Temelinde Torsiyon Olan Hastalıklar

Aşağıda belirtilen hastalıklar torsiyonla ilişkili olabilir, ancak bu liste tüm torsiyonlu hastalıkları kapsamamaktadır. Herhangi bir şüpheli durumda tıbbi bir uzmana danışmanız önemlidir. Şu aşağıda belirttiğim hastalıkların tamamı acil durum olup; hiç birisi aniden - birden oluşmaz, uzun yıllar önemsenmeyen, göz ardı edilen jinekolojik semptomları umursamama nedeniyle oluşmuşlardır.

Muğla Kadın Doğum

Torsiyon ?

Latince “torsio” kelimesinden türetilmiştir, bu da “burulma” veya “dönme” anlamına gelir. Torsiyon, bir organ veya yapıda dönme veya burulma meydana geldiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Torsiyon genellikle acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur.

Torsiyonla İlişkili bazı hastalıklar:

Ovariyal torsiyon

Ovariyal torsiyon, bir veya her iki yumurtalığın kendi etrafında dönmesi veya burulması durumudur. Bu durum yumurtalık dokusunun kan akışını keserek oksijen ve besin kaynağını engelleyebilir, bu da ciddi bir tıbbi acil durum oluşturur. Ovariyal torsiyon genellikle kadınların üreme çağındayken ortaya çıkar, ancak her yaşta meydana gelebilir.

Ovariyal torsiyonun etiyolojisi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Yumurtalık kistleri: Yumurtalıklarda oluşan kistler, torsiyon riskini artırabilir. Bu kistler, yumurtalıkların normalden daha büyük hale gelmesine ve torsiyon riskini artıracak şekilde hareket etmesine neden olabilir.
 • Yumurtalık tümörleri: Benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) tümörler, torsiyon riskini artırabilir. Bu tümörler yumurtalıkları normal yerlerinden saptırabilir ve torsiyona neden olabilir.
 • Yumurtalık yapısındaki doğuştan gelen anormallikler: Yumurtalıkta mevcut olan doğuştan gelen anormallikler, torsiyon riskini artırabilir. Bu anormallikler, yumurtalıkların gevşek bağ dokusu veya uzun bir bağlantı kordonu gibi yapısal özelliklerini içerebilir.
 • Fiziksel aktivite veya travma: Şiddetli egzersiz, aşırı fiziksel aktivite veya travma sonucu yaşanan ani hareketler, yumurtalıkların torsiyon riskini artırabilir.

Ovariyal torsiyon belirtileri arasında ani başlayan şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, adet düzensizlikleri, ateş, vajinal kanama veya lekelenme bulunabilir.

Ovariyal torsiyon, ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur ve tromboemboli (kan pıhtısı oluşumu ve pıhtının atardamarlarda tıkanması) gibi komplikasyonlar da gelişebilir. İşte ovariyal torsiyonun olası komplikasyonlarından bazıları:

 • Dokuda hasar: Torsiyon, yumurtalık dokusunda kan akışının kesilmesine neden olur. Yetersiz kan dolaşımı, yumurtalık dokusunda hasara ve nekroza (doku ölümüne) yol açabilir.
 • İnfeksiyon: Torsiyon, yumurtalıklarda kan akışının engellenmesiyle birlikte enfeksiyon riskini artırabilir. Yumurtalık dokusu zarar gördüğünde, bakterilerin bölgeye girmesi ve enfeksiyon oluşması daha olası hale gelir.
 • Yumurtalık kaybı: Uzun süreli veya zamanında müdahale edilmeyen ovariyal torsiyon durumunda, kan akışının kesilmesi nedeniyle yumurtalık hasar görebilir ve fonksiyonunu kaybedebilir. Bu durumda, yumurtalık kaybı ve doğurganlık sorunları gelişebilir.
 • Tromboemboli: Ovariyal torsiyon sırasında, kan pıhtıları oluşma riski artabilir. Bu pıhtılar, yumurtalıkta oluşabileceği gibi, torsiyonun çözülmesi veya cerrahi müdahale sırasında da oluşabilir. Pıhtılar, atardamarlarda tıkanmaya yol açarak tromboemboli gelişimini tetikleyebilir. Tromboemboli, akciğer embolisi veya diğer organlarda kan akımının tıkanması gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Tromboemboli, ovariyal torsiyonun önemli bir komplikasyonudur ve hızlı müdahale gerektirir. Uzun süreli veya hızlı çözülme sonrası tromboemboli gelişimi riski devam edebilir. Bu nedenle, ovariyal torsiyon durumunda, hem torsiyonun çözülmesi hem de tromboemboli profilaksisi için tıbbi müdahale önemlidir.

