WhatsApp Search

DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ
Doktor Mugla Kadın Dogum Mesut Bayraktar Kadin Hastaysa Evde Huzur Yoktur

DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME ve AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ 331 331 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Op. Dr . Mesut BAYRAKTAR Özel Muayenehanesi

DİLATASYON ve KÜRETAJ BİLGİLENDİRME vE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

“11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi” ve uyarınca: Tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde hastalardan alınması gereken onam belgesidir

Doktor Mugla Kadın Dogum Mesut Bayraktar Kadin Hastaysa Evde Huzur Yoktur

Sayın hastam , lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz. Tıbbi durumunuz, hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem / tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Açıklamaların amacı, sağlığınızla ilgili konularda sizi bilgilendirmek, sürece sizi daha bilinçli biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa, lütfen “şimdi – hemen” sorunuz. Tanısal girişimlerin, tıbbi, cerrahi tedavilerin yararlarını, olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme onay vermek – vermemek kendi kararınıza bağlıdır. Onay veriyorsanız, dokümanı imzalayınız. Tıbbi kayıtlarınız sizin dışınızda hiç kimseyle paylaşılmaz. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınızla ilgili bilgi – dokümanlar, yazılı onay verdiğiniz yakınlarınıza verilebilir. Size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz kişinin de katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

1- Tıbbi Durum – Hastalık Hakkında Bilgilendirme :

Muayenehanemde yaptığım muayene, tetkik (ultrason) ve incelemeler sonucunda;

…….. ……….. ……………….. ……………….. …….. …….durumunuz olduğunu saptadım. Sizin onayınızla “Dilatasyon ve Küretaj” adı verilen tıbbi işlemin gerçekleştirilmesi planlamaktayım.

2- Girişim – İşlem – Ameliyat Hakkında Bilgilendirme

2a- Girişim-İşlem-Ameliyattan Önce Yapılması Gereken Önemli Hususlar:

Size yapılacak girişim – işlem – ameliyat anlatılacak, aydınlatılmış onam formu imzalatılacaktır.

Bu uygulama, tüm işlemi anladığınızdan emin olmak için gereklidir. Herhangi soru – kaygınız varsa, lütfen “şimdi – hemen” çekinmeden sorunuz. Bu girişim – işlem – ameliyat lokal veya sedatif ilaçlar etkisi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi, olası risklerle ilgili uzman tarafından size ayrıntılı anlatılacaktır. Girişim – işlem – ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz sizi bu tetkikleri yaptırmanız için genelde hastanelere yönlendirecektir. Bütçenize uygun istediğiniz kurumu da seçebilirsiniz.

2b- Girişim – İşlem – Ameliyat Süreci İle İlgili Önemli Hususlar:

Girişim vajinal yolla yapılacaktır. Rahim ağzı, işlemde kullanılacak cerrahi aletlerin geçişebileceği kadar genişletilecek, ardından rahim içindeki gebelik materyali vakumlu şırıngayla (Karman aspiratörü) vakum uygulanarak aspire edilecektir. Lüzum halinde, içeride materyal minimal kalmaması için keskin küret adlı metal aletlerin kullanılması gerekebilir. Gerekli durumlarda işlem sonunda idrar sondası yerleştirilebilir. Bu sonda, ameliyat sonrası dönemde doktorunuz uygun gördüğünde çıkarılacaktır. Gebelik materyalini %100 olacak şekilde rahim içerisinden almak imkansızdır. Bazı durumlarda içerideki materyal tam olarak çıkarılamayacak yerleşimde, özellikte (zarların kaliteli sağlamlıkta, elastikiyette olması) olabilir. Bu durumda girişim kısmen gerçekleştirilebilir. Tedavinin tamamlanması için birden çok seans gerekebilir. Kısmen gerçekleşen durumlar kendisini kontrol ultrasonda tam – eksiksiz işlem şeklinde gösterebilir. Bunun dışında, kalan materyalin atılması için ilaç tedavisi verilebilir. İşlem sırasında başka patolojiler saptanması halinde (polip, mol gebelik, vb.) sağlığınıza daha çabuk kavuşmanız ve yapılan girişimin tam anlamıyla başarılı olması amacıyla gereken müdahaleler gerçekleştirilebilir. Böyle durumda, sizin sağlığınız için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir. Bu prosedürlerden bir veya birkaçını kabul etmemeniz durumunda bu isteğinizi bize “şimdi + hemen” bildirmeniz gerekmektedir.

