrojenlerin hidroksil gruplarını sülfat grubu ile birleştirir. Bu işlem sonucunda oluşan östrojen sülfatların böbreklerden atılımı daha kolay olur. Bu yolak da östrojen metabolizmasının önemli bir yolu olup, östrojenlerin yaklaşık %30-40’ı sülfat gruplarına dönüştürülür.

Glukuronidasyon:

Bu işlemde, östrojenlerin hidroksil grupları, glukuronik asit molekülleri ile birleştirilir. Bu işlem sonucu oluşan östrojen glukuronitleri, safra yoluyla bağırsaklara taşınarak burada bakteriler tarafından parçalanır ve böylece östrojenlerin bağırsaklardan atılımı sağlanır.

Bu yolak östrojen metabolizmasının en önemli yollarından biridir ve östrojenlerin yaklaşık %50-60’ı bu yolla glukuronitlere dönüştürülür.

Metilasyon:

Metiltransferaz enzimleri östrojenlerin hidroksil gruplarına metil grubu ekler. Bu işlem sonucu oluşan metilöstrojenler, östrojen reseptörleriyle daha az etkileşime girer ve bu nedenle daha az aktiftir.MTHFR enzim bozukluklarında diğer yollar aktive olur ve daha aktif östrojen metabolitleri oluşmaya başlar. Bu yolak diğer üç yolak kadar etkili değildir ve östrojenlerin yaklaşık %5’i metile edilir.

Hidroksilasyon:

Östrojenlerin bazı karbon atomlarına bir hidroksil grubu eklenmesiyle oluşan ürünler, daha sonra diğer metabolik yollardan geçerek atılırlar. 16α-OHE1 ile 4-OHE2 gibi zararlı metabolitler bu hidroksilasyon ile oluşmaktadırlar. Bu yolak östrojenlerin metabolizmasında önemli bir yere sahiptir ve östrojenlerin yaklaşık %10-20’si hidroksile edilir.

östrojen metabolizması

Östrojen Eroi̇nden Daha Tehli̇keli̇ ! - ÖStrojen Sarhoşluğu
Östrojen ve metabolitleri vede bunların potensleri görülmektedir. Görüldüğü üzere kırmızı renkli iki tane yüksek potensli metabolit 16α-OHE1 ile 4-OHE2 nin östrodiol gibi aktivitesi - potensi vardır. Ürünün atığı, ürün gibi aktivite gösterir ise hastalıklar başlar.
Östrojen ve metabolitleri vede bunların potensleri görülmektedir. Görüldüğü üzere kırmızı renkli iki tane yüksek potensli metabolit 16α-OHE1 ile 4-OHE2 nin östrodiol gibi aktivitesi – potensi vardır. Ürünün atığı, ürün gibi aktivite gösterir ise hastalıklar başlar.2
östrojen metabolitleri
Östrojen metabolitlerinin etkileri3

E2’nin yanlış üretim formları genellikle yanlış metabolizma sonucu ortaya çıkar. Özellikle, 16α-hidroksilasyon adı verilen bir yan ürünü olan 16α-hidroksiöstron (16α-OHE1) E2’nin yanlış metabolizma sonucu oluşabilir. Ayrıca, E2’nin yanlış konjuge edilmesi sonucu, örneğin 4-hidroksiöstron-3-metil-etil-katekol ester (4-OHE1-3-MeO-estron) gibi yanlış üretim formları da meydana gelebilir. Bu yanlış üretim formları, normal östrojenlerden daha aktif olabilir ve kansere neden olabilecek zararlı etkilere sahip olabilirler.

Aynı zamanda bu zararlı metabolitler; 16α-OHE1 ile 4-OHE2 inflamasyonuda uyarmaktadırlar. Bu inflamasyon damar duvarını kalılaştırmak ve artmış tansiyon , hipoksi ,… gibi etkilere neden olabilmektedir.

Östrojenin Kötü metabolit üretimini engelleyenlerde vardır.
 • Resveratrol
 • N asetil sistein,
 • Glutatyon
 • İodine gibi maddeler 4-OH Östrojen yolağını inhibe ederek DNA hasarını engellerler. Bununla birlikte 2-OH Östrojen yolağını aktive ederek DNA onarımını desteklerler.
 • Ayrıca folik asit ve B12 takviyeleride metilasyon yolagı ile östrojenlerin inaktive edilerek atılmalarını sağlamaktadır.


E2 konjugasyon bozuklukları yani 16α-OHE1 ile 4-OHE2 fazla üretimesi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak oluşabilir:

Genetik Faktörler:

Bireyin genetik yapısı E2 konjugasyonunda rol oynayan enzimlerin aktivitelerini belirler. Bazı insanlarda, E2 konjugasyonunda yer alan enzimlerde genetik mutasyonlar meydana gelebilir ve bu da E2 konjugasyon bozukluklarına neden olabilir.

Bazı kişilerde, östrojen metabolizmasının bu yolları hızlı bir şekilde çalışır. Bu kişilerde 16α-OHE1 ve 4-OHE2 fazla üretilir.

Diyet Faktörleri:

Besinlerdeki bileşenler, özellikle flavonoidler ve diğer polifenolik bileşikler E2 konjugasyonunda rol oynayan enzimlerin aktivitelerini etkileyebilir

Özellikle yüksek yağlı, işlenmiş ve rafine gıdaların tüketimi, östrojen metabolizmasını olumsuz etkileyebilir ve 16α-OHE1 ve 4-OHE2’nin fazla üretilmesine neden olabilir.

