WhatsApp Search

Temelinde Torsiyon Olan Hastalıklar ☎️ 05467740159

Aşağıda belirtilen hastalıklar torsiyonla ilişkili olabilir, ancak bu liste tüm torsiyonlu hastalıkları kapsamamaktadır. Herhangi bir şüpheli durumda tıbbi bir uzmana danışmanız önemlidir. Şu aşağıda belirttiğim hastalıkların tamamı acil durum olup; hiç birisi aniden - birden oluşmaz, uzun yıllar önemsenmeyen, göz ardı edilen jinekolojik semptomları umursamama nedeniyle oluşmuşlardır.
Muğla kadın doğum mesut bayraktar - 05467740159 - rahim alma ameliyatı histerektomi miyom alma ameliyatı miyomektomi vajinal akıntı kasık ağrısı bel ağrısı jinekolog

Torsiyon Tanımı ?

Latince “torsio” kelimesinden türetilmiştir, bu da “burulma” veya “dönme” anlamına gelir. Torsiyon, bir organ veya yapıda dönme veya burulma meydana geldiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Torsiyon genellikle acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur.

Torsiyonla İlişkili bazı hastalıklar:

Ovariyal torsiyon

Ovariyal torsiyon, bir veya her iki yumurtalığın kendi etrafında dönmesi veya burulması durumudur. Bu durum yumurtalık dokusunun kan akışını keserek oksijen ve besin kaynağını engelleyebilir, bu da ciddi bir tıbbi acil durum oluşturur. Ovariyal torsiyon genellikle kadınların üreme çağındayken ortaya çıkar, ancak her yaşta meydana gelebilir.

Ovariyal torsiyonun etiyolojisi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:
 • Yumurtalık kistleri: Yumurtalıklarda oluşan kistler, torsiyon riskini artırabilir. Bu kistler, yumurtalıkların normalden daha büyük hale gelmesine ve torsiyon riskini artıracak şekilde hareket etmesine neden olabilir.
 • Yumurtalık tümörleri: Benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) tümörler, torsiyon riskini artırabilir. Bu tümörler yumurtalıkları normal yerlerinden saptırabilir ve torsiyona neden olabilir.
 • Yumurtalık yapısındaki doğuştan gelen anormallikler: Yumurtalıkta mevcut olan doğuştan gelen anormallikler, torsiyon riskini artırabilir. Bu anormallikler, yumurtalıkların gevşek bağ dokusu veya uzun bir bağlantı kordonu gibi yapısal özelliklerini içerebilir.
 • Fiziksel aktivite veya travma: Şiddetli egzersiz, aşırı fiziksel aktivite veya travma sonucu yaşanan ani hareketler, yumurtalıkların torsiyon riskini artırabilir.

Ovariyal torsiyon belirtileri arasında ani başlayan şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, adet düzensizlikleri, ateş, vajinal kanama veya lekelenme bulunabilir.

Ovariyal torsiyon, ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur ve tromboemboli (kan pıhtısı oluşumu ve pıhtının atardamarlarda tıkanması) gibi komplikasyonlar da gelişebilir.

Ovariyal torsiyonun olası komplikasyonlarından bazıları:
 • Dokuda hasar: Torsiyon, yumurtalık dokusunda kan akışının kesilmesine neden olur. Yetersiz kan dolaşımı, yumurtalık dokusunda hasara ve nekroza (doku ölümüne) yol açabilir.
 • İnfeksiyon: Torsiyon, yumurtalıklarda kan akışının engellenmesiyle birlikte enfeksiyon riskini artırabilir. Yumurtalık dokusu zarar gördüğünde, bakterilerin bölgeye girmesi ve enfeksiyon oluşması daha olası hale gelir.
 • Yumurtalık kaybı: Uzun süreli veya zamanında müdahale edilmeyen ovariyal torsiyon durumunda, kan akışının kesilmesi nedeniyle yumurtalık hasar görebilir ve fonksiyonunu kaybedebilir. Bu durumda, yumurtalık kaybı ve doğurganlık sorunları gelişebilir.
 • Tromboemboli: Ovariyal torsiyon sırasında, kan pıhtıları oluşma riski artabilir. Bu pıhtılar, yumurtalıkta oluşabileceği gibi, torsiyonun çözülmesi veya cerrahi müdahale sırasında da oluşabilir. Pıhtılar, atardamarlarda tıkanmaya yol açarak tromboemboli gelişimini tetikleyebilir. Tromboemboli, akciğer embolisi veya diğer organlarda kan akımının tıkanması gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Tromboemboli, ovariyal torsiyonun önemli bir komplikasyonudur ve hızlı müdahale gerektirir. Uzun süreli veya hızlı çözülme sonrası tromboemboli gelişimi riski devam edebilir. Bu nedenle, ovariyal torsiyon durumunda, hem torsiyonun çözülmesi hem de tromboemboli profilaksisi için tıbbi müdahale önemlidir.

