Arteriyovenoz Malformasyon

Eğer Beyninizde bir AVM niz varsa yapacağınız en doğru davranış kusursuz ve mükemmel bir gebelik hazırlığı ile çocuğunuzda olmasını engellemektir.

Arteriyovenoz Malformasyon

Arteriyovenoz Malformasyon 1074 1083 Muğla Kadın Doğum

Arteriyovenoz Malformasyon

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM’ler), anormal arter-damar bağlantılarına neden olan kan damarlarının yumaklarıdır. Çoğu beyninizde ve omurilikte meydana gelir, ancak vücudunuzun herhangi bir yerinde ( Rahimde ! ) olabilirler. Bazı insanların semptomları vardır; diğerleri sadece beyin kanaması gibi bir olaydan sonra semptomlara sahiptir. AVM’yi çıkarmak için yapılan cerrahi bir tedavidir. Diğer tedaviler de oldukça başarılı olabilir.

Arteriovenöz malformasyon (AVM) nedir?


Bir arteriyovenöz malformasyon (AVM), kan damarlarının anormal bir karışıklığıdır (bir kuş yuvası gibi). Karışıklık, normalde beyin dokusunu besleyen arterlerden ve normalde beyin dokusunu boşaltan damarlardan(venlerden) oluşur.

Arterler ve damarlar normalde tam olarak nasıl bağlanır ve düzgün bağlanmadıklarında ne olur?


Kan, vücudunuzda organize bir kapalı kan damarı devresi içinde hareket eder. Arterleriniz oksijen açısından zengin kanı kalbinizden beyninize ve vücudunuzun geri kalanına ve dokularına taşır. Damarlarınız oksijen ve besin açısından tükenmiş kanı ve dokulardaki atık ürünleri kalbinize ve akciğerlerinize geri döndürür. Değişim, arterlerin ve damarların en küçük kan damarı birimlerinin birbirine bağlandığı kılcal damarlarınızda gerçekleşir. Normal kan dolaşımı böyle çalışır

Bir AVM’niz varsa, atardamarlarınız ve damarlarınız arasındaki bu kılcal damar ‘köprü’ eksiktir. Malformasyon, arteriyel (arterler) taraftan arteriyel-kapiller ve venöz (damarlar) tarafa kadar vasküler ağaç boyunca herhangi bir yerde başlayabilir.

Atardamarlarınızdan gelen kan akışının gücü AVM’ye çok fazla basınç getirir. Damarların zayıf duvarları vardır ve her zaman kan akışının basıncına uyum sağlayamazlar. Damarlarınız kan basıncını kaldıramazsa, patlayabilir ve kanayabilir, bu da önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Beyin arteriyovenöz malformasyonu (AVM) nedir?


Beyin AVM’leri, beyin dokunuzun herhangi bir yerinde veya beyninizin yüzeyinde gelişen AVM’lerdir. AVM’ler en yaygın olarak beyninizde, beyin sapında ve omurilikte meydana gelir.

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) vücudun diğer bölgelerinde ortaya çıkıyor mu?


Vücudumuzda yaklaşık 100.000 mil kan damarımız var. Bu nedenle, arteriyovenöz malformasyonların (AVM’ler) vücudunuzun herhangi bir yerinde – yüzünüzde, kollarınızda veya bacaklarınızda ve kalp, karaciğer, akciğerler, genital veya üreme sistemi(rahim, vajina, vulva) gibi doku ve organlarınızda oluşması mümkündür. Bu AVM’lere periferik arteriyovenöz malformasyonlar denir.

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM’ler) ne kadar yaygındır?


Arteriovenöz malformasyonlar nadirdir. Yaklaşık 100.000 kişiden 1’inde bulunurlar.

Arteriovenöz malformasyon (AVM) kimlerde görülür?


Herkes bir AVM ile doğabilir. Esas olarak 20 ila 40 yaş arasındaki genç insanlarda keşfedilir. Semptom riski 40 ila 50 yaş arasında en yüksektir. AVM’ler eşit sayıda erkek ve kadında görülür.

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) nasıl zarar verir?