Yapılması planlanan tanısal veya tedaviye yönelik girişim – işlem – ameliyat tıbbi zorluk gelişmesi durumunda tamamlanamayabilir, birden fazla seansta gerçekleştirilebilir veya hiç uygulanamayabilir. Planlanan işlem sırasında, beklenmeyen veya istenmeyen bazı durumlarla karşılaşabilir. Böyle durumda, sizin sağlığınız için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir.

 • Servikal Spazm
 • Servikal Anomali
 • Rahim Anomalisi
 • Rahim Veya Serviks Içerisinde Önceden Oluşmuş Kısmi Yapışıklıklar – Darlıklar
 • Retrovert Uterus
 • Adenomiyotik Rahim
 • Kronik Enfeksiyonlu Rahim
 • Parankim Yapısı Bozulmuş Rahim
 • Hegar Bujileri Ile Dilatasyon Esnasında Uterus Diseksiyonu

gibi durumlar nedeniyle işlem başarısız olabilir, yapılamayabilir. Doktor size durumunuza uygun olacak şekilde bir süre belirledikten sonra tekrar cerrahi girişim önerebilir. Bunda da başarısızlık olursa hastane şartlarında yatış önererek ilaçlar desteğiyle yeterli servikal dilastasyon + gebelik materyalinin rahim çıkımına doğru mobilize olması teşvik edildikten sonra tekrar cerrahi müdahale denenebilir. Bakın burada da başarısızlık vuku olabilir ve böyle bir durumda hekiminiz sizinle yeni yol haritası için tekrardan konuşacaktır.

Vakumla yapılan kürtaj işlemlerinde rahim dokusu minimal hasar aldığından, uterus kendisini çok hızlı iyileştirebildiğinden lütfen işlem sonrası cinsel ilişkiye girmeyiniz. Kürtaj sonrası yeni bir gebelikle gelebilirsiniz. Bu durum sizin gebeliğinizin alınmadığı göstermez. Kanlanması artmış, gebelik performansı yükselen rahimde gebelik kesi hızlı büyür.

Kürtaj işleminden önce de cinsel ilişkiye girmeyiniz. Zaten kürtaj olacağım gebelik oluşmaz , oluşursa oda alınır gider diye düşünmeyiniz. Gebelik ekstrem, sıradışılıkları barındıran, sınırları ve kuralsızlıkları zorlayan durumdur. Kürtaj öncesi cinsel ilişki ve vakum kürtajla rahimin hızlı iyileşmesi nedeniyle yeni gebelik oluşması nadir olsa da oluşabilmektedir. Her kürtaj işleminden sonra rahim kavitesi ultrason ile kontrol edilince işleme son verildiğini unutmayınız.

Süperfetasyon, süperfekundasyon, süperovulasyon durumları nadir olsa da sizi bulabilir. Biz sizin özel hayatınızı, cinsel yaşantınızı mutlak bilemiyoruz.

Kürtaj işleminde gebelik materyali vakum aspiratör ile gelmiş – alınmış + ultrason ile yapılan kontrolde rahim içi temiz, çizgi halinde + cry sesi alınabilir + vakum kürtaj ile daha fazla materyal gelmeyebilir.

Bunlar işlemin başarılı olduğunu gösteren emarelerdir ama %100 değildir. İşte bu yüzden; Hekim size kürtaj işleminin başarılı olduğunu söylese bile, size yazdığı reçeteler bittikten sonra doktora muayene olmaya gelmeniz, muayene olmak için randevu talep etmeniz gereklidir. Hekimden kürtaj işlemi nedeniyle size reçete ettiği antibiyotiklerin bitmesinden 5 gün sonrasına WhatsApp: 0546 774 01 59 üzerinden;

 • Kendinizi iyi hissetseniz bile,
 • Hiç bir sorun olduğunu düşünmeseniz bile,
 • Hekim tarafından size daha yakın bir gün tavsiye edilmemiş ise “yeni muayene, tekrardan değerlendirme randevusu” talep ediniz.

Bu zaruri yaptırmanız gereken muayene olup, bunu yaptırmanızı, buna önem göstermenizi bu onam formuyla biz → size özellikle “yazıyla” , açık şekilde vurgulayarak bildiriyoruz. Bu sizi çağırdığımın yazılı halidir.