Ovariyal torsiyon acil bir durumdur ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale ile yapılır. Yumurtalıkların normal pozisyonuna döndürülmesi ve torsiyona neden olan faktörlerin düzeltilmesi amaçlanır. Ovariyal torsiyon, hızlı tanı ve tedavi gerektiren potansiyel olarak ciddi bir durumdur. Şüphelenilen durumlarda bir jinekoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Ovaryan torsiyon
Ovaryan torsiyon1
Nekroza gitmiş ovaryan torsiyon
Nekroza gitmiş ovaryan torsiyon2

Uterin Torsiyon

Uterin torsiyon, rahmin kendi ekseni etrafında dönmesi veya burulmasıdır. Bu durum nadir görülen bir tıbbi acil olabilen bir durumdur. Uterin torsiyon, genellikle uterusun büyük fibroidler, benign veya malign tümörler, doğuştan gelen uterus anomalileri veya uterusun normal yerinden sapması, gebelik haftasının büyümesi gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Hamilelik sırasında uterusun büyümesi de torsiyon riskini artırabilir. Meslek hayatımda sadece bir defa uterin torsiyonuna , ilerlemeyen gebelik nedeniyle torsiyone olmuş bir uterusun sezeryanı esnasında karşılaştım

Uterin torsiyonda uterusun kan akışını bozabilir, doku hasarına, enfeksiyona, şiddetli ağrıya ve komplikasyonlara yol açabilir. Belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, vajinal kanama veya lekelenme, idrar yaparken zorluk gibi belirtiler bulunabilir.

Uterin torsiyon akut bir durum nedeniyle gelişmiş ise acil tıbbi müdahale gereklidir. Genellikle cerrahi müdahale yapılır ve uterusun normal pozisyonuna getirilmesi sağlanır. Torsiyona neden olan etiyolojik faktörlerin düzeltilmesi de önemlidir. Uterin torsiyonun tanısı genellikle fizik muayene, görüntüleme testleri (ultrason, manyetik rezonans görüntüleme) ve bazen laparoskopi veya laparotomi gibi cerrahi girişimlerle konulur.

Uterin torsiyon nadir bir durum olsa da potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabileceği için erken tanı ve tedavi önemlidir. Uterin torsiyon şüphesi durumunda bir jinekoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Tubal torsiyon


Tuba uterina torsiyonu veya rahim tüpü torsiyonu, rahim tüplerinin (fallop tüpleri) kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, tuba uterinaların kan akışını etkileyebilir ve tüplerde hasara neden olabilir.

Tuba uterina torsiyonu nadir görülen bir durumdur. Genellikle, tüplerin anormal pozisyonları veya kronik enfeksiyonlar nedeniyle oluşmuş yapışıklıklar, nebde dokuları nedeniyle torsiyon meydana gelir. Ayrıca, hamilelik, tümörler veya pelvik inflamatuar hastalık gibi faktörler de torsiyona katkıda bulunabilir.

Tuba uterina torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, pelvik ağrı, bulantı, kusma, ateş, adet düzensizlikleri ve infertilite (kısırlık) yer alabilir. Tanı genellikle fizik muayene, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur.

Tubal ve ovarian torsiyon
Tubal ve ovarian torsiyon3
Ovarian Torsiyon
Ovarian Torsiyon4

Tedavi, torsiyonun derecesine, semptomların şiddetine ve hastanın genel durumuna bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, tüplerin doğal olarak düzelmesi beklenirken, şiddetli veya kronik vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahalede, tüplerin dönmesi düzeltilir, kan akışı geri sağlanır ve hasarlı doku onarılır ve ya tüp alınabilir

Tuba uterina torsiyonu, acil tıbbi müdahale gerektirebilen ciddi bir durumdur. Eğer bu durumu düşündüğünüz veya belirtileriniz varsa, bir jinekolog veya acil servise başvurmanız önemlidir. Bunu da meslek hayatımda davet edildiğim bir operasyonun konsültasyonu esnasında gördüm, bir daha da ne gördüm , ne de okudum, duydum.

Vajina Torsiyonu

Bu acil olmayan torsiyonlardandır ve cerrahi tedavisi gerekmemektedir. Burada burulan veya dönen esasında vajina değildir. Kronik PID, büyük kistler, miyomlu rahimler nedeniyle rotasyona giden uterus nedeniyle ve doğum travması geçirmiş bir serviksin nebde dokusuyla iyileşmesine bağlı oluşan eğriliğe vajinanın eşlik etmesi durumudur; özellikle üst vajen de görülen kısmı bir burulma – dönme durumudur.

Sebep olan patolojiler çözüldüğünde vajinadaki rotasyon bozukluğu (parsiyel torsiyon) geçmektedir. Bu tür vajinalarda kronik enfeksiyonlar daha fazla görülmektedir.