Ovariyal torsiyon acil bir durumdur ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale ile yapılır. Yumurtalıkların normal pozisyonuna döndürülmesi ve torsiyona neden olan faktörlerin düzeltilmesi amaçlanır. Ovariyal torsiyon, hızlı tanı ve tedavi gerektiren potansiyel olarak ciddi bir durumdur. Şüphelenilen durumlarda bir jinekoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Uterin Torsiyon

Uterin torsiyon, rahmin kendi ekseni etrafında dönmesi veya burulmasıdır. Bu durum nadir görülen bir tıbbi acil olabilen bir durumdur. Uterin torsiyon, genellikle uterusun büyük fibroidler, benign veya malign tümörler, doğuştan gelen uterus anomalileri veya uterusun normal yerinden sapması, gebelik haftasının büyümesi gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Hamilelik sırasında uterusun büyümesi de torsiyon riskini artırabilir. Meslek hayatımda sadece bir defa uterin torsiyonuna , ilerlemeyen gebelik nedeniyle torsiyone olmuş bir uterusun sezeryanı esnasında karşılaştım

Uterin torsiyonda uterusun kan akışını bozabilir, doku hasarına, enfeksiyona, şiddetli ağrıya ve komplikasyonlara yol açabilir. Belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, vajinal kanama veya lekelenme, idrar yaparken zorluk gibi belirtiler bulunabilir.

Uterin torsiyon akut bir durum nedeniyle gelişmiş ise acil tıbbi müdahale gereklidir. Genellikle cerrahi müdahale yapılır ve uterusun normal pozisyonuna getirilmesi sağlanır. Torsiyona neden olan etiyolojik faktörlerin düzeltilmesi de önemlidir. Uterin torsiyonun tanısı genellikle fizik muayene, görüntüleme testleri (ultrason, manyetik rezonans görüntüleme) ve bazen laparoskopi veya laparotomi gibi cerrahi girişimlerle konulur.

Uterin torsiyon nadir bir durum olsa da potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabileceği için erken tanı ve tedavi önemlidir. Uterin torsiyon şüphesi durumunda bir jinekoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Tubal torsiyon


Tuba uterina torsiyonu veya rahim tüpü torsiyonu, rahim tüplerinin (fallop tüpleri) kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, tuba uterinaların kan akışını etkileyebilir ve tüplerde hasara neden olabilir.

Tuba uterina torsiyonu nadir görülen bir durumdur. Genellikle, tüplerin anormal pozisyonları veya kronik enfeksiyonlar nedeniyle oluşmuş yapışıklıklar, nebde dokuları nedeniyle torsiyon meydana gelir. Ayrıca, hamilelik, tümörler veya pelvik inflamatuar hastalık gibi faktörler de torsiyona katkıda bulunabilir.

Tuba uterina torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, pelvik ağrı, bulantı, kusma, ateş, adet düzensizlikleri ve infertilite (kısırlık) yer alabilir. Tanı genellikle fizik muayene, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur.

Tubal ve ovarian torsiyon 3
Ovarian Torsiyon 4

Tedavi, torsiyonun derecesine, semptomların şiddetine ve hastanın genel durumuna bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, tüplerin doğal olarak düzelmesi beklenirken, şiddetli veya kronik vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahalede, tüplerin dönmesi düzeltilir, kan akışı geri sağlanır ve hasarlı doku onarılır ve ya tüp alınabilir

Tuba uterina torsiyonu, acil tıbbi müdahale gerektirebilen ciddi bir durumdur. Eğer bu durumu düşündüğünüz veya belirtileriniz varsa, bir jinekolog veya acil servise başvurmanız önemlidir. Bunu da meslek hayatımda davet edildiğim bir operasyonun konsültasyonu esnasında gördüm, bir daha da ne gördüm , ne de okudum, duydum.