Süperfetasyon, süperfkundasyon, süperovulasyon,… gibi durumlar yok ama devam eden gebelik materyali görülmüş ise (yukarılarda nedenlerini anlattım) maalesef “çetin gebelik” durumu olabilir ve hekim size tekrar küretaj önerebilir. “Çetin gebelik” durumu “hekime uyumla” rahatlıkla aşılabilir. İşte kürtaj işleminde hekime uyumun ne kadar önemli olduğunu en anlaşılır şekilde anlattım. Hekim kürtaj işleminde tek seansta, tek seferde mutlak olarak materyalin alınmasının garantisini – taahhüdünü vermemektedir.

2c- Girişim-İşlem-Ameliyat Sonrasına İlişkin Önemli Hususlar:

Gerektiği takdirde damar içi, kas içi, cilt altı, ağız veya solunum yoluyla size çeşitli ilaçlar verilebilir. Benzer şekilde, gerekmesi halinde kan veya kan ürünleri transfüzyonları hakkında detaylı bilgi size sunulabilir. Gözlem altındayken kan veya idrar testleri alınması gerekebilir. Tüm bu tedbirler daha kısa sürede iyileşmenizi sağlamak, istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek amacını taşımaktadır. Hastanede kalış süreniz ortalama bir kaç saat olsa da bu süre iyileşme, istenmeyen durum görülmesi gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Taburculuk sonrasında bazı ilaçlara devam etmeniz istenecektir. İlaçları ne süreyle – nasıl kullanacağınız, yeniden muayene olmaya ne zaman geleceğiniz doktorunuz tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Tıbbi gereklilik halinde bir süre yataklı servise yatırılabilir, yoğun bakımda takip edilebilirsiniz. Gebelik nedeniyle size kürtaj işlemi tatbik edildiğinde, işlem en mükemmel sterilite, temizlikte yapılsa dahi sizde enfeksiyon gelişimini önlemek veya mevcutta devam eden kronik rahim iltihabının alevlenmesi engellemek için antibiyotik reçetesi istisnasız her hastaya reçete edilmektedir. Hekimin size yazmış olduğu reçeteyi derhal alıp, başlamanız gereklidir.

Bazı insanlar girişim – işlem – ameliyat sonrası kendilerini iyi hissettiklerinden reçeteyi almamakta, yalancı iyilik haline ve kendi öz dirençlerine aşırı prim verebilmektedirler. Böyle yapmayınız. 3 -7 gün sonra rahimde iltihap, rahim içinde kan – pıhtı toplanması ile kürtaj olmuş kadın ağrı, kanamayla gelebilmekte veya en yakın hastaneye gitmek zorunda kalabilmektedirler. Bu hastanede başka doktor rahim içerisinde kan pıhtısı toplanmasını, şekil olarak birbirine benzemesi nedeniyle gebeliğin devam etmesi şeklinde yorumlayabilir (ki öncelikle bana gelmeyip başka hekime gitmeniz, uyumlu davranmadığınızı gösterir). Unutmayınız;

 • Her kürtaj işleminden sonra rahim içi ultrasonla kontrol edilerek gebelik materyalinin iyice tahliye olup olmadığı kontrol edilmektedir.
 • Tahliye olduğunda rahim içi çizgi şeklinde düz görülmekte ve/veya cry sesi alınmakta,
 • Vakum aletleriyle daha fazla materyal gelmemekte, aspire edilememektedir. Kürtaj işlemi Hekime uyum gerektiren, tekrar işlem riski barındıran, komplikasyon üretebilen girişimdir. Evde Bekleyip; Ölüm Veya Kalıcı Hastalık Garanti Olacak Fenalaşma Gelişince; Doktora Gelmenin Veya Doktor – Doktor, Hastane – Hastane Gezmenin Sorumlusu Hekim Değildir.

3- İşlem-Ameliyatın Riskleri Hakkında Bilgilendirme:

Ameliyatınızla ilgili istenmeyen durumlarla karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu durumlar, aşağıda açıklananlarla sınırlı değildir. Herşeyi bu belgeye yazmak; textbook’laştırmak sizin hiç bir şeyi öğrenememeniz demektir. Sorunlar, ender de olsa yeniden – tekrar girişim – işlem – ameliyata alınmayı da gerektirebilir. Bunların oluşmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Oluşmaları halinde tedavi süresi uzayacak veya ek tedavilere ihtiyaç oluşabilecektir. Bu durumlar, nadir de olsa ölüme sebebiyet verebilir. Aşağıda bazıları açıklanmış olan tüm bu istenmeyen durumların ortaya çıkıp çıkmayacağının önceden tahmin edilmesi oldukça güçtür.