AVM’ler aşağıdaki şekillerde zarar verir:

Kanama. Çevre dokulara kanama kalıcı hasara neden olabilir. Önemli kanama meydana gelirse, ölümle sonuçlanabilir.
Anatomik parçalara bastırma ve yer değiştirme. Anormal bir bağlantı, damarlarınızda daha fazla kan oluşmasına neden olur. Damarlar büyüyebilir ve yakındaki dokuya baskı yapabilir. Bu sadece oksijenlenmeyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda lenfatik sisteminizden boşalmayı da etkiler.
Dokuların ihtiyaç duyduğu oksijeni tüketmesi. Arterler ve damarlar arasında kılcal köprü olmadığı için oksijen ve besinler AVM’nin olduğu dokuya ulaşmaz. Bu bölgedeki doku ve sinir hücreleri ölebilir.

Arteriovenöz malformasyonlar tehlikeli midir?


En büyük tehlike kanamadır . Ani, şiddetli bir baş ağrısı hissederseniz (“hayatınızdaki en kötü”) hemen 112 yi arayın. Kanayan bir beyin AVM’niz olabilir. Her yıl yırtılmamış beyin AVM’lerinin yaklaşık %2,2’si ve daha önce parçalanmış AVM’lerin %17’si patlar (yırtılır).

Arteriovenöz malformasyona (AVM) ne sebep olur?


Bilim adamları, arteriyovenöz malformasyonlara neyin neden olduğundan emin değiller. Hamilelik sırasında geliştiklerine inanırlar ( kalitesiz gebelik hayatı veya mikrobik temas ? ), bu nedenle bir AVM ile doğarsınız (doğuştandırlar). Kafa travması veya belirli enfeksiyonları olan kişilerde bazı vakalar bildirilmiştir. Sadece nadir durumlarda AVM’lerin kalıtsal olduğu düşünülür.

Arteriovenöz malformasyonların belirtileri nelerdir?


Arteriovenöz malformasyonunuz varsa semptomlarınız olabilir veya olmayabilir. AVM’leri olan kişilerin %15 kadarında semptom görülmez. Çoğu zaman, bir AVM’ye sahip olduğunuz ilk işaret, kanamadan sonradır.

Beyin AVM’si: Beyin AVM’niz varsa ve bu bir kan damarı kanamasına (yırtılmaya) yol açıyorsa, felç ve beyin hasarına neden olabilir. Beyin AVM’si olan kişilerin yaklaşık %50’sinde ilk semptom olarak beyin kanaması (kanama) görülür.

AVM’ler çevreleyen dokuyu tahriş edebilir ve aşağıdakiler dahil nörolojik semptomlara neden olabilir:

 • Bilinç kaybı olan veya olmayan nöbetler.
 • Baş ağrısı. (Ağrının doğası, süresi, sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişir.)
 • Kas zayıflığı veya tam felç.
 • Mide bulantısı ve kusma.
 • Uyuşma veya karıncalanma hissi.
 • Baş dönmesi.
 • Hareket, konuşma, hafıza, düşünme, denge veya görme ile ilgili sorunlar.
 • Zihinsel karışıklık, halüsinasyonlar veya bunama.
 • Omurilik AVM’si: Omurilik AVM’niz varsa, semptomlar şunları içerir:
  • Sırt ağrısı (ani ve şiddetli olabilir) veya alt bedeninizde (kalçalar) ve bacaklarda ayak parmaklarınıza kadar güçsüzlük.
  • Etkilenen sinirlerin vücut bölgelerinde kas zayıflığı veya felç.
 • Diğer konumlardaki AVM’ler: Vücudunuzun başka yerlerinde (beyniniz ve omurganız dışında) AVM’leriniz varsa, boyutlarına ve konumun önemine bağlı olarak semptomlarınız olabilir veya olmayabilir. Genel semptomlar şunları içerebilir:
  • Efor sırasında nefes darlığı.
  • Kan tükürme (AVM akciğerlerinizdeyse).
  • Karın ağrısı.
  • Siyah dışkı/kaka (eğer AVM sindirim sisteminizdeyse).
  • Kollarda, bacaklarda veya gövdenizde yumrular.
  • Ağrı ve şişlik.
  • Kas zayıflığı veya felç.
  • Uyuşma veya karıncalanma hissi.
  • Cildinizde yaralar veya açık ülserler.
  • Rahimde miyom gelişimi, polip
  • Vajinada doğumda yırtılma ve kanama
  • Vulvada varislenme ve kanama

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) nasıl teşhis edilir?