Omentum torsiyonu

Omentum (İnsan İç Yağ Tabakası), karın boşluğunda bulunan ve karın organlarını örten ve destekleyen bir yapıdır. Karın zarı adı verilen ince bir zarla kaplı olan omentum, barsaklar, mide ve diğer karın organları arasında serbestçe asılı durur. Omentum, barsaklar ve diğer organlar arasındaki boşlukları dolduran ve karın içindeki organlara koruyucu bir örtü sağlayan bir yağlı doku kıvrımıdır. İki ana kısımdan oluşur: Büyük omentum (omentum majus) ve küçük omentum (omentum minus).

 • Büyük omentum, mide ve kalın barsağın alt kısmından başlayarak aşağı doğru sarkar ve ardından yukarı doğru geri kıvrılarak karın boşluğunun ön yüzünde barsakları örter. Bu yapı, bağışıklık sistemi hücreleri ve yağ hücreleri içerir ve enfeksiyonlara karşı bir savunma mekanizması olarak işlev görür.
 • Küçük omentum, mide ile karaciğer arasında yer alır ve bu organlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Aynı zamanda kan damarları ve sinirleri içerir.
Omentum, karın boşluğunda bağışıklık, doku onarımı ve yağ depolama gibi çeşitli işlevlere sahip olan önemli bir yapıdır. Omentum torsiyonu, omentum adı verilen karın yapısının kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, omentumun kan akışını etkileyebilir ve omentumda hasara neden olabilir.
 • Omentum torsiyonu nadir bir durumdur ve genellikle akut karın ağrısıyla ortaya çıkar. Torsiyon, omentumun dönmesiyle oluşur ve kan akışının kesilmesiyle sonuçlanır. Bu durumda omentumda şişlik, ödem, kan damarlarının sıkışması ve doku hasarı meydana gelebilir.
 • Omentum torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, karında hassasiyet, şişkinlik, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alabilir. Tanı genellikle fizik muayene, görüntüleme testleri (ultrason, bilgisayarlı tomografi) ve bazen cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Tedavi genellikle cerrahi olarak yapılır. Torsiyonun derecesine bağlı olarak, omentumun dönmesi düzeltilir ve kan akışı geri sağlanır. Bazen omentumun bir kısmının çıkarılması gerekebilir.
 • Omentum torsiyonu nadir görülen bir durumdur, ancak karın ağrısı semptomları yaşayan bireylerde düşünülmelidir

.

İntestinal torsiyon

İntestinal torsiyon, barsakların kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, barsaklardaki kan akışını engelleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İntestinal torsiyon, genellikle barsakların normal pozisyonlarından sapması, bağırsakların anormal bir şekilde hareket etmesi veya barsakların yapışıklıklar veya tümörler nedeniyle dönmesiyle meydana gelir. Bu durumda, barsaklardaki kan akışı kesilir, barsaklarda hasar ve doku ölümü (nekroz) oluşabilir.

İntestinal torsiyonun belirtileri şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, gaz, dışkılama problemleri, ateş ve kanlı dışkı olabilir. Semptomlar genellikle aniden başlar ve hızla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi görüntüleme testleri (örneğin, ultrason, bilgisayarlı tomografi) ve bazen laparoskopi (karın içine ince bir kamera sokma) gibi yöntemlerle konulur.

İntestinal torsiyon acil bir durumdur ve olabildiğince hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Cerrahi müdahalede, bağırsakların dönmesi düzeltilir, kan akışı yeniden sağlanır ve hasarlı bağırsak dokusu gerekiyorsa çıkarılır.

İntestinal torsiyon, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve acil tıbbi yardım gerektirir.

Volvulus

Bağırsak : Bağırma, ses verme (biz şimdi hep beraber bağırsak , etkili olur mu?)

Barsak : Sindirim sistemi organı

Volvulus, rektosigmoid barsakların kendi ekseni etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durumda, bağırsaklardaki kan akışı engellenebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Volvulus genellikle bağırsakların anormal hareketi veya bağırsakların yapışıklıklar, herniler veya tümörler gibi yapısal nedenlerle dönmesi sonucu meydana gelir. Bu durumda, rektosigmoid barsağının kan akışı kesilir ve hasar ve nekroz (doku ölümü) gelişebilir.

Volvulus belirtileri şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, kusma, gaz, dışkılama problemleri (kabızlık veya ishal), ateş ve kanlı dışkı olabilir. Semptomlar genellikle ani başlar ve zamanla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi görüntüleme testleri (örneğin, ultrason, bilgisayarlı tomografi), bağırsak içeriğinin incelemesi (bağırsak eneması) ve bazen laparoskopi gibi yöntemlerle konulur.

Volvulus acil bir durumdur ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Cerrahi müdahalede, rektosigmoid barsakların dönmesi düzeltilir, kan akışı yeniden sağlanır ve gerekiyorsa hasarlı bağırsak bölümleri çıkarılır veya onarılır.