3a- Özel Riskler

 • Kanama: Belli miktara kadarolan, klinik olarak önemsiz kabul edilen kanamalar dışında ender de olsa ciddi – acil ameliyat veya kan ürünlerinin naklini gerektiren kanamalar görülebilmektedir.
 • Organ yaralanmaları: Büyük ve küçük kan damarlarında, uterusta (rahim), overlerde (yumurtalıklarda), tüplerde, bağırsaklarda, mesanede, idrar yollarında delinme ve/veya yanmaya bağlı yaralanmalar görülebilir. Bu yaralanmalara veya myomun yerleşimine, boyutuna veya yapısına bağlı olarak uterus, tüp, overin cerrahi olarak alınması gibi ileride çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilecek veya engelleyecek ek cerrahi girişimler gerekli olabilir. İdrar yolları yaralanmalarında uzun süreli mesane sondası kullanımı veya idrar yollarına stent/tüp yerleştirilmesi gerekebilir.
 • İşlemin gerçekleştirilememesi veya tamamlanamaması: Teknik zorluklar veya fiziksel engeller nedeniyle işlem gerçekleştirlemeyebilir veya tamamlanamayabilir. Gebelik materyali kısmen tamamen alınamayabilir.
 • Laparoskopiye (kapalı karın ameliyatı) ya da laparotomiye (açık karın ameliyatı) geçilmesi: Olağandışı kanama/yaralanma nedeniyle açık veya kapalı karın ameliyatına geçilebilir.
 • Emboli toplardamarların pıhtı, yağ veya gaz ile tıkanması): Uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklardaki toplardamarlarda pıhtı birikmesi (derin ven trombozu) söz konusu olabilir. Uzun süre kan pıhtılaşmasını önleyici tedavi uygulanması gereken bu hastalıkta, bacak toplardamarında bulunan bir pıhtı koparak akciğere giden toplardamara kadar gidebilir (Pulmoner emboli). Pıhtılaşma riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (koagülasyona eğilim yaratan hastalıklar, obezite, damar hastalıkları, sigara kullanımı, diabet, hareket kısıtlılığı vb.) artabilir. Derin ven trombozundan çok daha nadir olarak damarların gaz veya yağ ile tıkanması söz konusu olabilir.
 • Rahim içinde yapışıklıklar: Girişim sonrasında rahim içerisinde yapışıklıklar oluşabilir. Bu duruma bağlı olarak adet düzeninde bozukluklar ya da gebe kalmada/gebeliği sürdürmede güçlük görülebilir. Bu durumda ek ameliyatlar gerekebilir. Bu yapışıklıklar girişim öncesinde de olabilir ve kürtaj işleminin yapılamamasına veya kısmi yapılmasına, işlem tekrarlarına hatta hastaneye yatışa neden olabilir.
 • Vaginal kanama: İşleme bağlı olarak rahim ağzından veya rahim içinden, bir kaç gün boyunca, bir miktar kanama olabilir. Bu kanama zamanla azalır ve geçer. Geçmediği durumlarda, muayene ile neden saptanır ve gerekli tedavi Hekim tarafından uygulanır. Vajinal kanama geçmediğinde doktora muayene olmaya gelmeniz, muayene olmak için randevu talep etmeniz gereklidir. Hekimin kürtaj işlemi nedeniyle size reçete ettiği antibiyotiklerin bitmesinden 5 gün sonrasına WhatsApp: 0546 774 01 59 Üzerinden vajinal kanamanız olmasa bile, kendinizi iyi hissetseniz bile, hiç bir sorun olduğunu düşünmeseniz bile, size daha yakın bir gün Hekim tarafından tavsiye edilmemiş ise yeni muayene randevusu talep ediniz. Bu zaruri yaptırmanız gereken bir muayene olup, bunu yaptırmanızı, buna önem göstermenizi bu onam formuyla biz size vurgulayarak bildiriyoruz..
 • Ağrı: Ağrıların önemli bir kısmı operasyondan sonraki bir kaç gün içerisinde azalır veya geçer. Nadiren bu süre uzayabilir. Ağrıların tedavisinde ağrı kesiciler kullanılır. Ağrılarınızın geçmediği durumlarda, muayene ile neden saptanır ve gerekli tedavi Hekim tarafından uygulanır. Jinekolojik bölge ile ilgili ağrınız geçmediğinde doktora muayene olmaya gelmeniz, muayene olmak için randevu talep etmeniz gereklidir. Hekimin kürtaj işlemi nedeniyle size reçete ettiği antibiyotiklerin bitmesinden 5 gün sonrasına WhatsApp: 0546 774 01 59 Üzerinden ağrınız olmasa bile, kendinizi iyi hissetseniz bile, hiç bir sorun olduğunu düşünmeseniz bile, size daha yakın bir gün Hekim tarafından tavsiye edilmemiş ise yeni muayene randevusu talep ediniz. Bu zaruri yaptırmanız gereken bir muayene olup, bunu yaptırmanızı, buna önem göstermenizi bu onam formuyla biz size vurgulayarak bildiriyoruz.
 • Enfeksiyon (iltihap): Ameliyat, kürtaj işlemi, rahim içi girişim işlemi sonrasında çeşitli iltihaplar – enfeksiyonlar görülebilir veya kronikleşmiş olanlar alevlenebilir. Solunum yolu enfeksiyonu, rahim içi enfeksiyon veya karın içi enfeksiyon gelişmesi durumunda gerekli tetkikler alınır ve sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Apse oluşması durumunda ameliyat ile apsenin boşaltılması veya tamamen alınması gerekir. Enfeksiyon riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (obezite, damar hastalıkları, diabet, sigara kullanımı, immün sistem bozuklukları vb.) artabilir. Enfeksiyonun geçmediği, uzadığı, ilaçlarla etkin gerilemediği durumlarda, muayene ile neden saptanmaya çalışılır ve gerekli tedavi Hekim tarafından uygulanır. Enfeksiyon – iltihap geçmediğinde doktora muayene olmaya gelmeniz, muayene olmak için randevu talep etmeniz gereklidir. Hekimin kürtaj işlemi nedeniyle size reçete ettiği antibiyotiklerin bitmesinden 5 gün sonrasına WhatsApp: 0546 774 01 59 Üzerinden enfeksiyon – iltihabınız olmasa bile, kendinizi iyi hissetseniz bile, hiç bir sorun olduğunu düşünmeseniz bile, size daha yakın bir gün Hekim tarafından tavsiye edilmemiş ise yeni muayene randevusu talep ediniz. Bu zaruri yaptırmanız gereken bir muayene olup, bunu yaptırmanızı, buna önem göstermenizi bu onam formuyla biz size vurgulayarak bildiriyoruz.