Çevresel Faktörler:

Çevresel faktörler, özellikle kimyasal kirleticiler, E2 konjugasyonunda yer alan enzimlerin aktivitelerini etkileyebilir ve E2 konjugasyon bozukluklarına neden olabilir.

Sigara içmek, alkol tüketmek, ağır metaller gibi bazı çevresel faktörler de östrojen metabolizmasını olumsuz etkileyebilir ve 16α-OHE1 ve 4-OHE2’nin fazla üretilmesine neden olabilir.

İlaçlar:

Bazı ilaçlar, özellikle antibiyotikler ve antikonvülsanlar, E2 konjugasyonunda yer alan enzimlerin aktivitelerini etkileyebilir ve E2 konjugasyon bozukluklarına neden olabilir.

Kronik Enflamasyon:

Eğer overler kronik, subklinik enflamasyona, viral enfeksiyonlara, … maruz kalırsa (kronik vajinal akıntı) foliküller (yumurtalar) deforme olabileceğinden, östrojen metabolizması defektif ilerleyebilir.

Hormonal dengesizlik:

Hormonal dengesizlik, özellikle östrojen ve progesteron arasındaki dengesizlik, östrojen metabolizmasında değişikliklere neden olabilir ve 16α-OHE1 ve 4-OHE2’nin fazla üretilmesine yol açabilir.

Östrojenler arasındaki etkileşim oldukça karmaşıktır ve birbirlerinin etkilerini farklı şekillerde modüle edebilirler.

Genel olarak, östrojenler arasındaki etkileşimler, hedef hücrenin östrojen reseptörlerinin tipine, sayısına, aktivitesine ve lokalizasyonuna bağlıdır.

Östrojenlerin anti-östrojenik etkileri de vardır.

Örneğin, E2, östrojen reseptörüne bağlanarak hücre büyümesini uyaran sinyaller gönderebilirken, E4 östrojen reseptörlerine bağlanarak östrojenin bu etkilerini engelleyebilir. Bu nedenle, E4 bazen östrojenin anti-östrojenik etkisine sahip olarak kabul edilir.

E1 ve E3 de bazı anti-östrojenik etkilere sahip olabilirler ve östrojen reseptörlerine bağlandıklarında, östrojenin hücre büyümesini uyaran etkilerini inhibe edebilirler. Ancak, bu etkiler diğer östrojenlere kıyasla daha zayıftır.

Yine de, östrojenler arasındaki etkileşimlerin çok sayıda faktöre bağlı olduğunu unutmamak gerekir ve bu etkileşimlerin tam olarak nasıl işlediği tam olarak anlaşılmamıştır.

MTHFR Mutasyonu ve kötü östrojen metabolitlerinin (16α-OHE1 ile 4-OHE2) artışı

MTHFR genindeki mutasyonlar, metilasyon yoluyla östrojen metabolizmasını etkileyebilir. MTHFR enzimi, metilasyon yoluyla folat ve B12 vitamini gibi metil bağlarının oluşmasına yardımcı olur. Metilasyon östrojen metabolizmasında önemli bir rol oynar çünkü östrojenlerin vücutta nasıl işlendiğini kontrol eder.

MTHFR genindeki mutasyonlar, folat ve B12 vitamini düzeylerinde düşüşe neden olarak metilasyonu azaltmaktadır.

Bu da östrojenlerin doğru bir şekilde metabolize edilememesine ve artan 16α-OHE1 ve 4-OHE2 , Homosistein üretimine yol açabilir (metillenme yolu çalışmayınca hidroksillenme yolu aktive olur).

Bu durum östrojenlerin zararlı etkilerinin artmasına ve kanser riskinin artmasına neden olabilir.

Bu nedenle, MTHFR genindeki mutasyonlar östrojen metabolizmasını etkileyebilir ve folat ve B12 vitamini düzeylerinin takibi ve gerekirse düzenlenmesi önemlidir.

