Vajinal Koku & Hayat

vajinal Koku & hayat Feromonlar, bir organizma tarafından salgılanan ve aynı türdeki diğer bireyler üzerinde bir davranış veya tepkiyi tetikleyen kimyasal bileşiklerdir. İnsanlar da dahil olmak üzere birçok canlı feromonlar üretir. Ancak, insan feromonları hakkında tam olarak ne kadar etkili oldukları konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. Bazı çalışmalar, feromonların insan davranışları üzerinde etkili olabileceğini gösterse … Vajinal Koku & Hayat okumayı sürdür