3b- Genel Riskler:

Girişim – işlem – ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeye bağlı tıbbi literatürde tanımlı çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kesi bölgesinde hafif uyuşukluk hissi ya da kalıcı nedbe, uygulamalar sırasında pozisyon vermeye bağlı kısa veya uzun süreli ağrı – uyuşukluk, ishal veya kabızlık, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi), kalp ritm bozuklukları, ani kalp durması, alerjiler, uzuv ve organ işlevlerinde kayıp ve yetmezlikler, felç, beyin hasarı, sara nöbetleri gibi istenmeyen durumlar ender olsa da bilmeniz gereken ve karşılaşılabilecek durumlardandır. Bunlar nedeniyle antibiyotik tedavisi veya ek ameliyatlar gerekli olabilir, tedavinizin yoğun bakımda sürdürülmesi gerekebilir.

Tedavinizin herhangi bir aşamasında kullanılacak olan herhangi bir ilacın kullanım yoluna bağlı olan ve/veya olmayan ilaçlara bağlı yan etkiler oluşabilir. Bu yan etkiler alerjiler, ölüm, kısmi veya geçici sakat kalmaya neden verebilecek özellikte olabilir. Bazı ilaçlarda cilt üzerinde kalıcı lekeler (sabit ilaç reaksiyonu) gelişebilir. Hangi ilacın size fayda etmeyeceği yan etki, alerji, ölüm , sakatlık yapabileceği önceden biinememektedir. Mutla sonuç veren testi incelemesi yoktur. Hatta penisilin alerjisi nedeniyle yapılacak test için kullanılacak ilaçlar – malzemeler dahi alerji yapabilir. Alerji ve buna bağlı gelişecek (ölüm sakatlık dahil) durumunda hekimi ilacı üreten, üretim aşamasında – depolama – dağıtım – muhafaza , kullanımını onay verme aşamasında bulunan şahıs olmadığından; aynı sizin gibi son kullanıcı olduğundan, alerji durumunda hasta kadar mağdur olan taraftır. İlaca bağlı her hangi bir yan etkide olası sorumlunun üretici (ilaç firması) olduğunu bilerek hekimin tedavilerini alıyorum.