Östrojen Eroinden Tehlikelidir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Östrojen, genç kadının cinsel market değeriyle birleştiğinde (voltran = östrojen sarhoşluğu oluştuğunda), kadınlar her türlü hastalığa sabredebilme, dayanabilme mukavemetine kavuşmaktadırlar. Östrojen sarhoşluğu durumunda, vajinal akıntı, rahim iltihapları, servisitler, kistler, miyomlar, kanamalar gibi jinekolojik sorunların etkisini az hissetmekte ama hastalıklar kronikleşerek devam etmektedir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklemesi - düzeyini artırması, kadın bedeninin kendini koruma mekanizmalarını harekete geçirdiği anlamına gelir. Östrojen yüksekliği, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara, iltihaplara, diğer hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kadınlar jinekolojik sorunlara karşı aşırı dayanma gücüne sahip olabilirler. Fakat hastalıklara dayanabilmen, onlarla birlikte yaşaman gerektiği sonucunu çıkarmamalıdır. Jinekolojik sorunların tamamen göz ardı edilmesi doğru değildir. Jinekolojik hastalıkların erken teşhis tedavi gerektirebileceği unutulmamalıdır. Östrojenin etkisiyle kadınlar kendilerini daha iyi hissedebilirler, mevcut jinekolojik hastalıklarını basit, önemsiz, her kadında olabilen normal kadınsal durum olarak dahi görebilir ancak sağlık kontrollerini ihmal etmemeli, jinekolojik uzman doktor görüşüne başvurmalıdırlar. Resim, östrojenin kadın vücudu üzerindeki etkilerini, etkilerin jinekolojik sorunlara olan etkisini vurgulamaktadır. Östrojenin vücudun doğal koruma mekanizmalarını destekleyebileceği, bazı durumlarda jinekolojik sorunların semptomlarını hafifletebileceği, gizleyebileceği, kronikleşmesine sebep olabileceği anlaşılmalıdır. Ancak, her zaman jinekolojik sağlık konularında profesyonel jinekolog doktor uzmanından yardım almak önemlidir. Östrojen sarhoşluğu etkisinde çocukluğunu, ergenliğini, gençliğini, erişkinliğini jinekolojik hastalıklarını(özellikle vajinal akıntı) ile geçirmiş kadınlar gebelik , menopoz döneminde çok hasta olmaktadırlar. Östrojen Eroinden Tehlikelidir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Östrojen, genç kadının cinsel market değeriyle birleştiğinde (voltran = östrojen sarhoşluğu oluştuğunda), kadınlar her türlü hastalığa sabredebilme, dayanabilme mukavemetine kavuşmaktadırlar. Östrojen sarhoşluğu durumunda, vajinal akıntı, rahim iltihapları, servisitler, kistler, miyomlar, kanamalar gibi jinekolojik sorunların etkisini az hissetmekte ama hastalıklar kronikleşerek devam etmektedir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklemesi - düzeyini artırması, kadın bedeninin kendini koruma mekanizmalarını harekete geçirdiği anlamına gelir. Östrojen yüksekliği, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara, iltihaplara, diğer hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kadınlar jinekolojik sorunlara karşı aşırı dayanma gücüne sahip olabilirler. Fakat hastalıklara dayanabilmen, onlarla birlikte yaşaman gerektiği sonucunu çıkarmamalıdır. Jinekolojik sorunların tamamen göz ardı edilmesi doğru değildir. Jinekolojik hastalıkların erken teşhis tedavi gerektirebileceği unutulmamalıdır. Östrojenin etkisiyle kadınlar kendilerini daha iyi hissedebilirler, mevcut jinekolojik hastalıklarını basit, önemsiz, her kadında olabilen normal kadınsal durum olarak dahi görebilir ancak sağlık kontrollerini ihmal etmemeli, jinekolojik uzman doktor görüşüne başvurmalıdırlar. Resim, östrojenin kadın vücudu üzerindeki etkilerini, etkilerin jinekolojik sorunlara olan etkisini vurgulamaktadır. Östrojenin vücudun doğal koruma mekanizmalarını destekleyebileceği, bazı durumlarda jinekolojik sorunların semptomlarını hafifletebileceği, gizleyebileceği, kronikleşmesine sebep olabileceği anlaşılmalıdır. Ancak, her zaman jinekolojik sağlık konularında profesyonel jinekolog doktor uzmanından yardım almak önemlidir. Östrojen sarhoşluğu etkisinde çocukluğunu, ergenliğini, gençliğini, erişkinliğini jinekolojik hastalıklarını(özellikle vajinal akıntı) ile geçirmiş kadınlar gebelik , menopoz döneminde çok hasta olmaktadırlar.
SIFIR Vajinal Akıntı Sağlıktır Muğla Kadın Doğum Doktor
SIFIR Vajinal Akıntı Sağlıktır

Güzelliğine & gençliğine

hastalık yapışmasını kabullenememek

(Östrojen sarhoşluğu + Yüksek cinsel market değeri nedeniyle)

hastalığını kronikleştiriyor.

Buna ;
** gencim
** güzelim
** kusursuz
** Hastalıksız
** süperim
** genital İnkar hastalığı diyorum.

gerçekler her zaman çıplaktır.
sıfır vajinal akıntı sağlıktır.
östrojenler

Östrojenin bu kadar fazla tipi olmasına rağmen progesteronun tek tipi vardır.
Östrojenin bu kadar fazla tipi olmasına rağmen progesteronun tek tipi vardır.
insanlarda biyolojik döngüsel zaman yapısı

Kadınlarda östrojenin birçok etkisi vardır:

 1. Üreme Sistemi: Östrojen, kadınlarda üreme sisteminin gelişiminde ve işlevinde önemli bir rol oynar. Östrojen seviyeleri, adet döngüsü, ovulasyon ve gebelik sürecinde değişir.
 2. Cilt: Östrojen, cildin nemlendirilmesinde ve esnekliğinde önemli bir rol oynar. Yaşlandıkça östrojen seviyeleri azaldığından, cilt yaşlanma belirtileri gösterir.
 3. Kemik Sağlığı: Östrojen, kemik mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Yaşlandıkça östrojen seviyeleri azaldığından, kemik kaybı riski artar.
 4. Metabolizma: Östrojen, vücutta yağ depolama oranını etkiler ve kilo alımı riskini artırabilir.
 5. Kalp Sağlığı: Östrojen, kalp sağlığı için önemli bir rol oynar. Östrojen seviyeleri azaldığında, kadınlarda kalp hastalığı riski artar.
 6. Beyin ve Sinir Sistemi: Östrojen, sinir sistemi ve beyin fonksiyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Östrojen seviyelerinin azalması, hafıza, odaklanma ve uyku sorunlarına neden olabilir.
 7. Memeler: Östrojen, memelerin gelişiminde ve süt üretiminde önemli bir rol oynar.
 8. Düzenli adet döngüsü: Östrojen, kadınların adet döngülerini düzenler ve doğurganlık döneminde yumurtlamayı sağlar.
 9. Cinsel gelişim: Östrojen, kadınların cinsel organlarının gelişimini ve olgunlaşmasını sağlar.
 10. Duygusal durum: Östrojen, serotonin ve dopamin gibi beyindeki mutluluk hormonlarının düzeyini artırarak duygusal durumu iyileştirebilir.
 11. İdrar yolu sağlığı: Östrojen, idrar yolu dokularını ve kaslarını korur ve mesane kontrolünü sağlar.
 12. Lipid metabolizması: Östrojen, lipid metabolizmasını düzenleyerek kolesterol düzeylerinin düşmesine yardımcı olur.
 13. Hamilelik sırasında yüksek östrojen seviyeleri, yani estradiol, pıhtılaşmayı ve venöz tromboembolizm riskini artırır. Gebeliğin sonuna doğru östrojen artar ve doğumu indükler.