Vajina Torsiyonu

Bu acil olmayan torsiyonlardandır ve cerrahi tedavisi gerekmemektedir. Burada burulan veya dönen esasında vajina değildir. Kronik PID, büyük kistler, miyomlu rahimler nedeniyle rotasyona giden uterus nedeniyle ve doğum travması geçirmiş bir serviksin nebde dokusuyla iyileşmesine bağlı oluşan eğriliğe vajinanın eşlik etmesi durumudur; özellikle üst vajen de görülen kısmı bir burulma – dönme durumudur.

Sebep olan patolojiler çözüldüğünde vajinadaki rotasyon bozukluğu (parsiyel torsiyon) geçmektedir. Bu tür vajinalarda kronik enfeksiyonlar daha fazla görülmektedir.

Omentum torsiyonu

Omentum (İnsan İç Yağ Tabakası), karın boşluğunda bulunan ve karın organlarını örten ve destekleyen bir yapıdır. Karın zarı adı verilen ince bir zarla kaplı olan omentum, barsaklar, mide ve diğer karın organları arasında serbestçe asılı durur. Omentum, barsaklar ve diğer organlar arasındaki boşlukları dolduran ve karın içindeki organlara koruyucu bir örtü sağlayan bir yağlı doku kıvrımıdır. İki ana kısımdan oluşur: Büyük omentum (omentum majus) ve küçük omentum (omentum minus).

 • Büyük omentum, mide ve kalın barsağın alt kısmından başlayarak aşağı doğru sarkar ve ardından yukarı doğru geri kıvrılarak karın boşluğunun ön yüzünde barsakları örter. Bu yapı, bağışıklık sistemi hücreleri ve yağ hücreleri içerir ve enfeksiyonlara karşı bir savunma mekanizması olarak işlev görür.
 • Küçük omentum, mide ile karaciğer arasında yer alır ve bu organlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Aynı zamanda kan damarları ve sinirleri içerir.

Omentum, karın boşluğunda bağışıklık, doku onarımı ve yağ depolama gibi çeşitli işlevlere sahip olan önemli bir yapıdır. Omentum torsiyonu, omentum adı verilen karın yapısının kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, omentumun kan akışını etkileyebilir ve omentumda hasara neden olabilir.

 • Omentum torsiyonu nadir bir durumdur ve genellikle akut karın ağrısıyla ortaya çıkar. Torsiyon, omentumun dönmesiyle oluşur ve kan akışının kesilmesiyle sonuçlanır. Bu durumda omentumda şişlik, ödem, kan damarlarının sıkışması ve doku hasarı meydana gelebilir.
 • Omentum torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, karında hassasiyet, şişkinlik, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alabilir. Tanı genellikle fizik muayene, görüntüleme testleri (ultrason, bilgisayarlı tomografi) ve bazen cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Tedavi genellikle cerrahi olarak yapılır. Torsiyonun derecesine bağlı olarak, omentumun dönmesi düzeltilir ve kan akışı geri sağlanır. Bazen omentumun bir kısmının çıkarılması gerekebilir.
 • Omentum torsiyonu nadir görülen bir durumdur, ancak karın ağrısı semptomları yaşayan bireylerde düşünülmelidir.
Ovarian Torsiyon nedeniyle alınmış over görülen yoğun pıhtılar !, eğer torsiyon açılsaydı bu pıhtılar krtik organlara atacaktı 5

İntestinal torsiyon

İntestinal torsiyon, barsakların kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, barsaklardaki kan akışını engelleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İntestinal torsiyon, genellikle barsakların normal pozisyonlarından sapması, bağırsakların anormal bir şekilde hareket etmesi veya barsakların yapışıklıklar veya tümörler nedeniyle dönmesiyle meydana gelir. Bu durumda, barsaklardaki kan akışı kesilir, barsaklarda hasar ve doku ölümü (nekroz) oluşabilir.