Doktorunuz size belirtilerinizi soracak ve fizik muayene yapacaktır. Bazen, bir AVM mevcut olduğunda arterlerde ve damarlarda duyulan hızlı bir kan akışı sesi olan bir üfürüm dinlerler.

Arteriovenöz malformasyonları tespit etmek için kullanılan görüntüleme testleri şunları içerir:

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI).
 • Bilgisayarlı tomografi.
 • Kateter anjiyografi. Kasıktaki bir atardamara kateter adı verilen bir tüp yerleştirilir ve incelenecek bölgeye taşınır. Kan damarlarınızın ayrıntılarını görüntülemek için boyalar ve X ışınları kullanılır.
 • Ultrason. Resim üretmek için ses dalgalarını kullanır.

Şüpheli beyin AVM’leri için beyin görüntüleme testleri şunları içerebilir:

 • Serebral manyetik rezonans anjiyografi (MRA). Beyninizin içindeki ve çevresindeki kan damarlarınızın ayrıntılı resimlerini üretmek için manyetik alan ve radyo dalgalarını kullanır.
 • Bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA). Kan damarlarınızın ayrıntılı resimlerini görmek için X-ışınlarını kullanır.
 • Transkraniyal Doppler ultrason. Beyninizdeki kan akışının hızını belirlemek için ses dalgalarını kullanır.
 • Birçok AVM semptomlara neden olmadığından, bazıları yalnızca başka bir durum (yaralanmalar, görme sorunları veya baş ağrıları gibi) için yapılan bir görüntüleme testi sırasında veya kanama ve semptomlara neden olduktan sonra keşfedilir.

Arteriovenöz malformasyonların (AVM’ler) komplikasyonları nelerdir?

Beyin AVM’lerinin komplikasyonları şunları içerir:

 • Beyin kanaması/inme.
 • Nöbetler.
 • Anevrizma. Bu, AVM’yi veya AVM’yi (arterler, damarlar) besleyen herhangi bir kan damarının duvarlarında balon benzeri bir çıkıntıdır. Kan damarı duvarlarınızdaki yapısal bir zayıflık nedeniyle gelişirler. Tüm beyin ve omurilik AVM’lerinin yaklaşık %50’sinde anevrizmalar gelişir.
 • Düşünmeyi, zihinsel işlemeyi, hafızayı veya konuşmayı anlamayı etkileyen beyin hasarı.
 • Özellikle beyninizdeki büyük bir kanamadan dolayı koma ve ölüm.

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) için tedaviler nelerdir?


Tedavi seçenekleri AVM’nin tipine, boyutuna ve konumuna, AVM rüptürü riskine, semptomlarınıza, yaşınıza ve genel sağlığınıza bağlıdır. İdeal olarak, tedavinin amacı kanama olasılığını azaltmak veya kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Beyninizdeki ve omuriliğinizdeki cerrahi, ciddi komplikasyonlar ve ölüm dahil riskler içerir. Her kişi ve her kişinin AVM’si benzersizdir ve her durumda mükemmel karar verme araçları yoktur. Genel olarak, yine de, bir arteriyovenöz malformasyonu mümkün olan en kısa sürede tedavi etmek, genellikle ciddi komplikasyonlardan kaçınmanın en iyi yoludur.

AVM’yi çıkarmak için ameliyat. Cerrahi, AVM’nin yakınında küçük bir kesi yapmayı, çevreleyen arterleri ve damarları kanamaması için mühürlemeyi ve ardından AVM’yi cerrahi olarak çıkarmayı içerir. Kan akışı normal kan damarlarına yönlendirilir. Ameliyat bu durumun tedavisidir.
Embolizasyon. Bu prosedürde, kasıklarınızdaki bir artere bir kateter yerleştirilir ve AVM’nin bulunduğu yere taşınır. Bir kez orada, AVM’ye kan akışını yavaşlatan veya durduran yapıştırıcı benzeri bir madde, bobinler veya başka bir madde salınır. Bu yaklaşım, AVM’ler büyük olduğunda ve içlerinde çok fazla kan akışı olduğunda kullanılır. Bu sayede hemen ardından ameliyat yapılırsa daha az kanama riski ile daha kolay çıkarılabilirler. Ameliyat hemen yapılmazsa, embolizasyon rüptürü azaltmak için kan akışını da yavaşlatabilir.
Gama bıçaklı radyocerrahi. Bu yaklaşım, bir AVM’yi birkaç yıl içinde yavaşça küçülten, yara izi bırakan ve çözen veya AVM’nin ameliyatla çıkarılmasını kolaylaştıran yüksek oranda odaklanmış radyasyon ışınları kullanır.


