WhatsApp Search
Kadınlar Neden Felç Hastalığına Yakalanıyor ?

Kadınlarda Pıhtı Atması – Tromboemboli

Bazı kadınlar pıhtıdan korkmaz, vajinalarından pıhtılaşmış kanın zararsızca çıkması gibi, kanın diğer organlarından da bertaraf edildiğine inanırlar. Felç MI

Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

Muğla Kürtaj Kadın Doğum Jinekolog Doktoru Mesut Bayraktar Geleceğiniz Sizin Elinizde Muğla Kadın Doğum Jinekolog Operatör Doktor Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi İçin Logo Çalışması Logo tasarımında kadın genital sistemi sembolü ortada yer almaktadır. Bu sembolün kırmızı renkte olması, önemli olduğuna yönelik bir vurgu yapmak için tercih edilmiştir. Rahim içinin, rahim kanalının dış ortamla bağlantısı ve beyaz zeminle entegre olması, çevremizin, kendimizin, ailemizin temizlik ve hijyenik durumunun rahimimize de etki ettiğini vurgulamak içindir. İki adet elin avuç içinde olması ve bu avuçlarda kadın genital sisteminin yer alması, jinekolojiye olan ilgi ve alakayı, geleceğimizi etkileyen faktörleri temsil eder. Aynı zamanda bu tasarım, sonraki nesillerin kaderini, sağlığını ve kendi sağlığımızı belirleme gücünün bizde olduğunu vurgular. Tasarım, jinekolojik sistemin önemli bir rol oynadığına dikkat çekmektedir. Bu düzenlemeyle, Geleceğiniz Sizin Elinizde Jinekolog Operatör Doktor Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi'nin logo tasarımı, mesleğinizin önemini ve insanların geleceğini şekillendirmedeki sorumluluğunuzu vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Tecrübeli Jinekolog Doktor Olarak Mugla İlinde Çalışmaktayım. Tedavi Yeteneklerim

Tromboemboli (Pıhtı Atması) Nedir ?

 • Trombo” terimi, “kan pıhtısı” anlamına gelir. Terim, Yunanca “thrombos” kelimesinden türetilmiştir.
 • Emboli” terimi ise, “damarlarda dolaşan, kan akışını engelleyen madde” anlamına gelir. Terim, Yunanca “embolos” kelimesinden türetilmiştir.
Böbrek damarını tıkamış tromboemboli; damar %80 civarında tıkanmış durumdadır.
Böbrek damarını tıkamış tromboemboli; damar %80 civarında tıkanmış durumdadır.

Birleştirildiğinde “tromboemboli”, kan pıhtısının damarda oluşup ardından pıhtının koparak başka damarda tıkanıklığa neden olması durumunu ifade eden terim haline gelir. Tromboemboli (pıhtı atması), genellikle kan pıhtısı, yağ, hava kabarcığı gibi maddelerin dolaşım sistemine girmesiyle meydana gelir, kan akışının engellenmesine yol açabilir.

Bazı kadınlar pıhtıdan korkmazlar çünkü regl zamanlarında, sıklıkla düzensizlik & hastalık yaşayan kadınlar vajinalarından pıhtılaşmış kanın hiç zarar vermeden bedenden, vajinadan çıkması gibi, diğer organlarından bertaraf edildiğini düşünmektedirler (aynılaştırma – benzerleştirme dürtüsü).

Tromboemboliler (pıhtı atması) kabaca 4 şekilde sınıflandırılmaktadır

 1. Venöz Tromboemboli

  (VTE)
  : Venöz tromboemboli (VTE), venöz sistemde pıhtı oluşumu, buna bağlı olarak tıkanmaların meydana geldiği durumdur. Venöz tromboemboli, genellikle derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE) olarak adlandırılan iki ana şekilde ortaya çıkar.
 • Derin Ven Trombozu

  (DVT):

  Derin Ven Trombozu

  , genellikle bacaklarda derin toplardamarlarda pıhtı oluşumuyla karakterizedir. Pıhtılar, genellikle bacakta ağrı, şişme, ciltte kızarıklık, sıcaklık artışı gibi semptomlara neden olabilir.

  Derin Ven Trombozu

  , ilerlediğinde pıhtının kopması pulmoner emboliye neden olması riskini taşır.
 • Pulmoner Emboli

  (PE): Pulmoner emboli, pıhtının damarda oluştuğu, akciğerlere yer değiştirdiği durumu ifade eder. Genellikle

  Derin Ven Trombozu

  ndan kopan pıhtıların akciğer arterlerinde tıkanmalara neden olmasıyla ortaya çıkar. Semptomlar arasında solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, çabuk nefes alma, öksürük (bazen kanlı), bayılma yer alabilir.
 1. Arteriyel Tromboemboli

  :
  Arteriyel tromboemboli (pıhtı atması) , arterlerde pıhtı oluşumu, buna bağlı olarak tıkanmaların meydana geldiği durumdur. Pıhtılar genellikle ateroskleroz (damar sertleşmesi) ile ilişkilidir, arterlerde tıkanmalara neden olabilir. Arteriyel tromboemboli, organlara kan akışının engellenmesine, oksijenin taşınmasının azalmasına yol açabilir. Örneğin, koroner arterlerde oluşan pıhtı kalp krizine, beyin arterlerinde oluşan pıhtı ise inme (felç) gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.
 2. Paradoksal Tromboemboli

  :
  Paradoksal tromboemboli, normalde venöz sistemde oluşan pıhtının, kalp, akciğerlerdeki anormallik, açıklıktan geçerek arteriyel sistemde tıkanmaya neden olduğu durumu ifade eder. Örneğin, kalpteki septal defekt, patent foramen ovale (PFO) adı verilen doğumsal anormallik, pıhtının, tromboembolün arteriyel sistemde dolaşmasına, organlarda tıkanmalara yol açabilir. Normalde venöz sistemde oluşan pıhtının arteriyel sistemde komplikasyonlara neden olmasıyla birlikte paradoksal tromboemboli (pıhtı atması) olarak adlandırılır.
 3. Directional Tromboemboli

  :
  Directional tromboemboli, tromboembolinin kan akışına göre hareket eden şeklidir.
  • Tromboemboli, kan akışının yönüne bağlı olarak ileriye geriye doğru hareket edebilir.
   • Arteriyel tromboemboliler genellikle kan akışının ileri doğru olduğu arterlerde meydana gelirken,
   • Venöz tromboemboliler genellikle kan akışının geriye doğru olduğu venöz sistemde oluşur.
  • Bu sınıflandırma, tromboembolinin oluşum mekanizmasını, ilerleme yönünü tanımlamada yardımcı olur.

Emboliler, mikroorganizma İçerebilen bileşenlere sahip olabilir.

 1. Septik Emboli

  : Septik emboliler, enfeksiyon sürecinde (kronik PID, Korioamniomit, pelvik selülit, kronik servisit, kronik vajinal akıntı,…) mikroorganizmaların kan dolaşımı yoluyla yayılması sonucu oluşan embolilerdir. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidirler. Örneğin, endokardit (kalp iç zarının enfeksiyonu), bakteriyel pnömoni (akciğer enfeksiyonu), derin deri enfeksiyonları gibi durumlar, mikroorganizmaların emboli olarak dolaşım sistemine girmesine, farklı organlara taşınmasına neden olabilir.
 2. Aseptik Emboliler

  (Mikroorganizma İçermeyen): Bazı emboliler mikroorganizma içermez, genellikle trombozun sonucu olarak ortaya çıkar. Bunlar, venöz tromboemboli, arteriyel tromboemboliler olabilir.

Emboli tipleri arasında mikroorganizma içeren emboliler, enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlara, sepsis (kana mikrop karışması)gibi ciddi durumlara neden olabilir. Böyle tür embolilerin tedavisi, hem enfeksiyonun hem de embolinin yönetilmesini içerir

Hiçbir Şeyi Yoktu !
Çok Sağlıklıydı.
Birden Felç Geçirdi.
Jinekologla Hiç işi Olmadı...
Ama Orayla 30 Yıl Hiç Şikayeti Olmadı...
Yok Yok Doğurmaz Artık, Senle işi Yok...

ihmal Ettiğiniz Jinekolojik Hastalık Canınızı Çok Sıkar...
Kök Sebebin Jinekolojik Olduğunu Anlamazsınız Bile...
Doktor Doktor, Hastane Hastane Gezersiniz.

Başınıza Dert Almayın, Muayene Randevusu Alın.
Hiçbir Şeyi Yoktu !
Çok Sağlıklıydı.
Birden Felç Geçirdi.
Jinekologla Hiç işi Olmadı…
Ama Orayla 30 Yıl Hiç Şikayeti Olmadı…
Yok Yok Doğurmaz Artık, Senle işi Yok…
ihmal Ettiğiniz Jinekolojik Hastalık Canınızı Çok Sıkar…
Kök Sebebin Jinekolojik Olduğunu Anlamazsınız Bile…
Doktor Doktor, Hastane Hastane Gezersiniz.
Başınıza Dert Almayın, Muayene Randevusu Alın.
Felç Durduk Yere, Sebepsiz, Tetikleyici Olmadan Olmaz. Önemsemediğin , Ötelediğin Jinekolojik Hastalığınızı Başınıza Bela Etmeyiniz. 

Sağlık Gittikten Sonra Malı Gözünün Görmemesi , harcamaya Girişmen Anlamsızdır.

Felç Durduk Yere, Sebepsiz, Tetikleyici Olmadan Olmaz.

Önemsemediğin , Ötelediğin Jinekolojik Hastalığınızı Başınıza Bela Etmeyiniz.
Sağlık Gittikten Sonra Malı Gözünün Görmemesi , harcamaya Girişmen Anlamsızdır.
Felç - İnme
Şüphen Varsa
Koş Acile !

Hiç Böyle Streslere Girmek İstemiyorsan + Kadınsan ; Ehil Bir Jinekolog En iyi Başlangıç Noktasıdır. Sersefil - Perişan Olma
Felç – İnme
Şüphen Varsa
Koş Acile !
Hiç Böyle Streslere Girmek İstemiyorsan + Kadınsan ; Ehil Bir Jinekolog En iyi Başlangıç Noktasıdır. Sersefil – Perişan Olma
Hiçbir Şeyi Yoktu
Çok Sağlıklıydı
Birden Felç Oldu
Kadın Hastalığını inkar Etmek; Başınıza Bela Açar.
Elden Ayaktan Düşüp, Bakıma Muhtaç Hale Gelene Kadar Jinekolojik Hastalıkları İnkar Etmenin Bedeli
Ağır Olur.
Hiçbir Şeyi Yoktu
Çok Sağlıklıydı
Birden Felç Oldu
Kadın Hastalığını inkar Etmek; Başınıza Bela Açar.
Elden Ayaktan Düşüp, Bakıma Muhtaç Hale Gelene Kadar Jinekolojik Hastalıkları İnkar Etmenin Bedeli
Ağır Olur. Kök Sebebin Jinekolojik Olduğu Kimsenin Aklına Bile Gelmez.
Hiçbir Şeyi Yoktu Birden Felç Oldu. Çok Sağlıklıydı! Önemsemediğin Kadın Hastalığı; Başına Bela Açar. Kadında Bu Musibetin Kök Sebebi Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
Hiçbir Şeyi Yoktu
Birden Felç Oldu.
Çok Sağlıklıydı!
Önemsemediğin Kadın Hastalığı; Başına Bela Açar. Kadında Felç Geçirmek Musibetin Kök Sebebi Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.