3c- Kan, Kan Ürünü Transfüzyonu ve Riskleri:

Girişim-işlem-ameliyat sırasında kanamalar oluşabilir. Oluşan bu kanamalar sonrasında veya kansızlığın düzeltilmesine yönelik olarak tam kan, eritrosit, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu olarak isimlendirdiğimiz kan ve kan ürünleri uygulanabilir. Bu ürünlerin uygulanmasına bağlı olarak; ateş, kaşıntı, kızarıklık ve diğer alerjik reaksiyonlar gibi minör reaksiyonlar yaklaşık olarak 1/100.000 oranında görülebilir. Kanama, kan basıncında azalma, böbrek yetmezliği veya ölüm gibi daha ciddi reaksiyonların görülmesi 1/10.000’den daha azdır. Viral hepatit, HIV görülme oranı ise 1/10.000 – 1/500.000 dir.

3d- ÖLÜM RİSKİ:

 • Her Türlü basit – ileri düzey tedavi , müdahale, cerrahi işlemde ölüm riski vardır. Hekim her türlü cerrahi – medikal işlemde yaşam garantisi tahhütünde bulunamamaktadır.
 • Ölüm durumu; hiç tahmin edilemez, bilinemez, ön görülemez, hatta araştırmalarda çıkmamış, muayenelerde kendini belli etmemiş sebeplerle; aniden veya işlemlerden sonra hastane odasında , evinizde , yolda vb… durumlarda gelişebilir. Gerçek ölüm sebebi yapılacak adli tıp otopsisinde bulunamadığı gibi, farklı, ilgili – ilgisiz ölüm sebebi de çıkabilir. Zaten böyle belirgin – aşikar bir ölüm riski olsaydı; bu riski mümkün olan en düşük seviyeye indirecek önlemler Hekim tarafından alınmış olacaktı.
 • Unutmayınız ölüm riski sıfırlanamaz. Hekim hastalarını yaşatmak, hayat konforlarını artırmak için meslek icrasında bulunmaktadır. Ölüm durumunun vuku bulması durumunda Hekime yönelik; bilmeliydi, önlemeliydi, tahmin etmeliydi, araştırmalıydı, düşünmeliydi vb şekilde suçlayıcı ( taksirli / taksirsiz ) ithamlarda bulunmayı şuan siz veya yakınlarınız düşünüyorsanız; ölüm riskini kabul edemiyorsanız; bu işlemden “şimdi – şuan” vaz geçmenizi; mevcut sağlık durumunuzla hayatınıza devam etmenizi tavsiye ederim.
 • Hekimin zeki bir insan – bilinçli insan olması durumuna ithafen hekime yönelik ; hastanın / hastamın ölüm vuku bulma halinin eklenmesi durumunda; taksirli / taksirsiz ölüme sebebiyet verme olarak mevcut durumu yorumlamayacağımı, iddia etmeyeceğimi / etmeyeceğimizi peşinen taahhüt ediyorum / ediyoruz.

4- Girişim-İşlem-Ameliyatın Yararları ve Başarı Şansı Hakkında Bilgilendirme:

Bu girişim ile rahim içindeki gebelik materyalinin alınması planlanmaktadır. Size uygulayacağımız yöntem, başarı şansı yüksek, çabuk sonuçlanan tedavi yöntemi olmasının yanı sıra, alınan dokunun , gerekli durumlarda, patolojik olarak incelenerek kesin tanı koyulmasını da sağlayacaktır. Patolojik değerlendirme dış laboratuvar tetkiki olduğundan masrafı sizden ekstra talep edilecektir.

5- Girişim – İşlem – Ameliyat Yerine Uygulanabilecek Diğer Seçenekler:

Durumunuz için uygun olan seçenekler doktorunuz tarafından işaretlenmiştir:

o Periyodik takip o İlaç tedavisi o Hormon içeren rahim içi araç takılması o Laparotomi o Laparoskopi o Hiçbiri

6- Girişim-İşlem-Ameliyatın Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Özel Ek Riskler :

…………………………………………………………………………………..