Volvulus, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve acil tıbbi yardım gerektirir. Eğer volvulus şüphesi varsa veya belirtileriniz varsa, derhal bir acil servise başvurmanız önemlidir. Orada, uygun tanı ve tedavi planı yapılabilir.

Omurga torsiyonu

Omurga torsiyonu, omurganın kendi etrafında dönerek burulması veya torklanması durumudur. Bu durumda, omurga segmentleri arasında dönme veya kayma olabilir.

Omurga torsiyonu genellikle skolyoz adı verilen omurga eğriliği durumunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru eğrildiği durumdur. Bu eğrilikler, omurganın dönmesine ve torsiyon oluşumuna neden olabilir.

Omurga torsiyonunun belirtileri arasında omuzlarda veya kalçalarda eşitsizlik, bel veya sırtta eğrilik, omurga şeklinde deformasyon, sırt veya bel ağrısı, nefes alma zorluğu, omurga hareketlerinde kısıtlama ve postür bozuklukları yer alabilir.

Tanı genellikle fizik muayene, radyografik görüntüleme (örneğin, X-ray veya manyetik rezonans görüntüleme) ve bazen bilgisayarlı tomografi ile konulur. Omurga torsiyonunun derecesi ve etkilediği omurga segmentleri belirlenir.

Tedavi omurga torsiyonunun derecesine ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, düzenli takip ve omurga egzersizleri önerilebilir. Daha ciddi vakalarda, ortez (destekleyici cihazlar), fizik tedavi, cerrahi veya kombine tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Omurga torsiyonu, uzman bir ortopedist veya omurga cerrahı tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Doğru tanı ve uygun tedavi planı için bir doktora danışmanız önemlidir.

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu, testisin spermatic kordunun kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, testisin kan akışını engelleyebilir ve testis dokusunda hasara neden olabilir.

Testis torsiyonu genellikle genç erkeklerde görülür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Torsiyon genellikle tek taraflı olur, yani sadece bir testis etkilenir, ancak bazen çift taraflı da olabilir.

Testis torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli skrotal ağrı, şişlik, hassasiyet, kusma, bulantı ve testislerin anormal bir pozisyonda olması sayılabilir. Semptomlar genellikle ani başlar ve hızla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi geçmişin değerlendirilmesi ve bazen ultrasonografi gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Tanıyı doğrulamak ve diğer olası nedenleri dışlamak için bazen cerrahi müdahale gerekebilir.

Testis torsiyonu acil bir durumdur ve derhal tıbbi yardım gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Torsiyonun düzeltilmesi ve testislerin kan akışının yeniden sağlanması amaçlanır. Bunun için, testis kordonu çözülerek testis doğru pozisyonuna getirilir ve sabitlenir.

Testis torsiyonu, testis dokusunda kalıcı hasara neden olabilen ciddi bir durumdur. Erken tanı ve hızlı müdahale, testis dokusunun korunması ve sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlamak için önemlidir. Eğer testis torsiyonu şüphesi varsa veya belirtileriniz varsa, derhal bir acil servise başvurmanız önemlidir.

Yukarıda belirtilen hastalıklar torsiyonla ilişkili olabilir, ancak bu liste tüm torsiyonlu hastalıkları kapsamamaktadır. Herhangi bir şüpheli durumda tıbbi bir uzmana danışmanız önemlidir. Şu yukarıda belirttiğim hastalıkların tamamı acil durum olup; hiç birisi aniden – birden oluşmaz, uzun yıllar önemsenmeyen, göz ardı edilen semptomları umursamama nedeniyle oluşmuşlardır.

Sizi Hasta Eden Durumla İlgili Atfetmediğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı? Kök Sebep , Göz Ardı Ettiğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Biliyorum Kadın Doğum Doktoruna Gittin… Normal Dediler….

Hatta Tüm Tetkiklerin Normal Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım Artık Düşünmeyelim…

Sıhhat Bulmaya Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Yapmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Muayene İstemi Talep Ediniz.

Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Gizliliğe Önem Veren Özel Doktorluk Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.
Basite Aldığın Hastalık; Yaşam Kalitesini Bozan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Sürümcemede Bırakılarak Çözülmez. Kliniğim Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Jinekolog Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan, Detaylı İlgilenme, Kişiye Hususi Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Kadınsal Problemlerinizden Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Yükseltir.
Kadınların sağlıklı uzunömür geçirmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın korkularını dikkatle dinlerim. Tabiplik sanatının bütüncül olması zaruriyetinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, zihinsel, manevi sağlıklarını ele almaktayım. Hedefim, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini seçmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde ayrıntılı çalışmaktır. İyileşmek isteyen  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları ödüllendiricidir.
Kadın üreme sağlığı & bakımı çok yönlüdür. Doğum kontrol danışmanlığı yanında  hamilelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) partner, ihtiyaçların giderilmesinde yaver şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & rehabilitasyon planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & kişiye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Hekimlik melaikelerimi  sunabileceğimi biliyorum, yaklaşım kadının ihtiyaçlarındamuhteşem işe yarıyor.
 • Kişiselleştirilmiş , Sadece Size Göre Kurguladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Elimden Geldiğince 60 Dakika Vakit Ayırmak
 • Ayrıntılı İlgilenmek
 • Sevgi  Saygı  İncelik
 • Değerbilirlik  Mürüvvetlik Tabanında Mutabakat
 • Hastalık Sebeplerini Dedektif Gibi Aramak
 • kök Sebepleri Öncelikli Yaklaşımla Ortadan Kaldırmak Karakterime
 • Epistomolojik Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut Gelişmeleri Kendi Bilimim & Algı Perspektifimde Sürdürüyorum.
Deneyimli Jinekolog TabipOlarak Mugla İlinde Sanatımı İcra Etmekteyim. Tedavi Yeteneklerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Vermekteyim. Gizlilik İsteyen Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Tabip Tarafından Verilmektedir. İdrar Kaçırma Önemli Sıkıntı Olup Kadın Afiyetini Bozmakta ; Rahim Sarkması Durumunda Tecrübeme Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV Tetkik Edilmesi  Serviks Uteri Kanserinde Erken Teşhisi Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Problemlerinizi Çözmek Beni Mutlu Edecektir.
Özel Kliniğim Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Konumdadır.  Hekim Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur


tedaviye giden yol 1 muayene ile başlar Muğla kadın doğum
Online Randevu: 05467740159


Muğla Kadın Doğum Doktoru Mesut Bayraktar Jinekolog 331x273

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisinde pasif iyileşmeye çalışanlardan olmayın.


Tetkikler

hekimin kanaatinden

üstün değildir.


Kadın bedeninde

kronik enflamasyonun

en büyük kaynağı

vajinal akıntıdır.


Dinamik Tablo
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 

Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?

Kadın Sağlığının, Sonraki Nesillerin ( Fetus, Bebek, Çocuk, Torun) Mutlu Huzurlu Sağlıklı Devam Edebilmesinin Yegane yolu, Dişi Üreme Organlarının;
* Uterus - Rahim
* Yumurtalık - Overler
* Tuba Uterina - Tüpler
* Rahim Ağzı - Serviks Uteri
* Vajina - Hazne
* Vulva - Perine gibi organların Topyekün Sağlık İçerisinde;Genetik Mirasın Nesilden ➞ Nesile Sağlıklı Aktarılmasından Geçmektedir. İşte bu geçiş bozulduğunda; nesilden nesile hastalıklar başlamaktadır. (Devamı İçin Ayrıntılara↓ Tıklayınız)
İhmal Edilen, Çözülmeyen En Basit Kadın Hastalığı, Zaman İçerisinde Birikim Yaparak Çeşitli Hastalıkların;
* Romatolojik
* Nörolojik
* Psikiyatrik
* Onkolojik
* Hatta Odontojenik... Hastalıkların Gelişiminde Tetik Çeken Etken (Tetiklenmiş Hastalık) Olabilir. Aniden Birdenbire Ortaya Çıkan Hastalıklara Sebep - Müsebbip Olanın; İhmal Ederek Alıştığın, Zamanla da Unuttuğun (Hastalıklara Geliştirilen Adaptasyon; İlk Stres Anında Kırılır)) Feminin Şikayetler Ana Sebebiyle Olduğu, Gizliden Gizliye Hastalığın İşlemesini Yani Kök Hastalık'ın Feminin Hastalık Olduğu Aklınıza Gelmeyebilir. Tahlillere %100 İnanmak Size Ciddi Vakit, Para, Yaşam Süresi Kaybettirebilir. Basit Yöntem + Kolaya Kaçmak Olan Sayfalar Dolusu Tetkik Sonuçlarına Sakın Aldanmayın, Tetkikler Normal Çıktı; Sağlıklıyım Diye Boş Tetkiklere Körü Körüne Bel Bağlamayın. Hekim Dışında Hiçbir Şeye %100 Güvenmeyin. Özellikle Nisaiye Hastalıkları; Kan - İdrar Tetkikleri Başarılı Oranda Tespit Edememektedir. Kronikleşmiş İlgi siz Gibi Gözüken Hastalık Hastalık Kök Sebeplerinin Kadınsal Maraz Olması Size, Çevrenize Alakasız,- Saçma Bile Gelebilir. Hatta Sıklıkla Ciddi Hastalığınızla Bağlantı Açısından Genital Bölgeyle Ne Alakası Var Şeklinde Sizi Hataya, Durumu Algılamada Körlük - Konduramamaya Düşürebilir; Dikkat Ediniz! Nisaiye Hastalığı Bekleterek; Kendi Kendine, Zaman Tanımakla, Vakit Geçirmekle İyileşmesi Mümkün Değildir.