Tromboemboli (pıhtı atması) semptomları, pıhtının konumuna büyüklüğüne Göre değişebilir.

 1. Derin Ven Trombozu (DVT) Semptomları:
  • Bacakta ağrı ve/veya hassasiyet: Pıhtının oluştuğu bölgede ağrı – hassasiyet hissedilebilir. Ağrı genellikle bacağın alt kısmında yoğunlaşır.
  • Şişlik: DVT’nin en belirgin semptomlarından biri bacakta şişme olmasıdır. Bacakta belirgin şişlik, özellikle ayak bileği, baldırda görülebilir.
  • Isınma – kızarıklık: Pıhtının olduğu bölgede deri sıcak olabilir, kızarabilir.
  • Hissizlik – karıncalanma: Pıhtının tıkadığı damarın sinirler üzerine baskı yapması sonucu bacakta hissizlik – karıncalanma hissi oluşabilir.
 2. Akciğer Embolisi Semptomları:
  • Ani – şiddetli göğüs ağrısı: Akciğer embolisi, pıhtının akciğerlere ulaşması durumunda ortaya çıkar. Göğüste ani, keskin ağrı hissedilebilir.
  • Nefes darlığı: Akciğer embolisinde nefes darlığı yaygın semptomdur. Nefes almakta zorlanma, hızlı solunum, derin nefes alma ihtiyacı hissedilebilir.
  • Çabuk soluklanma: Hafif fiziksel aktiviteler bile hızlı soluk almayı gerektirebilir.
  • Öksürük – kanlı balgam: Akciğer embolisinin belirtisi olarak öksürük, kanlı balgam görülebilir.
  • Baş dönmesi – bayılma hissi: Akciğer embolisi, oksijenin düzgün şekilde akciğerlere ulaşmasını engeller, baş dönmesi, sersemlik, bayılma hissine neden olabilir.
 3. Beyin Embolisi Semptomları:
  • Ani güçsüzlük – felç: Pıhtının beyinde damarı tıkaması sonucunda ani güçsüzlük, felç, vücudun bir tarafında hareket kaybı oluşabilir.
  • Konuşma bozukluğu: Beyin embolisi, konuşma yeteneğini etkileyebilir. Konuşma bozukluğu, anlaşılmaz konuşma, kelime bulma güçlüğü şeklinde kendini gösterebilir.
  • Şiddetli baş ağrısı: Beyin embolisinde şiddetli – ani baş ağrıları oluşabilir.
  • Yüzde veya vücudun bir bölümünde uyuşma – karıncalanma: Beyin embolisi, sinirlerin etkilendiği için yüzde veya vücudun belirli bölümünde uyuşma – karıncalanma hissi oluşabilir.
  • Görme veya denge sorunları: Pıhtının beyindeki damarı etkilemesiyle görme, denge sorunları ortaya çıkabilir.
  • Baş dönmesi – sersemlik: Beyin embolisi, beyindeki kan akışının etkilenmesine bağlı olarak baş dönmesi, sersemlik hissiyatına yol açabilir.
  • Bilinç kaybı: Ciddi beyin embolileri, bilinç kaybına – bayılma durumlarına neden olabilir.
 4. Karaciğer Embolisi Semptomları:
  • Karın ağrısı: Pıhtının karaciğere ulaşmasıyla karın bölgesinde ağrı hissedilebilir.
  • Sarılık: Karaciğer embolisi, karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilir, sarılık belirtilerine yol açabilir. Ciltte – gözlerde sararma görülebilir.
  • İştah kaybı – kilo kaybı: Karaciğer embolisi, iştah kaybı – kilo kaybı gibi genel halsizlik belirtilerine neden olabilir.
  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler: Karaciğer embolisinde, karaciğerin normal işlevlerini yansıtan kan testlerinde anormallikler tespit edilebilir.
 5. Diğer Emboliler:
  • Böbrek embolisi: Böbreklere ulaşan emboli, böbrek fonksiyonlarını etkileyerek idrar miktarında azalma, böbrek ağrısı, idrarda kan gibi belirtilere yol açabilir.
  • Barsak embolisi: Barsak embolisi, bağırsaklara ulaşan embolinin neden olduğu şiddetli karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtilere sebep olabilir.
  • Ekstremite embolisi: Kol – bacaklara ulaşan emboli, ekstremitede ağrı, şişlik, uyuşma, hareket kısıtlılığına neden olabilir.
  • Amniotik sıvı embolisi
  • Yağ embolisi
  • Kontrast madde embolisi (HSG, H/S)
  • Tümör dokusu embolisi
  • Hava gaz embolisi (dalgıçlık – vurgun, vajina içerisine hava kaçışına bağlı emboli, L/S)

Tromboemboli (pıhtı atması) risk faktörleri

 1. Yaş: İleri yaş, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırır. Yaş ilerledikçe damarların esnekliği azalır, kan pıhtılarının oluşma riski artar.
 2. Cinsiyet: Kadınlarda hamilelik, doğum kontrol hapları, hormon replasman tedavisi gibi faktörler tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Özellikle hormonal değişikliklerin olduğu dönemlerde kadınlarda risk daha yüksek olabilir.
 3. Aile Öyküsü: Ailesinde tromboemboli (pıhtı atması) öyküsü olan kişilerde, pıhtı durumun tekrar oluşma riski daha yüksektir. Genetik faktörler tromboemboliye yatkınlığı etkileyebilir.
 4. Obezite: Fazla kilolu, obez bireylerde tromboemboli (pıhtı atması) riski artar. Obezite, dolaşım sistemine ekstra baskı uygulayarak kan akışını olumsuz etkileyebilir.
 5. Sedanter Yaşam Tarzı: Düzenli fiziksel aktivite yapmayan kişilerde tromboemboli (pıhtı atması) riski artar. Uzun süre hareketsiz kalmak, kan akışını yavaşlatabilir, pıhtı oluşumuna katkıda bulunabilir.
 6. Sigara İçmek: Sigara içmek, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artıran faktördür. Sigara içmek, kan damarlarının daralmasına, pıhtı oluşumuna katkıda bulunabilir.
 7. Otoimmün Hastalıklar: Lupus, romatoid artrit, AFAS gibi otoimmün hastalıklar tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Böyle hastalıklarda, vücut bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırabilir, bu da pıhtılaşma sürecini etkileyebilir.
 8. Kanser: Kanser, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artıran diğer faktördür. Kanser hücreleri, vücudun normal kan pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyebilir, kan pıhtılarının oluşumunu teşvik edebilir.
 9. Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği olan kişilerde tromboemboli (pıhtı atması) riski yüksektir. Kalp yetmezliği, kanın vücutta yeterince pompalanamamasına, dolaşımın yavaşlamasına neden olabilir.
 10. Travma – Cerrahi Müdahaleler: Büyük travmalar, kırıklar, büyük cerrahi müdahaleler tromboemboli (pıhtı atması) riskini artır. Küçük cerrahi müdahaleler örneğin lokal anestezi ile kürtaj olması gibi durumlarda risk oluşmamaktadır.
 11. Doğum – Gebelik: Gebelik süreci, hormonal değişiklikler, artan kan hacmi nedeniyle tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Doğum sırasında da pıhtı oluşumu riski yüksektir.
 12. İmmobilizasyon: Uzun süre hareketsiz kalma durumları, özellikle yatak istirahati, uzun süreli uçuşlar gibi durumlar, kan akışının yavaşlamasına, tromboemboli (pıhtı atması) riskinin artmasına neden olabilir.
 13. Varis: Varis, damarların genişlemesi, kan akışının yavaşlamasıyla sonuçlanan durumdur. Varisi olan kişilerde ( Vulvar varis, taylor sendromu) tromboemboli (pıhtı atması) riski artabilir.
 14. İnflamasyon – Enflamatuvar Hastalıklar: Kronik enflamasyon durumları, vücutta sürekli inflamatuar yanıtın sürmesine neden olabilir. Tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir.
 15. Hormonal Tedavi: Hormon replasman tedavisi, hormonal tedavi almak, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Özellikle östrojen içeren ilaçlar, pıhtılaşma faktörlerini etkileyerek tromboemboli riskini artırabilir.
 16. Kalp Ritim Bozuklukları: Atrial fibrilasyon gibi kalp ritim bozuklukları, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak tromboemboli (pıhtı atması) riskini yükseltebilir.
 17. İnme – Kalp Krizi Öyküsü: Daha önce inme – kalp krizi geçirmiş kişiler, tromboemboli (pıhtı atması) riski altında olabilirler.
 18. Diyabet: Diyabet, dolaşım sistemi sorunlarına, damar hasarına yol açabilir, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırır.
 19. İlaçlar: Bazı ilaçlar tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Örneğin, bazı kanser tedavisi ilaçları, immünosupresanlar, bazı antipsikotikler, östrojen içeren doğum kontrol hapları tromboemboli riskini artırabilir.
 20. Yüksek Tansiyon: Yüksek tansiyon, damarlarda hasara yol açarak tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir.
 21. Kronik Böbrek Hastalığı: Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde tromboemboli (pıhtı atması) riski artabilir. Böbrekler, kanın normal şekilde temizlenmesinde önemli rol oynar. Böbrek hastalığı kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir.
 22. İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı: Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir.
 23. İdrar Yolu Enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Enfeksiyonlar
 24. Pıhtılaşma bozuklukları, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilen birçok farklı mekanizma ile ilişkilendirilebilir. Normalde, vücudumuzdaki pıhtılaşma süreci, yara, hasar durumunda kanamayı durdurmak için önemlidir. Ancak, bazı durumlarda pıhtılaşma süreci anormal şekilde aktive olabilir, düzeni bozulabilir, tromboemboli riskini artırır. İşte pıhtılaşma bozukluklarının tromboemboliye uygun zemini nasıl oluşturabileceğini açıklayan bazı faktörler:
  • Genetik Faktörler: Bazı bireylerde doğuştan gelen genetik mutasyonlar pıhtılaşma sistemini etkileyebilir. Örneğin, faktör V Leiden adı verilen genetik mutasyon, kanın normalden daha kolay pıhtılaşmasına neden olur. Benzer şekilde, Protrombin G20210A mutasyonu, Homozigot MTHFR mutasyonu da tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Genetik faktörler, pıhtılaşma sisteminin dengesini bozarak tromboemboliye yatkınlık oluşturabilir.
  • Antifosfolipid Sendromu: Antifosfolipid sendromu, bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorların kan pıhtılaşma sürecini etkileyerek tromboemboliye yol açabileceği durumdur. AFAS sendromunda, antikorlar normal pıhtılaşma mekanizmalarını engelleyebilir, pıhtı oluşumunu teşvik edebilir.
  • Kan Pıhtılaşma Faktörlerinde Anormallikler: Kan pıhtılaşma faktörlerindeki anormallikler, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artırabilir. Örneğin, Protein C, Protein S, antitrombin III gibi doğal antikoagülanların eksikliği – işlev bozukluğu, kanın normalden daha kolay pıhtılaşmasına neden olabilir.
  • Hiperhomosisteinemi: Hiperhomosisteinemi, vücutta yüksek seviyelerde homosistein adı verilen amino asit bulunması durumudur. Homosistein, damar duvarlarının hasar görmesine, pıhtılaşma sürecinin etkilenmesine yol açabilir. Hiperhomosisteinemi, tromboemboli (pıhtı atması) riskini artıran faktör olarak kabul edilir.
  • Trombosit Anormallikleri: Trombositler, pıhtılaşma sürecinde önemli rol oynayan hücrelerdir. Trombosit sayısında – işlevindeki anormallikler, kanın normalden daha kolay pıhtılaşmasına, tromboemboliye yatkınlığa neden olabilir.
 25. Jinekolojik hastalıklar: Kronik Vajinal Alıntı, Kronik PID, Pelvik Selülit, Parametrit, Kronik Servisit, Subklinik Ooforitis asla tromboemboli (pıhtı atması) yaşamış kadınlarda asla sorgulanmaz, zaten onlarda asla söylemez (çünkü kadın doğumla ne alakası olabilir).