Kadınlarda progesteronun etkileri şunlardır:

 1. Gebelikte plasentanın oluşumunu ve işlevini sağlamak(progesteron uterusu gevşetiyor)
 2. Rahim içindeki endometrial hücrelerin östrojen etkisine karşı korunmasını sağlamak
 3. Adet döngüsünün düzenlenmesine katkıda bulunmak
 4. Süt üretimini arttırmak
 5. Vücut sıcaklığını yükselterek termojenezi arttırmak
 6. Nefes alışverişini arttırmak
 7. Kan şekeri düzeylerini yükseltmek
 8. Stres hormonu kortizolün üretimini arttırmak
 9. Sinir sistemini yatıştırıcı etki göstermek
 10. Kan basıncını artırabilir
 11. Kemiklerin mineral yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir
 12. Bağırsak hareketlerini yavaşlatır, kabızlığa neden olabilir.
 13. Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet gibi belirtilere neden olabilir
 14. Vücudun sıvı tutma kapasitesini artırabilir
 15. Cilt altı yağ dokusunun artmasına neden olabilir
 16. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunabilir

Progesteronun kan basıncını artırıcı etkisi birkaç farklı mekanizmaya dayanır. Öncelikle, progesteronun aldosteron adı verilen bir hormonun üretimini artırdığı bilinmektedir. Aldosteron, böbreklerde sodyum ve potasyum dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynar ve sodyumun tutulması kan hacmini artırarak kan basıncını yükseltir. Ayrıca, progesteronun doğrudan kan damarlarına etki ederek daraltıcı bir etkisi vardır. Bu da kan basıncının artmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra, progesteronun stres hormonu kortizolün üretimini artırdığı ve kortizolün de kan basıncını yükseltici etkisi olduğu bilinmektedir.

Progesteron, karaciğerde glikozun salınımını ve glukoneogenezin artmasına neden olur. Ayrıca, insülin direncini artırarak kandaki şeker seviyelerinin yükselmesine de katkıda bulunabilir. Bu mekanizmalar sayesinde progesteron, kan şekerini artırır. Ancak, progesteronun kan şekerini artıran etkisi östrojenin etkisine göre daha az belirgindir.

Progesteron, kortizolün öncülü olan 17-hidroksiprogesteronun sentezinde rol oynayarak kortizol seviyelerinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca kortizolün etkilerine karşı koruyucu bir etkisi vardır. Progesteron, kortizolün hücrelere zarar veren inflamatuar etkilerini azaltarak, kortizolün cilt, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.


Progesteron, merkezi sinir sistemini etkileyerek solunum merkezinin uyarılmasına neden olabilir. Bu uyarı, daha derin ve sık nefes alınmasına yol açarak nefes alışverişini artırır. Ayrıca progesteron, göğüs kaslarının gevşemesine de neden olabilir, bu da daha rahat nefes alınmasını sağlayabilir.

Progesteronun diurnal ritmi, vücudun 24 saatlik döngüsü boyunca değişen hormonal seviyeleridir. Normalde, progesteron seviyeleri sabah saatlerinde daha düşükken, akşamları daha yüksektir, progesteronun sakinleştirici etkileri gece saatlerinde daha belirgin olabilir, bu nedenle akşam saatlerinde yüksek progesteron seviyeleri uyku kalitesini artırabilir.
 • Ayrıca, progesteronun diğer etkileri, örneğin termojenez, kan şekeri düzenlemesi ve stres yönetimi, progesteron seviyelerinin diurnal ritmine bağlı olarak değişebilir.
 • Kadınlarda, progesteron seviyeleri özellikle ovulasyondan sonra artar ve adet döngüsünün ikinci yarısında, yani luteal fazda, en yüksek seviyelere ulaşır. Eğer gebelik gerçekleşirse, progesteron seviyeleri plasenta tarafından üretilmeye başlar ve gebelik boyunca yüksek kalır. Ancak gebelik gerçekleşmezse, progesteron seviyeleri düşer ve adet döngüsünün başlangıcına kadar düşük kalır.
Kadın vücudu, östrojen ve progesteron dahil olmak üzere her iki hormona da bağımlıdır. Her iki hormonun da vücuttaki seviyeleri dengelenmelidir. Örneğin;
 • Yüksek östrojen ve düşük progesteron seviyeleri, menstrüel problemlere, infertiliteye ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Düşük östrojen ve yüksek progesteron seviyeleri, anksiyete, depresyon ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Endometriozis, leiomyomata uteri ve rahim kanaması gibi bazı jinekolojik durumlar östrojene bağımlıdır, Yine yüksek miktarlarda östradiol, gebelik kolestazı gibi kolestazlara yol açabilir.

Sadece progesteron kullanan bir kadın bağımlılık yapıcı maddelerde doz artırımına gitmez iken, östrojen kullanımında gidebilmektedir. Kadın bedeni östojene daha fazla bağımlıdır.