Bu standart tedavi yaklaşımları yapılmazsa ne olur?


AVM’ler karmaşık olabilir. AVM’nin, cerrahi veya diğer tedavilerin tehlikelerinin daha fazla endişe duyduğu ve hiçbir şey yapmamaktan daha büyük bir risk oluşturduğu bir alanda bulunabileceği zamanlar olabilir. Bu durumda, sağlık ekibiniz zaman içinde görüntüleme testleri ile AVM’nizi dikkatli bir şekilde izlemeyi seçebilir. AVM, kanama riskinin arttığını gösteren değişiklik belirtileri göstermeye başlarsa, o sırada tedavi düşünülebilir. Her kişi ve her arteriyovenöz malformasyon benzersizdir. Sağlık ekibiniz sizinle ve ailenizle özel durumunuz ve AVM’nize yaklaşmanın en iyi yolu hakkında konuşacaktır.

Arteriyovenöz malformasyon (AVM) için beyin ameliyatından sonra ne olur?

 • AVM’nin tamamen kaldırıldığından veya yok edildiğinden emin olmak için bir beyin taramanız olacak. Ayrıca kısa bir hastanede kalacaksınız (birkaç gün) ve kısa süreli rehabilitasyondan geçeceksiniz.
 • Gama bıçağı tedaviniz varsa, AVM’nin küçülüp küçülmediğini görmek için zaman zaman taramalarınız olacaktır.

Arteriovenöz malformasyonların tedavisine yardımcı olmak için hangi ilaçlar kullanılır?


AVM’lerin bazı semptomlarını hafifletmek için ilaçlar verilebilir. Bunlar şunları içerir:

 • Anti-nöbet ilaçları.
 • Baş ağrısı ve sırt ağrısı için ağrı kesiciler.


Arteriovenöz malformasyonların (AVM’ler) riskleri nelerdir?


Bir AVM’ye sahip olmanın en büyük riski kanamasıdır. AVM beyninizdeyse, beyin kanaması felce, beyin hasarına veya nöbetlere neden olur. Bu alanlar kapalı olduğundan, AVM’ler beyninizin ve omuriliğinizin bazı kısımlarına da basabilir ve yer değiştirebilir.

AVM’ler bulundukları alanlardaki oksijen miktarını azaltır. Azaltılmış oksijen seviyesi dokuya zarar verir. AVM bulunan bir rahimde fetusun oksijenizasyonu azalacak buda başta fetal beyni ve kalbi etkileyecektir. Gebeliğe o yüzden kusursuz başlanılmalıdır. Annenizin ihmali ve hatası nedeniyle 40-50 li yaşlarda kişinin beyin kanaması geçirmesi, felç olması çok üzücüdür.

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM’ler) önlenebilir mi?


Hayır, AVM’ler önlenemez çünkü araştırmacılar onların doğuştan geldiğine, yani onlarla doğduğuna inanıyor. Ancak bu makalede listelenen semptomlardan herhangi birini geliştirirseniz, hemen sağlık uzmanınıza görünün. Gelişen semptomlara hızla yanıt vermek en iyi yaklaşımdır.

Eğer Beyninizde bir AVM niz varsa yapacağınız en doğru davranış kusursuz ve mükemmel bir gebelik hazırlığı ile çocuğunuzda olmasını engellemektir.

Arteriovenöz malformasyonum (AVM) varsa nasıl bir sonuç bekleyebilirim?


Her kişinin AVM’si benzersiz bir durumdur. Ameliyat olduysanız ve AVM’niz başarıyla çıkarıldıysa, bu durumdan kurtulursunuz.