İntestinal torsiyonun belirtileri şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, gaz, dışkılama problemleri, ateş ve kanlı dışkı olabilir. Semptomlar genellikle aniden başlar ve hızla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi görüntüleme testleri (örneğin, ultrason, bilgisayarlı tomografi) ve bazen laparoskopi (karın içine ince bir kamera sokma) gibi yöntemlerle konulur.

İntestinal torsiyon acil bir durumdur ve olabildiğince hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Cerrahi müdahalede, bağırsakların dönmesi düzeltilir, kan akışı yeniden sağlanır ve hasarlı bağırsak dokusu gerekiyorsa çıkarılır.

İntestinal torsiyon, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve acil tıbbi yardım gerektirir.

Volvulus

Bağırsak : Bağırma, ses verme (biz şimdi hep beraber bağırsak , etkili olur mu?)

Barsak : sindirim sistemi organı

Volvulus, rektosigmoid barsakların kendi ekseni etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durumda, bağırsaklardaki kan akışı engellenebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Volvulus genellikle bağırsakların anormal hareketi veya bağırsakların yapışıklıklar, herniler veya tümörler gibi yapısal nedenlerle dönmesi sonucu meydana gelir. Bu durumda, rektosigmoid barsağının kan akışı kesilir ve hasar ve nekroz (doku ölümü) gelişebilir.

Volvulus belirtileri şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, kusma, gaz, dışkılama problemleri (kabızlık veya ishal), ateş ve kanlı dışkı olabilir. Semptomlar genellikle ani başlar ve zamanla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi görüntüleme testleri (örneğin, ultrason, bilgisayarlı tomografi), bağırsak içeriğinin incelemesi (bağırsak eneması) ve bazen laparoskopi gibi yöntemlerle konulur.

Volvulus acil bir durumdur ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Cerrahi müdahalede, rektosigmoid barsakların dönmesi düzeltilir, kan akışı yeniden sağlanır ve gerekiyorsa hasarlı bağırsak bölümleri çıkarılır veya onarılır.

Volvulus, hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve acil tıbbi yardım gerektirir. Eğer volvulus şüphesi varsa veya belirtileriniz varsa, derhal bir acil servise başvurmanız önemlidir. Orada, uygun tanı ve tedavi planı yapılabilir.

Omurga torsiyonu

Omurga torsiyonu, omurganın kendi etrafında dönerek burulması veya torklanması durumudur. Bu durumda, omurga segmentleri arasında dönme veya kayma olabilir.

Omurga torsiyonu genellikle skolyoz adı verilen omurga eğriliği durumunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru eğrildiği durumdur. Bu eğrilikler, omurganın dönmesine ve torsiyon oluşumuna neden olabilir.

Omurga torsiyonunun belirtileri arasında omuzlarda veya kalçalarda eşitsizlik, bel veya sırtta eğrilik, omurga şeklinde deformasyon, sırt veya bel ağrısı, nefes alma zorluğu, omurga hareketlerinde kısıtlama ve postür bozuklukları yer alabilir.

Tanı genellikle fizik muayene, radyografik görüntüleme (örneğin, X-ray veya manyetik rezonans görüntüleme) ve bazen bilgisayarlı tomografi ile konulur. Omurga torsiyonunun derecesi ve etkilediği omurga segmentleri belirlenir.

Tedavi omurga torsiyonunun derecesine ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, düzenli takip ve omurga egzersizleri önerilebilir. Daha ciddi vakalarda, ortez (destekleyici cihazlar), fizik tedavi, cerrahi veya kombine tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Omurga torsiyonu, uzman bir ortopedist veya omurga cerrahı tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Doğru tanı ve uygun tedavi planı için bir doktora danışmanız önemlidir.

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu, testisin spermatic kordunun kendi etrafında dönerek burulması durumudur. Bu durum, testisin kan akışını engelleyebilir ve testis dokusunda hasara neden olabilir.