Xenoöstrojenler, insanlar için doğal olmayan ve çevresel faktörlerden kaynaklanan endüstriyel kimyasallar, plastikler, tarım ilaçları ve diğer kaynaklardan gelen sentetik bileşiklerdir. Bu kimyasallar, vücuttaki östrojen reseptörlerine bağlanarak östrojen benzeri etkiler gösterirler. Xenoestrogenlerin birçok çeşidi vardır ve çevresel kirlilik, endüstriyel kimyasallar, plastikler, pestisitler ve hatta bazı gıdalar gibi kaynaklardan vücuda alınabilirler. Bu maddelerin bazıları doğal östrojenlere benzer şekilde davranarak hormonal dengenin bozulmasına ve sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Östrojen hormonuna benzerliği nedeniyle “xenoestrogen” olarak adlandırılan ve bazı çalışmalar tarafından östrojen benzeri etkileri olduğu öne sürülen bazı kimyasallar şunlardır:
 • Bisfenol A (BPA) : Bazı plastik su şişeleri, konserve kutuları, bazı yiyecek saklama kapları
 • Alkilfenoller (AP) : Bazı deterjanlar, bazı kozmetik ürünler
 • Nonilfenoller (NP) : Bazı deterjanlar, bazı kozmetik ürünler
 • Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) : Bazı elektrikli cihazlar, bazı kaplama malzemeleri, bazı plastikler
 • Dioksinler : Sanayi atıkları, bazı endüstriyel üretim süreçleri, bazı yanmış organik maddeler
 • Pestisitler (örn. DDT) : Tarımsal üretimde kullanılan böcek ilaçları
 • Fitalatlar (örn. DEHP) : Bazı plastikler, bazı kozmetik ürünler, bazı yapıştırıcılar, bazı deterjanlar, şampuan ve sabunlar
 • Parabenler (örn. metilparaben) : Bazı kozmetik ürünler, bazı kişisel bakım ürünleri
 • Organotin bileşikleri (örn. tributillitin) : Bazı kaplama malzemeleri, bazı boyalar
 • Triklosan : Bazı antibakteriyel sabunlar, bazı diş macunları
 • Polikarbonatlar : Bazı plastikler, bazı camların kaplama malzemeleri
 • Doğum kontrol hapları (östrojen içeren) : Reçeteli ilaçlar
 • Hormonlu et ve süt ürünleri : Hayvansal ürünler, özellikle endüstriyel tarım uygulamalarında kullanılan hormonlar


Xenoöstrojenler, östrojen metabolizmasını etkileyerek farklı östrojen metabolitlerinin seviyelerini değiştirebilirler. Hangi östrojen metabolitlerinin arttığı veya azaldığı, xenoöstrojenin türüne ve maruz kalma düzeyine bağlı olarak değişebilir. Ancak, bazı çalışmalar, özellikle BPA‘nın(Bisfenol A), 16α-OHE1 ve 4-OHE2 gibi potansiyel olarak kanserojen olan metabolitlerin seviyelerini artırabileceğini göstermiştir.

Sizi Hasta Eden Durumla İlgili İliştiremediğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı? Kök Sebep , Göz Ardı Ettiğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Biliyorum Jinekologa Gittin… Normal Dediler….

Hatta Tüm Tetkiklerin Sorunsuz Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım…

Sıhhat Bulmaya Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Oluşturmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Randevu Talep Ediniz.

Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Hususi Hekimlik Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.
İhmalEdilen Hastalık; Başka Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Bekletilerek Çözülmez. Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Sağlık Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan, Detaylı Alakadar Olma, Bireye Hususi Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Kadınsal Sıkıntılarınızdan Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Yaşam Kalitenizi Artırır.
Kadınların sıhhatli canlıhayat sürmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın endişelerini dikkatle dinlerim. Tabiplik sanat icrasının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, zihinsel, manevi sağlıklarını ele almaktayım. Amacım, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili rehabilitasyon hedeflerini tercih etmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde ayrıntılı çalışmaktır. İyileşmek arzulayan  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları ödüllendiricidir.
Kadın üreme sağlığı & bakımı çok yönlüdür. Doğum kontrol danışmanlığı yanında  gebelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) partner, gereksinimlerin karşılanmasında yaver şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & bakım planı geliştirmek hastada amacımdır. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & bireye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Tabiplik yeteneklerimi  gösterebileceğimi hissediyorum, yaklaşım bireyin ihtiyaçlarındaolağan üstü işe yarıyor.
 • Kişiselleştirilmiş , Sadece Size Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Minimum 60 Dakika Vakit Ayırmak
 • Kapsamlı Özen Göstermek
 • Sevgi  Saygı  İncelik
 • Kadirşinaslık  Mürüvvetlik Tabanında Uzlaşma
 • Hastalık Sebeplerini Dedektif Gibi Düşünmek
 • Sebep Olucuları Öncelikli Yaklaşımla Ortadan Kaldırmak Karakterime
 • Bilim Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut Gelişmeleri Kendi Bilimim & Algı Perspektifimde Sürdürüyorum.
Deneyimli Jinekolog UzmanOlarak Mugla İlinde Çalışmaktayım. Tedavi Melaikelerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Vermekteyim. Gizlilik İsteyen Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Tabip Tarafından Sunulmaktadır. İdrar Kaçırma Önemli Sıkıntı Olup Kadın Esenliğini Bozmakta ; Rahim Sarkması Durumunda Deneyimime İtimat Edebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV Tetkik Edilmesi  Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanıyı Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Sıkıntılarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.
Özel Muayenehanem Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Lokasyondadır.  Hekim Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur


tedaviye giden yol 1 muayene ile başlar Muğla kadın doğum
Online Randevu: 05467740159


Muğla Kadın Doğum Doktoru Mesut Bayraktar Jinekolog 331x273

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisinde pasif iyileşmeye çalışanlardan olmayın.