Diğer AVM tedavilerinin sonucu çok iyidir, ancak aşağıdakiler dahil birçok değişken vardır:

 • Konum.
 • Boyut.
 • AVM’nin türü.
 • Yaşınız ve genel sağlığınız.
 • Sağlık ekibiniz AVM’nizi ve olası beklenen sonucu en iyi şekilde sizinle tartışabilir.

Arteriyovenöz malformasyonunuz varsa ve tedavi görmezseniz patlama olasılığı %2,2’dir.

Ne zaman acil bakım aramalıyım?


Ani, şiddetli bir baş ağrısı (‘hayatımın en kötüsü’), nöbetler, kollarınızda veya bacaklarınızda güçsüzlük, görme sorunları, denge sorunları veya hafıza ve dikkat sorunları yaşarsanız, 911’i arayın. Bunlar, yaşamı tehdit eden bir acil durumun belirtileridir. Bu bir beyin kanaması olabilir.

Tüm arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) sonunda kanar mı?


Hayır. Bazı arteriyovenöz malformasyonlar hiçbir zaman kanamaya neden olmazlar ve yaşamınız boyunca semptomlara veya herhangi bir sağlık sorununa neden olmayabilirler. Bazıları yalnızca başka bir nedenle görüntüleme testi sırasında veya bir otopsi sırasında ölümden sonra keşfedilir.

AVM’ler kanama dışında başka sağlık sorunlarına da neden olabilir. Büyüyen ve genişleyen bazı AVM’ler bir doku alanına baskı yapabilir ve o bölgede doku hasarına, sinir hücresi hasarına ve diğer hücre hasarlarına neden olabilir. Yeterince büyükse ve hayati bir bölgedeyse, atardamarlarınız ve damarlarınız arasındaki kılcal damarların olmaması, bu bölgedeki dokuda oksijen, besin ve atık alışverişi eksikliğine neden olabilir. Bu doku ölümüne yol açabilir.

Arteriovenöz malformasyonlar (AVM’ler) ölümcül olabilir mi?


Evet, ne yazık ki olabilirler. Bir arteriyovenöz malformasyonun ne kadar ölümcül veya şiddetli olabileceği, boyutuna ve konumuna bağlıdır. Beyninizdeki yırtılmış bir AVM’den büyük bir kanama ölümcül olabilir. Ancak bazı kişilerin AVM’leri vardır ve hiçbir zaman herhangi bir semptom veya sağlık sorunu yaşamazlar.

Başımdaki ağrının yeri arteriyovenöz malformasyonun (AVM) yerini mi gösteriyor?


Olabilir, ancak çoğu zaman baş ağrısını hissettiğiniz yer AVM alanına özgü değildir.

Arteriyovenöz malformasyonları (AVM’ler) olan hamile bir kişinin riski artar mı?


Hamilelikle birlikte gelen kan hacmi ve kan basıncındaki artış nedeniyle, AVM ile hamile kalmak AVM kanaması riskini artırabilir. Bazı kişilerde hamileliğin getirdiği değişiklikler AVM semptomlarının aniden ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) çocukları nasıl etkiler?


AVM’ler çocuğunuzun öğrenme yeteneğinde değişikliklere(IQ azalması) veya davranış değişikliklerine neden olabilir. Bu değişiklikler, çocuğunuz büyüdüğünde (semptomlar gelişirse) daha belirgin semptomlar gelişmeden önce olabilir.

Arteriyovenöz malformasyonlardan (AVM’ler) kaynaklanan beyin kanamaları her zaman önemli beyin hasarına neden olabilir mi?


Hayır. Mikro kanama adı verilen bazı çok küçük beyin kanamaları, sınırlı hasara ve birkaç belirtiye neden olur. Ancak zamanla, birçok mikro kanama bunama riskini artırabilir ve düşünme işlevlerini bozabilir.

Arteriovenöz malformasyon, anevrizma, hemanjiyom, kavernöz malformasyon ve fistül arasındaki fark nedir?


Anevrizma, bir arterde zayıflamış, balonlaşmış bir alandır. En sık iki arterin dallandığı noktada oluşur. Bir AVM’nin bir komplikasyonu olarak bir anevrizma gelişebilir.

Hemanjiomlar ciltte görülen vasküler (kan damarı) malformasyonlardır. Ayrıca çilek izi olarak da bilinirler. Tehlikeli değildirler ve tedavi gerektirmezler.

