WhatsApp Search

Vulvar dermatom

Vulvar dermatomu, sinir innervasyonuna bağlı olarak değişen duyular sergileyebilen, vulva üzerindeki farklı cilt bölgelerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir ve dermatoloji ve jinekolojide dikkate değer bir husustur. Bu dermatomlar spesifik omurilik sinirlerine karşılık gelir ve bunların arızalanması vulvar bölgede kaşıntı, ağrı veya uyuşukluk gibi çeşitli semptomlara yol açabilir. Vulvar dermatomların dağılımını anlamak, sinir tutulumunun önemli bir rol oynadığı vulvodini veya liken skleroz gibi durumların teşhisi ve tedavisi için çok önemlidir. Klinisyenler, vulvar dermatom bozukluğuyla ilişkili semptomları değerlendirmek ve hafifletmek için kapsamlı muayeneler yapmalı ve potansiyel olarak sinir blokajları yapmalıdır. Vulvar dermatomla ilgili sorunlar yaşayan kişilere kapsamlı tedavi sağlamak için dermatologların, jinekologların ve ağrı yönetimi uzmanlarının dahil olduğu ortak bakım genellikle gereklidir.

Vulvar dermatom Kadın sağlığı

Vulvar dermatomlar, ciltteki belirli bölgeleri temsil eden sinirsel alanlardır. Dermatomlar, vücudun farklı bölgelerine duyusal bilgileri taşıyan sinirler tarafından kontrol edilir. sinirlerin hangi bölgeyi innerve ettiği, dermatom adını verdikleri alanlara göre sınıflandırılır. Vulvar dermatomlar, vulva denilen kadın genital bölgesinin cilt duyusuyla ilişkilendirilen sinirsel bölgelerini ifade eder.

Vulvar dermatomlar vücudun alt karın bölgesi, kasık ve uyluklarla ilişkilendirilir ve bu alanlarda hissiyatı sağlarlar. Her bir vulvar dermatom, cinsel uyarılma, acı veya diğer duyusal deneyimler sırasında önemli rol oynayabilir. Vulvar dermatomlar, vulva üzerindeki hassasiyeti, duyusal tepkileri kontrol eden sinirlerin anatomik düzenlemesini ifade eder.

Vulvar dermatom ile ilgili sinirler:

SinirBölgesi
İlioinguinal sinirVulvar yan duvar, labium majus, klitoris
İliohipogastrik sinirÜst vulva, suprapubik bölge
Pudendal sinirVulva, klitoris, labium majus ve labium minus, perine
Genitofemoral sinirİç uyluk ve vulvar bölge
Obturator sinirVulvar iç kısımlar, üst uyluk
Femoral sinirÜst uyluk, vulvar bölgenin bir kısmı
Lateral femoral kutanöz sinirÜst ve yan vulvar bölge
Lumbosakral trunkusVulvar bölgenin bir kısmı
Sakkroiliak sinirVulvar bölgenin bir kısmı
Superior gluteal sinirVulvar bölgenin bir kısmı
İnferior gluteal sinirVulvar bölgenin bir kısmı
dermatomlar -1 muğla kadın doğum doktor
dermatomlar -2 muğla kadın doğum doktor
1
Anatomical illustration of the abdominal sympathetic system in an ancient anatomical atlas (Dr Carl Toldt, Berlin and Vienna, 1903).
Anatomical illustration of the abdominal sympathetic system in an ancient anatomical atlas (Dr Carl Toldt, Berlin and Vienna, 1903).
Schematic diagram of somatic and autonomic pelvic nerves.
Schematic diagram of somatic and autonomic pelvic nerves.
Anatomical illustration of somatic and autonomic pelvic nerves in a female pelvis (frontal view). Yellow – somatic nerves, orange – sympathetic plexus, purple – sympathetic trunk, green – PSN.
Anatomical illustration of somatic and autonomic pelvic nerves in a female pelvis (frontal view). Yellow – somatic nerves, orange – sympathetic plexus, purple – sympathetic trunk, green – PSN.