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.


Dinamik Tablo
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 

Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?

Kadın Sağlığının, Sonraki Nesillerin ( Fetus, Bebek, Çocuk, Torun) Mutlu Huzurlu Sağlıklı Devam Edebilmesinin Yegane yolu, Dişi Üreme Organlarının;
* Uterus - Rahim
* Yumurtalık - Overler
* Tuba Uterina - Tüpler
* Rahim Ağzı - Serviks Uteri
* Vajina - Hazne
* Vulva - Perine gibi organların Topyekün Sağlık İçerisinde;Genetik Mirasın Nesilden ➞ Nesile Sağlıklı Aktarılmasından Geçmektedir. İşte bu geçiş bozulduğunda; nesilden nesile hastalıklar başlamaktadır. (Devamı İçin Ayrıntılara↓ Tıklayınız)
İhmal Edilen, Çözülmeyen En Basit Kadın Hastalığı, Zaman İçerisinde Birikim Yaparak Çeşitli Hastalıkların;
* Romatolojik
* Nörolojik
* Psikiyatrik
* Onkolojik
* Hatta Odontojenik... Hastalıkların Gelişiminde Tetik Çeken Etken (Tetiklenmiş Hastalık) Olabilir. Aniden Birdenbire Ortaya Çıkan Hastalıklara Sebep - Müsebbip Olanın; İhmal Ederek Alıştığın, Zamanla da Unuttuğun (Hastalıklara Geliştirilen Adaptasyon; İlk Stres Anında Kırılır)) Feminin Şikayetler Ana Sebebiyle Olduğu, Gizliden Gizliye Hastalığın İşlemesini Yani Kök Hastalık'ın Feminin Hastalık Olduğu Aklınıza Gelmeyebilir. Tahlillere %100 İnanmak Size Ciddi Vakit, Para, Yaşam Süresi Kaybettirebilir. Basit Yöntem + Kolaya Kaçmak Olan Sayfalar Dolusu Tetkik Sonuçlarına Sakın Aldanmayın, Tetkikler Normal Çıktı; Sağlıklıyım Diye Boş Tetkiklere Körü Körüne Bel Bağlamayın. Hekim Dışında Hiçbir Şeye %100 Güvenmeyin. Özellikle Nisaiye Hastalıkları; Kan - İdrar Tetkikleri Başarılı Oranda Tespit Edememektedir. Kronikleşmiş İlgi siz Gibi Gözüken Hastalık Hastalık Kök Sebeplerinin Kadınsal Maraz Olması Size, Çevrenize Alakasız,- Saçma Bile Gelebilir. Hatta Sıklıkla Ciddi Hastalığınızla Bağlantı Açısından Genital Bölgeyle Ne Alakası Var Şeklinde Sizi Hataya, Durumu Algılamada Körlük - Konduramamaya Düşürebilir; Dikkat Ediniz! Nisaiye Hastalığı Bekleterek; Kendi Kendine, Zaman Tanımakla, Vakit Geçirmekle İyileşmesi Mümkün Değildir.

Muğla Ayrıntılı Ultrason

Gebelik Takiplerinin & Doğum Öncesi Teşhis İşlemlerinin Önemli Basamağıdır. Minimum 60 dakika Sürmektedir. Kaliteli Gebelik Asla Ucuz, Standart Yaklaşımlarla İdame Ettirilemeyecek, Riske Atılamayacak, Stres Karşısında Frajil Olabilecek Kritik Dönemdir. Mesut Bayraktar Şehrin İçerisinde En Önde Gelen, Vajina Serviks Rahim  Sağlığına Yönelik En İyi Jinekolog Doğum Uzman Doktorlar Arasında Olmasının Yanı Sıra, Özel Muayenehanesinde 18 - 24 Hafta Arası Muğla Ayrıntılı Ultrason Verirken Bütünsel yaklaşımla Geçmeyen Mantar Hastalığı Servikal Smear Polip Ameliyatı Video Kolposkopi HPV Gebelikte Spiral Çıkarma Tıbbi Muğla Kürtaj işlemi Riskli Hamilelik Takipleri Transvajinal Ultrason Rahim İltihabı Tedavisi İdrar Kaçırma Tedavisi Şeffaf Beyaz Kahverengi Sarı Yeşil Kötü Renkte Olabilen Kokulu Kokusuz Vajina Akıntı Yanma Kaşıntı Batma Kanama Tedavilerinin Planını Yapmaktadır. Gereğinde Rahim Alınma Ameliyatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Hatunların Huzur İçerisinde Sağlıklı Mutlu Yaşam Sürmeleri Gerekliliğine İnanmaktayım. Tabip Mesut Bayraktar; Female Üreme Sağlığını Güçlendirme Konusunda Tutkulu Hekimdir. Çünkü Feminin Genital Organların Zindelik İçerisinde Başarıya Ulaşması Küresel Refaha; İnsanlık Barışına Hizmet Ederek, Dünyayı Yaşanılacak Daha Güzel Yer Yapacak Ehemmiyettedir.

Mesut Bayraktar, Hekiminin Muayenehanesi Coğrafik Konumu İtibarıyla Bölgenin Ortasında Kalmaktadır.
 1. Ortaca Kadın Doğum Doktoru

 2. Köyceğiz Kadın Doğum Doktoru

 3. Dalaman Kadın Doğum Doktoru

Yönelik Hekim Aktif Biçimde Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Yörelerine Çalışmaktadır.