İtiraf etmek gerekirse meslek hayatımda tromboemboli (pıhtı atması) oluşmuş kadında, jinekolojik durumun normal olduğunu hiç görmedim.
*** Peki diğer doktorlar bunu neden görmüyor,
*** Aynı şekilde kadın doğum doktorları da neden görmüyor…
*** Tıbbın kör noktasını sizinle karşılıklı konuşabiliriz.

Sizi Hasta Eden Durum İle İlgili İliştiremediğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Kök Sebep , Göz Ardı Ettiğin Jinekolojik Hastalık Olamaz mı?

Biliyorum Kadın Doğum Doktoruna Gittin… Herşey Normal Dediler….

Hatta Tüm Tahlillerin Sorunsuz Çıktı…

Bunu – Bunları Şimdi Kenara Bırakalım…

İyi Olmaya Giden Yol , 1 ( Bir ) Muayeneyle Başlar.

İyileşmeye Başlangıç Oluşturmak İsterseniz WhatsApp +90546 774 01 59 Üzerinden Online Randevu Talep Ediniz.

Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Gizliliğe Önem Veren Özel Doktorluk Hizmeti Vermektedir. Zaman Sınırlaması Olmadan (60 – 180 Dakika) Bire Bir İlgilenme Kişiye Özel Tedavilerle Yanınızdayım. Sağlınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. Jinekolojik Problemlerinizden Derinlemesine, Kalıcı Kurtulmanız Hayat Kalitenizi Artırdığını Vurguluyorum. İyileşmeniz Beni Mutlu Edecektir.

Basite Aldığın Hastalık; Önemli Hastalıkların Tetiğini Çeker. Hastalıklar Bekletilerek Çözülmez. Muayenehanem Tamamen Hijyenik, Kesinlikle Mahremiyet Tabanlı Özel Jinekolog Hizmeti Sunmaktadır. Zaman Sınırlaması Koymadan, Detaylı Alakadar Olma, Kişiye Hususi Tedavilerle Hekimlik Sanat İcrası Yapmaktayım. Canınızı Gönül Rahatlığıyla Mesut Bayraktar’a Emanet Edebilirsiniz. İyileşmeniz Beni Mutlu Ediyor. Kadınsal Hastalıklarınızdan Derinlemesine Kalıcı Kurtulmanız Yaşam Kalitenizi Artırır.

Kadınların sıhhatli uzunyaşam sürmeleri için, kadın sağlığını güçlendirme konusunda tutkuluyum. Hastamın endişelerini özenle dinlerim. Tabiplik sanat icrasının bütüncül olması gerektiğinin farkındayım. Üstün farkındalıkla hastalarımın  fiziksel, bilişsel, manevi sağlıklarını ele almaktayım. Amacım, iyileşmek isteyen her kadınla, sağlıklarıyla ilgili bakım hedeflerini tercih etmelerine, önceliklendirmelerine izin verecek şekilde detaylı çalışmaktır. İyileşmek arzulayan  her kadınla hayatta oldukları yerde buluşmak amacıyla elimden geleni yapıyorum. Kadın hastanın benimle olan etkileşiminde,  ilk kez ”anlaşıldıklarını hissettiklerini” açıklamaları keyif vericidir.

Kadın üreme sağlığı & rehabilitasyonu çok yönlüdür. Üreme danışmanlığı yanında  gebelik takipleri, menopoz, hatta ötesine kadar ; kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını yönlendirmelerine profesyonel olarak yardımcı olmak istiyorum. Kadınların yanlarında çalışan güçlü sağlık savunucularına ihtiyacı var. Kendimi (Jinekolog Mesut Bayraktar ) ortak, ihtiyaçların karşılanmasında muavin şeklinde görmekteyim. Birey, ailesi, iş arkadaşları için; işe yarayan sağlık & bakım planı geliştirmek hastada hedefimdir. Uyum sağlayabilen, esnek olabilen (kanıta dayalı & bireye özgü modifiye uygulamalar dahilinde) Tabiplik melaikelerimi  sunabileceğimi hissediyorum, tarzım kişinin ihtiyaçlarındasıradışı işe yarıyor.

 • Bireyselleştirilmiş , Sadece Kişiye Göre Tasarladığım Tedaviler
 • Hastalarıma Minimum 60 Dakika Vakit Sunmak
 • Ayrıntılı Özen Göstermek
 • Sevgi  Saygı  İncelik
 • Değerbilirlik  Cömertlik Tabanında Mutabakat
 • Hastalık Nedenlerni Dedektif Gibi Sorgulamak
 • kök Sebepleri Öncelikli Olarak Ortadan Kaldırmak Yapıma
 • Epistomolojik Algıma Uygun Olduğundan; Mevcut Gelişmeleri Kendi Bilimim & Algı Perspektifimde Sürdürüyorum.

Deneyimli Jinekolog DoktorOlarak Mugla İlinde Sanatımı İcra Etmekteyim. Tedavi Melaikelerim Arasında Ayrıntılı Ultrason Var Olmakla Beraber Miyom Polip Kist Gibi Hastalıkların Tedavisi Ameliyatı, Yumurtalıklarda Kist Tedavisini Özel Muayenehanemde Sunmaktayım. Mahremiyet talep Eden Hastalara Muğla Kürtaj Fethiye İstenmeyen Gebelik Yani Dalaman Evlilik Dışı Kurtaj Taleplerinizi Köyceğiz Güvenli Bebek Aldırma Şeklinde Yapılmasını İsteyebilirsiniz. Vajinal ltihap Sürekli Tekrar Eden Mantar Yanında Menopozal Renovasyon Tedavisiyle Birlikte Orgazm Aşısı Vajen Sıkılaştırma Vajinal PRP Tedavisi de Hekim Tarafından Sunulmaktadır. Üriner İnkontinans Önemli Problem Olup Kadın Afiyetini Bozmakta ; Rahim Sarkması Durumunda Deneyimime Güvenebilirsiniz. Kolposkopi – Smear ile HPV İncelemesi  rahim Boynu Kanserinde Erken Tanıyı Getirir. Geçmeyen Vajinal Akıntı, Tüm Jinekolojik Sıkıntılarınızı Çözmek Beni Ongun Edecektir.

Özel Muayenehanem Dalyan Göcek Sarıgerme’de Bulunan Otellere En Yakın Lokasyondadır.  Tabip Sadece Randevuyla Çalışmakta Olup, Randevularınızı WhatsApp: 05467740159 Üzerinden Online Talep Ediniz.

Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur
Doktor Mesut Bayraktar

Doktor Mesut Bayraktar

Ortaca/Muğla

Hayatın olağan akışı gereği iyileşmek için hasta olan kişi çabalamalıdır yani aktif rol oynamalıdırlar. Görüldüğü üzere tedavi hunisinin büyük kısmında vakit kaybeden, hastalığını ret eden, iyileşemeyen, bahane, bedava - ucuz yöntemlere yönelen, körü körüne bel bağlayan hastalar pasif iyileşmeyi yani iyileşememeyi seçenler bulunmaktadır.

Tedavi süreci, hastaların sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmeleri, iyileşme sağlayabilmelerinde önemli adımdır. Ancak, tedavi hunisi sürecinde Hekimlerin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Resimde, hastaların farklı farklı tutumlarından kaynaklanan zorlukları ele alarak, hekim-hasta ilişkisinde zorlukların üstesinden gelirken zedelenebileceğini, tedavi hunisinin önemini vurgulayacağız. Tedavi süreci, hasta sağlığını iyileştirmek amaçlı yapılan serüven düşünülebilir. Tedaviler, sağlık sorunlarına farklı yaklaşımlar gerektirebilir, bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Bundan dolayı, tedavi hunisi sürecinde hekimlerin, hastaların farklı tutumlarına uygun şekilde davranması, etkili iletişim becerilerini kullanması önemlidir. Hekimlerin mesleklerini icra ederken , hasta kaynaklı zorlukları aşarken, hekim-hasta ilişkisinin zarar görmemesinde hastaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü hekim sonsuza kadar sabredebilen, her uygunsuzluğa pozitif, sorun çözme şeklinde yaklaşan canlılar gibi düşünmeyiniz.

*** Hastalığını Kabul Etmeyenler: Hastalığını kabul etmeyen bireyler, sağlık sorunlarını inkar ederek tedaviye direnç gösterebilirler. Bunlar , tedavi sürecinin başarıyla ilerlemesini engelleyebilir. Hastalığını kabul etmeyen kişiler, genellikle hastalıklarının ciddiyetini ya da varlığını reddederler. Buda, hem kendileri hem de doktora sorun çıkmaktadır. Hastalığın kabul edilmemesi, tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir, tamamen durdurabilir.Hastalığını kabul etme evresi, hasta olduğunu kabul etme; tedavi sürecinin önemli parçasıdır. Hastalığın kabul edilmesi, kişinin gerçek durumuyla yüzleşmesine, gereken tedaviye tam uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Böylece tedavi süreci daha etkili başarılı olabilir. Hastalığını kabul etmeyen bireylerin, kendi sağlık durumlarını gerçekçi şekilde değerlendirmeleri, tedaviye açık olmaları önemlidir.

Hastalığını kabul etmeyen, ret eden; Doktoru rakip , düşman bilmektedir.

