Pelvik Kusak-Kalca-Bel-Kuyruk Sokumu Agrısı ve Hamilelik

5,0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (2) Pelvik kuşak, omurganızın tabanında vücudunuzu çevreleyen bir kemik halkasıdır. PKA, kalça veya uyluk gibi diğer bölgeleri de etkileyebilen pelvisinizin önünde ve/veya arkasında ağrıdır. Arkadaki sakroiliak eklemleri ve/veya öndeki simfizis pubis eklemini etkileyebilir. PKA eskiden simfizis pubis disfonksiyonu (SPD) olarak bilinirdi.