Kavernöz malformasyonlar bir tür vasküler lezyondur. Bir AVM’den farklı olarak, genellikle pıhtılaşmış, yavaş hareket eden kanla doludurlar. Sızıntı yapabilirler ancak genellikle AVM’ler kadar şiddetli sızıntı yapmazlar ve genellikle semptomlara neden olmazlar.

Fistül, kan damarlarının anormal bağlantısı için genel bir terimdir. Arteriovenöz fistüller beyninizi ve omuriliğinizi (dura mater veya araknoid) kaplayan dokuda bulunur.

AVM‘ler beyninizin dokularında bulunur.

Arteriyovenöz malformasyon (AVM) ciddi bir tıbbi durumdur. Bazı kişilerde kanama olayı olana kadar AVM semptomları görülmez. AVM’ler çoğunlukla beyninizde ve omurilikte bulunur, ancak vücudunuzun herhangi bir yerinde bulunabilir. Bir AVM’yi tedavi etme kararı, bir AVM’nin kanama riskinin dikkate alınması ve tedavi edilmediği takdirde (özellikle beyninizde yer alıyorsa) önemli ve hatta yaşamı tehdit eden hasara neden olma riskinin dikkate alınması dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Mevcut tedaviler oldukça etkilidir. Sağlık ekibiniz, AVM’nizin ayrıntılarını – boyutu ve konumu – ve sizin için en iyi tedavi seçeneklerini geliştirmek için diğer faktörleri sizinle görüşecektir.

vulvar AV Malformasyon

Elbette sadece beyin dokusunda olan bir durum değildir. İşte vulvada da görülen bir durum; beyinde olması durumunun gerçekten çok tehlike arz eden bir hastalık olduğunu yine göstermektedir.

Vulvar arteriovenöz malformasyon (AVM), vulvada arter ve venler arasındaki anormal bağlantıları içeren nadir bir vasküler anomali şeklidir. Bu durum ağrı, şişlik ve kanama gibi belirtilere neden olabilir.

AVM’ler genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme testleri ile teşhis edilir. Tedavi seçenekleri, anormal kan damarlarını bloke etmeyi içeren embolizasyon veya etkilenen dokuyu çıkarmak için cerrahi olabilir.

Vulvar AVM belirtileri yaşıyorsanız tıbbi yardım aramak önemlidir, çünkü erken teşhis ve tedavi, komplikasyonları önlemeye ve sonuçları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu durumu tedavi etmede deneyimli bir jinekoloji uzmanı, tedavi seçenekleri konusunda sizi yönlendirebilir ve kişiselleştirilmiş bakım sağlayabilir.

1
2
16 yaşında Vulvar AVM 3
4

Doktor Mesut Bayraktar

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır vajinal akıntı sağlıktır
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Hastane Stresinden Uzaklık
✓ 
Özel Etkileşim
✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene
✓ 
Mahremiyet – Gizlilik
✓ 
Hijyenik Ortam
✓ 
Teknoloji Kullanımı
✓ 
Konfor – Ferah Ortam
✓ 