*** Hastalığını Kabul Edenler: Hastalığını kabul eden kişiler, tedavi sürecine daha olumlu yaklaşabilirler. Hastaların tedaviye uyum sağlamasını kolaylaştırır, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Fakat çoğunlukta bazı insanlar hastalığını kabul etsede hekim yerine başka yollara başvurabilerek, hastalıkların ilerlemesine, kronikleşmesine neden olmaktadır.

*** Bir Ara Hallederizciler - Google Aramacılar: Bazı hastalar, sağlık sorunlarıyla ilgili hafife alıcı, savsaklayıcı tutum sergileyebilirler. “Bir ara hallederizciler”, sağlık sorunlarını erteleme, önemsememe eğilimindedir. Google aramacıları ise kendi kendini teşhis etme, tedavi etme çabasına, akıllılığına girebilirler. Yanlış bilgilendirme, yanlış tedavi seçeneklerine yol açabilir.

*** Doğal Tedavi Yöntemlerine Körü Körüne İnananlar: Doğal tedavi yöntemlerine inanan hastalar, alternatif çözümler arayışında olabilirler. Maydanoz, soğan suyu içiciler gibi, doğal yöntemlere güvenerek, körü körüne bel bağlayarak etkisiz, tedavi sürecini yürütebilirler. Bazen bilimsel kanıtlanmamış, etkinliği sınırlı olan yöntemlere yönelmelerine neden olabilir. Maalesef tüm iletişim mecraları tedavilerin etkin olmadığını söylese de böyle yönelimler artarak devam etmektedir.

*** Sahte Doktor Bulucular - Maddi Zorluk Çıkarıcılar: Sahte doktor bulucular, maddi zorluk yaratanlar - bulanlar, yani tedaviye gereksiz yere maddi kısıntı uygulayanlar, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Ev, araba kredisi ödemesi, oğlanı evlendirme gibi maddi yükler altında olan hastalar, tedaviye uyum sağlamakta, iyileşmekte güçlük çekebilirler. İnsanlar sağlıklı kalmanın, mal mülk edinmeden değerli olduğunu maalesef kavrayamamaktadırlar.

Hasta olmuş ama evi var
Hasta olmuş ama oğlu evlenmiş.

Kendini, sağlığını feda ederek yaşamda hedefleri başarmak maalesef artan hızda devam etmektedir. Günümüzde oldukça yaygın durumdur. İnsanlar, zamanı, varlıklarını daha verimli kullanmak amacıyla sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Ancak, sağlığın önemi göz ardı edilmemelidir. Kaliteli yaşam sürerken sağlıklı olmak şarttır. Hayatta hedefleri başarmak önemli olsa da, sağlığımıza dikkat etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Tedavi hunisi süreci, hastaların sağlık sorunlarını çözmek, iyileşmede önemli adımdır. Ancak, bazı hastalar, kendilerine gereksiz yere maddi zorluklar yaratarak (3. evinin kredisini bahane göstermek, 4. çocuğunu davul zurna - yemekli evlendirmeye çalışması) tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (tedavi olmamaktadırlar!). Makaleyle maddi gücü – imkanı olduğu halde “ev aldık, araba aldık kredi ödüyoruzcular” şeklinde adlandırılan, doktoru gereksiz yere maddi zorluklar ile meslek icrasına sürükleyen hastaların yeteri kadar iyileşemediklerini vurgulamak istiyorum.

*** Profesöre Gidenler - İyi Doktor Deyiciler: Bazı hastalar, tedavide ünlü/ünsüz profesöre başvurma eğilimindedirler. Bunlar, “normal” doktorları, diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını göz ardı edebilir, hatta küçümseyebilir. Aynı şekilde, bazı hastalar, tedavi - meslek icrasının masrafları nedeniyle para talep eden doktorlardan da uzak durma eğiliminde olup tedavi sürecini menfi etkileyebilir. Uygun tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına, hastalığın artmasına neden olabilir. Hastalar kaçırılan, kaybolan sağlığın %100 geri gelmediği konusunda yeteri kadar ikna edilmelidirler. Mümkün ise hastalar, tedavinin tamamen geri gelmeme, başarılı olmama riski olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılarak ikna edilmelidirler.

Maalesef bazı insanlar maddi varlıklarının korunmasını sağlıklarından önemli görmektedir.

Servete Mala Mülke Yaşayanlar Sağlıklarını Feda Ediyorlar.

*** Ego, Kişisel Çıkar Çatışmaları: Hekim-hasta ilişkisindeki ego, kişisel çıkar çatışmaları, tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Doktorun , hekim hasta bağı kurulmamış hastaya “sen” demesi gibi durumlar, iletişim sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, bazı hastalar da doktorlarla kişisel, duygusal çıkar çatışması içine girebilirler , tedavi sürecinin etkinliğini azaltabilir. Hastalar , empati, anlayışla Hekimleri karşılamalı, iletişimde açıklık, saygıyı korumalı, kişisel çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır. Hekim-hasta bağı, tedavi sürecinin başarısında önemli faktördür. Hastaların hekimle güven, destek temelinde ilişki kurması, tedaviye uyumlarını artırır, iyileşme motivasyonunu yükseltir. Hekimler de, hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, hastalarla işbirliği yaparak tedavi sürecini yönetmelidir. Hasta, hekimin yönlendirmelerine uyum sağladıkça, hastada, hekimi destekleyici rol üstlendikçe, iyileşme süreci olumlu yönde etkilenecektir.

Tedavi sürecindeki zorluklarla başa çıkan, iyileşen hastalar, motivasyon kaynağı olabilirler. İyileşenlerin başarı hikayeleri, diğer hastalara umut ilham verebilir. Hekimlerin iyileşme sürecini desteklemek , başarı hikayelerini paylaşmaları önemlidir. Tedavi sürecinde karşılaşılan zorluklar, hastaların tutumları, hekim-hasta ilişkisi etrafında yoğunlaşır. Hastaların hastalıklarını kabul etme, doğru bilgilere ulaşma, maddi zorluklarla başa çıkma, kendince maddi zorluk varlığı yaratmama, doğru tedavi seçeneklerini değerlendirme konularında Hekim destek vermesi önemlidir. Tekrardan, hastaların 1001 zorlukla meslek icrası yapan Hekime empati, anlayış - etkin iletişim becerileriyle Hekimleri benimsemeleri, işlerini kolaylaştırmaları, hastanın, tedavi sürecinin etkinliğini artırır, hastaların moralini yükseltebilir, motivasyonlarını artırabilir, tedaviye olan uyumlarını iyileştirebilir.

Hekim-hasta bağı, güvene dayalı ortamda kurulmalı, hastaların iyileşme sürecine aktif katılımları teşvik edilmelidir. Etkili tedavi sürecinde, hem hastaların hem de hekimlerin sorunların üstesinden gelmede birlikte çalışmaları, destekleyici ortam oluşturmaları gerekmektedir.
Tedavi Hunisi
nde
pasif iyileşme
ye
çalışanlardan olmayın.
SIFIR vajinal akıntı sağlıktır
Vajina; 
Akan ,
Kokan, 
Sızdıran,
İmtiyazlı, 
Bir organ değildir.

Şunu unutmayınız vajina akan, kokan, aksıran, tıksıran ucube – başa bela organ değildir. Vajina akmaz. Sıfır vajinalakıntı sağlıktır. Vajinal sağlık, sağlıklı vajina amacıyla yapmanız gerekenler kolay değildir. Şunlar eniyi başlangıçtır; Kadın vajinası, kadının bedenindeki enözel, hassas bölgelerden biridir. Vajinanın harekete geçirici etkisi, doğal şekilde cinsel dürtüleri uyandırır. Vajina, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da dikkate alınmayı hak eder. Kadının iç dünyasının yansıması olarak, vajinaya; sevgi, şefkat, anlayışla , kendisine değer verilerek yaklaşıldığında, ilişkilerin derinlik kazanmasına katkıda bulunur. Partnerinin hassaslığı karşısında açılan vajina, özgüveni yükselterek ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Hijyenik vajinanın romantikliği ise başka hiçbir şeye benzemez. İki insanın bedenlerinin birleştiği o an, duygusal, fiziksel bağın yoğun yaşandığı andır. Vajina, romantizmin ateşini körükleyen kavanozdur. İçinde barındırdığı sıcaklık, nem, feromonlar romantik anları daha da özel kılar, duygusal yakınlık hissi yaratır. Ancak kadın vajinasının büyük gücü, feromonal güç uyandırma, feromonal baskı altına alma potansiyelidir. Doğurganlık simgesi olarak, yeni hayatın başlangıcına ev sahipliği yapar. Kadının bedeninde gücün sembolüdür. Kendine olan inancı, kendini keşfetme yolculuğunda, vajina kadına güç, özgürlük hissi verir. İçindeki enerjiyi uyandıran kadın, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olabilir. Sonuç olarak, kadın vajinası, harekete geçirici etkisi, dikkate alınmayı sağlayan hassasiyeti, romantikliği, güç uyandırma potansiyeliyle harikulade organdır. Bu özellikleriyle, insan ilişkilerinde derin bağlar kurmamıza, sevgi, tutkuyu paylaşmamıza yardımcı olur. Kadının bedenindeki bu mucizevi organı keşfetmek, kadının kendini tam anlamıyla ifade etmesine, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Bazen kadın bu güç karşısında zehirlenerek vajinal hastalıkları görmezden gelebilir. Vajina mahrem organdır, ömür boyu kadın tarafından gizleniyor, hatta gizlemediğinizde hapis cezası bile var. Yani öğretilmiş gizleme dürtüsü, vajina hastalıklarını görmemeye, ihmal etmeye yatkınlık yaratıyor; buda tedavi sürecini imkansız şekle sokmaktadır. Kendinize sabit Jinekolog Hekim edinirseniz vajinanızla başınız belaya girmez. Halen vajinayı öğrenmeye devam eden profesyonelim, vajinalakıntı muazzam derecede kompleks nedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık denklemin sonucu olup; kendi kendine bitki börtü kullanarak basit yöntemler ile şifa arayanları okudukça içim gerçekten tabiri caiz ise cızz etmektedir. SIFIR VajinalAkıntı sağlıktır.
Sıfır Zero Finito vajinal akıntı sıhhattir
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun büyük kaynağı vajinal akıntıdır. Kronik enflamasyon, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aktif olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Akut enflamasyon, genellikle enfeksiyon, doku hasarı gibi belirli tetikleyici faktöre yanıt olarak gelişen kısa süreli yanıtken, kronik enflamasyon ise uzun süreli, sürekli devam eden durumdur.

Kronik enflamasyon, çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Bunlar arasında tekrarlayan enfeksiyonlar (vajinal akıntı, vajinit, servisit, rahim iltihapları), otoimmün hastalıklar, obezite, stres, sigara içmek, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler yer alabilir. Kronik enflamasyon, vücutta inflamatuar yanıtı sürekli hale getirerek dokuların zamanla zarar görmesine, sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik enflamasyon, çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar yer alır. Kronik enflamasyonun hastalıklarla ilişkili olması, uzun vadede vücudun bağışıklık sistemi, dokuları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

Kronik enflamasyonun belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunlar arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, kas ağrıları, sindirim sorunları, cilt problemleri, kilo değişiklikleri yer alabilir. Belirtiler, vücuttaki inflamatuar sürecin uzun süreli etkilerini yansıtabilir.