7- Maliyet :

Hastanın tedavi ve/veya gelişebilecek komplikasyon masrafları, ek tedavi gereksinim masrafları, her türlü nakil – transport masrafları, konaklama giderleri, hastane ücretleri, hastane sarf ve ilaç masrafı, ameliyathane kullanım ücretini, kürtaj işlemi sonrasındaki her bir muayene ücreti, kürtaj işlem tekrar ücretleri, Hastanın tedavisi nedeniyle Hekimin konaklama ve transport ücretleri vb kendileri veya hukuki temsilcileri tarafından peşin – nakit olarak Hekime ödeyecekleri koşuluyla bu onam formunu imzalayınız. Hasta ve/veya vekili ödemelerin tamamını yapacağını, ödeme yapmaktan kaçınma yapmayacağını, tedavi bedellerini ödememek için maddi yokluk yaratmayacağını, meslek icrasında Hekimi zorluk içerisinde bırakmayacağını, var olan mevcudunu veya zenginliğini gizleyerek, eksilterek meslek icrasını hekime zulüm haline getirmeyeceğini, Hekimi maddi külfete sokmayacağını, Hekime insani ve vicdani yaklaşımlar ile tedavi masrafını ödeyeceğim deyip, tedaviyi aldıktan sonra ilişki – irtibatı kesip kaçmayacağını, işlemin teknik zorluğa veya arzu edilmeyen komplikasyona evrilmesi durumunda doğacak maddi ödemelerden kaçınmak ve de Hekime külfeti yıkmak hatta yaptığı ödemeleri geri istemek amacıyla; “teşhislerin yanlış – tedavilerin yanlış seni savcılığa şikayet edeceğim” şeklinde tehdit – şantaj yaklaşım tarzında Hekim & tedavi uyumuna aykırılıklar yapmayacağını taahhüt eder. Bunun karşılığında da hekim meslek icrasını gücü ve imkanları oranında tatbik eder. Anlaşmazlık durumlarında Muğla Mahkemeleri yetkilidir. Maddi İmkansızlık Nedeniyle Op.Dr Mesut Bayraktar’ ın Sunduğu Kaliteli ( Stardart Üstü ) Tedavilerden – Yaklaşımlardan Mahrum Kalmamak İçin ; Anayasa Madde 5 Esas Dayanak Olmak Üzere 3294 Sayılı Kanun, 3359 Sayılı Kanun Madde 3/b, 5394 Sayılı Kanun Madde 67 ve 38/m Uyarınca; En Yüksek Mülki Amire Yazılı İhbar – Bildirim Yaparak; Op.Dr.Mesut Bayraktar’dan Sizin İçin ”Kaliteli Sağlık Hizmet Arzının” Satın Alınarak Sunulmasını , Talep Etme Hakkınızın ( Kanuni Bir Hak ) Var Olduğunu Hatırlatırım.

8- Hastanın Bilgilendirilmiş Onamı :

Dr. .Mesut Bayraktar’dan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili olarak yapılacak tıbbi-cerrahi tedavi veya tanı amaçlı girişimler konusunda ayrıntılı bilgi aldım. Toplam ……. ( ………….) sayfa olan bu dokümanının her sayfasını okudum, anlamadığım hususları Dr.Mesut Bayraktar’a sorarak öğrendim. Tedavinin yararları, başarı şansı ve süresi, tedavim sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskler ve komplikasyonlar ayrıntıları ile anlatıldı. Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin olabileceği anlatıldı. Bu tedavi yerine uygulanabilecek başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Hastalığım nedeni ile uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı. Durumum aciliyet göstermediği sürece, uygulanacak anestezinin ayrıntılarını anestezi uzmanı ile tartışma fırsatımın olduğu bana anlatıldı. Durumum aciliyet göstermediği sürece, ameliyat öncesi yaptırmam gereken tetkikler hakkında bilgilendirildim, tetkikleri yaptırmanın önemini anladım. Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi ek girişimin, sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi, yaşamımın kurtarılması için uygulana bilineceği anlatıldı. Planlanan girişim ve/veya tedavilerde, ek girişim/tedaviler gerektirebilecek durumlar ortaya çıkar ise; hekimimin ve diğer sağlık personelinin bu girişim – işlem veya ameliyatları yapmasına yetki veriyorum.

……………………………..………………..……..

Sonuç hakkında bana herhangi bir teminat veya garanti verilemeyeceğini biliyorum. İşlemin kan, kan ürünü transfüzyonunu içerebileceği ve bunun olası riskleri anlatıldı. Tedavim sırasında gerekli olduğu takdirde kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmasına izin veriyorum. Hasta mahremiyeti hakları gözetilmek kaydıyla, tedavi planlaması – uygulaması için gerekli kalıcı – geçici cilt işaretlemelerini, kimliğimi doğrulamak, tedavi bölgesindeki gelişmeleri izlemek için vücut içi ve dışı fotoğraf çekilmesini, diğer görüntüleme işlemlerinin yapılmasını onaylıyorum. Hastalığımla ilgili tetkik, tedavi, sonuç bilgilerinin tüm kimlik bilgilerim gizli kalmak koşuluyla Dr.Mesut Bayraktar tarafından geriye ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalar için, meslektaşlarıyla tartışma – fikir öneri alma amaçlı , kendini & tıp bilimini geliştirmek, insanlığın faydasına yönelik, bilimi geliştirmek için kullanılmasına – yayınlanmasına izin veriyorum.