Muğla Ayrıntılı Ultrason

Gebelik Takiplerinin & Doğum Öncesi Teşhis İşlemlerinin Önemli Basamağıdır. Minimum 60 dakika Sürmektedir. Kaliteli Gebelik Asla Ucuz, Standart Yaklaşımlarla İdame Ettirilemeyecek, Riske Atılamayacak, Stres Karşısında Frajil Olabilecek Kritik Dönemdir. Mesut Bayraktar Şehrin İçerisinde En Önde Gelen, Vajina Serviks Rahim  Sağlığına Yönelik En İyi Jinekolog Doğum Uzman Doktorlar Arasında Olmasının Yanı Sıra, Özel Muayenehanesinde 18 - 24 Hafta Arası Muğla Ayrıntılı Ultrason Verirken Bütünsel yaklaşımla Geçmeyen Mantar Hastalığı Servikal Smear Polip Ameliyatı Video Kolposkopi HPV Gebelikte Spiral Çıkarma Tıbbi Muğla Kürtaj işlemi Riskli Hamilelik Takipleri Transvajinal Ultrason Rahim İltihabı Tedavisi İdrar Kaçırma Tedavisi Şeffaf Beyaz Kahverengi Sarı Yeşil Kötü Renkte Olabilen Kokulu Kokusuz Vajina Akıntı Yanma Kaşıntı Batma Kanama Tedavilerinin Planını Yapmaktadır. Gereğinde Rahim Alınma Ameliyatı Hakkında Bilgiler Vermektedir. Hatunların Huzur İçerisinde Sağlıklı Mutlu Yaşam Sürmeleri Gerekliliğine İnanmaktayım. Tabip Mesut Bayraktar; Female Üreme Sağlığını Güçlendirme Konusunda Tutkulu Hekimdir. Çünkü Feminin Genital Organların Zindelik İçerisinde Başarıya Ulaşması Küresel Refaha; İnsanlık Barışına Hizmet Ederek, Dünyayı Yaşanılacak Daha Güzel Yer Yapacak Ehemmiyettedir.

Mesut Bayraktar, Hekiminin Muayenehanesi Coğrafik Konumu İtibarıyla Bölgenin Ortasında Kalmaktadır.
 1. Ortaca Kadın Doğum Doktoru

 2. Köyceğiz Kadın Doğum Doktoru

 3. Dalaman Kadın Doğum Doktoru

Yönelik Hekim Aktif Biçimde Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Yörelerine Çalışmaktadır.

Kadınlarda Hastalıkların Kronikleşmesi

; Hastalıklara Adaptasyon & Woman Psikolojisiyle Birleşince Şikayetleri Normalleştirmek Kaçınılmaz Olmaktadır. Baş Edilmesi Zor Genital Hastalık İnkar Psikolojisine Giren Hanımefendiler; Yumurtalık Rahim Serviks Vajina Vulva Perine Hastalıklarının → Sebep Olduğu Hastalıkları (Buna

Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık

Diyorum) Taşıyabildiği Ömüre Kadar Kendine + Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalıklara Bulunmaz Nimettir). Sizi, Ailenizi, Gelecek Nesilleri Patolojik Birliktelik Kıskaçlanmasından; Hastalıklara Hamal Olmak Durumundan Koruyacak Tek Güç
Muğla Tecrübeli Jinekolog Doktor
la Yaşam Boyu Sürecek İş Birliği (Hekim Hasta Bağı) Yapmaktır.

Hayat Boyunca Sabit Değişmez Doktor Jinekolog Yani Muğla Jinekolog Hekim Uzman Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Dişilikle İlgili Sağlık Bilgileriniz, Tek Elde + Tek Beyinde Toplanacağından Size Erken Tanı, Etkin Tedaviler Halinde Geri Dönecektir. Muğla Sabit Jinekolog Doktoru Edinmek Başta Woman Sağlığını İyileştirecek; Topyekün Hayat Kalitesini Yaşam Sürenizi (Ömrünüzü) Yükseltecektir.

Kadın Hastanede Hangi Jinekolog Doktor Varsa; Rastgele Randevu Alma Hatasından Vakit Kaybetmeden Derhal Uzaklaşmalıdır. Kıymeti Ölçülemez Değerde Olan Rahim Vajina Sağlığına Sunulan; Ucuzcu Yaklaşımlar, Basit Öneriler, Hurafe Teşvikler Canınızı Sıkan Hastalıklar Fırtınası, Düşkünlük, ... Nedeni Bilinmez Sağlık Sorunları Başa Bela Olmadan Değişmeniz Gereklidir. Hastanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme Öğretilmiş Dürtüsünden Aciliyetle Sıyrılmak Zaruridir. Kendinize Her Daim Ulaşabileceğiniz, Konuşabileceğiniz
Muğla Kadın Doğum Uzman Doktor
Bulmanız - Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca Sabit jinekolog Doktor; Günün Önemli Anında Arayabileceğiniz, Korku Olmadan Soru Sorabileceğiniz, Utanma Yaşamadan Tartışma - Fikir Alış Verişi Yapabileceğiniz Muğla Jinekolog Hekim Mesut Bayraktar Her Daim Bir Telefon Kadar Uzakta Olacaktır. Dişi Genital Problemlerinize Çare Bulamıyorsanız, Esas Sebep; Aksi İspat Edilene Kadar "Jinekolojik Hastalık" Olabileceğini Hiç Ama Hiç Unutmayınız.