Kronik enflamasyonun tedavisi, temel olarak altta yatan nedenin belirlenmesi, tedavi edilmesini gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, uyku düzenine dikkat etmek, kronik enflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaç tedavisi, diğer tıbbi müdahaleler de gerekebilir.

Kronik enflamasyonun önlenmesi, yönetimi, bireylerin genel sağlık durumuna dikkat etmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmelerini gerektirir. Düzenli olarak jinekolog doktor kontrollerine gitmek, uygun tıbbi tedaviyi almak, stres yönetimi gibi önlemler, kronik enflamasyonun olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Kadın bedeninde kronik enflamasyonun en büyük kaynağı vajinal akıntıdır.
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Tetkikler hekimin kanaatinden üstün değildir
Hastane Stresinden Uzaklık ✓ 
Özel Etkileşim ✓ 
Süre Sınırlamasız Muayene ✓ 
Mahremiyet – Gizlilik ✓ 
Hijyenik Ortam ✓ 
Teknoloji Kullanımı ✓ 
Konfor – Ferah Ortam ✓ 
Online Randevu ✓ 
3. Şahıslarla Temassızlık ✓ 
Güven – Nezaket – Zarafet ✓ 
Etik ✓ 
Tecrübe ✓ 
Profesyonel Destek ✓ 
Hasta Memnuniyeti & Sağlığı ✓ 
Fethiye’den 45′ uzaklıkta ✓ 
Dalaman’dan 10′ Uzaklıkta ✓ 
Köyceğizden 15′ Uzaklıkta ✓ 
Marmaris’den 40′ Uzaklıkta ✓ 
Muğla’dan 45′ Uzaklıkta ✓ 
Para değil

Mal mülk değil

En iyi eğitim , öğretmen değil !

Çocuğunuza bırakılacak en büyük miras şudur:

Sağlıklı

10 numara
☆☆☆☆☆ 
olacak şekilde “gebelik öncesi hazırlık + gebelik takibi + doğumunu” sağlayarak maksimum potansiyel IQ & EQ ya FETUSUN ulaştırılmasıdır.

Yani fetusu hayata 5/0 önde başlatmaktır. 

Eğer bunu sağlarsanız; sağlamak 15 – 30 bin USD civarı para harcamaktan geçer. O zeki, ahlaklı, yetenekli çocuk başarı sarmalında zirveye hemen çıkar, müthiş gelir elde eder; emekli olduğunuzda size ev araba aldığı gibi, dünyayı gezmenizde size tatil hediyeleri ayarlar. Eğer bunu yapmak yerine, 15 – 30 bin USD’ye ev, araba alabilirsiniz ama, çocugunuz sizin ölmenizi, mirasın kendisine kalmasını bekler, sonrada onu tüketerek yer yada üzerinizdeki evi ipotek göstererek iş kurar , batırır yada sürekli sizden para ister, sizde sürekli kaçar , bahane uydurursunuz…

Çıkar çatışmalarıyla berbat olmuş hayat yaşamamak için süper kaliteli bebekler doğurun.

Rahimde mikrop kaparak bitik, pert olmuş, erken doğmuş, kansızlığa, kötü rahim şartlarına ( urlu, vajinal akıntılı, kistli, varisli ) yani haşat rahimlerden eksik – vasat doğan bebeklerinizle, büyüdüklerinde “çıkar çatışmasına” girmemesi; doğmadan önce, gebelik süreci & doğumuna maddi kaynak harcanmasından geçer.
AGAÇ YAŞ İKEN, İNSAN RAHİMDE İKEN EĞİLİR.

Bebek;

Zeki doğarsa ahlaklı olur.
Zeki + ahlaklı olursa zengin olur. 
Zeki + ahlaklı + zengin olursa sana ev araba almayı bırak toplumun tamamı müreffeh olur, zenginleşir.

İnsana yani kendi kanına – canına yatırım yapmalısın yada çıkar çatışmalarıyla bomboş hayat yaşamak durumunda kalırsın.
Sana göre yatırım nedir?
Muğla Jinekolog Doktor Muayenehane

Kadın

ın,
Sonraki Nesil
lerinin (

Fetus

,

Bebek

,
Çocuk
,
Torun
) Sağlıklarını
Mutlu Huzurlu
Devam Edebilmesinin Yegane yolu,
jinekolojik Organ
ların

Uterus

,

Yumurtalık

,

Tuba Uterina Tüpler

,

Rahim Ağzı

,

Vajina

,

Vulva

gibi
organ
ların
Topyekün Sağlık
Şekil
de
Nesilden Nesile Aktarılma
sından
Geçmek
tedir.
İhmal
Edilen Her

Kadın Hastalığı

,
Zaman
İçerisinde
Çeşit Çeşit
Hastalıkların;
Romatolojik
,
Nörolojik
,
Psikiyatrik
,
Onkolojik
Hatta
Odontojenik
Problem
lerin
Gelişim
i İçin
Tetik
(
Tetiklemek
) Olabilir.
Sebep
,
Müsebbip
Olanın;

Kadınsal Şikayet

ler Olduğu,
Gizliden Gizliye
İşlediği Yani
Kök
enin Jinekolojik Hastalık Olduğu
Akıl
ınıza Bile Gelmeyebilir.
Tahlil
lere
%100 İnanmak
Size
Ciddi
Vakit
Para
Yaşam Süresi
Kaybettirebilir.
Basit Yöntem
+
Kolaya Kaçmak
Olan Sayfalar Dolusu
Tetkik Sonuçları
na Sakın Aldanmayın,
Tetikler Normal Çıktı
; Sağlıklıyım Diye
Körü Körüne Bel Bağlama
yın. Hekim Dışında
Hiç Bir Şey
e
%100 Güven
meyin. Özellikle Jinekolojik Hastalıkları; Kan – İdrar Tetkikleri
Başarılı
, Oranda
Tespit
Edememektedir.
Kronikleşmiş
İlgi
siz Gibi Gözüken Hastalıkların
Kök Sebep
lerinin Jinekolojik Olması Size,
Çevre
nize
Alaka
sız, Saçma Bile Gelebilir.
Dikkat
Ediniz! Jinekolojik Hastalığı Bekleterek;
Kendi Kendine
,
Zaman Tanımak
la
Vakit Geçirmek
le
İyileşme
si
Mümkün
Değildir.
Dişi
Bireyler, jinekolojik Şikayetlere;
Semptom
lara Hızlı
Adaptasyon
Evrim
i Sergilediğinden, Bunda
Toplumsal Kanıt Kuramı
da Etkin Olup

Kadınlara Özgü Hastalık

Hızlı İvmeyle

Kronik

Olabilmektedir.

Adaptasyon + Kronikleşme

İnsan Psikolojisi
yle Birleşince
Kadınsal Şikayetleri Normalleştirme
Kaçınılmaz Olmaktadır. Bu
Baş Edilmesi Zor
Psikoloji
ye Giren
Kadınlar
Jinekolojik Hastalıkların Sebep Olduğu
Komplikasyon
ları , Hastalıkları Taşıyabildiği
Ömür
e Kadar Kendine , Ailesine Yük Edebilmektedir (Bu Birliktelik; Adaptasyon + Kronikleşme Hastalık İçin Bulunmaz Nimettir). Sizi,
Ailenizi
, Gelecek Nesilleri Bu
Patolojik
Birliktelik
Kıskaç
lanmasından;
Hastalıklara Hamal
Durumundan Koruyacak
Tek Güç

Tecrübeli Jinekolog

İle
Yaşam Boyu
nca Sürecek
İş Birliği
Yapmaktır.
Hayat Boyu
nca Sabit Değişmez

jinekolog

Doktorunuz Olmalıdır. Böylece Tüm Kadınsal
Sağlık Bilgileri
niz Tek Elde ,
“Tek Beyinde”
Toplanacağından Size

Erken Tanı

,

Etkin Tedavi

ler Olarak Geri Dönecektir. Sabit Değişmez Muğla Jinekolog Doktor Edinmek Başta Jinekolojik Olmak Üzere
Topyekün
Hayat Kalitesi
ni Yükseltir. Kadın
Hastane
de Hangi Jinekolog Doktor Bulunuyorsa, Rastgele
Randevu
Alma
Hatası
ndan Vakit Kaybetmeden Uzaklaşmalıdır, Bu
Ucuz
cu Yaklaşım
Canınızı Sıkan
Hastalık
,
Düşkünlük
Olarak
Bela
Olmadan; Hastahanede Hangi Doktor Varsa Ona Gitme
Öğretilmiş Dürtü
sünden
Acil
iyet İle Sıyrılıp; Kendinize Sabit
Kadın Doğum
jinekolog
Doktor
Bulmanız – Edinmeniz Gerekmektedir. Ayrıca

Sabit Değişmez

jinekolog Doktor

, Günün
Önemli
Anında
Ara
yabileceğiniz,
Korku
Olmadan
Soru
Sorabileceğiniz
Utanma
Yaşam
adan
Tartışma
,
Fikir Alış Verişi
Yapabileceğiniz Muğla

Jinekolog Hekim

Mesut Bayraktar Her Daim
Bir Telefon Kadar Uzakta
Olacaktır.
Kadın Rahatsızlığı
nıza
Şifa
Çare
Deva
Bulamıyorsanız,
Kök Sebep
; Aksi
İspat
Edilene Kadar jinekolojik Olabileceğini
Hiç Ama Hiç
Unutma
yınız.
Sağlık
Değerli
dir,
Önemse
yin
Kadınsal Sorun
larınızı
Göz Ardı Etmek
Büyük Hata
dır; Masrafsız Görünen
Basitleştirmek Tuzaklanması
na Kapılmayınız.

Doğru Teşhis

Gerçek Tedavi

Sunan

Muğla En İyi Kadın Doğum Doktor

Jinekologlar Arasında Olan

Kadın Doğum Jinekolog

Mesut Bayraktar

Özel Muayenehane De
Kadirşinas
Hastalarını Bekler;
Klinik
İçerisinde
Ultrason
Kolposkopi İncelemesi
Sıvı Bazlı Servikal Smear
Yapılmaktadır.
Muayene Olmak
İyi
Başlangıçtır.
Bugün

Tedavi Olmak

İçin
Adım At
ın. Ömür Boyu Devam Edecek
Hekim Hasta Bağı
Geliştirmek
amacıyla

WhatsApp Online Randevu: 05467740159

Vasıta
sıyla
İletişim
e Geçerek

Jinekoloji

Bilim
Dalına
Kendini Adamış
Meslek Ustası
Olan jinekolog
Operatör
Dr. Mesut Bayraktar’a Muayene Olarak
Tanış
abilirsiniz.
Özel
Muayenehane

Otele En Yakın Kadın Doğum Doktor

Konum
undadır.