Kadınlarda Hastalıkların Kronikleşmesi

; Hastalıklara Adaptasyon & Woman Psikolojisiyle Birleşince Şikayetleri Normalleştirmek Kaçınılmaz Olmaktadır. Baş Edilmesi Zor Genital Hastalık İnkar Psikolojisine Giren Hanımefendiler; Yumurtalık Rahim Serviks Vajina Vulva Perine Hastalıklarının → Sebep Olduğu Hastalıkları (Buna

Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık

Diyorum) Taşıyabildiği Ömüre Kadar Kendine + Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalıklara Bulunmaz Nimettir). Sizi, Ailenizi, Gelecek Nesilleri Patolojik Birliktelik Kıskaçlanmasından; Hastalıklara Hamal Olmak Durumundan Koruyacak Tek Güç
Muğla Tecrübeli Jinekolog Doktor
la Yaşam Boyu Sürecek İş Birliği (Hekim Hasta Bağı) Yapmaktır.

Hayat Boyunca Sabit Değişmez Doktor Jinekolog Yani Muğla Jinekolog Hekim Uzman Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Dişilikle İlgili Sağlık Bilgileriniz, Tek Elde + Tek Beyinde Toplanacağından Size Erken Tanı, Etkin Tedaviler Halinde Geri Dönecektir. Muğla Sabit Jinekolog Doktoru Edinmek Başta Woman Sağlığını İyileştirecek; Topyekün Hayat Kalitesini Yaşam Sürenizi (Ömrünüzü) Yükseltecektir.

Kadın Hastanede Hangi Jinekolog Doktor Varsa; Rastgele Randevu Alma Hatasından Vakit Kaybetmeden Derhal Uzaklaşmalıdır. Kıymeti Ölçülemez Değerde Olan Rahim Vajina Sağlığına Sunulan; Ucuzcu Yaklaşımlar, Basit Öneriler, Hurafe Teşvikler Canınızı Sıkan Hastalıklar Fırtınası, Düşkünlük, ... Nedeni Bilinmez Sağlık Sorunları Başa Bela Olmadan Değişmeniz Gereklidir. Hastanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme Öğretilmiş Dürtüsünden Aciliyetle Sıyrılmak Zaruridir. Kendinize Her Daim Ulaşabileceğiniz, Konuşabileceğiniz
Muğla Kadın Doğum Uzman Doktor
Bulmanız - Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca Sabit jinekolog Doktor; Günün Önemli Anında Arayabileceğiniz, Korku Olmadan Soru Sorabileceğiniz, Utanma Yaşamadan Tartışma - Fikir Alış Verişi Yapabileceğiniz Muğla Jinekolog Hekim Mesut Bayraktar Her Daim Bir Telefon Kadar Uzakta Olacaktır. Dişi Genital Problemlerinize Çare Bulamıyorsanız, Kök Sebep; Aksi İspat Edilene Kadar "Jinekolojik Hastalık" Olabileceğini Hiç Ama Hiç Unutmayınız.

Kadınlarda Jinekolojik Sağlık; Genel Sağlıktan Daha Değerlidir

. Üreme Organlarının Sağlığı; Sırasıyla Anneyi , Fetusu***, Ailesini, Toplumu, Fetus***'dan Olacak Gelecek Nesilleri Yani Küresel Refaha Etkisi Uzanan Kıymettedir. Hanımların, Kızların Sağlığını Önemsemeyip, Rahim Over Vajina Sorunlarınızı Göz Ardı Etmek Büyük Hatadır. Masrafsız Görünen Normalleştirme - Sıradandaştırma Tuzaklanmasına Kapılmayınız. Doğru Teşhis Gerçek Tedavi Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktoru

Jinekologlar Arasında Olan Doğum Uzmanı Dr. Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesinde Kadirşinas Hastalarını Bekler; Doğum Hastalıkları Kliniği İçerisinde Ultrason Kolposkopi İncelemesi Sıvı Bazlı Servikal Smear Yapılmaktadır. Muayene Randevusu Almak İyi Başlangıçtır. Bugün Tedavi - İyileşmek İstiyorsanız Şimdi Adım Atın. Ömür Boyu Devam Edecek Hekim Hasta Bağını Geliştirmek Amacıyla Mesut Bayraktar WhatsApp Online Anında Randevu: 05467740159 Vasıtasıyla İletişime Geçip Jinekoloji Bilim Dalına Kendini Adamış Meslek Ustası Ob&Gyn Operatör Dr Bayraktar'a Muayene Vasıtasıyla Tanışabilirsiniz.

Özel Muayenehane Otele

En Yakın Kadın Doğum Doktoru

Konumundadır. Klinisyen Hekim Burada Çok Sayıda Hastalığın Teşhisini Klinik Yetiletiyle Koyabilmektedir. Başlıklandırmak Gerekir İse; Doktorun Tedavi Yetenekleri;
 • östrojenin ağrı kesici etkisi[/wpts_spin]