……………………………..………………..……..

KAS İÇİ (İNTRAMÜSKÜLER) ENJEKSİYON İŞLEMİ :

Çok çeşitli nedenlerle kas içi enjeksiyon uygulanabilir. Bu işlem kas içine (kolun üst dış kısmı, kalçanın üst dış kısmı veya uyluğun üst ön kısmı) ilaç enjekte edilmesi işlemidir. Çok çeşitli hastalıklarda (infeksiyonlar, her türlü ağrı, kronik hastalıklar, kürtaj vb) kas içi enjeksiyon uygulaması yapılabilir. Kas içi uygulamasına örnek verecek olursak bazı aşılar, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, rahim kasıcılar, bazı antibiyotikler, vitaminler vb. Bazı ilaçlar sadece kas içi yapılmak üzere hazırlanmışlardır bunlar başka bir yoldan vücuda verilemez. Birçok ilacın ise kas içi, damar içi veya ağızdan alınmak üzere hazırlanmış formları mevcuttur. İlacın kas içine yapılması daha kısa sürede etkili olmasına olanak sağlar. Kas içi enjeksiyon genellikle kalçanın üst dış kısmına yapılır. Ancak hekimin gerek gördüğü durumlarda veya hastanın isteği üzerine yukarıda sayılan diğer bölgelerden birine de uygulanabilir. Uygulamada cilt antiseptik solüsyonla temizlenir, iğne bölgeye batırılarak kas içine ilaç enjeksiyonu yapılır. İlaç verilmesi bittikten sonra iğne çekilir ve bölge kuru pamukla ovulur. Eğer girişim yapılırken kendinizi sıkmaz iseniz aşağıdaki yan etkilerin oluşma ihtimali çok azdır. Bu nedenle girişim esnasında derin nefes alıp veriniz. Kas içi enjeksiyon yapılırken ve iğne çekildikten sonra ağrı duyulabilir. Nadiren enjeksiyon yapılan yerde infeksiyon, kanama, morarma, yumru şeklinde şişlik ve kalıcı veya geçici sinir harabiyeti ( güç kaybı, hissizlik ) meydana gelebilir. Çok nadiren de enjeksiyon yapılırken iğne kırılabilir. Daha önce bu girişimin yapılıp yapılmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, kanama bozukluğu veya alerjisi olup olmadığı hakkında hekime yeterli bilgi vermelisiniz (Bu aklıma gelmedi, unuttum, söylemedim şeklinde geçiştirebileceğiniz bir durum değildir).


Sizinle ilgili bilgiler (kimlik bilgileri, resimleriniz, rahatsızlıklarınız, verilen tedavi) sizin yazılı onayınız ve mahkeme kararı olmaksızın hiç bir mecrada, internet ortamında, sosyal medya paylaşım sitelerinde vb. açıklanmayacaktır. Aynı şekilde hasta ve/veya veli/vaside Op.Dr.Mesut Bayraktar’ın yazılı iznini almadan, Op.Dr.Mesut Bayraktar ile alakalı fotograf/ bilgi/ öneri/ tavsiye/ şikayet / yorum vb. şeklinde hiç bir paylaşımda bulunmayacağını taahhüt eder.

Bu formun bana tam olarak açıklandığını, okuduğumu veya okutturduğumu ve içeriğini anladığımı beyan ederim.

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış

OKUDUM, ANLADIM, KABÜL EDİYORUM” ifadesi yazılacaktır.

……..……………………………………………………………………………..

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış ” BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM ” ifadesi yazılacaktır

……..……………………………………………………………………………..


Tarih: ………/………/……….…

Hastanın Adı-Soyadı & İmzası :

9- Doktorun Bildirimi:

Hastanın durumunu, tedaviye gereksinimini, girişim-işlem-ameliyatın ayrıntılarını, risklerini, bu hastaya özel gelişebilecek önemli riskleri, problemleri açıkladım. Hastanın-kanuni temsilcinin sorularını yanıtladım, hastanın-kanuni temsilcinin yukarıdaki bilgileri, diğer açıklamalarımı anladığı düşüncesindeyim.

Tarih: ………/………/…………

Doktorun Adı, Soyadı & İmzası :