Doktorun Tedavi Yetenekleri;

Bayanların tromboemboli riskini anlamaları neden önemlidir?

Kürtaj (4 Hafta Evlilik Dışı Gebelik Çocuk Aldırma)

II. Düzey Ultrason

Myom

Polip Alınması

Kist Alınması

Enfeksiyon

Geçmeyen Mantar

Vulvit

Menopoz Döneminde Renovasyon

Vajina Sıkılaştırma

İdrar Torbası Sarkması

Aşırı Aktif Mesane

Kolposkopi Eşliğinde Biyopsi

Vajinal Fissür

Cinsel İlişki Sonrası Bel Ağrısı

Kanser – Granüler Hücreli

Başta Olmak Üzere Olup; Tüm

Jinekolojik Problem

Durumlarınızı Çözmek Beni Mutlu Edecektir.

Sorunlarınızda
Tedaviye Giden Yol
u 1 (Bir)
muayene
Başlat
ır.
Kadın sağlığını koruma
,
hastalıkları iyileştirme
misyon
una Sahibim ;
Rahatlık güvenlik önceliğimdir
.
Hastayla bireysel ilgilenmek
,
hastaya uygun tedavi
plan
ları sunarım. Muğla ‘da bulunan
modern özel muayenehane
m
konforlu ortam
sunar.
Ortaca
Göcek
Dalyan
Dalaman
Köyceğiz
Muğla

Muğla Kadın Doğum Özel Muayenehane

Jinekolog Doktor Mesut Bayraktar

* 
Genital Hijyen
sizlik
Genetik Hijyen
i Bozar. 2023 * Herkes Hasta Olur; Herkes
En İyi Hekim
İster. 2022 *
Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur.
2020 *
Jinekolojik Hastalık Başka Hastalığı Tetiklemiş İse Buna Yüksek Riskli Jinekolojik Hastalık Denir.
2020 *
Kadın Hastalığını Kabul Etmiyorsa Evde Dirlik Yoktur.
*
Gebelikte Tasarruf(Kısıntı) Olmaz. Gebelikte Mal - Mülk Feda Edilir.
*
Kadın Hasta İse Kök Sebep Aksi İspat Edilene Kadar Jinekolojiktir.
*
Gebelik Fizyolojik Dönem DEĞİLDİR. Gebelik Hastalık – Ölüm Riski Barındıran Olağanüstü Dönemdir. Tecrübeli , Öngörüsü Açık Hekime Teslimiyet Gerektirir.
2018 *
Gebelik Hastalıkları, İhmal Edilmiş Jinekolojik Hastalıkların Komplikasyonudur.
*
Gebelik Hastalıkları; Tanısı Konulmamış Jinekolojik Hastalıklardır.
MB, 2016) *
Gebelikte Kazanılacak 1 Puan IQ, Bebeğinizi Başarı Sarmalında Üstlere Taşır.
*
Enfeksiyonla Gezmeyi ''Sorun Görmeyen'' Gebeyi En Mükemmel Sağlık Sistemi Bile Koruyamaz.
* Rahim; Dayanan - Sabreden - Kolaylık Gösteren - Halden Anlayan Organ Değildir.
* Sıfır Vajinal Akıntı Sağlıktır.
Mesut Bayraktar, 2016

Rudolf Virchow; Louis Pasteur, Robert Koch savundukları; hastalıkların mikrop teorisine inanmıyordu. Hastalıkların, dış patojenlerden değil, hücrelerin İçindeki anormal faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Aynı zamanda Max Gerson‘da Hastalık gelişmeden önce metabolik bozulmanın başladığını kitabında yazmıştır.

Mesut Bayraktar ekolleri birleştirerek modifiye ederek meslek İcrasında bulunmaktadır. Tıbbın Papa’sı Virchow’unda haklı olduğunu vurgulamaktadır.

Sıfır Vajina Akıntısı Sağlıktır. [1]

Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.

Vajinanın mahremiyeti, toplumda cinsel organların gizlenmesine yönelik tabuların olduğu bir gerçektir. Bu durum, kadınların vajinal sağlık konularında çekingenlik yaşamasına, ihmal etmelerine neden olabilir. Ancak, sağlık konularında bilinçlenmek ve kendini bilgilendirmek önemlidir.

Jinekolog hekimin desteğini, yönlendirmesini sağlamak, vajinal sağlığı koruma, tedavi süreçlerini kolaylaştırabilir. Jinekolog hekim, uzmanlığı, deneyimiyle vajinal sağlık konularında doğru teşhis & tedavi yöntemlerini sunabilir. Düzenli olarak jinekolojik kontroller yapmak, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

Vajinal akıntının kompleks nedenlerden kaynaklandığı doğrudur. Birçok faktör, hormonal değişiklikler, enfeksiyonlar, stres, hijyen alışkanlıkları vb. vajinal akıntıyı etkileyebilir. Her bireyin vajinal sağlık deneyimi farklı olabilir, bazıları basit çözümler arayabilir. Ancak, önemli olan, herhangi şüphe veya rahatsızlık durumunda jinekolog uzman doktora başvurmak; doğru teşhis - tedaviyi almak.

Unutmayalım ki, vajinal sağlık her kadının hakkıdır, sağlıklı yaşam için önemlidir. Kendini bilgilendirmek, doğru kaynaklardan bilgi edinmek, jinekolojik sağlık konularında profesyonel yardım almak sağlığımızı korumak için önemli adımlardır.
Bu dünyada vajina nedeniyle hiç hasta olan kadın yok ama hastaneler kadınlar tarafından doldurulmuş durumdadır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Vajinal kötü koku; afrodizyak feromonların partnerdeki etkisini yok eder. Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır. Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Sağlıklı vajina kokusuzdur.
Vajina kemik - kıkırdak içermeyen, korunmasız uzuvdur. hasar - yırtılma, bollaşma durunda sinir hasarı, bunun uzun vadeli etkileri kaçınılmazdır, kadın konforunu yok etmektedir. Vajina ihmale gelmez, hastalıkların tetiğini çekmektedir.
Vajina kemik – kıkırdak içermeyen, korunmasız uzuvdur. hasar – yırtılma, bollaşma durunda sinir hasarı, bunun uzun vadeli etkileri kaçınılmazdır, kadın konforunu yok etmektedir. Vajina ihmale gelmez, hastalıkların tetiğini çekmektedir.
Vajinal kötü koku, kişinin cinsel çekiciliğini, partner üzerindeki etkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Vajinal kötü koku genellikle bakteriyel enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler veya hijyen eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu durum, sağlıklı vajinal floranın dengesinin bozulduğunu gösterebilir. Kötü koku, cinsel ilişki sırasında veya günlük aktivitelerde rahatsızlık verici olabilir, partnerler arasında iletişim sorunlarına yol açabilir.
Vajinal kötü koku; afrodizyak feromonların partnerdeki etkisini yok eder
Genital bölgelerdeki enfeksiyonların yüzde çıkması durumu gerçek olsaydı, toplumda büyük etki yaratacaktır. İnsanlar, yüzlerine ped takarak dolaşmazlar, çünkü yüzdeki enfeksiyonlar daha kolay fark edilebilir, sosyal açıdan daha belirgin olabilir. Ancak, genital bölgelerdeki enfeksiyonlar genellikle gizli kalmakta, dışarıdan görünmez. 

Genital enfeksiyonlar, birçok kadının yaşadığı sorundur, ancak genellikle utanç veya tabular nedeniyle sessizce çekilir. Bilinçsizlik, eksik bilgiye bağlı enfeksiyonların yayılmasına, tedavi edilmemesine yol açabilir.

Resim, toplumda genital enfeksiyonların ciddiyetini, etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır. Genital enfeksiyonlar, cinsel sağlık, genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Enfeksiyonlar hakkında bilinçlendirme yapmak, erken teşhis, tedavide önemlidir. Ayrıca, toplumda utanma veya tabularla ilgili konuların giderilmesi, açık iletişim ortamının oluşturulması da önemlidir.

Genital enfeksiyonlarla ilgili olarak, bireylerin kendilerini bilinçli şekilde izlemeleri, risk faktörlerini, enfeksiyon belirtilerini tanımaları önemlidir. Erken teşhis & tedavi sağlanabilir, enfeksiyonların yayılması önlenir, sağlıklı bir yaşam sürdürme şansı artar.

Bu düşünceyle, genital enfeksiyonların ciddiyetini, etkisini geniş perspektiften ele almış olmayı umuyorum. Herkesin cinsel sağlık konularında bilinçli olması, kendine özen göstermesi, bireysel, toplumsal sağlığımızı korumak için önemlidir.
Genital bölgelerdeki enfeksiyon bir etki ile yüzde çıksaydı, hiç kimse yüzüne hijyenik ped koyup gezmedi
Jinekolojik hastalığınız (rahim iltihabı, vajinal akıntı, servisit, ... ) çevrenizi rahatsız edebilir, size karşı olumsuz tutuma neden olabilir.
Jinekolojik hastalığınız (rahim iltihabı, vajinal akıntı, servisit, … ) çevrenizi rahatsız edebilir, size karşı olumsuz tutuma neden olabilir.
Cinsel ilişki kokusuzdur. Vajinal kötü koku; afrodizyak feromonların partnerdeki etkisini yok eder. Erkeklerde, alt beyin, limbik sistem kötü vajinal kokuyu unutmuyor.
Cinsel ilişki kokusuzdur. Vajinal kötü koku; afrodizyak feromonların partnerdeki etkisini yok eder. Erkeklerde, alt beyin kötü vajinal kokuyu unutmuyor.
Vajinal akıntı - vajinal balgam hastalıkların anasıdır. Her türlü hastalığa neden olabilmektedir. Bir kadın hasta ise kök sebep aksi ispat edilene kadar jinekolojiktir. Vajinal hastalıklar kadın tarafından rahatlıkla sabredilip, hızlı bir şekilde kronikleştirilebilmektedir. Çocukluğu, ergenliği, gençliği , erişkinliği boyunca vajinal akıntıyla yaşamış kadına sıfır vajinal akıntının olması gereken normal durum olduğunu anlatmak, tedaviye almak, tedaviye başlatmak çok zordur. kadınlar vajinalarına sağlık harcaması yapmaktan nefret ediyorlar ama hep buradan hasta olup, başka yerlerde sebep aramaktadırlar.
İkna edilemez, asla iyileştirilemez karakter yapısı. Lütfen böyle olmak zorunda değilsiniz. Kadınlar vajinalarına sağlık harcaması yapmaktan nefret ediyorlar ama hep buradan hasta olup, başka yerlerde sebep aramaktadırlar.
Östrojen Eroinden Tehlikelidir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Östrojen, genç kadının cinsel market değeriyle birleştiğinde (voltran = östrojen sarhoşluğu oluştuğunda), kadınlar her türlü hastalığa sabredebilme ve dayanabilme mukavemetine kavuşmaktadırlar. Östrojen sarhoşluğu durumunda, vajinal akıntı, rahim iltihapları, servisitler, kistler, miyomlar, kanamalar gibi jinekolojik sorunların etkisini az hissetmekte ama hastalıklar kronikleşerek devam etmektedir.