Kadınlarda Jinekolojik Sağlık; Genel Sağlıktan Daha Değerlidir

. Üreme Organlarının Sağlığı; Sırasıyla Anneyi , Fetusu***, Ailesini, Toplumu, Fetus***'dan Olacak Gelecek Nesilleri Yani Küresel Refaha Etkisi Uzanan Kıymettedir. Hanımların, Kızların Sağlığını Önemsemeyip, Rahim Over Vajina Sorunlarınızı Göz Ardı Etmek Büyük Hatadır. Masrafsız Görünen Alışmak - Duyarsızlaşmak Tuzaklanmasına Kapılmayınız. Doğru Teşhis Gerçek Tedavi Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktoru

Jinekologlar Arasında Olan Doğum Uzmanı Dr. Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesinde Kadirşinas Hastalarını Bekler; Doğum Hastalıkları Kliniği İçerisinde Ultrason Kolposkopi İncelemesi Sıvı Bazlı Servikal Smear Yapılmaktadır. Muayene Randevusu Almak İyi Başlangıçtır. Bugün Tedavi - İyileşmek İstiyorsanız Şimdi Adım Atın. Ömür Boyu Devam Edecek Hekim Hasta Bağını Geliştirmek Amacıyla Mesut Bayraktar WhatsApp Online Anında Randevu: 05467740159 Vasıtasıyla İletişime Geçip Jinekoloji Bilim Dalına Kendini Adamış Meslek Ustası Ob&Gyn Operatör Dr Bayraktar'a Muayene Vasıtasıyla Tanışabilirsiniz.

Özel Muayenehane Otele

En Yakın Kadın Doğum Doktoru

Konumundadır. Klinisyen Hekim Burada Çok Sayıda Hastalığın Teşhisini Klinik Yetiletiyle Koyabilmektedir. Başlıklandırmak Gerekir İse; Doktorun Tedavi Yetenekleri;
 • Torsiyonun hamilelik sırasında ortaya çıkma olasılığı nedir ve nasıl yönetilir?

 • Muğla II. Düzey Ultrason
 • Muğla Myom
 • Muğla Polip Alınması
 • Muğla Polikistik Over Tedavisi
 • Vajina'da Enfeksiyon Tedavileri
 • Tekrar Eden Mantar Tedavisi
 • Rahim İltihabı Tedavisi
Muğla Kolposkopi İncelemesi Muğla Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Yapıyorum. Çünkü Dişi Bireyler, Üreme Sisteminin Hastalıklarının; Semptomlarına Hızlı Adaptasyon Evrimi Sergilediğinden; Bunda
* Toplumsal Kanıt Kuramı Temelli Jinekolojik Ponzi Kitleleri +/-
* Östrojen Sarhoşluğu +/-
* Yüksek Cinsel Market Değeri +/-
* Gencim Güzelim Kusursuz Süperim Genital İnkar Durumu +/-
* Partnerde Cinsel Feromonal Baskınlığı Kaybetmemek Adına Feminine Hastalıkları İnkar Etmek Etkin Olup Dişilere Özgü Hastalıkları Hızlı İvmeyle Kronik Yapabilmektedir. Kolposkopi, Smear, HPV İncelemeleri Hekime Burada Kompleks Olmuş Durumlarda Yardımcıdır. Kolposkopi (Kolposkopi Rahim Ağzının Adeta Röntgenidir) HPV Rahim Aldırma Ameliyatı Dirençli Geçmeyen Mantar Hastalığı Infertilite Rahim İltihabı Tedavisi Gebelik Takibi Yasal Süresinde Tıbbi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme Miyom Aldırma Ameliyatı Polipektomi Genital Kaşıntı Akıntı Batma Yanma Kanama Ötesine Kadar; Bayanın Yaşamı Boyunca Sağlıklarını Yönlendirmelerine Yardımcıyım. Hanımefendilerin Yanlarında Çalışan Güçlü Sağlık Savunucularına İhtiyacı Var. Mesut Bayraktar Kendisini İdrar Kaçırma Tedavisi Terapötik Muğla Kürtaj İşlemi Muğla Ayrıntılı Ultrason İncelemesi Servikal Smear Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Doğum Kontrol Danışmanlığı Çocuk İstemi Gebelik Takibi Cerrahi Muğla Kürtaj İşlemi Menopoz Gençleştirme 2. Düzey Ultrason Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi Değerlendirmesi Ameliyatı Polipektomi Polip Aldırma Ameliyatı Rahim Sarkması Tedavisi Tanısal Muğla Kürtaj İşlemi Yanında Vajina Sıkılaştırma Rahim Aldırma Ameliyatı Geçmeyen Mantar Hastalığı Rahim İltihabı Tedavisi Vulvar Akıntı Yanma Batma Kaşıntı Kanama Konularında Hastalarımın Yanında Adeta Ortak - Yaver; İhtiyaçların Karşılanmasına, Sorunların Çözülmesinde Profesyonel Yardımcı Konumda Kendimi Görmekteyim.

