WhatsApp Search

Zenginliği; Kendine Faydasızlar

Buradaki slaytların tamamı yaşanmıştır ve gerçek olaydır.

Zenginliği; Kendine Faydasızlar

Zenginliği; Kendine Faydasızlar 150 150 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159
Onlar Çok Zengin, Paraya İhtiyaçları Yok. Diyenleri çok gördüm. Bu bahse konusu olanlar yani Onlar Hanımlarını ( Karılarını, zevcelerini ); Etkisiz Ama Masrafsız Tedavilere Götürüyor, Elbette Bir Türlü
İyileşemiyor, Artık Hastalıktan Kadın Eve Hapis Olmuş; Kadında Bu Muameleye itiraz Etmiyor. Kocanın Zengin Olması; Sefil
Yaşamana Engel Değil.
Mesleki deneyimimde, bireylerin varlıklı eşlerin mali ihtiyaçlarını, paraya ihtiyaçları olmadığını iddia ederek göz ardı ettikleri çok sayıda örnekle karşılaştım. Bu özel ama nadir olmayan vakalar, karılarını, zevcelerini görünürde etkisiz ama maliyetsiz tedavilere götüren ve sonuçta karısının, zevcesinin durumunda hiçbir iyileşme sağlamayan kocaları içermektedir. Sonuçta kadınlar hastalıkları nedeniyle kendi evlerinde mahkûm oluyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde bu kadınlar bu tedaviye, kocasının bu yaklaşımına da herhangi bir itirazda bulunmuyorlar. Görünüşe göre kocanın zenginliği bu kadınlar için sefil bir varoluşa engel değil. Bu tuhaf mazoşist durum halen karmaşıktır ve bu tür ilişkilerde rol oynayan temel dinamikleri kapsamlı bir şekilde ele almak için incelikli bir yaklaşım gerektirmektedir.
Zenginlerin Fakir Eşleri Varmış. Yaşayarak insan öğreniyor. Bu durum kesinlikte Yıp eğitiminde verilmiyor. 
Koca: Hocam Ne Gerekiyorsa Yapalım,
iyi Olsun.
Eş (Kadın) : Çok Pahalı... Hem Ben iyiyim. Bir
Şeyim Yok. Doğal Besleniyorum.
Hayatın karmaşık dokusunda, zenginlik ve sadeliğin birleştiği birlikteliklerden öğrenilecek ince bir ders vardır. İnsan, yaşayarak, deneyimleyerek gerçekten içgörü kazanır. Bu öğrenme herhangi bir örgün eğitim sisteminde müfredat değildir. Ders kitaplarının ve derslerin ötesine geçer.

Bir karı – koca arasındaki diyalogda olduğu gibi;

Koca ciddiyetle ‘Sizin iyiliğiniz için ne gerekiyorsa yapalım’ derken,

Kadın da kendi tedavisi için şöyle cevap verir: ‘Bu çok pahalı ve müsriflik içeriyor… Üstelik ben memnunum. . Hiçbir şeyim yok. Kendimi doğal bir şekilde besliyorum, kendime iyi bakıyorum.’

Bu diyalog, zenginlik karşısında şükran ve sadeliğin özünü vurgulayarak, doyum ve algının inceliklerine dair dokunaklı bir gerçeği somutlaştırıyor.

Gerçek zenginliğin sahip olmakta olmadığını nazik bir şekilde hatırlatır ve varlığımızı şekillendiren değerlerin ve bakış açılarının derin bir anlatımını gözler önüne serer. Varlıklarınızın kölesi olarak, sefillik içerisinde yaşamayın.
Hastalıkları Kronikleştirmek Zekayı Düşürüyor.
Zeka Yetmemeye Başladığında; İletişimsizlik & Hastalık İlerlemesi Belirginleşiyor.
Genital Hastalıklar; İlkel Beyin Tarafından Bastırılarak, Önemsizleştirilerek Kronikleştirilmeye Meyillidir.
Derinlikli Zekanın Yetmemesi Durumunda Jinekolojik Hastalıklar Daha da Bastırılıyor. Kısır Döngü Kırılana Kadar Devam Ediyor, Ki Çok Nadir Kırılıyor ...
Kronik hastalıklar zekayı menfi etkiler. Kronik hastalıkların ikincil etkileri nedeniyle zeka yetersiz kaldığında; iletişim kopukluğu ve hastalığın ilerlemesi daha belirgin hale gelir. Genital hastalıklar ilkel beyin tarafından bastırılıp önemsizleştirilerek, basitleştirilerek kronikleşmeye, hatta unutarak yaşama eğilimindedir. Hastalıkların kronikleşmesi nedeniyle derinlik ve muhakeme yeteneğinin yetersiz kalması durumunda kadın hastalıkları daha da baskılanır. Bu kısır döngü kırılıncaya kadar devam eder, ki bu vahşi döngü çok nadir kırılır.
Hocam Onun 2000 Dönüm
Tarlası Var şeklinde söyleni. Aslında bu kudretli kişi  Zar Zor Yürüyor, Net Duyamıyor,
iyi Göremiyor, iyi Çiğniyemiyor. Rahat Oturamıyor.
Sahip olduğu maddi kudretin; Ona, Sana ; Hiç Kimseye Zerrecik Faydası Yok. 
Kendi sağlığına, bedenine dahi Faydasız Bir Servet,  Sefil Bir  Fakirliktir.
‘Hocam onun 2000 dönümlük çiftliği, bağı , bahçesi var’ sözü görünüşte güçlü bir kişiyi temsil ediyor gelebilir. Çok defa bu cümlelere denk geldim. Sözü edilen bu kişileri gözlemlediğimde ise; gerçekte bu kişilerin yürüme güçlüğü, işitme bozukluğu, görme bozukluğu, çiğneme gibi birçok zorlukla karşı karşıya bir kalitesiz hayat yaşamaktadır. Böyle çok sayıda insan vardır. Büyük zenginliklerine rağmen rahatça oturmakta, nefes almakta zorlanıyorlar. Sonuçta bu maddi zenginliğin ne kendilerine ne de bir başkasına faydası vardır. Kendi sağlıkları ve refahları için bile değeri olmayan, kendileri için bile kopamadıkları, ölümüne bir mal sevgisi vardır. Bu durum gerçek bir refahtan ziyade bir tür sefil zenginliği tasvir eden bir servettir bu.
Hocam İnancın Olsun !
Durumumuz Yok, Yeni Kredi Çektik, Onu Ödüyoruz, Çocuk Okutuyoruz, Biz Sağlığımız için Yaşıyoruz, Şuan Tedaviye Gücümüz Yetmez Şkelinde konuşan insaların bileklerinden dirseklerine kadar altın bieziklerin sıralandığını gördüğünüzde gözlerinizin içine bakarak sizi aptal yerine koymaları için, sizde nasıl bir aptallık gördüklerini insan merak ediyor. Yada gerçek anlamda bunlar çok kötü insarlar mı?
Toplumsal normlar ve değerler bu tür lüks tüketimini teşvik edebilir. Bazı insanlar, statü ve prestij arayışında maddi varlıklarla ilişkilendirilmiş sembollerin peşinden gidebilirler. Bu, kişinin değerlerini ve önceliklerini belirlemekle ilgili bir konudur.