Testis torsiyonu genellikle genç erkeklerde görülür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Torsiyon genellikle tek taraflı olur, yani sadece bir testis etkilenir, ancak bazen çift taraflı da olabilir.

Testis torsiyonunun belirtileri arasında şiddetli skrotal ağrı, şişlik, hassasiyet, kusma, bulantı ve testislerin anormal bir pozisyonda olması sayılabilir. Semptomlar genellikle ani başlar ve hızla kötüleşebilir.

Tanı genellikle fizik muayene, tıbbi geçmişin değerlendirilmesi ve bazen ultrasonografi gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Tanıyı doğrulamak ve diğer olası nedenleri dışlamak için bazen cerrahi müdahale gerekebilir.

Testis torsiyonu acil bir durumdur ve derhal tıbbi yardım gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi olarak gerçekleştirilir. Torsiyonun düzeltilmesi ve testislerin kan akışının yeniden sağlanması amaçlanır. Bunun için, testis kordonu çözülerek testis doğru pozisyonuna getirilir ve sabitlenir.

Testis torsiyonu, testis dokusunda kalıcı hasara neden olabilen ciddi bir durumdur. Erken tanı ve hızlı müdahale, testis dokusunun korunması ve sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlamak için önemlidir. Eğer testis torsiyonu şüphesi varsa veya belirtileriniz varsa, derhal bir acil servise başvurmanız önemlidir.

Yukarıda belirtilen hastalıklar torsiyonla ilişkili olabilir, ancak bu liste tüm torsiyonlu hastalıkları kapsamamaktadır. Herhangi bir şüpheli durumda tıbbi bir uzmana danışmanız önemlidir. Şu yukarıda belirttiğim hastalıkların tamamı acil durum olup; hiç birisi aniden – birden oluşmaz, uzun yıllar önemsenmeyen, göz ardı edilen semptomları umursamama nedeniyle oluşmuşlardır.

Sizi Hasta Eden Durum İle İlgili İsnat Etmediğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?
Kök Sebep , Göz Ardı Ettiğin Kadın Hastalığı Olamaz mı? Biliyorum Kadın Doğum Doktoruna Gittin… Normal Dediler…. Hatta Tüm Tetkiklerin Sorunsuz Çıktı… Bunu – Bunları Bir Kenara Bırakalım Artık Düşünmeyelim… İyi Olmaya Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayene İle Başlar. Bu Başlangıcı Yapmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Randevu Talep Ediniz. Muayenehanem Tamamen Temiz, Kesinlikle Gizliliğe Önem Veren Hususi Doktorluk Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedaviler İle Yanınızdayız. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine Ve Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir. İhmalEdilen Hastalık; Yaşam Kalitesini Bozan Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Sürümcemede Bırakılarak Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Sağlık Hizmeti Vermektedir. Zaman Sınırlaması Koymadan, Bire Bir İlgilenme, Bireye Hususi Tedaviler İle Hizmetinizdeyim. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Bize Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Bizi Mutlu Ediyor. Kadınsal Sıkıntılarınızdan Derinlemesine Ve Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırır.
Kadınların sağlıklı ve uzun bir ömür sürmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın korkularını özenle dinlerim. Hekimlik sanatının bütüncül olması zaruriyetinin farkındayım. Bu farkındalık ile hastalarımın  fiziksel, bilişsel ve manevi sağlıklarını ele almaktayım. Hedefim, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini tercih etmelerine ve önceliklendirmelerine izin verecek şekilde ayrıntılı çalışmaktır. İyileşmek isteyen  her kadın ile hayatta oldukları yerde buluşmak için elimden geleni yapıyorum. Bir kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları ödüllendiricidir. Kadın üreme sağlığı & bakımı çok yönlüdür. Üreme danışmanlığı yanında  hamilelik takipleri, menopoz ve ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var ve kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) bir partner olarak ve bu ihtiyaçların giderilmesinde yardımcı olarak görmekteyim. Birey ve ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan bir sağlık & bakım planı geliştirmek her hastada amacımdır. Uyum sağlayabilen ve esnek olabilen (kanıta dayalı & kişiye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Tabiplik yeteneklerimi  sunabileceğimi hissediyorum, bu tarzım kişinin ihtiyaçları için sıradışı şekilde işe yarıyor.
 • Bireyselleştirilmiş , Sadece Size Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Elimden Geldiğince 60 Dakika Vakit Ayırmak
 • Detaylı Özen Göstermek
 • Sevgi  Saygı  Kibarlık
 • Kadirşinaslık  Mürüvvetlik Tabanında Uzlaşma
 • Hastalık Sebeplerini Bir Dedektif Gibi Aramak
 • kök Sebepleri Öncelikli Olarak Ortadan Kaldırmak Karakterime
 • Gözlem ve Düşünce Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut İlerlemeleri Şahsi Bilimim & Algı Perspektifimde Devam Ettiriyorum.
Deneyimli Jinekolog UzmanOlarak Mugla İlinde Çalışmaktayım. Tedavi Yeteneklerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Bulunmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi ve Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Sunmaktayım. Gizlilik Önceliği Olan Hastalar İçin Muğla Kürtaj Ve Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Yani Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisi İle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Doktor Tarafından Verilmektedir. İdrar Kaçırma Önemli Bir Problem Olup Kadın Sıhhatini Bozmakta ; Uterin Sarkması Durumunda Tecrübeme Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV İncelemesi  Rahim Ağzı Kanserinde Erken Teşhisi Getirir. Dirençli Vajinal Akıntı ve  Tüm Jinekolojik Problemlerinizi Gidermek Beni Mutlu Edecektir. Özel Kliniğim Dalyan Otelleri Göcek Otelleri ve de Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Lokasyondadır.  Hekim Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur

Doktor Mesut Bayraktar

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır vajinal akıntı sağlıktır
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Hastane Stresinden Uzaklık
✓ 
Özel Etkileşim
✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene
✓ 
Mahremiyet – Gizlilik
✓ 
Hijyenik Ortam
✓ 
Teknoloji Kullanımı
✓ 
Konfor – Ferah Ortam
✓ 

Online Randevu

✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık
✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet
✓ 
Etik
✓ 
Tecrübe
✓ 
Profesyonel Destek
✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı
✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta
✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta
✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta
✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta
✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta
✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Muğla Jinekolog Doktor Muayenehane
Kadın
ın,
Sonraki Nesil
lerinin (
Fetus
,
Bebek
,
Çocuk
,
Torun
) Sağlıklarını
Mutlu Huzurlu
Devam Edebilmesinin Yegane yolu,
jinekolojik Organ
ların
Rahim
,
Yumurtalık
,
Tuba Uterina Tüpler
,
Rahim Ağzı
,
Vajina
,
Vulva
gibi
organ
ların
Topyekün Sağlık
Şekil
de
Nesilden Nesile Aktarılma
sından
Geçmek
tedir.
İhmal
Edilen Her
Kadın Hastalığı
,
Zaman
İçerisinde
Çeşit Çeşit
Hastalıkların;
Romatolojik
,
Nörolojik
,
Psikiyatrik
,
Onkolojik
Hatta
Odontojenik
Problem
lerin
Gelişim
i İçin
Tetik
(
Tetiklemek
) Olabilir.
Sebep
,
Müsebbip
Olanın;
Kadınsal Şikayet
ler Olduğu,
Gizliden Gizliye
İşlediği Yani
Kök
enin Jinekolojik Hastalık Olduğu
Akıl
ınıza Bile Gelmeyebilir.
Tahlil
lere
%100 İnanmak
Size
Ciddi
Vakit
Para
Yaşam Süresi
Kaybettirebilir.
Basit Yöntem
+
Kolaya Kaçmak
Olan Sayfalar Dolusu
Tetkik Sonuçları
na Sakın Aldanmayın,
Tetikler Normal Çıktı
; Sağlıklıyım Diye
Körü Körüne Bel Bağlama
yın. Hekim Dışında
Hiç Bir Şey
e
%100 Güven
meyin. Özellikle Jinekolojik Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri
Başarılı
, Oranda
Tespit
Edememektedir.
Kronikleşmiş
İlgi
siz Gibi Gözüken Hastalıkların
Kök Sebep
lerinin Jinekolojik Olması Size,
Çevre
nize
Alaka
sız, Saçma Bile Gelebilir.
Dikkat
Ediniz! Jinekolojik Hastalığı Bekleterek;
Kendi Kendine
,
Zaman Tanımak
la
Vakit Geçirmek
le
İyileşme
si
Mümkün
Değildir.
Dişi
Bireyler, jinekolojik Şikayetlere;
Semptom
lara Hızlı
Adaptasyon
Evrim
i Sergilediğinden, Bunda
Toplumsal Kanıt Kuramı
da Etkin Olup
Kadınlara Özgü Hastalık
Hızlı İvmeyle
Kronik
Olabilmektedir. Adaptasyon + Kronikleşme İnsan
Psikoloji
siyle Birleşince
Kadınsal Şikayetleri Normalleştirme
Kaçınılmaz Olmaktadır. Bu
Baş Edilmesi Zor
Psikoloji
ye Giren
Kadınlar
Jinekolojik Hastalıkların Sebep Olduğu
Komplikasyon
ları , Hastalıkları Taşıyabildiği
Ömür
e Kadar Kendine , Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalık İçin Bulunmaz Nimettir). Sizi,
Ailenizi
, Gelecek Nesilleri Bu
Patolojik
Birliktelik
Kıskaç
lanmasından;
Hastalıklara Hamal
Durumundan Koruyacak
Tek Güç