Online Randevu

✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık
✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet
✓ 
Etik
✓ 
Tecrübe
✓ 
Profesyonel Destek
✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı
✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta
✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta
✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta
✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta
✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta
✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Muğla Jinekolog Doktor Muayenehane
Kadın
ın,
Sonraki Nesil
lerinin (
Fetus
,
Bebek
,
Çocuk
,
Torun
) Sağlıklarını
Mutlu Huzurlu
Devam Edebilmesinin Yegane yolu,
jinekolojik Organ
ların
Rahim
,
Yumurtalık
,
Tuba Uterina Tüpler
,
Rahim Ağzı
,
Vajina
,
Vulva
gibi
organ
ların
Topyekün Sağlık
Şekil
de
Nesilden Nesile Aktarılma
sından
Geçmek
tedir.
İhmal
Edilen Her
Kadın Hastalığı
,
Zaman
İçerisinde
Çeşit Çeşit
Hastalıkların;
Romatolojik
,
Nörolojik
,
Psikiyatrik
,
Onkolojik
Hatta
Odontojenik
Problem
lerin
Gelişim
i İçin
Tetik
(
Tetiklemek
) Olabilir.
Sebep
,
Müsebbip
Olanın;
Kadınsal Şikayet
ler Olduğu,
Gizliden Gizliye
İşlediği Yani
Kök
enin Jinekolojik Hastalık Olduğu
Akıl
ınıza Bile Gelmeyebilir.
Tahlil
lere
%100 İnanmak
Size
Ciddi
Vakit
Para
Yaşam Süresi
Kaybettirebilir.
Basit Yöntem
+
Kolaya Kaçmak
Olan Sayfalar Dolusu
Tetkik Sonuçları
na Sakın Aldanmayın,
Tetikler Normal Çıktı
; Sağlıklıyım Diye
Körü Körüne Bel Bağlama
yın. Hekim Dışında
Hiç Bir Şey
e
%100 Güven
meyin. Özellikle Jinekolojik Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri
Başarılı
, Oranda
Tespit
Edememektedir.
Kronikleşmiş
İlgi
siz Gibi Gözüken Hastalıkların
Kök Sebep
lerinin Jinekolojik Olması Size,
Çevre
nize
Alaka
sız, Saçma Bile Gelebilir.
Dikkat
Ediniz! Jinekolojik Hastalığı Bekleterek;
Kendi Kendine
,
Zaman Tanımak
la
Vakit Geçirmek
le
İyileşme
si
Mümkün
Değildir.
Dişi
Bireyler, jinekolojik Şikayetlere;
Semptom
lara Hızlı
Adaptasyon
Evrim
i Sergilediğinden, Bunda
Toplumsal Kanıt Kuramı
da Etkin Olup
Kadınlara Özgü Hastalık
Hızlı İvmeyle
Kronik
Olabilmektedir. Adaptasyon + Kronikleşme İnsan
Psikoloji
siyle Birleşince
Kadınsal Şikayetleri Normalleştirme
Kaçınılmaz Olmaktadır. Bu
Baş Edilmesi Zor
Psikoloji
ye Giren
Kadınlar
Jinekolojik Hastalıkların Sebep Olduğu
Komplikasyon
ları , Hastalıkları Taşıyabildiği
Ömür
e Kadar Kendine , Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalık İçin Bulunmaz Nimettir). Sizi,
Ailenizi
, Gelecek Nesilleri Bu
Patolojik
Birliktelik
Kıskaç
lanmasından;
Hastalıklara Hamal
Durumundan Koruyacak
Tek Güç

Tecrübeli Jinekolog

İle
Yaşam Boyu
nca Sürecek
İş Birliği
Yapmaktır.
Hayat Boyu
nca Sabit Değişmez

jinekolog

Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Kadınsal
Sağlık Bilgileri
niz Tek Elde ,
“Tek Beyinde”
Toplanacağından Size
Erken Tanı
,
Etkin Tedavi
ler Olarak Geri Dönecektir. Sabit Değişmez Muğla Jinekolog Doktor Edinmek Başta Jinekolojik Olmak Üzere
Topyekün
Hayat Kalitesi
ni Yükseltir. Kadın
Hastane
de Hangi Jinekolog Doktor Bulunuyorsa, Rastgele
Randevu
Alma
Hatası
ndan Vakit Kaybetmeden Uzaklaşmalıdır, Bu
Ucuz
cu Yaklaşım
Canınızı Sıkan
Hastalık
,
Düşkünlük
Olarak
Bela
Olmadan; Hastahanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme
Öğretilmiş Dürtü
sünden
Acil
iyet İle Sıyrılıp; Kendinize Sabit
Kadın Doğum
jinekolog
Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca
Sabit Değişmez

jinekolog Doktor

, Günün
Önemli
Anında
Ara
yabileceğiniz,
Korku
Olmadan
Soru
Sorabileceğiniz
Utanma
Yaşam
adan
Tartışma
,
Fikir Alış Verişi
Yapabileceğiniz Muğla