Östrojenin endojen opioid sistemi desteklemesi - düzeyini artırması, kadın bedeninin kendini koruma mekanizmalarını harekete geçirdiği anlamına gelir. Östrojen yüksekliği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara, iltihaplara ve diğer hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kadınlar böylece, jinekolojik sorunlara karşı daha fazla dayanma gücüne sahip olabilirler. Fakat hastalıklara dayanabilmen, onlarla birlikte yaşaman gerektiği sonucunu çıkarmamalıdır.

Ancak jinekolojik sorunların tamamen göz ardı edilmesi doğru değildir. Jinekolojik hastalıkların erken teşhis ve tedavi gerektirebileceği unutulmamalıdır. Östrojenin etkisiyle kadınlar kendilerini daha iyi hissedebilirler, mevcut jinekolojik hastalıklarını basit, önemsiz, her kadında olabilen normal kadınsal durum olarak dahi görebilir ancak sağlık kontrollerini ihmal etmemeli ve jinekolojik uzman görüşüne başvurmalıdırlar.

Resim, östrojenin kadın vücudu üzerindeki etkilerini ve etkilerin jinekolojik sorunlara olan etkisini vurgulamaktadır. Östrojenin vücudun doğal koruma mekanizmalarını destekleyebileceği ve bazı durumlarda jinekolojik sorunların semptomlarını hafifletebileceği, gizleyebileceği, kronikleşmesine sebep olabileceği anlaşılmalıdır. Ancak, her zaman jinekolojik sağlık konularında profesyonel bir sağlık uzmanından yardım almak önemlidir.
Östrojen Eroinden Tehlikelidir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Östrojen yüksekliği ile genç kadının cinsel market değeri birleştiğinde (voltran = östrojen sarhoşluğu oluştuğunda) kadınlar her türlü hastalığa sabredebilme + dayanabilme mukavemetine kavuşmaktadırlar. Böylece kadınlar vajinal akıntı, rahim iltihapları, servisitler, kistler, miyomlar, kanamalar vız gelip tırıs gidebilmektedir.
Östrojen Eroinden Tehlikelidir. Östrojenin endojen opioid sistemi desteklediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Östrojen, genç kadının cinsel market değeriyle birleştiğinde (voltran = östrojen sarhoşluğu oluştuğunda), kadınlar her türlü hastalığa sabredebilme, dayanabilme mukavemetine kavuşmaktadırlar. Östrojen sarhoşluğu durumunda, vajinal akıntı, rahim iltihapları, servisitler, kistler, miyomlar, kanamalar gibi jinekolojik sorunların etkisini az hissetmekte ama hastalıklar kronikleşerek devam etmektedir.

Östrojenin endojen opioid sistemi desteklemesi - düzeyini artırması, kadın bedeninin kendini koruma mekanizmalarını harekete geçirdiği anlamına gelir. Östrojen yüksekliği, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara, iltihaplara, diğer hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kadınlar jinekolojik sorunlara karşı aşırı dayanma gücüne sahip olabilirler. Fakat hastalıklara dayanabilmen, onlarla birlikte yaşaman gerektiği sonucunu çıkarmamalıdır.

Jinekolojik sorunların tamamen göz ardı edilmesi doğru değildir. Jinekolojik hastalıkların erken teşhis tedavi gerektirebileceği unutulmamalıdır. Östrojenin etkisiyle kadınlar kendilerini daha iyi hissedebilirler, mevcut jinekolojik hastalıklarını basit, önemsiz, her kadında olabilen normal kadınsal durum olarak dahi görebilir ancak sağlık kontrollerini ihmal etmemeli, jinekolojik uzman doktor görüşüne başvurmalıdırlar.

Resim, östrojenin kadın vücudu üzerindeki etkilerini, etkilerin jinekolojik sorunlara olan etkisini vurgulamaktadır. Östrojenin vücudun doğal koruma mekanizmalarını destekleyebileceği, bazı durumlarda jinekolojik sorunların semptomlarını hafifletebileceği, gizleyebileceği, kronikleşmesine sebep olabileceği anlaşılmalıdır. Ancak, her zaman jinekolojik sağlık konularında profesyonel jinekolog doktor uzmanından yardım almak önemlidir.

Östrojen sarhoşluğu etkisinde çocukluğunu, ergenliğini, gençliğini, erişkinliğini jinekolojik hastalıklarını(özellikle vajinal akıntı) ile geçirmiş kadınlar gebelik , menopoz döneminde çok hasta olmaktadırlar.
Kadınları östrojen sarhoşluğundan koruyacak tek şey tecrübeli sabit – değişmez jinekolog doktordur.
Genital bölgelerdeki enfeksiyonların yüzde çıkması durumu gerçek olsaydı, toplumda büyük etki yaratacaktır. İnsanlar, yüzlerine ped takarak dolaşmazlar, çünkü yüzdeki enfeksiyonlar daha kolay fark edilebilir, sosyal açıdan daha belirgin olabilir. Ancak, genital bölgelerdeki enfeksiyonlar genellikle gizli kalmakta, dışarıdan görünmez. 

Genital enfeksiyonlar, birçok kadının yaşadığı sorundur, ancak genellikle utanç veya tabular nedeniyle sessizce çekilir. Bilinçsizlik, eksik bilgiye bağlı enfeksiyonların yayılmasına, tedavi edilmemesine yol açabilir.

Resim, toplumda genital enfeksiyonların ciddiyetini, etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır. Genital enfeksiyonlar, cinsel sağlık, genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Enfeksiyonlar hakkında bilinçlendirme yapmak, erken teşhis, tedavide önemlidir. Ayrıca, toplumda utanma veya tabularla ilgili konuların giderilmesi, açık iletişim ortamının oluşturulması da önemlidir.

Genital enfeksiyonlarla ilgili olarak, bireylerin kendilerini bilinçli şekilde izlemeleri, risk faktörlerini, enfeksiyon belirtilerini tanımaları önemlidir. Erken teşhis & tedavi sağlanabilir, enfeksiyonların yayılması önlenir, sağlıklı bir yaşam sürdürme şansı artar.

Bu düşünceyle, genital enfeksiyonların ciddiyetini, etkisini geniş perspektiften ele almış olmayı umuyorum. Herkesin cinsel sağlık konularında bilinçli olması, kendine özen göstermesi, bireysel, toplumsal sağlığımızı korumak için önemlidir.
Genital enfeksiyonlar, birçok kadının yaşadığı bir sorundur, ancak genellikle utanç veya tabular nedeniyle sessizce çekilir. Bu durum, bilinçsizlik ve eksik bilgiye bağlı olarak enfeksiyonların yayılmasına ve tedavi edilmemesine yol açabilir.

Bu düşünce, toplumda genital enfeksiyonların ciddiyetini ve etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır. Genital enfeksiyonlar, cinsel sağlık ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, bu tür enfeksiyonlar hakkında bilinçlendirme yapmak, erken teşhis ve tedavi için önemlidir. Ayrıca, toplumda utanma veya tabularla ilgili konuların giderilmesi ve açık bir iletişim ortamının oluşturulması da önemlidir.

Genital enfeksiyonlarla ilgili olarak, bireylerin kendilerini bilinçli bir şekilde izlemeleri, risk faktörlerini ve enfeksiyon belirtilerini tanımaları önemlidir. Bu sayede, erken teşhis ve tedavi sağlanabilir, enfeksiyonların yayılması önlenir ve sağlıklı bir yaşam sürdürme şansı artar.

Bu düşünceyle, genital enfeksiyonların ciddiyetini ve etkisini daha geniş bir perspektiften ele almış olmayı umuyorum. Herkesin cinsel sağlık konularında bilinçli olması ve kendine özen göstermesi, bireysel ve toplumsal sağlığımızı korumak için önemlidir.
Genital bölgelerdeki enfeksiyon bir etki ile yüzde çıksaydı, hiç kimse yüzüne hijyenik ped koyup gezmedi
Östrojen sarhoşluğu, cinsel market değeri ile kadının kendini koruma gücü birleşince , kadın büyük güce sahip olduğunu anlıyor. Kadınlar kendi bedenlerine daha az dikkat etmekte, sağlıklarını korumak için gereken adımları daha az atmaktadırlar.

Östrojen sarhoşluğu + cinsel market değeri sürecin parçasıdır. Kadınlar için gerçek güvence, kendilerini koruyacak tecrübeli jinekolog hekimle çalışmaktır. Jinekolog hekim, kadının jinekolojik sağlığını takip etmek, sorunları teşhis etmek, tedavi etmek için gerekli uzmanlığa sahiptir.

Tecrübeli jinekolog hekim, kadının sağlık durumunu değerlendirecek, düzenli kontroller yapacak, gerekli tedavi yöntemlerini önerecektir. Kadının jinekolojik sağlığını koruması için ona rehberlik edecek, gerektiğinde müdahalede bulunacaktır.

Özetlemek gerekirse, östrojen sarhoşluğu + cinsel market değeri kadınların güçlü olduğunu gösteren faktörlerdir. Ancak, gerçek güvence , koruma için jinekolog hekimin sağlayacağı uzmanlık, deneyimden yararlanmak önemlidir. Tek ihtiyacınız olan, sizi kendinizden koruyacak, sağlığınızı önemseyen jinekolog hekimdir.
Evet!, Gücünün Farkındayım !, Seni Kendinden Koruyacak Tecrübeli Jinekolog Hekim, Tek İhtiyacın Olandır
Östrojen sarhoşluğunun verdiği güç ile önemsenmemiş kronik rahim iltihabının sekeli; keman yayı şeklinde karaciğer ile batın duvarı arasındaki bantlar; Kronik Fitz-Hugh-Curtis Sendromu
Östrojen sarhoşluğunun verdiği güç ile önemsenmemiş kronik rahim iltihabının sekeli; keman yayı şeklinde karaciğer ile batın duvarı arasındaki bantlar; Kronik Fitz-Hugh-Curtis Sendromu [efn_note]https://emedicine.medscape.com/article/256448-overview[/efn_note]
Tuboovaryan apse, genital sistemdeki enfeksiyonlardan (rahim iltihapları, servisit, vajinal akıntı) kaynaklanan ciddi sağlık sorunudur. Bu durumda, pelvik inflamatuar hastalık (PID) adı verilen enfeksiyon, rahim - yumurtalıkları etkilemiş; tuboovaryan apse oluşmuştur. Genital sistemdeki enfeksiyonlar, ihmal edildiği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Östrojen sarhoşluğu + cinsel market değeri birleştiğinde , jinekolojik hastalıklarını basit, önemsiz gören kadınlarda daha çok görülen durumlardır. Kötü jinekolojik durumun aşırı ihmal edilmesi, jinekolojik sistemin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
PID nedeniyle tuboovarian apse oluşmuş genital sistem , rahim – yumurtalıklar pert halde, östrojen sarhoşluğuna bağlı aşırı ihmal edilmiş jinekolojik sistem [efn_note]https://www.pathologyoutlines.com/topic/ovarynontumorabscess.html[/efn_note]
Kadın hastalıklarıyla ilgili olarak, doğru teşhis tedavi, birçok durumun acillik olmadan kontrol altına alınabileceği bilinmektedir. Ancak, çok nadir kadın hastalıkları, erken dönemde belirti vermez veya hafif semptomlarla başlar. Hastalığın ilerlemesi, daha ciddi soruna dönüşmesi riski artabilir. Çünkü kadınlar az - hafif tüm semptomlarla yaşamaya, sabretmeye kodlanmış durumdadırlar.