Tecrübeli Jinekolog

İle
Yaşam Boyu
nca Sürecek
İş Birliği
Yapmaktır.
Hayat Boyu
nca Sabit Değişmez

jinekolog

Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Kadınsal
Sağlık Bilgileri
niz Tek Elde ,
“Tek Beyinde”
Toplanacağından Size
Erken Tanı
,
Etkin Tedavi
ler Olarak Geri Dönecektir. Sabit Değişmez Muğla Jinekolog Doktor Edinmek Başta Jinekolojik Olmak Üzere
Topyekün
Hayat Kalitesi
ni Yükseltir. Kadın
Hastane
de Hangi Jinekolog Doktor Bulunuyorsa, Rastgele
Randevu
Alma
Hatası
ndan Vakit Kaybetmeden Uzaklaşmalıdır, Bu
Ucuz
cu Yaklaşım
Canınızı Sıkan
Hastalık
,
Düşkünlük
Olarak
Bela
Olmadan; Hastahanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme
Öğretilmiş Dürtü
sünden
Acil
iyet İle Sıyrılıp; Kendinize Sabit
Kadın Doğum
jinekolog
Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca
Sabit Değişmez

jinekolog Doktor

, Günün
Önemli
Anında
Ara
yabileceğiniz,
Korku
Olmadan
Soru
Sorabileceğiniz
Utanma
Yaşam
adan
Tartışma
,
Fikir Alış Verişi
Yapabileceğiniz Muğla

Jinekolog Hekim

Mesut Bayraktar Her Daim
Bir Telefon Kadar Uzakta
Olacaktır.
Kadın Rahatsızlığı
nıza
Şifa
Çare
Deva
Bulamıyorsanız, “
Esas Temel Kök Sebep
“; Aksi
İspat
Edilene Kadar jinekolojik Olabileceğini
Hiç Ama Hiç
Unutma
yınız.
Sağlık
Değerli
dir,
Önemse
yin
Kadınsal Sorun
larınızı
Göz Ardı Etmek
Büyük Hata
dır; Masrafsız Görünen
Alışmak
,
Normalleştirmek
Basitleştirmek
Tuzak
lanmasına Kapılmayınız.
Doğru Teşhis
Gerçek Tedavi
Arayanlara
Muğla En İyi Jinekolog
lar Arasında Olan
Muğla Kadın Doğum Doktoru