Bu tür davranışların arkasında bazen düşük bir özsaygı veya kendini kanıtlama arayışı olabilir. Bir kişi, topluma veya çevresine “başarılı” veya “mutlu” bir imaj sunmak için maddi zenginlik veya gösterişli eşyalar kullanabilir. Ancak, bu tür davranışların gerçekte kişinin mutluluğu veya iç huzuruyla doğrudan bir ilişkisi olmayabilir.Son olarak, insanlar genellikle yaşadıkları zorluklardan kaçmak veya bu zorluklardan uzaklaşmak için farklı yöntemler ararlar. Kimi insanlar, maddi zenginlik veya lüks tüketimle kendilerini avutabilirler. Ancak, bu tür kaçışlar genellikle geçici bir tatmin sağlar ve temel sorunları çözmez.

Tedavi olmak için başvurduğunuz Doktora hava atmak için takıştırdığınız ziynetlerinizi göstermeniz, sonrada iyileşmek için tedavi masrafından kaçmanız, sizin hem zengin olmadığınızı hem de para – maddiyat sevginizin sağlığınızın önünde olduğunu gösterir. Dolayısı ile vaz geçemedikleriniz, iyileşmenizi engeller.
Doktor Bey Tedavi Olamam, Durumumuz Yok, Sadece Takip Etsek, 1 Reçete Ver Yeter diyen ama bileklerinden dirseklerine kadar altın bilezik dolu bir kadın.
Kişinin sahip olduğu maddi zenginlik ve gösteriş, içsel bir boşluk veya duygusal eksiklik hissiyle dengesizlik içinde olabileceğine işaret edebilir. Böyle bir durumda, maddi varlıkların ve dış görünüşün, içsel tatmin veya mutluluğun yerine geçmeye çalıştığı düşünülebilir. Bazı kadınlar jinekolojik yetersizliklerini, kronikleşmiş hastalıklarını (kendilerine göre aşağılıklarını) bu şekilde göstererek gizleyebilir.

Freeloader veya mortal cimrilik ile sorunlarını çözemeyenler şu formata dönüşüyorlar.

Kadın Doğumla Ne Alakası Var?
Profesöre Gittim Normal Dedi.
Tüm Tahlillerim Normal Çıktı,
Gelinim Doktor Bir Şey Yok Dediy
Araştırmaya Gittim Normal Dediy
Kadınsal Durum Bu Sabretmeliyim
Kredi Ödüyoruz,
Ev Aldık
Araba Aldık
Oğlanın Düğünü Va.y
Kız Evlenecek; Tedavi Olamam.
Kadın Doğumla Ne Alakası Var?
Profesöre Gittim Normal Dedi.
Tüm Tahlillerim Normal Çıktı,
Gelinim Doktor Bir Şey Yok Dediy
Araştırmaya Gittim Normal Dediy
Kadınsal Durum Bu Sabretmeliyim
Kredi Ödüyoruz,
Ev Aldık
Araba Aldık
Oğlanın Düğünü Va.y
Kız Evlenecek; Tedavi Olamam.
Kadın Doğumla Ne Alakası Var?
Profesöre Gittim Normal Dedi.
Tüm Tahlillerim Normal Çıktı,
Gelinim Doktor Bir Şey Yok Dediy
Araştırmaya Gittim Normal Dediy
Kadınsal Durum Bu Sabretmeliyim
Kredi Ödüyoruz,
Ev Aldık
Araba Aldık
Oğlanın Düğünü Va.y
Kız Evlenecek; Tedavi Olamam.
kadın doğumla ne alakası var, saçma !