Kadın hastalıklarının çoğu, erken teşhis - tedaviyle daha iyi sonuçlar elde edilebilecek durumlardır. Örneğin, rahim kanseri veya meme kanseri, ektopik gebelik, tuboovariyan abse, ... gibi hastalıkların erken evrede tespit edilmesi, tedavi şansını artırabilir, prognozu olumlu yönde etkileyebilir.

Ancak, çok az kadın hastalıkları, belirtiler görünene kadar fark edilmeyebilir veya çok sayıda kadınlar belirtileri ihmal edebilir. Hastalık ilerleyebilir, kronikleşebilir. Örneğin, endometriozis gibi kronik pelvik ağrıya neden olan durum, belirtileri tanınmadığında veya yanlış şekilde değerlendirildiğinde ilerleyebilir, daha fazla komplikasyona yol açabilir.

Kadın hastalıklarında erken teşhis, tedavinin önemi vurgulanmalıdır. Rutin jinekolojik kontroller, düzenli olarak yapılan smear testleri, mamografi, ultrasonografi, jinekolojik muayene gibi tarama testleri, doktorunuzla düzenli iletişim kurmanız, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmenize yardımcı olabilir.

Kadınların kendi sağlıklarını takip etmeleri, vücutlarının değişikliklerini fark etmeleri, herhangi şüphe durumunda uzman jinekolog doktora başvurmaları önemlidir. Hastalıkların kontrolden çıkmadan önce tespit edilmesi, daha etkili tedavi , daha olumlu prognoz sağlayabilir.

Sonuç olarak, kadın hastalıklarının çoğu erken teşhis, tedaviyle kontrol altına alınabilir. Kadınların kendi sağlıklarını önemsemeleri, düzenli kontroller yapmaları, herhangi sorun olduğunda profesyonel yardım almaları önemlidir. Unutmayalım ki, kendi sağlığımızı kontrol altında tutmak, daha sağlıklı, kaliteli yaşam sürmemizi sağlar.
Kadın hastalıklarının neredeyse tamamı acil değildir. Bunlar kronikleştirilmiş, kontrolden çıkmış kronik kadın hastalıklarının kendini göstermesidir.
Kadın hastalıklarıyla ilgili olarak, doğru teşhis, tedavi birçok durumun acillik olmadan kontrol altına alınabileceği bilinmektedir. Ancak, çok nadir kadın hastalıkları, erken dönemde belirti vermez veya hafif semptomlarla başlar. Bu durumda, hastalığın ilerlemesi, daha ciddi soruna dönüşme riski artabilir. Çünkü kadınlar az - hafif tüm semptomlarla yaşamaya, sabretmeye kodlanmış durumdadırlar.

Kadın hastalıklarının çoğu, erken teşhis ve tedaviyle daha iyi sonuçlar elde edilebilecek durumlardır. Örneğin, rahim kanseri veya meme kanseri, ektopik gebelik, tuboovariyan abse, ... gibi hastalıkların erken evrede tespit edilmesi, tedavi şansını artırabilir ve prognozu olumlu yönde etkileyebilir.

Ancak, çok az kadın hastalıkları, belirtiler görünene kadar fark edilmeyebilir veya çok sayıda kadınlar belirtileri ihmal edebilir. Hastalık ilerleyebilir ve kronikleşebilir. Örneğin, endometriozis, myomatozis uteri, rahim iltihabı gibi kronik pelvik ağrıya neden olan , belirtileri tanınmadığında veya yanlış şekilde değerlendirildiğinde ilerleyebilir, daha fazla komplikasyona yol açabilir.

Kadın hastalıklarında erken teşhis - tedavinin önemi vurgulanmalıdır. Rutin jinekolojik kontroller, düzenli olarak yapılan smear testleri, mamografi, ultrasonografi, jinekolojik muayene gibi tarama testleri, doktorunuzla düzenli iletişim kurmanız, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmenize yardımcı olabilir.

Kadınların kendi sağlıklarını takip etmeleri, vücutlarının değişikliklerini fark etmeleri, herhangi bir basit şüphe durumunda bir uzmana başvurmaları önemlidir. Hastalıkların kontrolden çıkmadan önce tespit edilmesi, etkili tedavi, daha olumlu prognoz sağlayabilir.

Sonuç olarak, kadın hastalıklarının çoğu erken teşhis - tedaviyle kontrol altına alınabilir. Kadınların kendi sağlıklarını önemsemeleri, düzenli kontroller yapmaları, herhangi sorun olduğunda profesyonel yardım almaları önemlidir. Unutmayalım ki, kendi sağlığımızı kontrol altında tutmak, daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmemizi sağlar.
Sağ over hiç gözükmüyor, sağ tüp ileri derecede bozulmuş Konglomera tüpler, aynı şekilde sol overin azıcık kısmı gözüküyor yine pert halde Konglomera sol tüpler, rahim yüzeyinde gözüken yapışıklıklar (bantlar), uterus yani rahim ödemli – şişmiş durumda, serviks ödemli. Kronik PID ye güzel örnektir [efn_note]https://brooksidepress.org/Products/OBGYN_101/MyDocuments4/Text/10Problems/PID.htm[/efn_note]
Sağ over hiç gözükmüyor, sağ tüp ileri derecede bozulmuş Konglomera tüpler, aynı şekilde sol over gözükmüyor pert halde Konglomera sol tüpler, rahim yüzeyinde gözüken yapışıklıklar (bantlar), uterus yani rahim ödemli - şişmiş durumda, serviks ödemli. Kronik PID(rahim iltihabı) ye güzel bir örnek . Günlük hijyenik ped kullanmak, vajinal akıntıyı önemsememek, idrar kaçırarak yaşamayı öğrenmek, umursamamak sizi ameliyat masasına yatırır. Östrojen sarhoşlu bittiğinde (menopoz!) tüm hastalıkların faturası önünüze konulur. Hasta; genital - üreme sisteminin bir kısmı kesilip alınması ile ciddi rahatladı fakat bu sürede bozduğu - kalıcı olmuş diğer hasarlar ne olacak?
Sağ over hiç gözükmüyor, sağ tüp ileri derecede bozulmuş Konglomera tüpler, aynı şekilde sol over gözükmüyor pert halde Konglomera sol tüpler, rahim yüzeyinde gözüken yapışıklıklar (bantlar), uterus yani rahim ödemli – şişmiş durumda, serviks ödemli. Kronik PID(rahim iltihabı) ye güzel örnek . Günlük hijyenik ped kullanmak, vajinal akıntıyı önemsememek, idrar kaçırarak yaşamayı öğrenmek, umursamamak sizi ameliyat masasına yatırır. Östrojen sarhoşlu bittiğinde (menopoz!) tüm hastalıkların faturası önünüze konulur. Hasta; genital – üreme sisteminin bir kısmı kesilip alınması ile ciddi rahatladı fakat bozduğu – kalıcı olmuş diğer hasarlar ne olacak?[efn_note]https://brooksidepress.org/Products/OBGYN_101/MyDocuments4/Text/10Problems/PID.htm[/efn_note]
Vajinal kötü koku; afrodizyak feromonların partnerdeki etkisini yok eder. Vajina En Hızlı Kontrol Dışına Çıkarak Hastalık Üreten Organdır.Vajina Hastalıkların Anasıdır.
Sağlıklı vajina kokusuzdur.
Vajina, kadın üreme sisteminin parçasıdır, özel anatomik yapısı vardır. Normalde vajina içinde bir miktar nem bulunur, vajinal floranın dengesini korumasına yardımcı olur. Vajinal flora, vajinanın içinde bulunan mikroorganizmaların topluluğudur ve sağlıklı vajinada dengeli şekilde bulunması gereken faydalı bakterilerden oluşur.

Vajinanın hava alması veya oksijenle teması normalde kısıtlıdır. Bu, vajinal floranın ve pH dengesinin korunmasına yardımcı olur. Vajinal flora, birçok farklı mikroorganizma türünü içerir ve bu türler arasında laktobasil bakterileri önemlidir. Laktobasil bakterileri, vajinanın asidik pH seviyesini korur ve zararlı mikroorganizmaların büyümesini engeller.

Ancak, bazı durumlarda vajina içindeki dengenin bozulması veya enfeksiyonların gelişmesi söz konusu olabilir. Bu durumlar, vajinal floranın değişmesine ve enfeksiyon semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle tedavi gerektiren durumlardır, uzman jinekolog sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Vajinal hijyen konusunda dikkatli olmak ve doğru bakımı yapmak önemlidir. Özellikle antibakteriyel sabunlar veya temizlik ürünleri kullanmamak, sık sık iç çamaşırı değiştirmek, pamuklu iç çamaşırları tercih etmek, hijyenik ped veya tamponları düzenli olarak değiştirmek gibi önlemler vajinanın sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, vajina hava almaz ve normalde oksijen seviyeleri düşüktür. Bu, vajinal floranın ve sağlıklı pH seviyesinin korunmasına yardımcı olur. Ancak, vajinal enfeksiyonlar veya dengenin bozulması durumunda, uygun tedavi ve önlemler alınması önemlidir. Bu konuda jinekoloji uzmanından yardım almak önemlidir.
Vajina hava almayan, hava aldığında bozulan organdır. Vajinal flora oksijen sevmemektedir.
Oksijen vajinaya toksiktir
Oksijen vajinaya toksiktir
Oksijen vajinaya toksiktir
Oksijen vajinaya toksiktir
Rahim sarkmasının ilk semptomu vajina genişlemesidir
Rahim sarkmasının ilk semptomu vajina genişlemesidir
Oksijen vajinaya toksiktir
Oksijen vajinaya toksiktir
Vajina hasar almışsa içerisine hava kaçışı olur, fart şeklinde ses çıkarır
Vajina hasar almışsa içerisine hava kaçışı olur, fart şeklinde ses çıkarır
Tedaviye giden yolu 1 muayene başlatır.
Stres - Gerinim - Hastalık : Hastalıklar Yılların İhmali İle Oluşuyor !
Stres – Gerinim – Hastalık : Hastalıklar Yılların İhmali İle Oluşuyor !