Mesut Bayraktar

Özel Muayenehanesinde
Kadirşinas
Hastalarını Bekler;
Klinik
İçerisinde
Ultrason
Kolposkopi İncelemesi
Sıvı Bazlı Servikal Smear
Yapılmaktadır.
Muayene Olmak
İyi
Başlangıçtır.
Bugün
Tedavi Olmak
İçin
Adım At
ın. Ömür Boyu Devam Edecek
Hekim Hasta Bağı
Geliştirmek
amacıyla

WhatsApp Online Randevu: 05467740159

Vasıta
sıyla
İletişim
e Geçerek

Jinekoloji

Bilim
Dalına
Kendini Adamış
Meslek Ustası
Olan jinekolog
Operatör
Dr. Mesut Bayraktar’a Muayene Olarak
Tanış
abilirsiniz.
Özel
Muayenehane
m
Otele En Yakın Kadın Doğum Doktor
Konum
undadır.

Vajinal Ultrason

Miyom

Polip

Kist

Muğla Kürtaj Doktoru

Rahim Kanaması

Vulvar Distrofi

Mantar

Vajinal Akıntı

Kolposkop

HPV Siğil

Gebelik Bulantı Kusması

Muğla Kadın Doğum

Düşük Riski

Kısırlık İnfertilite

Orgazm Bozukluğu

En İyi Jinekolog

En Yakın Kadın Doğum Doktor

Jinekolog Mesut Bayraktar

Riskli Gebelik Takibi

Ayrıntılı Ultrason

Detaylı ultrason

Yumurtalık Kisti

liken planus skleroz Vulva distrofi

Gizli Evlilik Dışı

İstenmeyen Gebelik kürtaj

Rahim İltihabı

PID

Sürekli

Tekrar Eden

vajinal kaşıntı mantar

vajinal kötü koku

Menopoz Renovasyon Gençleşme

orgazm Aşısı

Vajina Sıkılaştırma

Vajina Genişlemesi

Vajinadan Ses Gelmesi

Rahim Sarkması

idrar kaçırma

Rahim

Vajinal

Akıntı

Yanma

Kaşıntı

Acıma

Sancı

Batma

Kanama

Lekelenme

Gebelik Şüphesi

PCOS

Kolposkop

HSV

LSIL

HSIL

Konizasyon

HPV

Rahim Ağzı Yırtığı

Vajinal Kanama

Servikal Ektropiyon

Bel Ağrısı

Kronik Mantar

Sorunlarınızda
Tedaviye Giden Yol
u 1 (Bir)
muayene
Başlat
ır.
Kadın sağlığını koruma
,
hastalıkları iyileştirme
misyon
una Sahibim ;
Rahatlık güvenlik önceliğimdir
.
Hastayla bireysel ilgilenmek
,
hastaya uygun tedavi
plan
ları sunarım. Muğla ‘da bulunan
modern özel muayenehane
m
konforlu ortam
sunar.
Ortaca
Göcek
Dalyan
Dalaman
Köyceğiz
Marmaris
Fethiye
Muğla

Muğla Kadın Doğum Özel Muayenehane

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5, Muğla, 48600, Türkiye

Jinekolog Doktor Mesut Bayraktar

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5 Ortaca, Muğla, 48600, Türkiye
+905467740159
* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
* Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
* Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016
Mesut Bayraktar
Rudolf Virchow (Louis Pasteur, Robert Koch savundukları;hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin içindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü). Aynı zamanda Max Gerson’da hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek icrasında bulunmaktadır. Rudolf Virchow‘unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.
Tedaviye giden yol 1 muayene ile başlar.

Referanslar

 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s00404-021-06008-8
 2. https://surgery4children.com/diagnoses-and-treatment/genitourinary-disorders/ovarian-torsion/
 3. https://surgery4children.com/diagnoses-and-treatment/genitourinary-disorders/ovarian-torsion/
 4. http://www.jpgo.org/2015/12/ovarian-torsion-at-term-pregnancy-rare.html
 5. https://doi.org/10.4236/oalib.1106089
Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.
Gizlilik Tercihleri