Menopozda Fissür Tedavisi ... Gibi Yaşlanma, Doğumlar , Menopozla İlişkili Hastalıklarla İlgilenmeyim, Tedavilerini de Vermekteyim.

Dahası Vulvar Bölgeyle İlişkili Epidermal İnclusion Cyst Hastalıklarının Teşhis & Tedavilerini Planlamaktayım. Bu Planlamalarla Beraber Jinekolog Uzm.Dr. Mesut Bayraktar; Doktorluk Sanat & Zanaatının Bütüncül Olması Gerektiğinin Farkında olup; Bu Farkındalıkla Hastalarımın Fiziksel Zihinsel Duygusal Sağlıklarını Ele Almaktadır. Tecrübeli Doğum Doktoru Klinisyenliğin Sağladığı Profesyonellikle Hastanın Endişelerini Dinlerim. Eğip Bükmeden Yaymadan Sadece Gerçekleri Konuşurum. Amacım, Her Hastayla, Jinekolojik Sağlıklarıyla İlgili Bakım - İyileşme - Rehabilitasyon Hedeflerini Seçmelerine Önceliklendirmelerine İzin Verecek Şekilde Detaylı Çalışmaktır. İyileşmek İsteyen Bireyle Hayatta Oldukları Yerde Buluşmak Gayesiyle Elimden Geleni Yapıyorum. Elbette Benim Çabamdan Daha Önemlisi Bireyin İyileşmeyi İstemesi + Doğru Tabiple Temas Etmesidir.

Muğla Kürtaj Yukarılarda Sıraladıklarım Dışında 9 Hafta Gebelik Muğla Bebek Aldırma İşlemi ( Evlilik Dışı Hamilelik); Başta Gelmek Üzere Tüm Genital Sistem Hastalık Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda Tedaviye Giden Yolu 1 (Bir) Mayene Başlatır. Kadın sağlığını koruma, hastalıkları iyileştirme misyonuna Sahibim ; Rahatlık güvenlik önceliğimdir. Hastayla bireysel ilgilenmek, hastaya uygun tedavi planları sunarım. Muğla 'da bulunan modern özel muayenehanem konforlu ortam sunar.

Muğla Kadın Doğum Doktorları


Muğla Kadın Doğum Doktoru Özel Muayenehane


Muğla Kadın Doğum Doktoru Jinekolog Mesut Bayraktar


 1. Genital Hijyensizlik Genetik Hijyeni Bozar. 2023
 2. Herkes Hasta Olur; Herkes En İyi Hekim İster. 2022
 3. Kadın Hastaysa Evde Huzur Yoktur. 2020
 4. Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir. 2020
 5. Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
 6. Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
 7. Kadın Hastaysa Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
 8. Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir. 2018
 9. Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
 10. Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır. MB, 2016)
 11. Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
 12. Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
 13. Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
 14. Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır. MB, 2016
Muğla İli
Bilgi Değer
Ülke Türkiye
İl Muğla
İlk Yerleşim MÖ 2. binyıl
Koordinatlar 36.838769862880554, 28.76508732000861
En Alçak Nokta 0 m (0 ft)
Zaman Dilimi UTC+03.00 (TRS)
Posta Kodu 48XXX
Alan Kodu 252
ISO 3166 Kodu TR-48
Plaka Kodu 48
Bağlı Olan İlçeler: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula İlçesi

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson'da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa'sı Virchow'unda haklı olduğunu vurgulamaktadır. Her bir Ekol Platon'un Mağara Alegorisinde Bulunan, Zincirlerinden Kurtularak Mağaradaki Ateşin Işığına Alışmış Ama Güneşe Ulaşamamış Mahkumlardır. Güneşe Çıktığınızda Gördüğünüz; Sıfır Vajinal Akıntı sağlıktır.


Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]

Tedaviye giden yolu 1 muayene başlatır.
 1. https://surgery4children.com/diagnoses-and-treatment/genitourinary-disorders/ovarian-torsion/ ↩︎
 2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00404-021-06008-8 ↩︎
 3. https://surgery4children.com/diagnoses-and-treatment/genitourinary-disorders/ovarian-torsion/ ↩︎
 4. http://www.jpgo.org/2015/12/ovarian-torsion-at-term-pregnancy-rare.html ↩︎
 5. https://doi.org/10.4236/oalib.1106089 ↩︎