Jinekolog Hekim

Mesut Bayraktar Her Daim
Bir Telefon Kadar Uzakta
Olacaktır.
Kadın Rahatsızlığı
nıza
Şifa
Çare
Deva
Bulamıyorsanız, “
Esas Temel Kök Sebep
“; Aksi
İspat
Edilene Kadar jinekolojik Olabileceğini
Hiç Ama Hiç
Unutma
yınız.
Sağlık
Değerli
dir,
Önemse
yin
Kadınsal Sorun
larınızı
Göz Ardı Etmek
Büyük Hata
dır; Masrafsız Görünen
Alışmak
,
Normalleştirmek
Basitleştirmek
Tuzak
lanmasına Kapılmayınız.
Doğru Teşhis
Gerçek Tedavi
Arayanlara
Muğla En İyi Jinekolog
lar Arasında Olan
Muğla Kadın Doğum Doktoru

Mesut Bayraktar

Özel Muayenehanesinde
Kadirşinas
Hastalarını Bekler;
Klinik
İçerisinde
Ultrason
Kolposkopi İncelemesi
Sıvı Bazlı Servikal Smear
Yapılmaktadır.
Muayene Olmak
İyi
Başlangıçtır.
Bugün
Tedavi Olmak
İçin
Adım At
ın. Ömür Boyu Devam Edecek
Hekim Hasta Bağı
Geliştirmek
amacıyla

WhatsApp Online Randevu: 05467740159

Vasıta
sıyla
İletişim
e Geçerek

Jinekoloji

Bilim
Dalına
Kendini Adamış
Meslek Ustası
Olan jinekolog
Operatör
Dr. Mesut Bayraktar’a Muayene Olarak
Tanış
abilirsiniz.
Özel
Muayenehane
m
Otele En Yakın Kadın Doğum Doktor
Konum
undadır.

Vajinal Ultrason

Miyom

Polip

Kist

Muğla Kürtaj Doktoru

Rahim Kanaması

Vulvar Distrofi

Mantar

Vajinal Akıntı

Kolposkop

HPV Siğil

Gebelik Bulantı Kusması

Muğla Kadın Doğum

Düşük Riski

Kısırlık İnfertilite

Orgazm Bozukluğu

En İyi Jinekolog

En Yakın Kadın Doğum Doktor

Jinekolog Mesut Bayraktar

Riskli Gebelik Takibi

Ayrıntılı Ultrason

Detaylı ultrason

Yumurtalık Kisti

liken planus skleroz Vulva distrofi

Gizli Evlilik Dışı

İstenmeyen Gebelik kürtaj

Rahim İltihabı

PID

Sürekli

Tekrar Eden

vajinal kaşıntı mantar

vajinal kötü koku

Menopoz Renovasyon Gençleşme

orgazm Aşısı

Vajina Sıkılaştırma

Vajina Genişlemesi

Vajinadan Ses Gelmesi

Rahim Sarkması

idrar kaçırma

Rahim

Vajinal

Akıntı

Yanma

Kaşıntı

Acıma

Sancı

Batma

Kanama

Lekelenme

Gebelik Şüphesi

PCOS

Kolposkop

HSV

LSIL

HSIL

Konizasyon

HPV

Rahim Ağzı Yırtığı

Vajinal Kanama

Servikal Ektropiyon

Bel Ağrısı

Kronik Mantar

Sorunlarınızda
Tedaviye Giden Yol
u 1 (Bir)
muayene
Başlat
ır.
Kadın sağlığını koruma
,
hastalıkları iyileştirme
misyon
una Sahibim ;
Rahatlık güvenlik önceliğimdir
.
Hastayla bireysel ilgilenmek
,
hastaya uygun tedavi
plan
ları sunarım. Muğla ‘da bulunan
modern özel muayenehane
m
konforlu ortam
sunar.
Ortaca
Göcek
Dalyan
Dalaman
Köyceğiz
Marmaris
Fethiye
Muğla

Muğla Kadın Doğum Özel Muayenehane

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5, Muğla, 48600, Türkiye

Jinekolog Doktor Mesut Bayraktar

Beşköprü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:62 Kat: 3 Daire:5 Ortaca, Muğla, 48600, Türkiye
+905467740159
* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
* Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
* Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016
Mesut Bayraktar
Rudolf Virchow (Louis Pasteur, Robert Koch savundukları;hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin içindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü). Aynı zamanda Max Gerson’da hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek icrasında bulunmaktadır. Rudolf Virchow‘unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur

Referanslar

 1. https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.102007
 2. https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.102007
 3. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2017.08.005
 4. https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.102007
Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.
Gizlilik Tercihleri