 • [wpts_spin]Muğla Detaylı Ultrason
 • Muğla Miyom Ameliyatı
 • Muğla Endometriyal Polip
 • Muğla Polikistik Over Tedavisi
 • Rahim Ağzı'nda Enfeksiyon Tedavileri
 • Genital Mantar Tedavisi
 • Üretrit Tedavisi
Muğla Kolposkopi İncelemesi Muğla Serviks Damarsal Bozulma Yapıyorum. Çünkü Dişi Bireyler, Üreme Sisteminin Hastalıklarının; Semptomlarına Hızlı Adaptasyon Evrimi Sergilediğinden; Bunda
* Toplumsal Kanıt Kuramı Temelli Jinekolojik Ponzi Kitleleri +/-
* Östrojen Sarhoşluğu +/-
* Yüksek Cinsel Market Değeri +/-
* Gencim Güzelim Kusursuz Süperim Genital İnkar Durumu +/-
* Partnerde Cinsel Feromonal Baskınlığı Kaybetmemek Adına Feminine Hastalıkları İnkar Etmek Etkin Olup Dişilere Özgü Hastalıkları Hızlı İvmeyle Kronik Yapabilmektedir. Kolposkopi, Smear, HPV İncelemeleri Hekime Burada Kompleks Olmuş Durumlarda Yardımcıdır. Kolposkopi (Kolposkopi Rahim Ağzının Adeta Röntgenidir) HPV Rahim Aldırma Ameliyatı Dirençli Geçmeyen Mantar Hastalığı Infertilite Rahim İltihabı Tedavisi Gebelik Takibi Yasal Süresinde Tıbbi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme Miyom Aldırma Ameliyatı Polipektomi Genital Kaşıntı Akıntı Batma Yanma Kanama Ötesine Kadar; Bayanın Yaşamı Boyunca Sağlıklarını Yönlendirmelerine Yardımcıyım. Hanımefendilerin Yanlarında Çalışan Güçlü Sağlık Savunucularına İhtiyacı Var. Mesut Bayraktar Kendisini İdrar Kaçırma Tedavisi Terapötik Muğla Kürtaj İşlemi Muğla Ayrıntılı Ultrason İncelemesi Servikal Smear Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Doğum Kontrol Danışmanlığı Çocuk İstemi Gebelik Takibi Cerrahi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme 2. Düzey Ultrason Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Değerlendirmesi Ameliyatı Polipektomi Polip Aldırma Ameliyatı Rahim Sarkması Tedavisi Tanısal Muğla Kürtaj İşlemi Yanında Vajina Sıkılaştırma Rahim Aldırma Ameliyatı Geçmeyen Mantar Hastalığı Rahim İltihabı Tedavisi Vulvar Akıntı Yanma Batma Kaşıntı Kanama Konularında Hastalarımın Yanında Adeta Ortak - Yaver; İhtiyaçların Karşılanmasına, Sorunların Çözülmesinde Profesyonel Yardımcı Konumda Kendimi Görmekteyim.

Menopozda Fissür Tedavisi ... Gibi Yaşlanma, Doğumlar , Menopozla İlişkili Hastalıklarla İlgilenmeyim, Tedavilerini de Vermekteyim.

Dahası Vulvar Bölgeyle İlişkili Fimozis – Vulva Hastalıklarının Teşhis & Tedavilerini Planlamaktayım. Bu Planlamalarla Beraber Jinekolog Uzm.Dr. Mesut Bayraktar; Doktorluk Sanat & Zanaatının Bütüncül Olması Gerektiğinin Farkında olup; Bu Farkındalıkla Hastalarımın Fiziksel Zihinsel Duygusal Sağlıklarını Ele Almaktadır. Tecrübeli Doğum Doktoru Klinisyenliğin Sağladığı Profesyonellikle Hastanın Endişelerini Dinlerim. Eğip Bükmeden Yaymadan Sadece Gerçekleri Konuşurum. Amacım, Her Hastayla, Jinekolojik Sağlıklarıyla İlgili Bakım - İyileşme - Rehabilitasyon Hedeflerini Seçmelerine Önceliklendirmelerine İzin Verecek Şekilde Detaylı Çalışmaktır. İyileşmek İsteyen Bireyle Hayatta Oldukları Yerde Buluşmak Gayesiyle Elimden Geleni Yapıyorum. Elbette Benim Çabamdan Daha Önemlisi Bireyin İyileşmeyi İstemesi + Doğru Tabiple Temas Etmesidir.

Muğla Kürtaj Yukarılarda Sıraladıklarım Dışında 9 Hafta Gebelik Muğla Kürtaj İşlemi ( İstenmeyen Hamilelik); Başta Gelmek Üzere Tüm Genital Sistem Hastalık Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda Tedaviye Giden Yolu 1 (Bir) Mayene Başlatır. Kadın sağlığını koruma, hastalıkları iyileştirme misyonuna Sahibim ; Rahatlık güvenlik önceliğimdir. Hastayla bireysel ilgilenmek, hastaya uygun tedavi planları sunarım. Muğla 'da bulunan modern özel muayenehanem konforlu ortam sunar.

Muğla Kadın Doğum Doktorları


Muğla Kadın Doğum Doktoru Özel Muayenehane


Muğla Kadın Doğum Doktoru Jinekolog Mesut Bayraktar


 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson'da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa'sı Virchow'unda haklı olduğunu vurgulamaktadır. Her bir Ekol Platon'un Mağara Alegorisinde Bulunan, Zincirlerinden Kurtularak Mağaradaki Ateşin Işığına Alışmış Ama Güneşe Ulaşamamış Mahkumlardır. Güneşe Çıktığınızda Gördüğünüz; Sıfır Vajinal Akıntı sağlıktır.


Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]

Tedaviye giden yolu 1 muayene başlatır.
 1. https://synevo.com.tr/tr/Ostrojen-Metabolitleri ↩︎
 2. https://doi.org/10.3390/ijms21010116 ↩︎
 3. https://doi.org/10.3390/ijms21010116 ↩︎